Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účetní a daňové doklady - fakturace 2014 II. Tomáš Líbal © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účetní a daňové doklady - fakturace 2014 II. Tomáš Líbal © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o."— Transkript prezentace:

1 Účetní a daňové doklady - fakturace 2014 II. Tomáš Líbal © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

2 DD a cizí měna Přijatý daňový doklad v cizí měně v tuzemsku Dodavatel CZ Odběratel CZ faktura v EUR Přepočet provede „svým“ kurzem ZDPH § 4/4 Jakým kurzem provede přepočet na Kč? © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

3 DD a cizí měna Dodavatel kurz 1 EUR/26 CZK Odběratel kurz 1 EUR/27 CZK EURCZK účtování ***) 5xx, 1xx, 04x/ *) 343/ **) ---/321 *) Částku DPH v CZK převezme z DD **) Přepočet „svým“ účetním kurzem 121 x 27 CZK ***) Hodnota závazku v CZK – DPH v CZK Přijatý daňový doklad v cizí měně v tuzemsku © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

4 DD a faktura v cizí měně Daňový dokladEURCZK Základ daně DPH 21 % Celkem Číslo dokladu DIČ dodavatele Snížená sazba 15 %Základní sazba 21 % základdaňzákladdaň 121CZ Výpočet základu daně = (5 460 : 21) x 100 = (zaokr. na Kč) Evidence DPH IV. Nárok na odpočet daněZáklad daněV plné výši Z přijatých zdanitelných plnění od plátců základní snížená41 Přiznání k DPH © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

5 Plnění podle § 92a v cizí měně Vyúčtování stavebně montážních prací podle ZDPH § 92e Dodavatel CZ Odběratel CZ DD - faktura na EUR základ daně je uveden jen v EUR Přepočet provede „svým“ kurzem ke dni povinnosti přiznat plnění = 1 EUR/27 CZK Přepočet provede „svým“ kurzem ke dni povinnosti přiznat daň = 1 EUR/28 CZK © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

6 U dodavatele Číslo dokladu DIČ odběratele DUZP Základ daně v Kč Předmět plnění 9999CZ xx elektroinstalační práce bezpečnostního systému Evidence podle ZDPH § 92a/3 Údaje uváděné v daňovém přiznání k DPH II. Ostatní plnění ………. ř. Hodnota Režim přenesení daňové povinnosti – dodavatel… Výpis z evidence dodavatele podle ZDPH § 92a/5 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

7 U odběratele Číslo dokladu DIČ dodavatele DUZP ZD v Kč Předmět plnění 1111CZ xx elektroinstalační práce bezpečnost. systému Evidence podle ZDPH § 92a/4 Údaje uváděné v daňovém přiznání k DPH ZDV plné výšiKr. odpočet vstupzákladní ř.ZDDaň výstupzákladní Výpis z evidence odběratele podle ZDPH § 92a/5 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

8 Výpočet daně „zdola“ základ daně x sazba daně =daň 100 Příklad x 21 = x 15 = ZDPH § 37/1 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

9 Výpočet koeficientem sazba daně obecně = koeficient sazba daně 15 sazba 15 % = 0, sazba 21 % = 0, Příklad výpočtu cena včetně daně x koeficient = daň sazba 15 % x 0,1304 = ,00 sazba 21 % x 0,1736 = ,60 ZDPH § 37/2 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

10 Zaokrouhlování na DD u DPH DPHv haléříchzaokr. na 1,00 Kč *) základ daně123,00 DPH 21 %25,8326,00 celkem148,83149,00 *) nižší než 0,50 Kč dolů, 0,50 Kč a vyšší nahoru na nejbližší měnovou jednotku v oběhu Příklad „nesprávného“ postupu při zaokrouhlování základ daně123,70 DPH 21 %25,98 součet149,68 zaokrouhlení0,32 celkem150,00 Základem daně je vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění… ZDPH § 36/1 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

11 Zálohy a jejich vyúčtování 1. Zálohová faktura (zálohový list) 2. Platba - úhrada 3. Daňový doklad k úplatě 4. Daňový doklad k DUZP Od roku 2013 již neplatí výjimky u záloh (úplat) a)FO, která nevede účetnictví - postupuje standardně b)DUZP a úplata v jednom kalendářním měsíci - musí se vystavit dva DD © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

12 Výpočet základu a daně (1) Základem daně při uskutečnění zdanitelného plnění v případě, že vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním tohoto zdanitelného plnění, je rozdíl mezi základem daně podle § 36 odst. 1 a souhrnem základů daně podle § 36 odst. 2. (2) Je-li základ daně vypočtený podle odstavce 1 a)kladný, uplatní se při uskutečnění zdanitelného plnění sazba daně platná k DUZP, b)záporný, uplatní se při uskutečnění zdanitelného plnění sazba daně, která byla uplatněna při přiznání daně z úplaty přijaté přede DUZP. (3) V případě, že základ daně podle odstavce 1 je záporný a pro výpočet daně při přijetí úplat před DUZP byly uplatněny různé sazby daně, uplatní se při uskutečnění zdanitelného plnění tytéž sazby daně, a to pro tu část z přijaté úplaty, kterou vznikl nebo byl navýšen kladný rozdíl mezi souhrnem základů daně podle § 36 odst. 2 a základem daně podle § 36 odst. 1. ZDPH § 37a © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

13 Vyúčtování úplat s různou sazbou u záporného základu daně Základ daně Úplata - záloha č %– Úplata - záloha č %– Úplata - záloha č %– Úplata - záloha č % uplatněné sazby Úplata - záloha č % Odečítají se od základu daně základy daně z nejstarších záloh až vznikne kladný rozdíl ZDPH § 37a/3 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

14 Zálohy a jejich vyúčtování text základ daně DPH 21 % celkem Vyúčtování za zdanitelné plnění ,00 Vyúčtování zálohy - DD č. 45–99 994,40–21 005,60– ,00 Rozdíl - k úhradě , , ,00 Výpočet daně u zálohy „koeficientem“ Základ daně při DUZP = Kč ,00 x 0,1736 = , ,00 – ,60 = , – ,40 = ,60 = , ,00 x 0,21 = ,26 = ,00 ZDPH § 37a © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

15 Zálohy a jejich vyúčtování text základ daně DPH 21 % celkem Vyúčtování za zdanitelné plnění Vyúčtování zálohy - DD č. 45– –21 000– Rozdíl - k úhradě Výpočet daně u zálohy i zdanitelného plnění „zdola“ ( : 121) x 21 = ( : 121) x 100 = x 0,21 = = ZDPH § 37a © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

16 Zálohy a jejich vyúčtování Text Základ daně Základní sazba DPH Celkem 20 %21 %20 %21 % Vyúčtování za zdanitelné plnění Vyúčtování zálohy - DD č. 45 – – – Rozdíl - k úhradě Plátce inkasoval zálohu (úplatu) u základní sazby DPH v roce 2012 ve výši Kč. V roce 2013 došlo k uskutečnění zdanitelného plnění. Kladný základ daně při vyúčtování v základní sazbě DPH je Kč. ZDPH § 37a © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

17 Zálohy a jejich vyúčtování Text Základ daně Základní sazba DPH Celkem 20 %21 %20 %21 % Vyúčtování za zdanitelné plnění Vyúčtování zálohy - DD č. 45 – – – Rozdíl - k úhradě – – – Plátce inkasoval zálohu (úplatu) u základní sazby DPH v roce 2012 ve výši Kč. V roce 2013 došlo k uskutečnění zdanitelného plnění. Záporný základ daně při vyúčtování v základní sazbě DPH je Kč. ZDPH § 37a © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

18 Uskutečnění zdanitelného plnění Dodání zboží ZDPH § 21/2 dnem dodání při prodeji podle kupní smlouvy dnem převzetí v ostatních případech Poskytnutí služby ZDPH § 21/4 dnem poskytnutí nebo dnem vystavení daňového dokladu - podle toho, co bylo dříve dnem uvedeným ve smlouvě, ke kterému dochází k převodu práva nebo k poskytnutí práva k využití © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

19 Nárok na odpočet daně - tuzemsko 1 leden 2014únor leden 2014únor leden 2014únor 2014 Datum vystavení DD Datum obdržení DD DUZP nebo úplata DUZP nebo úplata Datum vystavení DD Datum obdržení DD DUZP nebo úplataDatum vystavení DD Datum obdržení DD odpočet leden 2014 odpočet únor 2014 odpočet únor 2014 ZDPH § 73 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

20 Z jednodušený DD Vystavení omezuje limit plnění do 10 tis. Kč Když zjednodušený DD neobsahuje výši daně musí obsahovat celkovou částku Použít zjednodušený DD je možné při jakémkoliv způsobu úplaty tedy i bezhotovostně, včetně splátkového kalendáře, platebního kalendáře, souhrnného DD a dokladu o použití Vystavit zjednodušený DD nelze v případě a)dodání zboží do jiného členského státu, na které se vztahuje osvobození od daně s nárokem na odpočet daně, b)zasílání zboží do tuzemska s místem plnění v tuzemsku, c)uskutečnění plnění, u něhož je povinna přiznat daň osoba, pro kterou se plnění uskutečňuje, nebo d)prodeje zboží, které je předmětem spotřební daně z tabákových výrobků, za jiné než pevné ceny pro konečného spotřebitele. Zjednodušený DD je vystavován jen na základě rozhodnutí osoby poskytující plnění, a nikoliv na požádání zákazníka ZDPH § 30 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

21 Z jednodušený DD Zjednodušený DD nemusí obsahovat a)označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, b)daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, c)jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně, d)základ daně, e)výši daně. Neobsahuje-li zjednodušený DD výši daně, musí obsahovat celkovou částku za uskutečňované plnění ZDPH § 30a © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

22 Další druhy DD DD skupiny - uvádí se označení člena skupiny, který vystavuje DD, resp. pro kterého se vystavuje DD ZDPH § 29a Platební kalendář - nemusí obsahovat den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty ZDPH § 31a Doklad o použití - namísto rozsahu a předmětu plnění se uvede sdělení o účelu použití ZDPH § 32 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

23 Souhrnný DD Vystavuje se do 15 dnů od konce měsíce, ve kterém a)se uskutečnilo první plnění, nebo b)byla přijata první úplata. Údaje společné pro všechna samostatná plnění mohou být na souhrnném DD uvedeny pouze jednou Pro každé samostatné plnění musí být zvlášť uvedeny údaje a)den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, podle toho, který nastane dříve, b)jednotková cena bez daně a sleva, není-li obsažena v jednotkové ceně, c)základ daně, d)sazba daně a e)výše daně. ZDPH § 31b © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

24 DD - dovoz a vývoz zboží DD při dovozu zboží a)rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu, ve kterém vznikla daňová povinnost, nebo b)jiné rozhodnutí o vyměřené dani vydané celním úřadem, pokud je daň zaplacena. Za DD při vrácení zboží zpět do tuzemska se považuje rozhodnutí o vyměřené dani vydané celním úřadem, pokud je daň zaplacena. ZDPH § 33 DD při vývozu zboží a)rozhodnutí celního úřadu o vývozu zboží do třetí země, kterým je celním úřadem potvrzen výstup zboží z území Evropského společenství, nebo b)rozhodnutí celního úřadu o umístění zboží do svobodného pásma nebo svobodného skladu v tuzemsku. ZDPH § 33a © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

25 DD na plnění podle § 92a Plátce uskutečňující plnění podle § 92a je povinen vystavit DD podle nového § 29. V novém § 29/2/d je stanoven na DD povinný údaj „daň odvede zákazník“ Pro odběratele se ruší povinnost doplňovat údaje přímo na DD, neboť obsah DD v listinné a elektronické podobě musí zůstat po celou dobu uchovávání nezměněn. Povinnost doplnit některé údaje se přesouvá do evidence pro daňové účely (nový § 100a). ZDPH § 92a © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

26 DD (§ 29/2/d) - plnění podle § 92e F A K T U R A – D A Ň O V Ý D O K L A DČíslo 9999 Dodavatel CBA, a.s. ………. DIČ: CZ Odběratel ABC, s.r.o DIČ: CZ DUZP: Vystavení DD: Fakturujeme Vám za elektroinst. práce bezpečnostního systému (kód CZ-CPA ) provedené na adm. budově Sokolovská 87 v rozsahu viz příloha DD č. 1 celkovou částku Kč. základ daně DPH celkem k úhradě Ve smyslu § 92a zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů daň odvede zákazník. Daň nesmí být na DD doplňována. Daň bude jen v evidenci pro daňové účely podle ZDPH § 92a/3a4 a § 100. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

27 Opravný DD Opravný DD o opravě základu daně a výše daně nebo o opravě výše daně v jiných případech obsahuje a)označení a DIČ osoby, která uskutečňuje plnění a osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění b)evidenční číslo původního DD, c)evidenční číslo opravného DD, d)důvod opravy, e)rozdíl mezi opraveným a původním základem daně, f)rozdíl mezi opravenou a původní daní, g)rozdíl mezi opravenou a původní částkou, kterou osoba, která plnění uskutečňuje, získala nebo má získat za uskutečňované plnění celkem. Pokud byl původní DD vystaven jako zjednodušený DD, nemusí opravný DD obsahovat identifikaci odběratele a náležitosti podle písm. h) a i). ZDPH 45 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.


Stáhnout ppt "Účetní a daňové doklady - fakturace 2014 II. Tomáš Líbal © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o."

Podobné prezentace


Reklamy Google