Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výzkumy komerční komunikace Etika a právo ve výzkumu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výzkumy komerční komunikace Etika a právo ve výzkumu"— Transkript prezentace:

1 Výzkumy komerční komunikace Etika a právo ve výzkumu
Výzkum trhu VI Výzkumy komerční komunikace Etika a právo ve výzkumu

2 Přehled lekce PR a aktivity a jejich dopad na zákazníka
Kampaně a náklady na kampaň, možnosti měření Metody zkoumání komerční komunikace a kvalit. výzkum Typolologie ve výzkumech a jejich význam pro komunikaci Etika u a pravidla u zadavatelů výzkumů Etika na straně agentury, profesní sdružení Právo ve výzkumu trhu

3 PR aktivity a jejich dopady

4 Základní otázky klienta
Zasáhla reklama cílovou skupinu? Pokud zasáhla, jak silně? Pronikla moje reklama do vědomí lidí? Přispěla reklamní kampaň k posílení image značky, nebo měla jen krátkodobý prodejní efekt? Jsou výdaje na reklamní kampaň dostatečné? Nejsou výdaje na kampaň zbytečně vysoké? Měla reklama vliv na prodej, a pokud ano, jak silný?

5 Důležité dimenze zákazníkovy mysli a chování
Zná značku-spontánně, dotazovaně Zná kampaň značky - spontánně, dotazovaně Jak vnímá značku Je přesvědčen o výhodnosti nabídky reklamy? Je nabízený produkt služba lepší než konkurenční? Hodlá zákazník výrobek koupit? Pokud ano kolik ks a jak často chce kupovat?

6 Kampaně a jejich dopady

7 Kampaně, náklady a jejich měření
Základní pojetí – výnosy (tržby) vs. náklady (na výrobek,kampaň atd.) Komunikační náklady – komunikace, produktu, budování značky, příp. i vůči distributorům Náklady – komplexní veličina, problematické rozdělit Náklady – v účetnictví časově určené, ale v praxi působí komunikace i v dalších letech, míchají se vlivy jednotlivých komunikací atd. Většinou pro jednoduchost – náklady za účetní období (rok, kvartál, měsíc), náklady na kampaň, náklady během životního cyklu výrobku, nálady na zásah (GRP na tisíc osob) atd.

8 Účinek komunikace vůči zákazníkovi - stadia
1. vnímání – zná výrobek, komunikaci 2. pozornost- má vzbudit pozornost ve srovnání s konkurencí 3.poznání – dodání více info o výrobku 4. postoj – utváření kladného či záporného k výrobku 5. preference – upřednostnění určitého výrobku 6. přesvědčení – povzbuzení přesvědčení o koupi výrobku 7.nákupní jednání

9 Vlivy na typ komunikace u různých produktů FCB matice
Angažovanost Racionální rozhodování Emocionální rozhodování Vysoká Informační reklama Př. Živ. Pojištění, motorový olej Afektivní reklama Př. Značková kosmetika, auta) nízká Reklama výrob. automat. kupovaných Př. Prací prášky, pr. na mytí nádobí Reklama na výrobky okamžitě uspokojující Př. Zmrzlina, sladké Viz např. Bárta, Bártová

10 Indikátory účinků komunikace
Počet osob, které mohli komunikaci postřehnout (zpravidla pouze v cílové skupině) – potenciál působení komunikace (dosah – reach) viz např. peoplemetry Počet osob, které si komunikaci pamatují (dopad – impact) to je nutné již zkoumat samostatným výzkumem Indikátory působení komunikace (dopadu) Znalost komunikace-spontánní, dotazovaná Rozpoznání reklam Zapamatování si reklam Co se v reklamě líbí/nelíbí Porozumění sdělení Důvěryhodnost sdělení

11 Soutěže v oblasti reklamy
Snaží se ukázat, která komunikace je úspěšná Soutěž EFFIE (USA-od r. 1968, Evropa 1981, ČR od 1997) Více viz 2006 Kategorie: A (rychloobrátkové zboží) Maggi nápady Nurofen gelové kapsle - fashion story Čerstvé sýrové omáčky „snadno a chutně“ Bernard - vlastní cestou Panzani nikdy nelepí Becherovka sráží Fernet z piedestalu Dopřej si Kozla, Kozel Ti dopřeje! AVON „povídejme si..“ TV MAX - sci-fi Kofola

12 Soutěže v oblasti reklamy - EFFIE
2006 Kategorie: B (zboží dlouh. spotřeby) Speciální nabídka Microsoft Office s 15% slevou Balíček serverových produktů DELL Power Edge: řešení baseballovou pálkou Malývelký Yaris aneb „i s malým Yarisem se dá hrát velké divadlo“ Twinrix - Dokážete na této stránce najít 0,00004 ml krve? Renault promo

13 Soutěže v oblasti reklamy - EFFIE
2006 Kategorie: C (služby) Bobr - Dlouhodobý koncept image kampaně Životní pojištění RENTA Profit 2005 Personalizovaná SMS pro účastníky věrnostního programu GO Rok volání zdarma 4× rychlejší Internet Expres - „Chyťte ho“ GE Money Bank - Extra porce peněz do 15 minut! Snadná půjčka

14 Soutěže v oblasti reklamy - EFFIE
2006 Kategorie: C (sociální a ekologický marketing) Rámy pro Romy Osudová vteřina se nedá vrátit AVON proti rakovině prsu - stovky zachráněných žen Letní Shakespearovské slavnosti EFFIE – úspěšná reklamní kampaň, ve všech aspektech: plánování, průzkum trhu, média, tvůrčí zpracování a vztah s klientem. Měla by být důkazem partnerství mezi agenturou a klientem při zrodu, řízení a budování značky.

15 Metody ve zkoumání komerční komunikace

16 Metody výzkumu komerční komunikace
Pozorování Dotazování Experiment (př. tachystoskop) Analýza věcných skutečností (sledování návštěvnosti webové stránky, nákupu médií, obsahová analýza) Kvantitativní i kvalitativní (exkurz) výzkum Existence značkových produktů a benchmarky

17 Měření dosahu tištěných médií Media projekt
2 agentury GfK Praha – Median Cca 30 tisíc respondentů za rok Vícestupňový náhodný výběr Rozhovory F2F Sledovanost čtenosti novin a časopisů

18 Měření dosahu tisku v ČR Media projekt
Kategorie novin – celostátní deníky, regionální deníky Kategorie časopisů – životní styl, společenské, programové, pro ženy, ekonomické, sportovní, hobby atd. Odhady čtenosti (do 20 tisíc se neuvádí-viz Radio Expres) Náklady (tj. počet výtisků)

19 Měření dosahu rozhlasu v ČR Radio projekt
2 agentury Stem/Mark – Median Cca 30 tisíc respondentů za rok Vícestupňový náhodný výběr Rozhovory CATI (28000) F2F (2000) Sledovanost poslechovosti rozhlasu day after recall (dotaz na včerejší poslech rozhlasu)

20 Typologie zákazníků ve výzkumu komerční komunikace a ve VT obecně

21 Význam typologií a příklady
Exkurz psychologie – nomotetický (hledání obecných společných rysů) vs. idiografický přístup (popis jednotlivých případů) – v zásadě kvanti vs. kvali Typologie vs. rysový přístup Známé typologie Tělesné typy (Kretschmer) Extroverze-introverze Temperament (Galén-Eysenck) – extro-into+(ne)stabilita Hodnotové orientace (mat-postmat-smíšení Inglehart) Politická orientace (pravice-levice)

22 Typologie ve VT Zpravidla součást segmentačních studií – cíl nalezení segmentů trhu na které je možné mířit samostatnou komerční komunikací Někdy samostatné life-style studie – hlavní cíl popis životních stylů populace a provedení typologie osob Často klienty pro tyto studie PR a reklamní agentury, které tyto výzkumy využívají pro práci na kampaních pro své klienty Zřejmě nejvhodnější model-spolupráce klient-PR-výzkumná agentura (viz i soutěž EFFIE)

23 Příklady typologií ve VT
V praxi VT zpravidla kombinace a) psychologických typologií, b) hodnotových, c) životního stylu, d) nákupního chování, e) mediálního chování atd.

24 Příklady typologií ve VT
Typologie dle životního stylu (CONSUMER/STANDARD agentury STEM/MARK dle modelu VALS2 Univerzity Stanford) Spotřební chování závisí na materiálních zdrojích člověka a osobnostní orientaci (na principy, na status a na činy) 8 typů životních stylů – viz obrázek

25 Příklady typologií ve VT
REALIZÁTOŘI Nadbytek zdrojů Orientace na činy Orientace na status Orientace na principy ÚSPĚŠNÍ ZRALÍ HLEDAJÍCÍ PRAKTICI DŘÍČI VĚŘÍCÍ Nedostatek zdrojů BOJUJÍCÍ Zdroj: Stem/Mark, Consumer/Standard, 2003

26 Příklady typologií ve VT
Typologie vztahu k reklamě STEM/MARK Často u 1 člověka pozitivní i negativní složky Dvě dimenze pozitivní a skeptický postoj Pozit. vztah Skeptický vztah -užitečná -ovlivňuje mě -líbí se mi -manipuluje s lidmi -přehání

27 Příklady typologií ve VT
Konzistentní spotřebitelé –“milující“ nebo „odmítající“ Nekonzistentní – „vlažní“ – (spíše odtažití, ani nemilují ani neodmítají), „opatrní“(dokáží ji využít, ale vnímají nedostatky) MILUJÍCÍ Pozit. vztah realizátoři OPATRNÍ zralí úspěšní hledající dříči Skeptický postoj věřící praktici Konzist.postoj bojující VLAŽNÍ ODMÍTAJÍCÍ Zdroj: Stem/Mark, Consumer/Standard, 2003

28 Příklady typologií ve VT
Life-Style TNS AISA 1997 (Leo Burnett) 10 typů: Marie: „Chudá osamělá babička“ Milan a Milena „Zastánci starých pořádků“ Jan a Jana „Venkovští filozofové“ Pepa a Hanka „Novákovi z paneláku“ Dan a Lucie „Rádoby pohodáři“ Robin „ Playboy s tenisovou raketou“ Helenka „ V Kotvě jako doma“ Emilie a Ema „ Oduševnělé dámy“ Zbyněk a Markéta „Zlatá mládež“ Robert a Helena „Elita dnešní doby“

29 Metodologie typologií
Zpravidla založeno na vícerozměrných statistických metodách Faktorová analýza Shluková analýza Nalezení rozumného počtu typů Popis jednotlivých typů a charakterizování

30 Etika a právo ve VT

31 Etika a profesní sdružení

32 Etika na straně agentury, profesní sdružení
Etické standardy zpravidla v rámci profesních sdružení ESOMAR-svět SIMAR-ČR Základní otázky: KDO? CO? KDY? KDE? JAK? PROČ?

33 Etika na straně agentury, profesní sdružení
KDO? – název agentury atd. CO? – jaký výzkum byl proveden KDY?- timing výzkumu KDE? JAK? – metoda, technika, vzorek (metodologie) PROČ? – pozadí výzkumu

34 Etika na straně agentury, profesní sdružení
Kodex ESOMAR – revize 1994 Definice marketingového výzkumu Definice výzkumníka Definice klienta Definice respondenta

35 Etika na straně agentury, profesní sdružení
Kodex ESOMAR – revize 1994 Obecná pravidla – objektivnost, soulad s vědeckými zásadami Soulad výzkumu se zákony příslušné země Práva respondenta – dobrovolnost spolupráce respondenta, anonymita, zvláštní pozornost při dotazování dětí, mladistvých, nutnost upozornit na nahrávací zařízení

36 Etika na straně agentury, profesní sdružení
Kodex ESOMAR – revize 1994 Povinnosti výzkumníka - nesmí narušit důvěru veřejnosti ve výzkum, nesmí předstírat nadměrné dovednosti, nelze neoprávněn kritizovat jiné výzkumníky, snah o nákladovou efektivnost a kvalitu výzkumu, nutnost poskytnout dokumentaci k možnému prověření výsledků, nelze s výzkumem spojovat nevýzkumné činnosti Vzájemná práva povinnosti výzkumníka a klienta – zpravidla písemná smlouva, nutnost informovat externích spolupracovnících, data a výzkum jsou klienta, nelze zveřejnit údaje o výzkumu bez souhlasu klienta,klient nemá právo n adresy respondentů

37 Etika na straně agentury, profesní sdružení
Kodex ESOMAR – revize 1994 Vzájemná práva povinnosti výzkumníka a klienta – výzkumník musí dovolit klientovi provést kontrolu práce, nutno poskytnout detailní info o výzkumu, odlišovat poznatky a jejich interpretace,klient nese odpovědnost za publikaci údajů nekonzultuje-li toto s agenturou, agentura musí informovat klienta o Kodexu

38 Právo ve výzkumu trhu

39 Právo ve VT Základní předpisy:
Občanský zákoník –z.č.40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů Uzavírání smluv, ochrana osobnosti, obecný předpis v oblasti občanského i obchodního práva Obchodní zákoník - z.č.513/1991Sb., ve znění pozdějších předpisů Uzavírání smluv, náhrady při nedodržení smluv, pravidla pro fungování obchodní společnosti-agentury

40 Právo ve VT Základní předpisy:
Zákoník práce –z. č. 65/1965 Sb.,ve znění pozdějších předpisů Pracovně-právní vztahy-pracovní smlouvy, dohody o provedení práce a pracovní činnosti, najímání práce přes agentury Zákon o ochraně osobních údajů –z. č. 101/2000 Sb.,ve znění pozdějších předpisů Definice osobních údajů, nutnost registrace u Úřadu při zacházení s nimi, pravidla pro zacházení s osobními údaji, pokuty za nedodržení pravidel


Stáhnout ppt "Výzkumy komerční komunikace Etika a právo ve výzkumu"

Podobné prezentace


Reklamy Google