Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konference „INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY“ Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konference „INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY“ Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)"— Transkript prezentace:

1 Konference „INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY“ Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) Ondřej Bílý Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI Žďár nad Sázavou, 11. května 2015 1

2 Proces přípravy Akčního plánu rozvoje ITS
První fáze přípravy AP ITS - Koordinační rada ministra dopravy pro ITS vytvořila pracovní skupiny: Zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravního provozu Řízení dopravního provozu a informovanost Analýza, stav a predikce dopravního provozu Služby Podpůrné telematické systémy jejichž úkolem bylo: popsat z hlediska jejich věcné působnosti současný stav využívání ITS v ČR a navrhnout vizi a priority příslušné oblasti v rámci rozvoje ITS. 2

3 Proces přípravy Akčního plánu rozvoje ITS
Druhá fáze přípravy AP ITS - vytvoření vlastního dokumentu Při zpracování AP ITS byly vzaty v úvahu také názory výše uvedených pracovních skupin (převážně se soustředily na situaci v silniční dopravě) AP ITS pokrývá také železniční a veřejné osobní dopravě, logistice, městských systémech ITS, systémů GNSS a v oblasti prostorových dat 3

4 Strategické cíle AP ITS
Efektivní, inteligentní a živá dopravní infrastruktura Zajištění plynulosti dopravního provozu a snížení celkových časových ztrát v dopravním provozu Zvýšení bezpečnosti dopravního provozu Snížení závažného porušování pravidel silničního provozu Rozvoj systémů ITS harmonizovaným způsobem Podpora rozvoje společensky žádoucích technologií a služeb 4

5 Oblasti řešené v rámci AP ITS
5

6 Úrovně rozvoje ITS III. úroveň Strategická AP rozvoje ITS
Provozní (s vazbou na funkčnost systémů a operativní provoz)  AP rozvoje ITS II. úroveň III. úroveň Strategická (s vazbou na EU) Implementační (s vazbou na projekty a investiční akce) Implementační plán ITS I. úroveň Operativa a řízení provozu 6

7 Struktura dokumentu AP ITS
Stav rozvoje ITS v ČR Silniční doprava Veřejná osobní doprava Přístupnost služeb veřejné osobní dopravy pro osoby se specifickými potřebami Železniční doprava Logistika nákladní dopravy Vnitrozemská plavba Letecká doprava Prostorová data Budování systémů ITS kraji a statuárními městy Rozvoj prioritních akcí ITS, jejichž implementace je podporována EU Přetrvávající problémy při provozování ITS v ČR 7

8 Struktura dokumentu AP ITS
SWOT Analýza Návaznost AP ITS na související právní a strategické dokumenty Principy, postupy a cíle směrnice EU o ITS implementované do zákona o pozemních komunikacích Související strategické dokumenty EU Související strategické národní dokumenty Globální cíl, strategické a specifické cíle AP ITS Vize ideálního výsledného stavu rozvoje ITS Globální cíl Strategické a specifické cíle 8

9 Struktura dokumentu AP ITS
Rozvoj mezinárodní spolupráce v oblasti ITS Návazná opatření Opatření týkající se zdrojů dat a zajištění jejich přenosu a kvality Opatření týkající se dat, jejich ukládání, vyhodnocení a zpracování a následného poskytování informací Opatření týkající se řízení dopravy Opatření týkající se poskytování služeb Opatření týkající se dodržování pravidel silničního provozu Systémová a průřezová opatření Financování rozvoje ITS Finanční náročnost, zdůvodnění potřeby financování, snížení společenských a externích nákladů, využívání technických norem a standardů (při zadávání veřejných zakázek) 9

10 Finanční náročnost rozvoje ITS 2015 - 2020
10

11 Finanční náročnost rozvoje ITS 2015 - 2020
11

12 Struktura dokumentu AP ITS
Okolnosti podstatně ovlivňující stanovení finanční náročnosti rozvoje ITS Veřejné prostředky pro financování implementačních projektů ITS Státní rozpočet – kapitola MD Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) Operační program Doprava (OPD 2014+) Integrovaný regionální operační program (IROP) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Nástroj pro propojení Evropy (CEF) Veřejné prostředky pro podporu výzkumu a vývoje v oblasti ITS Program BETA 12

13 Struktura dokumentu AP ITS
Program GAMA Program DELTA Program EPSILON Program OMEGA Centra kompetence Horizont 2020 (H2020) SHIFT2RAIL (S2R) Závěr Příloha č. 1: Seznam indikátorů pro monitorování plnění AP ITS Příloha č. 2: Zkratky a slovník pojmů Obrazové a mapové přílohy 13

14 AP rozvoje ITS – schválená koncepce
Dne 15. dubna 2015 byl Usnesením vlády ČR č. 268 schválen: „Akční plánu rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 s výhledem do roku 2050“ * Popisuje cíle a navrhuje opatření Do konce roku 2015 bude Vládě ČR předložen: „Implementační plán ITS“ * Identifikuje projektové záměry s přehledem investičních akcí 14

15 Potenciální rozvoj ITS ve vztahu k IDS
Strategická úroveň – popis organizační stránky IDS popis koncepčního rozvoje IDS identifikace problémů definice cílů návrh opatření možnosti financování Implementační úroveň - potenciál až 500 mil. Kč z IROP zavádění a provoz komplexních řídících, informačních a platebních systémů instalace zařízení dopravní telematiky ve městech (naváděcí, informační a dispečerské systémy preferující veřejnou osobní dopravu v rámci IDS – integrovaných nebo podobných dopravních systémů) zvyšování bezpečnosti železniční dopravy (např. místa křížení železnice se silnicemi, střety s cyklodopravou, bezbariérový přístup, rozhraní pro informovanost osob se ztíženou schopností pohybu a orientace) Provozní úroveň Zajištění návaznosti spojů v přestupních uzlech Zajištění koordinace dopravců v mimořádném provozním režimu Zkrácení cestovní doby pro cestující Zajištění přístupnosti veřejné osobní dopravy pro všechny skupiny cestujících (OOSPO) Zajištění …… odbavení cestujících 15

16 Děkuji za pozornost 16


Stáhnout ppt "Konference „INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY“ Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)"

Podobné prezentace


Reklamy Google