Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účetní a daňové doklady - fakturace 2014 II.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účetní a daňové doklady - fakturace 2014 II."— Transkript prezentace:

1 Účetní a daňové doklady - fakturace 2014 II.
Tomáš Líbal Účetní a daňové doklady fakturace II. Tomáš Líbal © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Účetní a daňové doklady - fakturace 2014

2 DD a cizí měna Přijatý daňový doklad v cizí měně v tuzemsku Dodavatel
CZ Odběratel CZ faktura v EUR Přepočet provede „svým“ kurzem ZDPH § 4/4 Jakým kurzem provede přepočet na Kč? © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

3 DD a cizí měna ***) *) **)
Přijatý daňový doklad v cizí měně v tuzemsku Dodavatel kurz 1 EUR/26 CZK Odběratel kurz 1 EUR/27 CZK EUR CZK účtování 100 2 600 2 721 ***) 5xx, 1xx, 04x/--- 21 546 *) 343/--- 121 3 146 3 267 **) ---/321 *) Částku DPH v CZK převezme z DD **) Přepočet „svým“ účetním kurzem 121 x 27 CZK ***) Hodnota závazku v CZK – DPH v CZK © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

4 DD a faktura v cizí měně Daňový doklad EUR CZK Základ daně 1 000 -
DPH 21 % 5 460 Celkem 1 210 Výpočet základu daně = (5 460 : 21) x 100 = (zaokr. na Kč) Evidence DPH Číslo dokladu DIČ dodavatele Snížená sazba 15 % Základní sazba 21 % základ daň 121 CZ 26 000 5 460 Přiznání k DPH IV. Nárok na odpočet daně Základ daně V plné výši Z přijatých zdanitelných plnění od plátců základní 40 26 000 5 460 snížená 41 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

5 Plnění podle § 92a v cizí měně
Vyúčtování stavebně montážních prací podle ZDPH § 92e Dodavatel CZ Odběratel CZ DD - faktura na EUR základ daně je uveden jen v EUR Přepočet provede „svým“ kurzem ke dni povinnosti přiznat plnění = 1 EUR/27 CZK Přepočet provede „svým“ kurzem ke dni povinnosti přiznat daň = 1 EUR/28 CZK © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

6 U dodavatele Evidence podle ZDPH § 92a/3 Číslo dokladu DIČ odběratele
DUZP Základ daně v Kč Předmět plnění 9999 CZ xx1 27 000 elektroinstalační práce bezpečnostního systému Údaje uváděné v daňovém přiznání k DPH II. Ostatní plnění ………. ř. Hodnota Režim přenesení daňové povinnosti – dodavatel….. 25 27 000 Výpis z evidence dodavatele podle ZDPH § 92a/5 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

7 U odběratele Evidence podle ZDPH § 92a/4 Číslo dokladu DIČ dodavatele
DUZP ZD v Kč Předmět plnění 1111 CZ xx1 28 000 elektroinstalační práce bezpečnost. systému Údaje uváděné v daňovém přiznání k DPH ř. ZD Daň výstup základní 10 28 000 5 880 ZD V plné výši Kr. odpočet vstup základní 43 28 000 5 880 Výpis z evidence odběratele podle ZDPH § 92a/5 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

8 základ daně x sazba daně
Výpočet daně „zdola“ základ daně x sazba daně = daň 100 Příklad x 21 21 000 x 15 15 000 ZDPH § 37/1 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

9 Výpočet koeficientem sazba daně obecně = koeficient 100 + sazba daně
15 sazba 15 % = 0,1304 21 sazba 21 % = 0,1736 Příklad výpočtu cena včetně daně x koeficient = daň sazba 15 % x 0,1304 = ,00 sazba 21 % x 0,1736 = ,60 ZDPH § 37/2 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

10 Zaokrouhlování na DD u DPH
v haléřích zaokr. na 1,00 Kč*) základ daně 123,00 DPH 21 % 25,83 26,00 celkem 148,83 149,00 *) nižší než 0,50 Kč dolů, 0,50 Kč a vyšší nahoru na nejbližší měnovou jednotku v oběhu Příklad „nesprávného“ postupu při zaokrouhlování 123,70 25,98 součet 149,68 zaokrouhlení 0,32 150,00 Základem daně je vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění… ZDPH § 36/1 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

11 Zálohy a jejich vyúčtování
Zálohová faktura (zálohový list) Platba - úhrada Daňový doklad k úplatě Daňový doklad k DUZP Od roku 2013 již neplatí výjimky u záloh (úplat) FO, která nevede účetnictví - postupuje standardně DUZP a úplata v jednom kalendářním měsíci musí se vystavit dva DD © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

12 Výpočet základu a daně (1) Základem daně při uskutečnění zdanitelného plnění v případě, že vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním tohoto zdanitelného plnění, je rozdíl mezi základem daně podle § 36 odst. 1 a souhrnem základů daně podle § 36 odst. 2. (2) Je-li základ daně vypočtený podle odstavce 1 a) kladný, uplatní se při uskutečnění zdanitelného plnění sazba daně platná k DUZP, b) záporný, uplatní se při uskutečnění zdanitelného plnění sazba daně, která byla uplatněna při přiznání daně z úplaty přijaté přede DUZP. (3) V případě, že základ daně podle odstavce 1 je záporný a pro výpočet daně při přijetí úplat před DUZP byly uplatněny různé sazby daně, uplatní se při uskutečnění zdanitelného plnění tytéž sazby daně, a to pro tu část z přijaté úplaty, kterou vznikl nebo byl navýšen kladný rozdíl mezi souhrnem základů daně podle § 36 odst. 2 a základem daně podle § 36 odst. 1. ZDPH § 37a © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

13 Vyúčtování úplat s různou sazbou u záporného základu daně
Základ daně Úplata - záloha č % Úplata - záloha č % Úplata - záloha č % Úplata - záloha č % uplatněné sazby Úplata - záloha č % Odečítají se od základu daně základy daně z nejstarších záloh až vznikne kladný rozdíl ZDPH § 37a/3 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

14 Zálohy a jejich vyúčtování
Výpočet daně u zálohy „koeficientem“ Základ daně při DUZP = Kč ,00 x 0,1736 = ,60 ,00 – ,60 = ,40 – ,40 = ,60 = ,00 ,00 x 0,21 = ,26 = ,00 text základ daně DPH % celkem Vyúčtování za zdanitelné plnění ,00 Vyúčtování zálohy - DD č. 45 –99 994,40 –21 005,60 – ,00 Rozdíl - k úhradě ,00 21 001,00 ,00 ZDPH § 37a © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

15 Zálohy a jejich vyúčtování
Výpočet daně u zálohy i zdanitelného plnění „zdola“ ( : 121) x 21 = ( : 121) x 100 = x 0,21 = = text základ daně DPH % celkem Vyúčtování za zdanitelné plnění 42 000 Vyúčtování zálohy - DD č. 45 –21 000 Rozdíl - k úhradě 21 000 ZDPH § 37a © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

16 Zálohy a jejich vyúčtování
Plátce inkasoval zálohu (úplatu) u základní sazby DPH v roce 2012 ve výši Kč. V roce 2013 došlo k uskutečnění zdanitelného plnění. Kladný základ daně při vyúčtování v základní sazbě DPH je Kč. Text Základ daně Základní sazba DPH Celkem 20 % 21 % Vyúčtování za zdanitelné plnění 20 000 42 000 Vyúčtování zálohy - DD č. 45 –20 000 Rozdíl - k úhradě ZDPH § 37a © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

17 Zálohy a jejich vyúčtování
Plátce inkasoval zálohu (úplatu) u základní sazby DPH v roce 2012 ve výši Kč. V roce 2013 došlo k uskutečnění zdanitelného plnění. Záporný základ daně při vyúčtování v základní sazbě DPH je Kč. Text Základ daně Základní sazba DPH Celkem 20 % 21 % Vyúčtování za zdanitelné plnění 80 000 Vyúčtování zálohy - DD č. 45 Rozdíl - k úhradě –20 000 ZDPH § 37a © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

18 Uskutečnění zdanitelného plnění
Dodání zboží ZDPH § 21/2 dnem dodání při prodeji podle kupní smlouvy dnem převzetí v ostatních případech Poskytnutí služby ZDPH § 21/4 dnem poskytnutí nebo dnem vystavení daňového dokladu - podle toho, co bylo dříve dnem uvedeným ve smlouvě, ke kterému dochází k převodu práva nebo k poskytnutí práva k využití © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

19 Nárok na odpočet daně - tuzemsko
DUZP nebo úplata ZDPH § 73 Datum vystavení DD Datum obdržení DD 1 leden 2014 únor 2014 odpočet leden 2014 DUZP nebo úplata Datum vystavení DD Datum obdržení DD 2 leden 2014 únor 2014 odpočet únor 2014 DUZP nebo úplata Datum vystavení DD Datum obdržení DD odpočet únor 2014 3 leden 2014 únor 2014 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

20 Zjednodušený DD Vystavení omezuje limit plnění do 10 tis. Kč
Když zjednodušený DD neobsahuje výši daně musí obsahovat celkovou částku Použít zjednodušený DD je možné při jakémkoliv způsobu úplaty tedy i bezhotovostně, včetně splátkového kalendáře, platebního kalendáře, souhrnného DD a dokladu o použití Vystavit zjednodušený DD nelze v případě dodání zboží do jiného členského státu, na které se vztahuje osvobození od daně s nárokem na odpočet daně, zasílání zboží do tuzemska s místem plnění v tuzemsku, uskutečnění plnění, u něhož je povinna přiznat daň osoba, pro kterou se plnění uskutečňuje, nebo prodeje zboží, které je předmětem spotřební daně z tabákových výrobků, za jiné než pevné ceny pro konečného spotřebitele. Zjednodušený DD je vystavován jen na základě rozhodnutí osoby poskytující plnění, a nikoliv na požádání zákazníka ZDPH § 30 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

21 Zjednodušený DD Zjednodušený DD nemusí obsahovat
označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně, základ daně, výši daně. Neobsahuje-li zjednodušený DD výši daně, musí obsahovat celkovou částku za uskutečňované plnění ZDPH § 30a © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

22 Další druhy DD DD skupiny - uvádí se označení člena skupiny, který vystavuje DD, resp. pro kterého se vystavuje DD ZDPH § 29a Platební kalendář - nemusí obsahovat den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty ZDPH § 31a Doklad o použití - namísto rozsahu a předmětu plnění se uvede sdělení o účelu použití ZDPH § 32 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

23 Souhrnný DD Vystavuje se do 15 dnů od konce měsíce, ve kterém se uskutečnilo první plnění, nebo byla přijata první úplata. Údaje společné pro všechna samostatná plnění mohou být na souhrnném DD uvedeny pouze jednou Pro každé samostatné plnění musí být zvlášť uvedeny údaje den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, podle toho, který nastane dříve, jednotková cena bez daně a sleva, není-li obsažena v jednotkové ceně, základ daně, sazba daně a výše daně. ZDPH § 31b © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

24 DD - dovoz a vývoz zboží DD při dovozu zboží
rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu, ve kterém vznikla daňová povinnost, nebo jiné rozhodnutí o vyměřené dani vydané celním úřadem, pokud je daň zaplacena. Za DD při vrácení zboží zpět do tuzemska se považuje rozhodnutí o vyměřené dani vydané celním úřadem, pokud je daň zaplacena. ZDPH § 33 DD při vývozu zboží rozhodnutí celního úřadu o vývozu zboží do třetí země, kterým je celním úřadem potvrzen výstup zboží z území Evropského společenství, nebo rozhodnutí celního úřadu o umístění zboží do svobodného pásma nebo svobodného skladu v tuzemsku. ZDPH § 33a © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

25 DD na plnění podle § 92a Plátce uskutečňující plnění podle § 92a je povinen vystavit DD podle nového § 29. V novém § 29/2/d je stanoven na DD povinný údaj „daň odvede zákazník“ Pro odběratele se ruší povinnost doplňovat údaje přímo na DD, neboť obsah DD v listinné a elektronické podobě musí zůstat po celou dobu uchovávání nezměněn. Povinnost doplnit některé údaje se přesouvá do evidence pro daňové účely (nový § 100a). ZDPH § 92a © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

26 DD (§ 29/2/d) - plnění podle § 92e
F A K T U R A – D A Ň O V Ý D O K L A D Číslo Dodavatel CBA, a.s. ………. DIČ: CZ Odběratel ABC, s.r.o DIČ: CZ DUZP: Vystavení DD: Fakturujeme Vám za elektroinst. práce bezpečnostního systému (kód CZ-CPA ) provedené na adm. budově Sokolovská 87 v rozsahu viz příloha DD č. 1 celkovou částku 100 000 Kč. základ daně DPH celkem k úhradě Ve smyslu § 92a zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů daň odvede zákazník. Daň nesmí být na DD doplňována. Daň bude jen v evidenci pro daňové účely podle ZDPH § 92a/3a4 a § 100. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

27 Opravný DD Opravný DD o opravě základu daně a výše daně nebo o opravě výše daně v jiných případech obsahuje označení a DIČ osoby, která uskutečňuje plnění a osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění evidenční číslo původního DD, evidenční číslo opravného DD, důvod opravy, rozdíl mezi opraveným a původním základem daně, rozdíl mezi opravenou a původní daní, rozdíl mezi opravenou a původní částkou, kterou osoba, která plnění uskutečňuje, získala nebo má získat za uskutečňované plnění celkem. Pokud byl původní DD vystaven jako zjednodušený DD, nemusí opravný DD obsahovat identifikaci odběratele a náležitosti podle písm. h) a i). ZDPH 45 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.


Stáhnout ppt "Účetní a daňové doklady - fakturace 2014 II."

Podobné prezentace


Reklamy Google