Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing.arch. Martin Hilpert Architekt města Semily

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing.arch. Martin Hilpert Architekt města Semily"— Transkript prezentace:

1 Ing.arch. Martin Hilpert Architekt města Semily
Městský architekt a jeho role Ing.arch. Martin Hilpert Architekt města Semily

2 „Nebát se a nelhat“ Prof.Ing.arch.akad.arch. Jiří Suchomel
Motto: „Nebát se a nelhat“ Prof.Ing.arch.akad.arch. Jiří Suchomel Pozice architekta města je odrazem svědomí vedení města.

3 OBSAH: základní předpoklady pro fungování institutu městského
architekta (MA) v daném městě MA a právní řád, ČKA MA v organizační struktuře radnice / magistrátu MA a pracovně právní vztah kontakt města, radnice a MA náplň činnosti

4 vedení radnice architektovi důvěřuje
Základní předpoklady pro fungování institutu městského architekta (MA) v daném městě: radnice a zejména její vedení si uvědomuje význam a smysl pozice MA vedení radnice architektovi důvěřuje vedení radnice není lhostejný stav urbanismu a architektury města architekt pracuje pro město poctivě a zodpovědně osoba architekta má respekt, nutná vysoká morální integrita

5 Dlažba ulice Nad Špejcharem

6 ČKA snaží aktivně MA prosazovat, poskytuje pomoc
Městský architekt a právní řád, ČKA : město může, ale nemusí mít architekta města. právní řád ČR povinnost mít MA neukládá, MA vždy pouze doporučuje, stavební zákon pojem MA nezná ČKA snaží aktivně MA prosazovat, poskytuje pomoc MA nemá postavení dotčeného orgánu státní správy vedení radnice není lhostejný stav urbanismu a architektury města výhody: MA není dalším článkem byrokratického soukolí nevýhody: pozice MA při ochraně architektury a architektonických hodnot je slabá

7 Zateplení fasády Waldorfského lycea

8 ve zvláště chráněném území chrání architekturu doss
MA a ochrana architektury a architektonických hodnot v území : základem je kvalitní územní plán ve zvláště chráněném území chrání architekturu doss pokud se vede úz. řízení, může Úřad územního plánování chránit architekturu z hlediska § 6, odst. 1 písm e),f) staveb. zákona, ale jak často tak činí? ochrana architektonických hodnot i § 18 a 19 staveb. – pokyny pro zpracovatele územních plánů pokud se vede staveb. řízení mimo zvláště chráněné území, nikoho povinnost kontroly ochrany architektonických hodnot nemá. Spoleh na projektanta. investice veřejné– problém - nevhodný projektant investice soukromá – bezohlednost

9 Dlažba plochy před kulturním domem

10 MA v organizační struktuře radnice / magistrátu : velikost města
jedna osoba X kolektivní orgán jedna osoba výhoda: flexibilita a agilnost nevýhoda: zahlcení agendou osobní názor: výhody převažují, i ve městech o několika desítkách tis. obyvatel může být MA jedna osoba koordinující další architekty MA na menším městě je v nejužším kontaktu s vedením města (starostou, místostarostou) a s vedením odboru investic a správy majetku (různé názvy) velikost města má zásadní vliv na způsob ukotvení MA ve struktuře radnice zásadní rozdíl je mezi tím, jestli MA je jedna osoba nebo se jedná o orgán (rada více architektů, oddělení, útvar, odbor) ve větších městech je často útvar (odbor) hlavního architekta zároveň Úřad územního plánování (pořizuje územní plán) soustředíme se na menší města, kde je MA jedna osoba – výhoda: flexibilita a agilnost; nevýhoda: zahlcení agendou; výhody převažují osobní názor: i ve městech o několika desítkách tis. obyvatel může být MA jedna osoba a některé jeho činnosti mohu být zajišťovány architekty na základě rámcových smluv na delší časové období ,viz dále Náplň činnosti MA názory na ideální model jsou různé a každé město může úspěšně provozovat jiný model MA na menším městě je v nejužším kontaktu s vedením města (starostou, místostarostou) a s vedením odboru investic a správy majetku (různé názvy)

11 Úprava náhonu

12 výhody externisty: rovnocenný vztah s vedením města, nezávislost
MA a pracovně právní vztah : MA zaměstnanec nebo externista výhody zaměstnance: kontinuální přítomnost ve městě, čas na práci, pochybnosti o nezávislosti nevýhody zaměstnance: vztah nadřízený / podřízený, absence vlastní projekční činnosti výhody externisty: rovnocenný vztah s vedením města, nezávislost nevýhody externisty: výkyvy časových možností, snadné vypovězení smlouvy osobní názor: výrazně výhodnější je externista

13 Projekt Doteky vody

14 spolupráce při pořizování :
Náplň činnosti MA : 1. Investiční akce a rozvojové dokumenty spolupráce při pořizování : Strateg. plán, Úz. plán, Úz. analytické podklady, Regulač. plány, Úz. Studie - výběr investičních akcí, způsob výběru projektantů formulace zadání dohlížení na průběh zpracování projektů kontrola rozsahu a obsahu projektových dokumentací účast na kontrolních dnech na stavbách, dohled nad detaily pod rozlišením projektu

15 Vítěz architektonické soutěže – zázemí stadionu

16 koncepce prvků vybavení (mobiliář, stabiliář)
2. Supervize nad stavem a tvorbou veřejného městského prostoru koncepce prvků vybavení (mobiliář, stabiliář) Návrhy úprav, drobných staveb a detailů – úpravy chodníků, zábradlí, cedulí, … další drobné projekční práce. Vždy s ohledem na to, že projekční činnost MA pro město nemá pro něj znamenat konkurenční výhodu. Výrazně podlimitní, podsměrnicové částky. osobní názor: V případě většího malého města  již tyto drobné projekční práce mohou vykonávat architekti na základě rámcových smluv.

17 Vítěz architektonické soutěže – zázemí stadionu

18 MA může mít pravidelné konzultační hodiny pro veřejnost
3. Konzultace pro veřejnost MA může mít pravidelné konzultační hodiny pro veřejnost nutná dobrá spolupráce se stavebním úřadem, který na MA může odkázat

19 Vítěz architektonické soutěže – zázemí stadionu

20 3. Stanoviska ke stavbám, stavebním záměrům
vydávání stanovisek - součástí námitek a připomínek města v řízeních stavebního úřadu pozor! vydírání, požadavky MA musejí být přiměřené a požadavky na stavebníky, které se týkají MA, by měly být rozvrstveny do více dokumentů města – úz. plán, regul. plán, úz. studie apod.

21 Vítěz architektonické soutěže – zázemí stadionu

22 4. Osvěta MA za podpory radnice by měl aktivně na obyvatele působit ve věci uvědomění si urbanistických a architektonických hodnot města MA může publikovat články v lokálním tisku, na webu města, na sociálních sítích, vhodná je periodicita příspěvků MA by se měl účastnit besed s občany a ve vybraných tématech být jejich moderátorem další možnosti propagace dobré architektury: Den architektury 30.září, výstavy, přihlašování úspěšných staveb do soutěží, kontakt s okolními městy a jejich MA

23 Vítěz architektonické soutěže – zázemí stadionu


Stáhnout ppt "Ing.arch. Martin Hilpert Architekt města Semily"

Podobné prezentace


Reklamy Google