Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SVĚTOVÁ PRÓZA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SVĚTOVÁ PRÓZA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ"— Transkript prezentace:

1 SVĚTOVÁ PRÓZA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ
CHARAKTERISTIKA FRANCOUZSKÁ PRÓZA Mgr. Michal Oblouk

2 CHARAKTERISTIKA dva protikladné proudy: realismus a naturalismus – přesný, objektivní obraz skutečnosti, orientace na široký okruh čtenářů, vznikají rozsáhlé společenské kroniky, romány zachycující vývoj hlavní postavy (román-řeka), kriticko realistické romány se sociální tematikou, naturalistické romány, socialisticko-realistické romány, historické romány avantgarda, modernismus – obraz nitra člověka, originalita výrazu, orientace na úzký okruh čtenářů

3 ZNAKY MODERNÍ LITERATURY
ubývá dějovosti – destrukce děje, metoda proudu vědomí, chybí vševědoucí vypravěč prolínání časových a významových rovin místo obrazu vnějšího světa jde o konfrontaci vnitřního světa autora s okolím expresionistické a existencialistické prvky, prvky absurdity využití tzv. podtextu – předpokládá spolupráci čtenáře (domýšlení, hodnocení) experimenty s jazykem a formou detabuizace některých sfér života nejčastější téma – obraz 1. světové války, válečné prožitky

4 ANATOLE FRANCE (1844 – 1924) básník, prozaik, kritik a esejista, humanistický filozof, nositel Nobelovy ceny (r. 1921) narodil se jako Anatol Francois Thibault v rodině kupce a antikváře získal klasické vzdělání na Collége Stanislas stal se korektorem a nakladatelským lektorem, pracoval jako knihovník od konce 80. let udržoval úzký vztah s paní Armand de Caillavet, která významně přispěla k úspěchu jeho umělecké kariéry přispěl k rehabilitaci nevinného francouzského důstojníka A. Dreyfuse ostře vystupoval proti kolonialismu, r absolvoval přednáškové turné po Jižní Americe přivítal Velkou říjnovou revoluci v Rusku, začal sympatizovat s komunismem (vstoupil do Francouzské komunistické strany) ve 20. letech byly jeho práce zařazeny na seznam knih, které byly katolíkům zakázány pod trestem exkomunikace

5 DÍLO A. FRANCE Historie našich dnů – románová tetralogie (Pod jilmy, Proutěná panna, Ametystový prsten, Pan Bergeret v Paříži), satirický obraz třetí francouzské republiky, ukazující ubohost a špínu jejího společenského a politického života, ústřední postavou je pan Bergeret, učenec, filozof, humanista a docent provinční univerzity, jenž prochází různými peripetiemi vědecké dráhy i úskalími manželského života (zradí ho manželka s jeho nejmilejším žákem) Ostrov tučňáků – alegorický román, absurdní parodie francouzských dějin od starověku po současnost, autor ironicky líčí původ tučňáků, dobu středověku s jejími legendami, vytvořenými církevní hierarchií, a zejména dobu novou, zvláště pak období třetí francouzské republiky, nešetří ve svém díle nikoho, zesměšňuje antisemitismus, buržoazii, státníky, právníky i ženy onoho období jako inspirátorky tučňácké politiky Bohové žízní – historický román z doby Velké francouzské revoluce (vzestup a pád jakobínské diktatury), kritizující revoluční fanatismus, ústřední postavou románu je mladý malíř Evariste Gamelin, který se proměňuje ve fanatického zastánce revolučního teroru, udává vlastní přátele i příbuzné a je i před popravou přesvědčen o své pravdě Život Jany z Arku – historický spis, ve kterém autor boří vžitou představu o svaté Janě z Arku, podle autorova názoru není Jana z Arku případ pro biskupské koncily ani pro vznětlivé fantasty, neboť její místo mělo být v psychiatrově ordinaci Vzpoura andělů - symbolickosatirický román, který nás zavádí do Paříže na začátku 20. století, vedle lidí vystupují v něm zejména andělé, kteří na sebe vzali lidskou podobu a ve jménu rozumu, vědy a pokroku připravují vzpouru proti Bohu, dílo vyneslo autorovi církevní zatracení, což mělo za následek, že se jeho knihy dostaly na církevní index

6 ROMAIN ROLLAND (1866 – 1944) spisovatel, dramatik, publicista a hudební historik, autor životopisů významných osobností, nositel Nobelovy ceny (r. 1915) narodil se v rodině notáře v Paříži vystudoval historii, pak pokračoval ve studiu dva roky v Římě v letech 1893 – 1912 byl profesorem dějin umění na Ecole Normale a přednášel dějiny hudby na Sorbonně byl přesvědčeným pacifistou, protestoval proti mnichovské zradě a proti fašistické okupaci republiky peníze spojené s Nobelovou cenou z větší části věnoval na zmírnění útrap lidí postižených první světovou válkou po okupaci Francie hitlerovským Německem se ho nacisté neodvážili zatknout, aby nezpůsobili světovou vlnu nevole propagoval Sovětský svaz a jeho socialistickou formu vlády velmi se zajímal o indickou filozofii, přátelil se s Gándhím, byl vegetarián

7 ROLLANDOVO DÍLO Jan Kryštof – 10dílný román-řeka, obraz životních osudů a uměleckého zrání geniálního německého hudebního skladatele Jana Kryštofa Krafta na pozadí společenského dění (1870 – 1914) Petr a Lucie – protiválečná novela, shakespearovský motiv tragické lásky mladých lidí, odehrává se ve válečné Paříži od ledna do března 1918, při varhanním koncertu na velký pátek je v chrámu Saint-Gervais při bombardování pohřbil mohutný padající pilíř Okouzlená duše – románový cyklus (Anneta a Sylvie, Léto, Matka a syn, Zvěstovatelka), historický vývoj francouzské a evropské společnosti na počátku 20. století a v době nástupu fašismu v Itálii, hrdinkou je dcera ze zámožné měšťanské rodiny, která pohrdne pohodlnou existencí a trpce a bolestně si vybojovává proti společenským konvencím své právo na nezávislý vlastní osud a lásku, její syn, kterého neprovdána vychovává, dospívá již k myšlence boje za sociální spravedlnost, stává se vyznavačem Říjnové revoluce a socialismu v Rusku a umírá jako oběť italského fašismu, Anneta dále pokračuje v jeho boji a na konci života, se zamýšlí a zjišťuje, že nežila nadarmo Dobrý člověk ještě žije – historický román z doby vlády Ludvíka XIII., ústřední postavou je prostý člověk, stárnoucí truhlář a řezbář Colas Breugnon, který miluje svou práci, dobré jídlo a pití, rád si zažertuje s pěknou ženou, zároveň však dokáže bránit život a svobodu proti jejich nepřátelům, prožije tragický rok; zemře mu žena, vyhoří a přijde o většinu svých uměleckých prací, nakazí se morem a nakonec si zlomí nohu, přesto stále miluje po galsku život a také jej učí milovat ostatní Divadlo revoluce – cyklus dramat inspirovaných francouzskou revolucí Tragédie víry - dramatická trilogie, ve které ukázal na třech příkladech obrozující sílu víry (na víře náboženské, vlastenecké a revolucionářské), části Svatý Ludvík, Aertes, Vítězství rozumu Beethoven, Michelangelo, Händel, Tolstoj, Gándhí, Goethe – monografie

8 HENRI BARBUSSE (1873 – 1935) spisovatel a publicista, organizátor mezinárodního boje za mír narodil se v rodině novináře absolvoval studia filozofie a literatury, poté pracoval jako redaktor v novinách po válce (které se dobrovolně účastnil) založil s R. Rollandem hnutí Clarté (Jasno) = protiimperialistická organizace, sdružovalo evropskou levicovou inteligenci protiválečný postoj posílil jeho levicovou orientaci - obdivoval komunisty (od r člen Komunistické strany Francie), byl nadšený z VŘSR, často cestoval do SSSR organizoval protiválečné a protifašistické kongresy dílo: OHEŇ – román, který líčí život vojáků na frontě, kniha se skládá z 24 kapitol, každá tvoří jednu epizodu, vyjadřuje odpor proletářů k válce, kniha je pojata jako památka na padlé kamarády, nejsou zde hlavní postavy, není zde plynulý děj JASNO – román odsuzující válku, dal název mezinárodnímu hnutí PEKLO – román, zobrazení moderního velkoměsta

9 ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY (1900 – 1944)
spisovatel a publicista, letec a propagátor letectví narodil se v zámožné šlechtické rodině nedokončil studia na pařížské Akademii výtvarných umění, stal se pilotem, složil zkoušku z civilního i vojenského letectví pracoval u různých leteckých společností, přivydělával si i reportážemi přežil dvě vážné havárie roku 1936 byl vyslán jako reportér do Španělska, kde tehdy již zuřila občanská válka za druhé světové války se stal letcem průzkumného útvaru 7. americké armády, přestože byl lékaři prohlášen za neschopného válečných letů podle svědků z jeho jednotky byl jeden z nejodvážnějších, bojoval s velkým nasazením a bez ohledu na riziko přesné datum jeho úmrtí neznáme, nevrátil se z průzkumného letu z Korsiky (pravděpodobně sestřelen) v roce 2000 byly trosky spisovatelova letadla nalezeny v moři poblíž francouzského Marseille

10 EXUPÉRYHO DÍLO Letec, Kurýr na jih, Noční let, Země lidí, Válečný pilot, Citadela – romány z leteckého prostředí Malý princ – alegorická filozofická pohádka pro dospělé, příběh pilota, který havaroval s letadlem na Sahaře a setkal se s malým princem z neznámé planety, vyprávění o cestě za moudrostí a za poznáním, že dospělí toho o světě vědí jen zoufale málo a jediné, co má smysl, je poslouchat vlastní srdce

11 FRANCOIS MAURIAC (1885 – 1970) romanopisec, esejista, dramatik, básník a novinář, nositel Nobelovy cenu za literaturu (1952) narodil se v zámožné bankéřské rodině vystudoval univerzitu v Bordeaux v první světové válce sloužil na Balkáně jako příslušník Červeného kříže v r byl přijat do Francouzské akademie v průběhu druhé světové války aktivně spolupracoval s hnutím La Résistance, v němž působilo mnoho spisovatelů, odmítajících okupaci Francie byl velkým přívržencem generála Charlese de Gaulla, po válce podporoval jeho politické ambice a především jeho protikoloniální politiku od počátku 50. let psal pravidelně každý týden novinové sloupky, které si získaly velký ohlas

12 MAURIACOVO DÍLO Farizejka - román zobrazující do vlastní křesťanské dobroty zahleděnou Brigitu Pianovou, která je manipulátorkou osudů dalších postav a svůj úsudek o nich nadřazuje jejich skutečnému dobru Galigai – román, jehož hlavní postavou je intrikánská vychovatelka, která využívá své silné vůle k ovládání osob a zlovolně zasahuje do citových vztahů lidí Beránek - román, zasazený do atmosféry bohatého, ale chmurného bordeauxského kraje, rozvíjí tragický příběh mladého chlapce, který se ve své bezelstnosti a čistotě střetává s falší a pokryteckou morálkou prostředí, v němž žije Mládenec ze starých časů - psychologický román, jehož hrdinou je dospívající chlapec, jenž se chce osvobodit od rodinného lpění na majetku, touží po volnosti a lásce a po osudových ranách mládí nalézá cestu v literární tvorbě Cesty k moři - román o tragických osudech rodiny zámožného notáře, jenž zpronevěřil svěřené peníze a vyhnul se odpovědnosti sebevraždou Klubko zmijí - román psaný formou deníku, v němž starý advokát dokresluje obraz svého rodinného života, nenávist k ženě i dětem promění jeho myšlenky a city v klubko zmijí připravených kdykoli uštknout, vrchol pomsty spatřuje v tom, že ani ženě, ani dětem neodkáže ohromné jmění, které nashromáždil Tereza Desqueyrouxová - román zabývající se tématem hříchu a vykoupení Genitrix - román o deformaci mateřské lásky v touhu vlastnit a ovládat Pustina lásky - román s tématem nesouladu citů (jeden miluje a druhý je tím obtěžován) a s analýzou milostné vášně syna a otce ke stejné ženě Polibek malomocnému - román rozvíjející historii erotického vztahu ztroskotávajícího na nemožnosti fyzického sblížení

13 ANDRÉ MAUROIS (1885 – 1967) spisovatel, esejista, historik, kritik a publicista narodil se v průmyslnické rodině jako Émile Salomon Wilhelm Herzog vystudoval Lycée Corneille v Rouenu, pak pracoval deset let v otcově továrně byl velkým obdivovatelem anglické kultury a anglického stylu života díky svým znalostem působil během první světové války v armádě jako vojenský tlumočník a styčný důstojník u britského expedičního sboru v roce 1938 byl zvolen do Francouzské akademie v roce 1939 nastoupil do armády, po porážce Francie odešel přes Anglii a Kanadu do USA dílo: Honoré de Balzac, George Gordon Byron, François René de Chateaubriand, Frédéric Chopin, Victor Hugo, George Sandová, Percy Bysshe Shelley, Ivan Sergejevič Turgeněv, Voltaire - románové životopisy slavných osobností

14 LOUIS-FERDINAND CÉLINE (1894 – 1961)
lékař a spisovatel pocházel z chudé rodiny bojoval v první světové válce, kde byl těžce raněn do ramene, zranění mělo celoživotní následky v roce 1924 vystudoval lékařství, pracoval v hygienické sekci Společnosti národů, v roce 1928 se usadil a otevřel si praxi na předměstí Paříže ačkoliv nebyl představitelem vichystického režimu, měl obavy, že bude stíhán za kolaboraci, proto odešel do Dánska, ve Francii byl v nepřítomnosti odsouzen k propadnutí poloviny majetku a ztrátě občanských poct, vrátil se až r. 1951 byl přesvědčený antisemita a rasista dílo: CESTA DO HLUBIN NOCI – román, vylíčil hrůzu vlastních válečných zážitků, toulek po Africe i praxi chudinského lékaře na předměstí SMRT NA ÚVĚR - román, odehrávající se na chudém předměstí Paříže před I. světovou válkou, návrat k neuvěřitelným a drsným příhodám ze svého dětství

15 MARCEL PROUST (1871 – 1922) romanopisec, kritik a esejista, jeden ze zakladatelů moderního evropského románu narodil se v rodině lékaře, od dětství trpěl těžkým astmatem studoval práva a literaturu, pohyboval se v předních literárních salonech působil v Mazarinově knihovně, většinu doby ale strávil na nemocenské neschopence byl skrytý homosexuál a jeden z prvních evropských romanopisců, který ve svých dílech vztahy mezi osobami stejného pohlaví otevřeně zobrazil poslední tři roky svého života strávil většinou ve své ložnici obložené korkem; během dne spal a v noci pracoval, zemřel v důsledku zápalu plic dílo: HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU – 7dílný román (Svět Swannových, Ve stínu kvetoucích dívek, Svět Guermanových, Sodoma a Gomora, Uvězněná, Zmizelá Albertina, Čas nalezený), celoživotní dílo, obraz mravů francouzské společnosti, používá metodu proudu vědomí = autor zapisuje nálady a pocity hl. hrdiny bez vlivu rozumu

16 ANDRÉ GIDE (1869 – 1951) prozaik, dramatik, nositel Nobelovy ceny (r. 1947) narodil se v rodině právníka a profesora mládí prožil v silně náboženském rodinném prostředí studoval na několika školách a pro špatný zdravotní stav musel studia několikrát přerušit v letech podnikl ozdravné cesty do severní Afriky, stal se blízkým přítelem O. Wilda, se kterým se seznámil v Alžíru r založil literární magazín La Nouvelle Revue Française a vedl jej do roku 1914 na počátku 30. let začal projevovat sympatie ke komunismu r navštívil Sovětský svaz, hluboké rozčarování z této cesty pak popsal ve své reportáži Návrat ze Sovětského svazu, která vyvolala ostrou kritiku ze strany tehdejších levicových intelektuálů veřejně se přiznal k homosexualitě, přestože byl ženatý se svou sestřenicí

17 GIDEOVO DÍLO Imoralista – román, v němž egoistický hrdina Michel přijíždí do severní Afriky se svou těhotnou ženou Marcelinou uzdravit se z tuberkulózy, zatímco Michel prožívá obrodu smyslového života, Marcelinu horké a suché podnebí zabijí Těsná brána - román, v němž komentuje životní cestu dívky Alissy, z níž se po prvním milostném vzplanutí stane staropanenská pobožnůstkářka, která zničí život i svému milému Vatikánské kobky - román je rozsáhlou satirou, předmětem je náboženská bigotnost, příběh je založený na „šeptandě“ o tom, že papež Lev XIII. je vězněn na Andělském hradě svobodnými zednáři a že jimi dosazený lžipapež utužuje ve světě vládu ďáblovu Pastorální symfonie - román, jehož hlavní hrdinkou je slepá Gertruda, která, dokud nenabyla operací zraku, neznala klamy a bludy světa, teprve s vráceným zrakem se přesvědčuje o sobeckých pohnutkách jednání svého pastorského ochránce a vychovatele Penězokazi - román, obsahuje popis pařížského prostředí měšťanských vrstev před první světovou válkou, zabývá se falšováním emocí, křehkostí dospívajících, tématem šikany a je zde také otevřeně popisována homosexualita Návrat ze Sovětského svazu - reportáže, ve kterých autor upozornil na celou řadu negativních jevů ve stalinském Rusku, ukazuje, že socialismus není to nejlepší, co může být, a naznačuje, že je to horší systém než kapitalismus

18 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Anatole_France
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Mauriac https://cs.wikipedia.org/wiki/Louis-Ferdinand_C%C3%A9line https://cs.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Maurois


Stáhnout ppt "SVĚTOVÁ PRÓZA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google