Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Alternativní paliva Připravenost České rafinerské na využití biokomponent pro výrobu motorových paliv - biopaliv Konference - Praha 12.12. 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Alternativní paliva Připravenost České rafinerské na využití biokomponent pro výrobu motorových paliv - biopaliv Konference - Praha 12.12. 2006."— Transkript prezentace:

1 Alternativní paliva Připravenost České rafinerské na využití biokomponent pro výrobu motorových paliv - biopaliv Konference - Praha 12.12. 2006

2 Proč biokomponenty? Obnovitelný zdroj energie Snižování závislosti na ropné surovině Udržení kulturního rázu krajiny Podpora zemědělství Vytváření nových pracovních příležitostí Zlepšení bilance CO 2 ____________________________________ Geo-politické zájmy a strategie Evropy …. Požadavky legislativy

3 I. Uplatnění biokomponent / obnovitelných surovin v energetice Pro výrobu tepelné a elektrické energie lze využít prakticky jakoukoliv biomasu a to přímo, nebo po její transformací na příklad na bioplyn. Energetické využití obnovitelných zdrojů je významně podporováno legislativně i ekonomicky (biomasa / dřevěné štěpky, vodní či alternativní zdroje energie apod.) EUROPIA position on the Biomass Action Plan COM (2005)628: Within the energy sector use of biomass for stationary applications like heat and power generation offer the best energy efficiency and greatest GHG avoidance. Any regulatory follow-up to the Biomass Action Plan should give priority to these applications

4 II. Uplatnění biokomponent jako motorová paliva Podle směrnice Evropského parlamentu a Rady evropské unie mají členské státy provést postupnou náhradu klasických motorových paliv za biopaliva a jiná alternativní paliva. Podíl alternativních paliv na celkové spotřebě motorových paliv se má v období do roku 2020 zvyšovat Podíl biopaliv na spotřebě motorových paliv pro dopravu by se měl dle směrnice 2003/30/EC zvyšovat postupně ročně o 0,75% (podle energetického obsahu), z 2,00% v roce 2005 na 5,75% v roce 2010 EUROPIA position on the Biomass Action Plan COM (2005)628 and EU Strategy on Biofuels COM (2006) 34: a) …EU cannot produce enough biofules even to meet current indicative targets…unrestrictive imports…reduced cost and enhanced GHG benefits… b) …any legislation and tax-treatment to promote the development and use of biofuels should encourage those bio-components that deliver the greatest GHG avoidance potential at the lowest cost… c) …Promotion of Bio-Ethanol as gasoline component will only add to Europe‘s already large surplus in motor gasoline…much better…producing bio- diesel… d) …involvement the use of a tradable biofuel certificate or credit… e) …mandated recepies requiring fixed ammount of biofuel in each litre must be avoided…

5 I. generace paliv z obnovitelných zdrojů MEŘO – metylester řepkového oleje – náhrada motorové nafty EtOH – bio-ethanol – náhrada automobilového benzínu Další alternativy: - Jiné oleje a tuky pro výrobu metylesterů (sojový nebo slunečnicový olej, kafilární tuky aj.) - Oleje a tuky pro přímou syntézu uhlovodíků vhodných jako náhrada motorových paliv - Jiné alkoholy vhodné jako náhrada motorových paliv (propanol, iso-propanol aj.) získané z obnovitelných zdrojů - ETBE – vysokooktanová složka benzínu nahrazující MTBE (methyl-terc.butyl-éter)

6 Produkt Bioetanol (kt) FAME (kt) Celkem (kt) Biopalivo 230 270 500 Vedlejší produkty 260 400 880 Odpadní produkty 1000 1100 2100 Surovina: semena / obil.zrno 750 670 1400 Produkce biopaliv a ostatních produktů v roce 2010

7 Přehled připravenosti Připravenost k datu Česká rafinérská a. s. Litvínov 1.12.2006 – bioethanol do AuBi 1.12.2006 – MEŘO do motorové nafty (zkušební výroba pro export – 12/2006) Česká rafinérská a. s. Kralupy nad Vltavou 1.12.2006 – bioethanol do AuBi (s využitím stávajícího skladovacího tanku) 1.12.2006 – MEŘO do motorové nafty Česká rafinérská a. s. (v případě jasné definice legislativy) 1.1.2007 – ETBE ze stávající jednotky do AuBi 1.3.2009 – ETBE z nové/rekonstruované jednotky do AuBi Výroba směsných paliv, zejména směsné motorové nafty s obsahem MEŘO nad 31%, je v ČR realizována řadou subjektů již od 90-tých let v množství závisejícím na ekonomice výroby, resp. na rozsahu a dostupnosti státní podpory této výroby

8 SR Redistil. KeHT CDU JET Topné oleje n-C4, LPG LPG Train Claus Síra Využití biokomponent v rafinerii IKL Druzhba Isom. Redistil. VD FCC Propyl. GOHT / MBU NHT 3-CS SDS Autobenz. Nafta MTBE  ETBE EtOH RME

9 Situace v České rafinérské - shrnutí CRC je od 1. 12. 2006 technicky připravena k přímému mísení bioetanolu do automobilového benzinu v množství v rozmezí povoleném platnými normami (tj. 0 – 5 % V/V) a FAME/MEŘO do motorové nafty v množství v rozmezí povoleném platnými normami (tj. 0 – 5 % V/V), není vyloučena výroba 31% bionafty při omezené kapacitě Na svých silničních terminálech bude schopna vydávat motorová paliva obsahující přímé biokomponenty, do produktovodního systému bude připravena dodávat dlouhodobě skladovatelná paliva (tj. motorovou naftu bez přídavku MEŘO, automobilový benzín bez EtOH, event s ETBE) Skutečně namísené množství bude závislé na řadě okolností a podmínek (legislativa, podmínky na trhu, dostupnost biokomponent, strategie procesorů ČeR atd.) ČRC věnuje značné finanční prostředky na výzkum chování směsí klasických ropných paliv s biosložkami


Stáhnout ppt "Alternativní paliva Připravenost České rafinerské na využití biokomponent pro výrobu motorových paliv - biopaliv Konference - Praha 12.12. 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google