Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývoj schopností a dovedností u dítěte

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývoj schopností a dovedností u dítěte"— Transkript prezentace:

1 Vývoj schopností a dovedností u dítěte
(od narození do 6 let) Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Vývoj dítěte od novorozence do školního věku

3 Vývoj dítěte: Neprobíhá stejnoměrně a pravidelně ve všech vývojových oblastech (probíhá po celý život) Ovlivňuje ho dědičnost i vliv prostředí Zděděné vlohy se u dítěte rozvíjejí postupně Jednotlivé fáze vývoje podléhají vnitřním i vnějším vlivům

4 Vývoj hrubé motoriky Hrubá motorika:
Schopnost dítěte koordinovaně používat tělo jako celek Rozvoj pohybu trupu, těla, končetin, hlavy Dovednosti získané v této oblasti pomohou dítěti zdokonalit koordinaci pohybů, získat sebedůvěru a prohloubit samostatnost Dítě s nedostatečně rozvinutými pohybovými dovednostmi má sklony stranit se lidí společenské problémy

5 Vývoj hrubé motoriky v závislosti na věku
0 – 4 měsíce: V poloze na bříšku zvedne krátce hlavičku Zaujímá symetrickou polohu při lehu na zádech s rozevřenýma rukama Sedí na klíně s oporou Hlavu má vzpřímenou (ale kymácí se) Páteř stále tvoří oblouk Při lehu na břiše se začíná opírat o lokty

6 5 – 8 měsíců: Převaluje se a otáčí Přidrží se podaných prstů Přitahuje se do sedu S oporou sedí vzpřímeně (hlava už se nekymácí) Páteř je zakřivena jen v bedrech Volně sedí po dobu několika sekund Pohybuje se dopředu lezením Zvedá se do stoje

7 9 měsíců: Sedí pevně, vzpřímeně, nepadá Začíná lézt po kolenou s pomocí rukou Dokáže se postavit (jde s přidržováním se oběma rukama) 12 měsíců: Volně stojí, sedí na malé židličce Začíná pomalu chodit (s oporou)

8 1 – 2 roky: Krátce stojí bez opory (krátce samostatně jde) Dokáže vstát ze sedu na podlaze Hodí míčem či kopne do velikého míče Hraje si na „bobečku“ Ve dvou letech skáče sounož 2 – 3 roky: Bez přidržování kopne vestoje (silně) do míče Leze po nábytku, překonává překážky Od třiceti měsíců věku je schopné při chůzi nahoru střídat nohy (ve třech letech střídá nohy i při chůzi dolů) Poskakuje snožmo na místě

9 3 – 5 let: Chytne velký míč do ohnutých paží Skočí snožmo 20 cm daleko Poskakuje na jedné noze 5 – 6 let: Při chůzi pokládá jednu nohu před druhou (systém špička – pata) Vyhazuje míč do výšky Vstane z lehu na zádech (bez opory rukou) Pohybuje se do rytmu hudby

10 Vývoj motoriky rukou Motorika rukou:
Rozvoj jemných pohybů, při kterých jde o souhru zraku a rukou Umožňuje provádět přiměřený odhad (koordinovat pohyby rukou v závislosti na vizuálním vyhodnocení situace) Její zvládnutí je nutným předpokladem pro úspěšné zahájení jak psaní, tak i dalších manuálních aktivit (zejména ve škole)

11 Vývoj motoriky rukou v závislosti na věku
1 – 3 měsíce: Bere předměty, které se dotýkají ruky 3 – 4 měsíce: Hraje si s rukama ve střední linii Drží v rukou předmět 4 – 6 měsíců: Vede předmět ve střední linii Používá současně obě ruce Umí pomalu pustit předmět Vede předmět z jedné ruky do druhé Používá dlaňový úchop

12 6 – 8 měsíců: Strká si věci do úst Sahá po předmětech, tahá za oblečení Bouchá věcmi o stůl Vše hází na zem 8 – 10 měsíců: Používá pinzetový (klíšťkový) úchop Vede předměty před sebe a zpět 10 – 12 měsíců: Dokáže samostatně používat ukazováček Používá jemný pinzetový úchop Třese předměty (ohmatává je) Bere věci se stolu

13 1,5 roku: Umí věc volně pustit Ovládá dovnitř směřující příčný úchop Jí samo lžičkou, samostatně pije z pohárku, vybaluje předměty z obalu Tluče předměty o sebe 1 – 2 roky: Kreslí čáru mezi dvěma body Hnětením modeluje kuličky a hady Šroubuje a otáčí klíčem v zámku Samostatně si umývá a utírá ruce

14 2 roky: Samo si svléká oblečení Čmárá na papír Staví věž ze 2 kostek, navléká kroužky na tyč Hází míč neurčeným směrem 2,5 roku: Staví věž ze 4 kostek Hází míčem s rukama nad hlavou Zasune tyč do roury, vysypává korálky z láhve

15 3 roky: Používá patřičný úchop s nataženým ukazováčkem Jí vidličkou Chytá míč oběma rukama (hází jím v určitém směru) Maluje zakulacené tvary Přelévá tekutinu z pohárku do pohárku

16 3,5 roku: Drží tužku prsty (kreslí kruh) Staví věž z osmi kostek Rozbaluje bonbony Otevírá krabičku od zápalek 4 roky: Dovede uchopit štětec, stříhá malými nůžkami Chytá malý míček Zapíná a rozepíná knoflíky

17 4,5 roku: Dokáže nakreslit kříž Skládá jednoduché obrazce (ze zápalek) 5 let: Chytá malé míčky s rukama nad hlavou Navléká nit do jehly Stříhá podle linie

18 5,5 roku: Chytá vyhozený míč (chytá míč jednou rukou) Hází za současného pohybu těla 6 let: Kreslí se správným držením tužky Navíjí nit na cívku Kreslí dům, strom, slunce apod. Samostatně se obléká

19 Vývoj zrakového vnímání
Schopnost vnímat svět pomocí zraku Porucha zrakového vnímání může mít za následek i poruchy učení. Nebývá porušen orgán (oko) jako takový – dítě dobře vidí, ale hůře vnímá např. detaily.

20 Vývoj zrakového vnímání v závislosti na věku
2 – 4 měsíce: Sleduje blízký předmět (i krouživé pohyby) Dokáže sledovat předmět delší dobu 4 – 6 měsíců: Sahá po sledovaných předmětech Dívá se oběma očima paralelně (pozoruje předměty v rukách) 6 – 8 měsíců: Střídá objekty fixace Dívá se na předměty, které padají na zem

21 8 – 10 měsíců: Důkladně pozoruje věci (než je uchopí) 10 – 12 měsíců: Najde ukrytou věc Pozoruje své ruce Dotýká se vlastního obrazu v zrcadle

22 1,5 roku: Poznává osoby na dálku Prohlíží si obrázkové knihy Poznává rodiče, sourozence… 2 roky: Vytváří obraz ze dvou věcí Ukazuje části těla na panence Přiřazuje jednu věc ke druhé

23 2,5 roku: Třídí lžíce a vidličky Poznává sousedy a návštěvy 3 roky: Rozlišuje mezi jedním a více kusy Poznává činnosti na obraze Zná své vlastní oblečení Poznává barvy (pojmenuje barvy)

24 3,5 roku: Zvládá orientaci venku Roztřídí 5 párů obrázků 4 roky: Sestavuje puzzle ze dvou částí Řadí opticky detaily do celku Rozeznává chlapce a dívky

25 4,5 roku: Napodobuje vztyčení obou palců Rozezná zmenšení, zvětšení… 5 let: Umí rozeznat a pojmenovat barvy Rozliší v obrázku až 5 detailů

26 5,5 roku: Dokáže nakreslit postavu s detaily Poznává 2 mince Rozeznává a doplňuje vzory 6 let: Poznává číselné symboly, dopravní značky… Zvládne rozpoznat a roztřídit až deset délek a velikostí

27 Vývoj řeči Rozvinutá řeč na požadované úrovni je předpokladem pro zvládnutí požadavků školy V této oblasti jsou nejčastěji patrné rozdíly ve vývoji mezi jednotlivci stejného věku (v průběhu vývoje dětí se úroveň řeči zpravidla vyrovná)

28 Vývoj řeči v závislosti na věku
Do 12 měsíců: Ve 3 měsících dítě vydává jednotlivé hlásky (zpravidla dlouhé samohláskové zvuky) Nahlas se směje Má proměnlivou sílu hlasu Od 6 měsíců žvatlavé zvuky Kolem 9. měsíce začíná rozumět jednoduchým výzvám („udělej PÁPÁ“) Mezi 10. – 11. měsícem pronáší jednoduché větičky Máma, táta…

29 V prvním roce života rozumí již většímu počtu slov
1 – 2 roky: V prvním roce života rozumí již většímu počtu slov Vyjadřuje se jednoslovně Používá průměrně 6 slov Napodobuje zvuky zvířat, hlasů… V 18 měsících užívá již 20 – 30 slov Ve 2 letech používá 200 – 300 slov (tvoří dvouslovné věty) Mluví o sobě ve 3. osobě HAF MŇAU

30 Ovládá jednoduché říkanky Začíná o sobě mluvit v 1. osobě
2 – 3 roky: Ukončuje žvatlání Verbalizuje děje Ovládá jednoduché říkanky Začíná o sobě mluvit v 1. osobě Užívá 700 – 900 slov Chápe pojmy: malý x velký hlasitě x tiše

31 Ve 3 letech výslovnost stále nedokonalá, ve 4 letech se zdokonaluje
3 – 4 roky: Ve 3 letech výslovnost stále nedokonalá, ve 4 letech se zdokonaluje Vede dlouhé monology Naslouchá krátkým pohádkám Zazpívá písničku 4 – 5 let: Vytrácí se dětská patlavost Začíná tvořit delší věty Neustále klade otázky Skákal pes, přes oves… A proč??? Co je to???

32 Mluví zřetelně a správně
5 – 6 let: Zajímá se o význam slov Mluví zřetelně a správně Řeč již dokáže využít k regulaci svého chování Co znamená tohle slovo???

33 Prameny VÁGNEROVÁ, M.: Vývojová psychologie. Praha: Portál, ISBN Slade 2: Slade 4: Slade 5: Slade 7: Slade 9: Slade 10: Slade 11: Slade 13: Slade 14: Slade 15: Slade 16: Slade 17: Slade 19: Slade 21: Slade 22:

34 Slade 23: http://openphoto.net/gallery/image.html?image_id=21318


Stáhnout ppt "Vývoj schopností a dovedností u dítěte"

Podobné prezentace


Reklamy Google