Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing.arch. Martin Hilpert Architekt města Semily Městský architekt a jeho role.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing.arch. Martin Hilpert Architekt města Semily Městský architekt a jeho role."— Transkript prezentace:

1 Ing.arch. Martin Hilpert Architekt města Semily Městský architekt a jeho role

2 „Nebát se a nelhat“ Prof.Ing.arch.akad.arch. Jiří Suchomel Motto: Pozice architekta města je odrazem svědomí vedení města.

3 OBSAH: - základní předpoklady pro fungování institutu městského architekta (MA) v daném městě - MA a právní řád, ČKA - MA v organizační struktuře radnice / magistrátu - MA a pracovně právní vztah - kontakt města, radnice a MA - náplň činnosti

4 Základní předpoklady pro fungování institutu městského architekta (MA) v daném městě: - radnice a zejména její vedení si uvědomuje význam a smysl pozice MA - vedení radnice architektovi důvěřuje - vedení radnice není lhostejný stav urbanismu a architektury města - architekt pracuje pro město poctivě a zodpovědně -osoba architekta má respekt, nutná vysoká morální integrita

5 Dlažba ulice Nad Špejcharem

6 Městský architekt a právní řád, ČKA : - město může, ale nemusí mít architekta města. - právní řád ČR povinnost mít MA neukládá, MA vždy pouze doporučuje, stavební zákon pojem MA nezná - ČKA snaží aktivně MA prosazovat, poskytuje pomoc - MA nemá postavení dotčeného orgánu státní správy - vedení radnice není lhostejný stav urbanismu a architektury města - výhody: MA není dalším článkem byrokratického soukolí - nevýhody: pozice MA při ochraně architektury a architektonických hodnot je slabá

7 Zateplení fasády Waldorfského lycea

8 MA a ochrana architektury a architektonických hodnot v území : - základem je kvalitní územní plán - ve zvláště chráněném území chrání architekturu doss - pokud se vede úz. řízení, může Úřad územního plánování chránit architekturu z hlediska § 6, odst. 1 písm e),f) staveb. zákona, ale jak často tak činí? - ochrana architektonických hodnot i § 18 a 19 staveb. – pokyny pro zpracovatele územních plánů - pokud se vede staveb. řízení mimo zvláště chráněné území, nikoho povinnost kontroly ochrany architektonických hodnot nemá. Spoleh na projektanta. - investice veřejné– problém - nevhodný projektant - investice soukromá – bezohlednost

9 Dlažba plochy před kulturním domem

10 MA v organizační struktuře radnice / magistrátu : - velikost města - jedna osoba X kolektivní orgán - jedna osoba -výhoda: flexibilita a agilnost -nevýhoda: zahlcení agendou -osobní názor: výhody převažují, i ve městech o několika desítkách tis. obyvatel může být MA jedna osoba koordinující další architekty - MA na menším městě je v nejužším kontaktu s vedením města (starostou, místostarostou) a s vedením odboru investic a správy majetku (různé názvy)

11 Úprava náhonu

12 MA a pracovně právní vztah : - MA zaměstnanec nebo externista - výhody zaměstnance: kontinuální přítomnost ve městě, čas na práci, pochybnosti o nezávislosti - nevýhody zaměstnance: vztah nadřízený / podřízený, absence vlastní projekční činnosti - výhody externisty: rovnocenný vztah s vedením města, nezávislost - nevýhody externisty: výkyvy časových možností, snadné vypovězení smlouvy - osobní názor: výrazně výhodnější je externista

13 Projekt Doteky vody

14 Náplň činnosti MA : 1. Investiční akce a rozvojové dokumenty - spolupráce při pořizování : Strateg. plán, Úz. plán, Úz. analytické podklady, Regulač. plány, Úz. Studie - výběr investičních akcí, - způsob výběru projektantů - formulace zadání -dohlížení na průběh zpracování projektů -kontrola rozsahu a obsahu projektových dokumentací - účast na kontrolních dnech na stavbách, dohled nad detaily pod rozlišením projektu

15 Vítěz architektonické soutěže – zázemí stadionu

16 2. Supervize nad stavem a tvorbou veřejného městského prostoru - koncepce prvků vybavení (mobiliář, stabiliář) -Návrhy úprav, drobných staveb a detailů – úpravy chodníků, zábradlí, cedulí, … - další drobné projekční práce. Vždy s ohledem na to, že projekční činnost MA pro město nemá pro něj znamenat konkurenční výhodu. Výrazně podlimitní, podsměrnicové částky. - osobní názor: V případě většího malého města již tyto drobné projekční práce mohou vykonávat architekti na základě rámcových smluv.

17 Vítěz architektonické soutěže – zázemí stadionu

18 3. Konzultace pro veřejnost - MA může mít pravidelné konzultační hodiny pro veřejnost - nutná dobrá spolupráce se stavebním úřadem, který na MA může odkázat

19 Vítěz architektonické soutěže – zázemí stadionu

20 3. Stanoviska ke stavbám, stavebním záměrům - vydávání stanovisek - součástí námitek a připomínek města v řízeních stavebního úřadu - pozor! vydírání, požadavky MA musejí být přiměřené a požadavky na stavebníky, které se týkají MA, by měly být rozvrstveny do více dokumentů města – úz. plán, regul. plán, úz. studie apod.

21 Vítěz architektonické soutěže – zázemí stadionu

22 4. Osvěta - MA za podpory radnice by měl aktivně na obyvatele působit ve věci uvědomění si urbanistických a architektonických hodnot města - MA může publikovat články v lokálním tisku, na webu města, na sociálních sítích, vhodná je periodicita příspěvků - MA by se měl účastnit besed s občany a ve vybraných tématech být jejich moderátorem - další možnosti propagace dobré architektury: - Den architektury 30.září, výstavy, přihlašování úspěšných staveb do soutěží, kontakt s okolními městy a jejich MA

23 Vítěz architektonické soutěže – zázemí stadionu


Stáhnout ppt "Ing.arch. Martin Hilpert Architekt města Semily Městský architekt a jeho role."

Podobné prezentace


Reklamy Google