Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývoj schopností a dovedností u dítěte (od narození do 6 let) Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývoj schopností a dovedností u dítěte (od narození do 6 let) Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního."— Transkript prezentace:

1 Vývoj schopností a dovedností u dítěte (od narození do 6 let) Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Vývoj dítěte od novorozence do školního věku

3 Vývoj dítěte: - Neprobíhá stejnoměrně a pravidelně ve všech vývojových oblastech (probíhá po celý život) - Ovlivňuje ho dědičnost i vliv prostředí - Zděděné vlohy se u dítěte rozvíjejí postupně - Jednotlivé fáze vývoje podléhají vnitřním i vnějším vlivům

4 Vývoj hrubé motoriky Hrubá motorika: - Schopnost dítěte koordinovaně používat tělo jako celek - Rozvoj pohybu trupu, těla, končetin, hlavy - Dovednosti získané v této oblasti pomohou dítěti zdokonalit koordinaci pohybů, získat sebedůvěru a prohloubit samostatnost - Dítě s nedostatečně rozvinutými pohybovými dovednostmi má sklony stranit se lidí společenské problémy

5 Vývoj hrubé motoriky v závislosti na věku 0 – 4 měsíce: - V poloze na bříšku zvedne krátce hlavičku - Zaujímá symetrickou polohu při lehu na zádech s rozevřenýma rukama - Sedí na klíně s oporou - Hlavu má vzpřímenou (ale kymácí se) - Páteř stále tvoří oblouk - Při lehu na břiše se začíná opírat o lokty

6 5 – 8 měsíců: - Převaluje se a otáčí - Přidrží se podaných prstů - Přitahuje se do sedu - S oporou sedí vzpřímeně (hlava už se nekymácí) - Páteř je zakřivena jen v bedrech - Volně sedí po dobu několika sekund - Pohybuje se dopředu lezením - Zvedá se do stoje

7 9 měsíců: - Sedí pevně, vzpřímeně, nepadá - Začíná lézt po kolenou s pomocí rukou - Dokáže se postavit (jde s přidržováním se oběma rukama) 12 měsíců: - Volně stojí, sedí na malé židličce - Začíná pomalu chodit (s oporou)

8 1 – 2 roky: - Krátce stojí bez opory (krátce samostatně jde) - Dokáže vstát ze sedu na podlaze - Hodí míčem či kopne do velikého míče - Hraje si na „bobečku“ - Ve dvou letech skáče sounož 2 – 3 roky: - Bez přidržování kopne vestoje (silně) do míče - Leze po nábytku, překonává překážky - Od třiceti měsíců věku je schopné při chůzi nahoru střídat nohy (ve třech letech střídá nohy i při chůzi dolů) - Poskakuje snožmo na místě

9 3 – 5 let: - Chytne velký míč do ohnutých paží - Skočí snožmo 20 cm daleko - Poskakuje na jedné noze 5 – 6 let: - Při chůzi pokládá jednu nohu před druhou (systém špička – pata) - Vyhazuje míč do výšky - Vstane z lehu na zádech (bez opory rukou) - Pohybuje se do rytmu hudby

10 Vývoj motoriky rukou Motorika rukou: - Rozvoj jemných pohybů, při kterých jde o souhru zraku a rukou - Umožňuje provádět přiměřený odhad (koordinovat pohyby rukou v závislosti na vizuálním vyhodnocení situace) - Její zvládnutí je nutným předpokladem pro úspěšné zahájení jak psaní, tak i dalších manuálních aktivit (zejména ve škole)

11 Vývoj motoriky rukou v závislosti na věku 1 – 3 měsíce: - Bere předměty, které se dotýkají ruky 3 – 4 měsíce: - Hraje si s rukama ve střední linii - Drží v rukou předmět 4 – 6 měsíců: - Vede předmět ve střední linii - Používá současně obě ruce - Umí pomalu pustit předmět - Vede předmět z jedné ruky do druhé - Používá dlaňový úchop

12 6 – 8 měsíců: - Strká si věci do úst - Sahá po předmětech, tahá za oblečení - Bouchá věcmi o stůl - Vše hází na zem 8 – 10 měsíců: - Používá pinzetový (klíšťkový) úchop - Vede předměty před sebe a zpět 10 – 12 měsíců: - Dokáže samostatně používat ukazováček - Používá jemný pinzetový úchop - Třese předměty (ohmatává je) - Bere věci se stolu

13 1,5 roku: - Umí věc volně pustit - Ovládá dovnitř směřující příčný úchop - Jí samo lžičkou, samostatně pije z pohárku, vybaluje předměty z obalu - Tluče předměty o sebe 1 – 2 roky: - Kreslí čáru mezi dvěma body - Hnětením modeluje kuličky a hady - Šroubuje a otáčí klíčem v zámku - Samostatně si umývá a utírá ruce

14 2 roky: - Samo si svléká oblečení - Čmárá na papír - Staví věž ze 2 kostek, navléká kroužky na tyč - Hází míč neurčeným směrem 2,5 roku: - Staví věž ze 4 kostek - Hází míčem s rukama nad hlavou - Zasune tyč do roury, vysypává korálky z láhve

15 3 roky: - Používá patřičný úchop s nataženým ukazováčkem - Jí vidličkou - Chytá míč oběma rukama (hází jím v určitém směru) - Maluje zakulacené tvary - Přelévá tekutinu z pohárku do pohárku

16 3,5 roku: - Drží tužku prsty (kreslí kruh) - Staví věž z osmi kostek - Rozbaluje bonbony - Otevírá krabičku od zápalek 4 roky: - Dovede uchopit štětec, stříhá malými nůžkami - Chytá malý míček - Zapíná a rozepíná knoflíky

17 4,5 roku: - Dokáže nakreslit kříž - Skládá jednoduché obrazce (ze zápalek) 5 let: - Chytá malé míčky s rukama nad hlavou - Navléká nit do jehly - Stříhá podle linie

18 5,5 roku: - Chytá vyhozený míč (chytá míč jednou rukou) - Hází za současného pohybu těla 6 let: - Kreslí se správným držením tužky - Navíjí nit na cívku - Kreslí dům, strom, slunce apod. - Samostatně se obléká

19 Vývoj zrakového vnímání - Schopnost vnímat svět pomocí zraku Porucha zrakového vnímání může mít za následek i poruchy učení. Nebývá porušen orgán (oko) jako takový – dítě dobře vidí, ale hůře vnímá např. detaily. Probíhá zároveň se: a) smyslovým vnímáním b) vývojem motoriky c) vývojem řeči d) rozumovým vývojem

20 Vývoj zrakového vnímání v závislosti na věku 2 – 4 měsíce: - Sleduje blízký předmět (i krouživé pohyby) - Dokáže sledovat předmět delší dobu 4 – 6 měsíců: - Sahá po sledovaných předmětech - Dívá se oběma očima paralelně (pozoruje předměty v rukách) 6 – 8 měsíců: - Střídá objekty fixace - Dívá se na předměty, které padají na zem

21 8 – 10 měsíců: - Důkladně pozoruje věci (než je uchopí) 10 – 12 měsíců: - Najde ukrytou věc - Pozoruje své ruce - Dotýká se vlastního obrazu v zrcadle

22 1,5 roku: - Poznává osoby na dálku - Prohlíží si obrázkové knihy - Poznává rodiče, sourozence… 2 roky: - Vytváří obraz ze dvou věcí - Ukazuje části těla na panence - Přiřazuje jednu věc ke druhé

23 2,5 roku: - Třídí lžíce a vidličky - Poznává sousedy a návštěvy 3 roky: - Rozlišuje mezi jedním a více kusy - Poznává činnosti na obraze - Zná své vlastní oblečení - Poznává barvy (pojmenuje barvy)

24 3,5 roku: - Zvládá orientaci venku - Roztřídí 5 párů obrázků 4 roky: - Sestavuje puzzle ze dvou částí - Řadí opticky detaily do celku - Rozeznává chlapce a dívky

25 4,5 roku: - Napodobuje vztyčení obou palců - Rozezná zmenšení, zvětšení… 5 let: - Umí rozeznat a pojmenovat barvy - Rozliší v obrázku až 5 detailů

26 5,5 roku: - Dokáže nakreslit postavu s detaily - Poznává 2 mince - Rozeznává a doplňuje vzory 6 let: - Poznává číselné symboly, dopravní značky… - Zvládne rozpoznat a roztřídit až deset délek a velikostí

27 Vývoj řeči - Rozvinutá řeč na požadované úrovni je předpokladem pro zvládnutí požadavků školy - V této oblasti jsou nejčastěji patrné rozdíly ve vývoji mezi jednotlivci stejného věku (v průběhu vývoje dětí se úroveň řeči zpravidla vyrovná) V řeči sledujeme: Artikulace Slovní zásoba Správná gramatika Tempo řeči Plynulost řeči

28 Vývoj řeči v závislosti na věku Do 12 měsíců: - Ve 3 měsících dítě vydává jednotlivé hlásky (zpravidla dlouhé samohláskové zvuky) - Nahlas se směje - Má proměnlivou sílu hlasu - Od 6 měsíců žvatlavé zvuky - Kolem 9. měsíce začíná rozumět jednoduchým výzvám („udělej PÁPÁ“) - Mezi 10. – 11. měsícem pronáší jednoduché větičky Máma, táta…

29 1 – 2 roky: - V prvním roce života rozumí již většímu počtu slov - Vyjadřuje se jednoslovně - Používá průměrně 6 slov - Napodobuje zvuky zvířat, hlasů… - V 18 měsících užívá již 20 – 30 slov - Ve 2 letech používá 200 – 300 slov (tvoří dvouslovné věty) - Mluví o sobě ve 3. osobě HAF MŇAU

30 2 – 3 roky: - Ukončuje žvatlání - Verbalizuje děje - Ovládá jednoduché říkanky - Začíná o sobě mluvit v 1. osobě - Užívá 700 – 900 slov - Chápe pojmy: malý x velký hlasitě x tiše hlasitě x tiše JÁ

31 3 – 4 roky: - Ve 3 letech výslovnost stále nedokonalá, ve 4 letech se zdokonaluje - Vede dlouhé monology - Naslouchá krátkým pohádkám - Zazpívá písničku 4 – 5 let: - Vytrácí se dětská patlavost - Začíná tvořit delší věty - Neustále klade otázky Skákal pes, přes oves… A proč??? Co je to???

32 5 – 6 let: - Zajímá se o význam slov - Mluví zřetelně a správně - Řeč již dokáže využít k regulaci svého chování Co znamená tohle slovo???

33 Prameny VÁGNEROVÁ, M.: Vývojová psychologie. Praha: Portál, ISBN Slade 2: Slade 2: Slade 4: Slade 5: Slade 7: Slade 7: Slade 9: Slade 9: Slade 10: Slade 11: Slade 13: Slade 14: Slade 14: Slade 15: Slade 15: Slade 16: Slade 16: Slade 17: Slade 17: Slade 19: Slade 19: Slade 21: Slade 22:

34 Slade 23: Slade 24: Slade 25: Slade 26: Slade 28 – 32:


Stáhnout ppt "Vývoj schopností a dovedností u dítěte (od narození do 6 let) Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního."

Podobné prezentace


Reklamy Google