Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SVĚTOVÁ PRÓZA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ CHARAKTERISTIKA FRANCOUZSKÁ PRÓZA Mgr. Michal Oblouk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SVĚTOVÁ PRÓZA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ CHARAKTERISTIKA FRANCOUZSKÁ PRÓZA Mgr. Michal Oblouk."— Transkript prezentace:

1 SVĚTOVÁ PRÓZA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ CHARAKTERISTIKA FRANCOUZSKÁ PRÓZA Mgr. Michal Oblouk

2 CHARAKTERISTIKA dva protikladné proudy: a) realismus a naturalismus – přesný, objektivní obraz skutečnosti, orientace na široký okruh čtenářů, vznikají rozsáhlé společenské kroniky, romány zachycující vývoj hlavní postavy (román-řeka), kriticko realistické romány se sociální tematikou, naturalistické romány, socialisticko-realistické romány, historické romány b) avantgarda, modernismus – obraz nitra člověka, originalita výrazu, orientace na úzký okruh čtenářů

3 ZNAKY MODERNÍ LITERATURY ubývá dějovosti – destrukce děje, metoda proudu vědomí, chybí vševědoucí vypravěč prolínání časových a významových rovin místo obrazu vnějšího světa jde o konfrontaci vnitřního světa autora s okolím expresionistické a existencialistické prvky, prvky absurdity využití tzv. podtextu – předpokládá spolupráci čtenáře (domýšlení, hodnocení) experimenty s jazykem a formou detabuizace některých sfér života nejčastější téma – obraz 1. světové války, válečné prožitky

4 ANATOLE FRANCE (1844 – 1924) -b-básník, prozaik, kritik a esejista, humanistický filozof, nositel Nobelovy ceny (r. 1921) -n-narodil se jako Anatol Francois Thibault v rodině kupce a antikváře -z-získal klasické vzdělání na Collége Stanislas -s-stal se korektorem a nakladatelským lektorem, pracoval jako knihovník -o-od konce 80. let udržoval úzký vztah s paní Armand de Caillavet, která významně přispěla k úspěchu jeho umělecké kariéry -p-přispěl k rehabilitaci nevinného francouzského důstojníka A. Dreyfuse -o-ostře vystupoval proti kolonialismu, r. 1909 absolvoval přednáškové turné po Jižní Americe -p-přivítal Velkou říjnovou revoluci v Rusku, začal sympatizovat s komunismem (vstoupil do Francouzské komunistické strany) -v-ve 20. letech byly jeho práce zařazeny na seznam knih, které byly katolíkům zakázány pod trestem exkomunikace

5 DÍLO A. FRANCE Historie našich dnů – románová tetralogie (Pod jilmy, Proutěná panna, Ametystový prsten, Pan Bergeret v Paříži), satirický obraz třetí francouzské republiky, ukazující ubohost a špínu jejího společenského a politického života, ústřední postavou je pan Bergeret, učenec, filozof, humanista a docent provinční univerzity, jenž prochází různými peripetiemi vědecké dráhy i úskalími manželského života (zradí ho manželka s jeho nejmilejším žákem) Ostrov tučňáků – alegorický román, absurdní parodie francouzských dějin od starověku po současnost, autor ironicky líčí původ tučňáků, dobu středověku s jejími legendami, vytvořenými církevní hierarchií, a zejména dobu novou, zvláště pak období třetí francouzské republiky, nešetří ve svém díle nikoho, zesměšňuje antisemitismus, buržoazii, státníky, právníky i ženy onoho období jako inspirátorky tučňácké politiky Bohové žízní – historický román z doby Velké francouzské revoluce (vzestup a pád jakobínské diktatury), kritizující revoluční fanatismus, ústřední postavou románu je mladý malíř Evariste Gamelin, který se proměňuje ve fanatického zastánce revolučního teroru, udává vlastní přátele i příbuzné a je i před popravou přesvědčen o své pravdě Život Jany z Arku – historický spis, ve kterém autor boří vžitou představu o svaté Janě z Arku, podle autorova názoru není Jana z Arku případ pro biskupské koncily ani pro vznětlivé fantasty, neboť její místo mělo být v psychiatrově ordinaci Vzpoura andělů - symbolickosatirický román, který nás zavádí do Paříže na začátku 20. století, vedle lidí vystupují v něm zejména andělé, kteří na sebe vzali lidskou podobu a ve jménu rozumu, vědy a pokroku připravují vzpouru proti Bohu, dílo vyneslo autorovi církevní zatracení, což mělo za následek, že se jeho knihy dostaly na církevní index

6 ROMAIN ROLLAND (1866 – 1944) -s-spisovatel, dramatik, publicista a hudební historik, autor životopisů významných osobností, nositel Nobelovy ceny (r. 1915) -n-narodil se v rodině notáře -v-v Paříži vystudoval historii, pak pokračoval ve studiu dva roky v Římě -v-v letech 1893 – 1912 byl profesorem dějin umění na Ecole Normale a přednášel dějiny hudby na Sorbonně -b-byl přesvědčeným pacifistou, protestoval proti mnichovské zradě a proti fašistické okupaci republiky -p-peníze spojené s Nobelovou cenou z větší části věnoval na zmírnění útrap lidí postižených první světovou válkou -p-po okupaci Francie hitlerovským Německem se ho nacisté neodvážili zatknout, aby nezpůsobili světovou vlnu nevole -p-propagoval Sovětský svaz a jeho socialistickou formu vlády -v-velmi se zajímal o indickou filozofii, přátelil se s Gándhím, byl vegetarián

7 ROLLANDOVO DÍLO Jan Kryštof – 10dílný román-řeka, obraz životních osudů a uměleckého zrání geniálního německého hudebního skladatele Jana Kryštofa Krafta na pozadí společenského dění (1870 – 1914) Petr a Lucie – protiválečná novela, shakespearovský motiv tragické lásky mladých lidí, odehrává se ve válečné Paříži od ledna do března 1918, při varhanním koncertu na velký pátek je v chrámu Saint- Gervais při bombardování pohřbil mohutný padající pilíř Okouzlená duše – románový cyklus (Anneta a Sylvie, Léto, Matka a syn, Zvěstovatelka), historický vývoj francouzské a evropské společnosti na počátku 20. století a v době nástupu fašismu v Itálii, hrdinkou je dcera ze zámožné měšťanské rodiny, která pohrdne pohodlnou existencí a trpce a bolestně si vybojovává proti společenským konvencím své právo na nezávislý vlastní osud a lásku, její syn, kterého neprovdána vychovává, dospívá již k myšlence boje za sociální spravedlnost, stává se vyznavačem Říjnové revoluce a socialismu v Rusku a umírá jako oběť italského fašismu, Anneta dále pokračuje v jeho boji a na konci života, se zamýšlí a zjišťuje, že nežila nadarmo Dobrý člověk ještě žije – historický román z doby vlády Ludvíka XIII., ústřední postavou je prostý člověk, stárnoucí truhlář a řezbář Colas Breugnon, který miluje svou práci, dobré jídlo a pití, rád si zažertuje s pěknou ženou, zároveň však dokáže bránit život a svobodu proti jejich nepřátelům, prožije tragický rok; zemře mu žena, vyhoří a přijde o většinu svých uměleckých prací, nakazí se morem a nakonec si zlomí nohu, přesto stále miluje po galsku život a také jej učí milovat ostatní Divadlo revoluce – cyklus dramat inspirovaných francouzskou revolucí Tragédie víry - dramatická trilogie, ve které ukázal na třech příkladech obrozující sílu víry (na víře náboženské, vlastenecké a revolucionářské), části Svatý Ludvík, Aertes, Vítězství rozumu Beethoven, Michelangelo, Händel, Tolstoj, Gándhí, Goethe – monografie

8 HENRI BARBUSSE (1873 – 1935) -s-spisovatel a publicista, organizátor mezinárodního boje za mír -n-narodil se v rodině novináře -a-absolvoval studia filozofie a literatury, poté pracoval jako redaktor v novinách -p-po válce (které se dobrovolně účastnil) založil s R. Rollandem hnutí Clarté (Jasno) = protiimperialistická organizace, sdružovalo evropskou levicovou inteligenci -p-protiválečný postoj posílil jeho levicovou orientaci - obdivoval komunisty (od r. 1923 člen Komunistické strany Francie), byl nadšený z VŘSR, často cestoval do SSSR -o-organizoval protiválečné a protifašistické kongresy -d-dílo: OHEŇ – román, který líčí život vojáků na frontě, kniha se skládá z 24 kapitol, každá tvoří jednu epizodu, vyjadřuje odpor proletářů k válce, kniha je pojata jako památka na padlé kamarády, nejsou zde hlavní postavy, není zde plynulý děj JASNO – román odsuzující válku, dal název mezinárodnímu hnutí PEKLO – román, zobrazení moderního velkoměsta

9 ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY (1900 – 1944) -s-spisovatel a publicista, letec a propagátor letectví -n-narodil se v zámožné šlechtické rodině -n-nedokončil studia na pařížské Akademii výtvarných umění, stal se pilotem, složil zkoušku z civilního i vojenského letectví -p-pracoval u různých leteckých společností, přivydělával si i reportážemi -p-přežil dvě vážné havárie -r-roku 1936 byl vyslán jako reportér do Španělska, kde tehdy již zuřila občanská válka -z-za druhé světové války se stal letcem průzkumného útvaru 7. americké armády, přestože byl lékaři prohlášen za neschopného válečných letů -p-podle svědků z jeho jednotky byl jeden z nejodvážnějších, bojoval s velkým nasazením a bez ohledu na riziko -p-přesné datum jeho úmrtí neznáme, nevrátil se z průzkumného letu z Korsiky (pravděpodobně sestřelen) -v-v roce 2000 byly trosky spisovatelova letadla nalezeny v moři poblíž francouzského Marseille

10 EXUPÉRYHO DÍLO Letec, Kurýr na jih, Noční let, Země lidí, Válečný pilot, Citadela – romány z leteckého prostředí Malý princ – alegorická filozofická pohádka pro dospělé, příběh pilota, který havaroval s letadlem na Sahaře a setkal se s malým princem z neznámé planety, vyprávění o cestě za moudrostí a za poznáním, že dospělí toho o světě vědí jen zoufale málo a jediné, co má smysl, je poslouchat vlastní srdce

11 FRANCOIS MAURIAC (1885 – 1970) -romanopisec, esejista, dramatik, básník a novinář, nositel Nobelovy cenu za literaturu (1952) -narodil se v zámožné bankéřské rodině -vystudoval univerzitu v Bordeaux -v první světové válce sloužil na Balkáně jako příslušník Červeného kříže -v r. 1933 byl přijat do Francouzské akademie -v průběhu druhé světové války aktivně spolupracoval s hnutím La Résistance, v němž působilo mnoho spisovatelů, odmítajících okupaci Francie -byl velkým přívržencem generála Charlese de Gaulla, po válce podporoval jeho politické ambice a především jeho protikoloniální politiku -od počátku 50. let psal pravidelně každý týden novinové sloupky, které si získaly velký ohlas

12 MAURIACOVO DÍLO Farizejka - román zobrazující do vlastní křesťanské dobroty zahleděnou Brigitu Pianovou, která je manipulátorkou osudů dalších postav a svůj úsudek o nich nadřazuje jejich skutečnému dobru Galigai – román, jehož hlavní postavou je intrikánská vychovatelka, která využívá své silné vůle k ovládání osob a zlovolně zasahuje do citových vztahů lidí Beránek - román, zasazený do atmosféry bohatého, ale chmurného bordeauxského kraje, rozvíjí tragický příběh mladého chlapce, který se ve své bezelstnosti a čistotě střetává s falší a pokryteckou morálkou prostředí, v němž žije Mládenec ze starých časů - psychologický román, jehož hrdinou je dospívající chlapec, jenž se chce osvobodit od rodinného lpění na majetku, touží po volnosti a lásce a po osudových ranách mládí nalézá cestu v literární tvorbě Cesty k moři - román o tragických osudech rodiny zámožného notáře, jenž zpronevěřil svěřené peníze a vyhnul se odpovědnosti sebevraždou Klubko zmijí - román psaný formou deníku, v němž starý advokát dokresluje obraz svého rodinného života, nenávist k ženě i dětem promění jeho myšlenky a city v klubko zmijí připravených kdykoli uštknout, vrchol pomsty spatřuje v tom, že ani ženě, ani dětem neodkáže ohromné jmění, které nashromáždil Tereza Desqueyrouxová - román zabývající se tématem hříchu a vykoupení Genitrix - román o deformaci mateřské lásky v touhu vlastnit a ovládat Pustina lásky - román s tématem nesouladu citů (jeden miluje a druhý je tím obtěžován) a s analýzou milostné vášně syna a otce ke stejné ženě Polibek malomocnému - román rozvíjející historii erotického vztahu ztroskotávajícího na nemožnosti fyzického sblížení

13 ANDRÉ MAUROIS (1885 – 1967) -spisovatel, esejista, historik, kritik a publicista -narodil se v průmyslnické rodině jako Émile Salomon Wilhelm Herzog -vystudoval Lycée Corneille v Rouenu, pak pracoval deset let v otcově továrně -byl velkým obdivovatelem anglické kultury a anglického stylu života -díky svým znalostem působil během první světové války v armádě jako vojenský tlumočník a styčný důstojník u britského expedičního sboru -v roce 1938 byl zvolen do Francouzské akademie -v roce 1939 nastoupil do armády, po porážce Francie odešel přes Anglii a Kanadu do USA -dílo: Honoré de Balzac, George Gordon Byron, François René de Chateaubriand, Frédéric Chopin, Victor Hugo, George Sandová, Percy Bysshe Shelley, Ivan Sergejevič Turgeněv, Voltaire - románové životopisy slavných osobností

14 LOUIS-FERDINAND CÉLINE (1894 – 1961) -lékař a spisovatel -pocházel z chudé rodiny -bojoval v první světové válce, kde byl těžce raněn do ramene, zranění mělo celoživotní následky -v roce 1924 vystudoval lékařství, pracoval v hygienické sekci Společnosti národů, v roce 1928 se usadil a otevřel si praxi na předměstí Paříže -ačkoliv nebyl představitelem vichystického režimu, měl obavy, že bude stíhán za kolaboraci, proto odešel do Dánska, ve Francii byl v nepřítomnosti odsouzen k propadnutí poloviny majetku a ztrátě občanských poct, vrátil se až r. 1951 -byl přesvědčený antisemita a rasista -dílo: CESTA DO HLUBIN NOCI – román, vylíčil hrůzu vlastních válečných zážitků, toulek po Africe i praxi chudinského lékaře na předměstí SMRT NA ÚVĚR - román, odehrávající se na chudém předměstí Paříže před I. světovou válkou, návrat k neuvěřitelným a drsným příhodám ze svého dětství

15 MARCEL PROUST (1871 – 1922) - r- romanopisec, kritik a esejista, jeden ze zakladatelů moderního evropského románu - narodil se v rodině lékaře, od dětství trpěl těžkým astmatem - studoval práva a literaturu, pohyboval se v předních literárních salonech - působil v Mazarinově knihovně, většinu doby ale strávil na nemocenské neschopence - byl skrytý homosexuál a jeden z prvních evropských romanopisců, který ve svých dílech vztahy mezi osobami stejného pohlaví otevřeně zobrazil - poslední tři roky svého života strávil většinou ve své ložnici obložené korkem; během dne spal a v noci pracoval, zemřel v důsledku zápalu plic - d- dílo: HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU – 7dílný román (Svět Swannových, Ve stínu kvetoucích dívek, Svět Guermanových, Sodoma a Gomora, Uvězněná, Zmizelá Albertina, Čas nalezený), celoživotní dílo, obraz mravů francouzské společnosti, používá metodu proudu vědomí = autor zapisuje nálady a pocity hl. hrdiny bez vlivu rozumu

16 ANDRÉ GIDE (1869 – 1951) - prozaik, dramatik, nositel Nobelovy ceny (r. 1947) - narodil se v rodině právníka a profesora - mládí prožil v silně náboženském rodinném prostředí - studoval na několika školách a pro špatný zdravotní stav musel studia několikrát přerušit - v letech 1893 - 1894 podnikl ozdravné cesty do severní Afriky, stal se blízkým přítelem O. Wilda, se kterým se seznámil v Alžíru - r. 1909 založil literární magazín La Nouvelle Revue Française a vedl jej do roku 1914 - na počátku 30. let začal projevovat sympatie ke komunismu - r. 1936 navštívil Sovětský svaz, hluboké rozčarování z této cesty pak popsal ve své reportáži Návrat ze Sovětského svazu, která vyvolala ostrou kritiku ze strany tehdejších levicových intelektuálů - veřejně se přiznal k homosexualitě, přestože byl ženatý se svou sestřenicí

17 GIDEOVO DÍLO Imoralista – román, v němž egoistický hrdina Michel přijíždí do severní Afriky se svou těhotnou ženou Marcelinou uzdravit se z tuberkulózy, zatímco Michel prožívá obrodu smyslového života, Marcelinu horké a suché podnebí zabijí Těsná brána - román, v němž komentuje životní cestu dívky Alissy, z níž se po prvním milostném vzplanutí stane staropanenská pobožnůstkářka, která zničí život i svému milému Vatikánské kobky - román je rozsáhlou satirou, předmětem je náboženská bigotnost, příběh je založený na „šeptandě“ o tom, že papež Lev XIII. je vězněn na Andělském hradě svobodnými zednáři a že jimi dosazený lžipapež utužuje ve světě vládu ďáblovu Pastorální symfonie - román, jehož hlavní hrdinkou je slepá Gertruda, která, dokud nenabyla operací zraku, neznala klamy a bludy světa, teprve s vráceným zrakem se přesvědčuje o sobeckých pohnutkách jednání svého pastorského ochránce a vychovatele Penězokazi - román, obsahuje popis pařížského prostředí měšťanských vrstev před první světovou válkou, zabývá se falšováním emocí, křehkostí dospívajících, tématem šikany a je zde také otevřeně popisována homosexualita Návrat ze Sovětského svazu - reportáže, ve kterých autor upozornil na celou řadu negativních jevů ve stalinském Rusku, ukazuje, že socialismus není to nejlepší, co může být, a naznačuje, že je to horší systém než kapitalismus

18 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Anatole_France http://cs.wikipedia.org/wiki/Romain_Rolland http://cs.wikipedia.org/wiki/Henri_Barbusse http://cs.wikipedia.org/wiki/Antoine_de_Saint-Exup%C3%A9ry http://cs.wikipedia.org/wiki/Marcel_Proust http://cs.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Gide http://www.sp341.edu.pl/biblioteka/patron.html https://cs.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Mauriac https://cs.wikipedia.org/wiki/Louis-Ferdinand_C%C3%A9line https://cs.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Maurois


Stáhnout ppt "SVĚTOVÁ PRÓZA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ CHARAKTERISTIKA FRANCOUZSKÁ PRÓZA Mgr. Michal Oblouk."

Podobné prezentace


Reklamy Google