Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Magisterské studium VŠFS

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Magisterské studium VŠFS"— Transkript prezentace:

1 Magisterské studium VŠFS
N_MF_B Mezinárodní finance 2. soustředění Témata Devizové operace Devizová expozice a devizové riziko Mezinárodní investování Magisterské studium VŠFS Kombinované studium zimní semestr 2014 přednášející Ing. Arnošt Klesla Ph.D. 1

2 N_MF_A Mezinárodní finance 4. Devizové operace
forwardové operace uzavřená a otevřená devizová pozice, hedging swapové devizové operace.

3 Parita úrokové míry Nekrytá úroková parita - Uncovered Interest Rate Parity (parita kupní síly a Fisherův efekt) SR * (1 + IRD) = (1+ IRF) * SRe Podmínka (rovnice) nekryté úrokové parity říká, že očekávaná změna kursu by měla přibližně odpovídat úrokovému diferenciálu Jsou-li domácí úrokové míry vyšší, než zahraniční, měli bychom očekávat znehodnocení naší měny.

4 Parita úrokové míry Krytá úroková parita (Covered Interest Rate Parity) SR * (1 + IRD) = (1+ IRF) * FR Kde FR – termínový (forwardový) kurs Nákup devizového depozita a jeho současný prodej předem za domácí měnu Krytá úroková arbitráž na bázi forwardové operace. Investor kryje svoji pozici v devizách uzavřením termínového kontraktu

5 Uzavřená a otevřená devizová pozice
Kriteria hodnocení devizové pozice Kvantitativní výše Doba dospělosti Způsob a výše úročení

6 Uzavřená a otevřená devizová pozice
Příklad uzavřené devizové pozice: /banka/ aktiva pasiva devizový úvěr klientovi termínový vklad 1 mil. EUR 1 mil. EUR splatnost k k Fix úrok sazba 5% fix úrok sazba 5% Porušení každého z kriterií znamená otevření pozice

7 Uzavřená a otevřená devizová pozice
Příklad 1. otevřená devizová pozice: /banka/ aktiva pasiva devizový úvěr klientovi termínový vklad 0,8 mil. EUR 1 mil. EUR splatnost k k Fix úrok sazba 5% fix úrok sazba 5% Porušení kriteria stejné výše devizových aktiv a pasiv Pozice krátká, v době splatnosti koupit 0,2 mil * (1+0,05) EUR na devizovém trhu (doplnit aktiva) Spekulace na znehodnocení EUR

8 Uzavřená a otevřená devizová pozice
Příklad 2. otevřená devizová pozice: /banka/ aktiva pasiva devizový úvěr klientovi termínový vklad 1 mil. EUR 1 mil. EUR splatnost k k Fix úrok sazba 5% fix úrok sazba 5% Porušení stejné doby splatnosti Ke vypůjčit 1 mil EUR do Spekulace na zhodnocení EUR

9 Uzavřená a otevřená devizová pozice
Příklad 3. otevřené devizové pozice: /banka/ aktiva pasiva devizový úvěr klientovi termínový vklad 1 mil. EUR 1 mil. EUR splatnost k k Úrok LIBOR +1% fix úrok sazba 5% Porušení stejného úročení devizových aktiv a pasiv Spojení kursového a úrokového rizika Spekulace na růst úrokových sazeb i na zhodnocení EUR

10 Měnový forward Měnový forward je nákup nebo prodej jedné měny za jinou měnu za kurz předem dohodnutý zúčastněnými stranami. Vypořádání obchodu proběhne s forwardovou valutou (tedy delší než 2 pracovní dny od data sjednání obchodu) v době dospělosti kontraktu. Cílová skupina Fyzické osoby podnikatelé i právnické osoby, tuzemci i cizozemci, požadující zajištění měnového rizika vyplývající z možného negativního vývoje konkrétního měnového kurzu.

11 Technika devizových operací
Termínové operace typu forward dohoda o kontraktu se provádí v přítomné době, avšak plnění nastává v budoucnu v předem dohodnutém termínu, který není žádným způsobem standardizován. Dohoda mezi podnikem a dealerem v obchodní bance může znít například na 3 měsíce nebo 35 dní. Devizová operace je uskutečňována při tzv. termínovém kursu, jehož hodnota je závislá na vývoji nabídky a poptávky. Odchylka termínového kursu FR od momentálního kursu spot SR nebývá větší než rozdíl v úrokových sazbách mezi zeměmi obchodovaných měn.(CZK/USD, úroková parita). 11

12 Forwardový obchod Operace prostřednictvím OTC, délka nejčastěji do 1 roku Při přímé kotaci by měl forwardový kurs odpovídat součinu spotového kursu a poměru úrokových faktorů pro domácí a zahraniční měnu S délkou dospělosti/maturity/ roste spread / klesá výhodnost pro klienta/ Operace nejsou standardizovány, banky určují technické minimum /20 tis. EUR/

13 Měnový forward(KB) Charakteristika
Minimální objem jednoho obchodu činí 20 000 USD nebo ekvivalent této částky v jiné měně obchodované na mezibankovním trhu. Měnový forward lze sjednat ve všech měnách uvedených na kurzovním lístku, též v kombinaci s hladkou platbou, dokumentárním inkasem či dokumentárním akreditivem. Obchod je vždy uzavírán telefonicky s dealerem Klientských obchodů. Klient obdrží ke kontrole konfirmaci uzavřeného obchodu obsahující sjednané parametry obchodu. Rizika Zisk nebo ztráta z cizoměnových transakcí je ovlivněn pohybem směnných kurzů.

14 Kotace forwardového kursu
1+IRCZK,D*t/360 FR(CZK/EUR)BID=SR(CZK/EUR)BID * 1+IREUR,L*t/360 1+IRCZK,L*t/360 FR(CZK/EUR)ASK=SR(CZK/EUR)ASK * 1+IREUR,D*t/360 kde : FR - forwardový kurs SR - spotový kurs IR - úrok.sazby depozitní a zápujční, D,L t doba splatnosti forwardového kontraktu v počtu dní

15 Měnový forward - příklad
Klient s bankou uzavřel měnový forward. Klient prodává 1 mil. EUR, kupuje CZK, vypořádání obchodu za 1 měsíc. Sjednaný forwardový kurz FR 24,950. V den vypořádání je aktuální spotový kurz SR 25,000. Byl-li obchod sjednán jako spekulativní, pak klient jeho uzavřením utrpěl ztrátu 50 000 CZK. Byl-li obchod sjednán jako zajišťovací, pak klient tuto ztrátu chápe jako náklad za zajištění. Zajištění chrání klienta před natolik výraznou změnou kurzu, která by mu způsobila vážné finanční problémy nebo v krajním případě i bankrot.

16 Kotace forwardových kontraktů
Outright kotace – uvádí přímo celé kursové hodnoty pro forwardové kursy střed, nákup a prodej. V současné době Financial Times neuvádějí u forwardových kursů zvlášť kursy nákup a prodej, ale pouze kursy střed. Kotace v procentech – uvádí termínovou prémii či diskont v procentech. Výhodou je, že umožňuje přímé porovnání termínové prémie (diskontu) s úrokovým diferenciálem. Technika se liší dle toho, zda je kurs kótován přímo či nepřímo. Kotace ve swapových bodech – udává v případě přímé kotace pouze rozdíl forwardového kursu outright a spotového kursu outright.

17 Technika devizových operací forward
1/Výpočet termínové prémie p.a. – kotace v procentech /přímá kotace/ f = (FR - SR) / SR * 360/t *100 2/ Outright (přímá) kotace – příklad Type of exchange USD/GBP Bids Offers Spot /forward 30-day 60-day 180-day Bids – nákupní kurs z pohledu banky Offers – prodejní kurs z pohledu banky 17

18 Technika devizových operací forward
Kotace ve swapových bodech Spot 30-day 60-day 120-day 1.6110/20 45/ / /243 Kotace ve swapových bodech vychází z rozdílu mezi forward a spot kursem. Výsledný rozdíl se násobí číslem X nebo 100 nebo 1000, aby konečný výsledek byl stanoven v celých číslech. (FR-SR) * X = počet bodů Záporný výsledek - tzv. diskont –bude se platit méně za devizu na termínovém trhu než na spot trhu. Kladný výsledek - tzv. prémie – bude se platit za devizu více na termínovém trhu než na promptním trhu. 18

19 Zajištění otevřené devizové pozice hedging
Otázky k volbě hedgingu: Jak zajistit otevřenou devizovou pozici? Jaký je rozdíl mezi krátkou a dlouhou pozicí? Jak hedgeovat? Kdy hedgeovat? Hedging na spotovém a forwardovém trhu a/ zajištění dlouhé pozice forwardovou operací b/ zajištění krátké devizové pozice forwardovou operací

20 Zajištění dlouhé pozice forwardovou operací
aktiva /banka / pasiva Směnka v EUR depozita v CZK 1,05 mil. EUR 1 mil. EUR splatnost k k Zajištění rozvahy na očekávaný pokles CZK forwardovým prodejem 1,05 mil. EUR při kursu FRBID kotovaném kupujícím- podrozvaha: Forward prodej EUR 1,05 mil EUR FR (CZK/EUR)BID splatno k

21 Hedging v krátké pozici pomocí forwardu – schema bilance
Aktiva /banka / pasiva devizový závazek v EUR 2,2 mil. EUR splatnost k Forwardový nákup EUR 2,2 mil.EUR FR(CZK/EUR) ASK Splatno k

22 Měnové futures Futures kontrakt
sekundárně obchodovatelná dohoda mezi dvěma protistranami o směně dvou specifických měn na stanoveném místě ve standardizovaném množství a čase za předem dohodnutou cenu, která je kotována na burze 22

23 Měnové futures zajišťovány prostřednictvím organizovaného trhu - burzy, nemají bezprostřední právní vztah vůči sobě navzájem, ale k tzv. clearingové ústředně Po uzavření kontraktu jsou obchodující subjekty povinny složit v clearingové ústředně zálohu. Na základě rozdílu mezi uzavíracím kursem běžného a minulého dne clearingová ústředna účtuje zisky ve prospěch či neprospěch margin./zálohy na kontrakt/ 23

24 Měnové futures Rozdíly od forwardu:
Obchodovatelnost na trhu – burze, ne OTC Množství a termín standardizovány, /4 mil. CZK/, třetí středy v březnu, červnu, září a prosinci Garance kontraktu clearingovou ústřednou burzy, která přejímá úvěrové riziko Kotace se zveřejňují ve struktuře : Open – otevírací kurs dne High – nejvyššíkurs dne Low - nejnižsí kurs dne Settle – uzavírací kurs dne Openinterest – počet obchodovaných množství během dne 24

25 Měnové futures Při tomto druhu derivátů musí strany, podílející se na operaci složit tzv. počáteční marži (margin) v burzovním clearingovém středisku. Margin má zaručit splnění budoucích závazků plynoucích z kontraktu a chránit tak druhou stranu před negativními změnami podmínek na trhu. Od počáteční marže se odvíjí i tzv. maržový účet. Maržový účet je běžný účet, na kterém se denně zaznamenávají kladné a záporné pohyby v pozicích.

26 Měnové futures - příklad
Německá firma kupuje termínový kontrakt typu futures na USD (proti Euro) se splatností v červenci, aby se zabezpečila proti riziku směnného kurzu proti dolarové platbě, kterou musí realizovat v červenci při dovozu základních surovin. Obsah kontraktu: Suma (nominální hodnota) kontraktu: ,- USD Datum splatnosti: červenec Cena (kurs USD/EUR): 1,10 EUR Počáteční marže: 1 500,- EUR V den nákupu tohoto kontraktu nastanou následující finanční toky: Hodnota počáteční pozice: ,- USD x 1,10 = ,- EUR Počáteční marže: EUR Při uzavření kontraktu musí firma složit 1 500,- EUR jako počáteční marži na krytí případných ztrát v pozici.

27 Měnové futures - příklad
1. den po nákupu americká centrální banka zvýší referenční sazby, v důsledku toho posílí USD vůči Euro. Cena kontraktu futures na USD by v následující den byla už 1,12 EUR (zhodnocení USD o 0,02 od předcházejícího dne). 1. den hodnota pozice bude: ,- USD x 1,12 = ,- EUR Vzhledem ke zlepšení pozice firmy se jí připíše na její maržový účet 2 000,- EUR (rozdíl mezi počáteční pozicí a pozicí v následující den) a konečný stav bude 3 500,- EUR. Pokud by nastal negativní pohyb v pozici, situace by se zopakovala, ale opačným směrem. 2. den je závěrečná cena daného kontraktu 1,11 EUR x ,- USD. Hodnota pozice poklesla ve srovnání s předcházejícím dnem, takže se realizuje debet maržového účtu. Podle denního pohybu hodnoty pozice v rámci kontraktu se připisuje (kredit) anebo odpisuje (debet) z maržového účtu až do dne splatnosti kontraktu anebo uzavření pozice.

28 Měnové futures - příklad
Z důvodu ochrany se stanovují minimální zůstatky na maržových účtech, tzv. udržovací marže. Udržovací marže jsou minimální hodnoty, které subjekty s otevřenými pozicemi musí mít uložené v clearingovém středisku. Když zůstatek na příslušném účtu pod úroveň udržovací marže, příslušné subjekty musí zvýšit hodnotu na účtu do výšky počáteční marže. Obyčejně se pozice v kontraktech futures vypořádají (uzavřou) před exspirací kontraktu, tj. držitel pozice uzavře svoji pozici tím, že vstoupí do opačné pozice na trhu (kontrakt prodá, nebo zpětně koupí). Tento postup se nazývá uzavření (vypořádaní) pozice. Samozřejmě, účastník kontraktu se může rozhodnout podržet si svoji pozici až do splatnosti. Když se kontrakt stane splatným, tak se všechny otevřené pozice automaticky uzavřou. Tento proces se automaticky vykonává v clearingovém středisku.

29 Měnová opce Smlouva, která kupujícímu /držiteli opce / tzv. holder/ zaručuje právo /nikoli povinnost/ koupit anebo prodat stanovené množství daných deviz za předem pevně stanovenou cenu, k předem vymezenému budoucímu termínu. Zároveň zavazuje protistranu – vypisovatele opce / t.zv writer/ - koupit nebo prodat devizy za tuto předem dohodnutou cenu. Americká opce – holder může využít kdykoliv do splatnosti opce Evropská opce – holder může využít pouze v termínu, nikoliv dříve 29

30 Měnová opce Cena každé opce obsahuje dva prvky :
Realizační cenu , t,zv, strike (exercise) price, při které mohou být devizy držitelem opce koupeny, nebo prodány Premii, cenu, placenou holderem writerovi za získání práva koupi, nebo prodat dohodnuté množství deviz za dohodnutou cenu Dva základní druhy opcí: Kupní opce (call option) – zaručuje právo devizy koupit / očekávání apreciace devizy/ Prodejní opce (put option) – zaručuje holderovi právo devizy prodat / očekávání depreciace/ 30

31 Obchodování – vypisovány většinou bankami
Měnová opce Obchodování – vypisovány většinou bankami Na OTC, - riziko bankrotu banky Na burze – standardizovány v místě a čase, kotace zveřejňovány v tisku Opční prémie kompenzuje nevýhodné postavení writera / při opačné změně kursu, než byla očekávána/ a mohou být značné /%/ 31

32 Swapové operace Swapová operace je časově omezená výměna prostředků v jedné měně za prostředky v druhé měně a následným převodem zpět /bance/ při pevně stanovených kurzech obou měn . swap, swapová operace prodej/nákup jedné měny za měnu druhou s jejím následným zpětným odkoupením/prodejem po určité době za předem dohodnutý kurs

33 Swapové operace Devizové swapy dvou různých měn – v jediném okamžiku dvě operace na stejnou částku se stejnou protistranou Typy swapů Kombinace spot a forward Forward – forward Velmi krátké swapy/owernight/

34 swap Devizový swap /krátkodobý derivát/
Anglicky foreign exchange swap (forex, FX). Tvoří dvě neoddělitelné operace uzavírané s jedním partnerem v jednom termínu. Cílem je směna určité částky jedné měny do druhé a s časovým zpožděním opět zpět. Tři základní typy swapu: spot – forward znamená promptní nákup a temínový prodej forward – forward znamená na kratší forward nákup, na delší forward prodej / nebo opačně/ - operace o nestejné době dospělosti Velmi krátké swapy – owernight, tomorow-next

35 swap Měnový swap Anglicky (cross) currency swap. Jedná se o dlouhodobý derivát. Nejprve si obě strany kontraktu vymění určitou částku mezi sebou do jiné měny, následně si vzájemně po nějakou dobu platí úrokové, nebo kuponové platby podle předem domluveného scénáře a poté si opět smění původní částky zpět za předem domluvený směnný kurz. Umožňuje přeměnu pravidelných plateb vyplývajících z dlouhodobých závazků./ fixed to fixed swap/ Trh je uspořádán OTC bankami, resp. Specializovanými swap house

36 swap Existuje několik druhů Devizový swap dvou různých měn Měnový swap
Měnově úrokový swap Jedná se vždy o neburzovní deriváty, existuje mnoho dalších druhů a variací swapů. Devizové swapy pomáhají pokrýt přechodnou nelikviditu a jsou alternativou ke krákodobým úvěrům

37 swap Měnově úrokový swap
Podobný princip jako měnový swap, fixované úrokové sazby v jedné měně přeměňuje do pohyblivých úrokových sazeb v jiné měně ( fixed to floating swap) nebo opačně. Firmy využívají při očekávání výkyvů v důsledku hospodářského cyklu – kompenzuje do určité míry výkyvy úrokové míry.

38 Kotace swapových sazeb
(IRCZK,D – IREUR,L) * t /360 SWAP RATE BID= * SRMID (1 + IREUR,L) * t /360 klient devizu promptně nakupuje a termínově prodává zpět/bance/ (IRCZK,L – IREUR,D) * t /360 SWAP RATE ASK = * SRMID (1 + IREUR,D) * t /360 klient devizu prodává promptně a nakupuje zpět termínově kde SR MID je spotový kurs střed

39 Swapové operace Měnové swapy – currency swaps
Měnově úrokové swapy – cross currency interest rate swaps

40 Měnové swapy – currency swaps Měnově úrokové swapy – cross currency interest rate swaps
Umožňují konverze pravidelných /úrokových/ plateb z jedné měny do druhé Swapují se jistiny i opakující se platby/úrokové/ Fixed to fixed swap Floating to floating Fixed to floating /and vice versa/

41 Fixed to fixed swap - příklad
Česká firma získá 10 mil. EUR na pětiletý úvěr, za který platí 5% p.a. v pololetních splátkách. Eliminuje kursové riziko úrokových plateb konverzí úvěru na 240 mil Kč ve swapovém domě/dcera banky/, který pololetně za 3,5% z 240 mil Kč provádí platby 2,5 % pololetních úroků z 10 mil. EUR po dobu 5 let. Za 5 let vrací swapový dům české firmě 10 mil. EUR za 240 mil Kč bez ohledu na spotový kurs.

42 Fix to floating příklad
Česká firma získá úvěr 10 mil. EUR na 5 let za fix 5% p.a. Její domácí příjmy v CZK silně cyklicky kolísají a proto nabízí swapovému domu za provádění pololetních úrokových plateb 2,5% v EUR pohyblivou úrokovou sazbu PRIBOR + 1pct. bod /marže jako riziková přirážka/

43 Mezinárodní finance A N_MF_A 5. Devizová expozice a devizové riziko
transakční, ekonomická a účetní devizová expozice a riziko

44 Devizová expozice definice
Devizová expozice měří citlivost změn hodnot aktiv, pasiv a cash flow vyjádřených v domácí měně na změny devizového kursu. Devizová expozice je mírou senzitivity hodnot vyjádřených v domácí měně ve vztahu ke změně kursu 44

45 Devizová expozice typy
transakční devizová expozice – citlivost budoucích devizových inkas a devizových úhrad vyjádřených v domácí měně na minulé, současné a budoucí změny devizového kursu ekonomická devizová expozice – citlivost budoucího podnikového cash – flow na budoucí změny devizového kursu účetní /translační/ devizová expozice – citlivost konsolidovaných finančních výkazů multinacionálních společností na minulé účetně zaznamenané změny devizového kursu. 45

46 Transakční devizová expozice
Hledisko Transakční expozice Účel příprava zajištění v rámci krátkodobého finančního plánování Pohled finanční Ovlivňované veličiny známé, popř. plánované finanční toky vyplývající z finančního plánu Působení na hospodářský výsledek den konverze měn, tzn. kdykoliv Vztah k času vznik v minulosti, splatnost v budoucnosti Koncept rizika transakční devizové riziko

47 Ekonomická devizová expozice
Hledisko Ekonomická expozice Účel globální řízení firmy na základě vývoje hodnoty firmy Pohled budoucí vývoj výsledků firmy Ovlivňované veličiny plánované budoucí i nejisté platební toky a měnové aktivity Působení na hospodářský výsledek v budoucnosti k dosud neznámému okamžiku Vztah k času orientace na budoucnost, dosud neznámé veličiny Koncept rizika ekonomické devizové riziko

48 Účetní devizová expozice
Hledisko Účetní expozice Účel konsolidované účetnictví, sestavení konsolidovaných účetních závěrek Pohled bilanční Ovlivňované veličiny bilanční stavy Působení na hospodářský výsledek den účetní závěrky, tzn. zpravidla jednou ročně při konsolidaci Vztah k času orientace na minulost Koncept rizika Účetní devizové riziko

49 Transakční devizová expozice
Transakční expozice vzniká vždy, když kontrakt firmy je vyjádřen v zahraniční měně. Vyplývá z možnosti vlivu neočekávané změny kursu na budoucí platbu nebo inkaso firmy, jestliže k takové změně dojde v období mezi podepsáním kontraktu na dodávku a inkasem nebo platbou za tuto dodávku. 49

50 Transakční riziko v otevřené pozici - příklad
firma X vyvezla x0 zboží v celkové hodnotě eur na otevřený účet. Aktuální kurz k činí 28,15 CZK/EUR Vystavená faktura je splatná x0 Firmě z dané obchodní transakce vznikla pohledávka v cizí měně, jejíž korunová hodnota v účetnictví firmy činí Kč. ke dni splacení faktury dojde ke zhodnocení kurzu koruny na 27,85 CZK/EUR. Firma inkasuje částku Kč. Záporný rozdíl ve výši Kč tvoří účetní kurzovou ztrátu. Posílení domácí měny snižuje korunovou hodnotu pohledávky a vede ke kurzové ztrátě.

51 Transakční riziko v otevřené pozici - příklad
Pokud v daném období dojde ke znehodnocení koruny na 28,30 CZK/EUR, firma inkasuje částku Kč. Kladný rozdíl ve výši Kč je zaúčtován jako kurzový zisk. Oslabení domácí měny zvyšuje korunovou hodnotu pohledávky v cizí měně a má za následek kurzový zisk.

52 Transakční riziko v otevřené pozici - příklad
V případě importu, by firma k dovezla zboží v hodnotě eur na otevřený účet. Došlá faktura je splatná Výchozí tržní měnový kurz je 28,00 CZK/EUR. Účetní hodnota závazku ke dni jeho vzniku činí Kč. ke dni splacení závazku dojde ke zhodnocení měnového kurzu na 27,80 CZK/EUR, zaplatí firma Kč, tj. o Kč méně. Uvedený rozdíl se zaúčtuje jako kurzový zisk.

53 Transakční riziko v otevřené pozici -
Kurzovému riziku jsou vystavena i jiná aktiva v cizích měnách jako např. zahraniční akcie, nakoupené dluhopisy, zůstatky na devizových účtech apod. se zhodnocením domácí měny klesá korunová hodnota aktiv, což při jejich prodeji či přecenění vede ke kurzové ztrátě. Oslabení domácí měny znamená růst korunové ceny těchto aktiv a kurzový zisk. V případě závazků v cizích měnách (pasiv), se změny kurzu domácí měny promítají do hospodářského výsledku firem opačně. Zhodnocení domácí měny vede ke kurzovému zisku v důsledku poklesu korunové hodnoty pasiv v příslušné cizí měně, kdežto oslabení domácí měny implikuje kurzovou ztrátu v důsledku růstu korunové hodnoty pasiv v dané cizí měně.

54 Měření devizové transakční expozice
Metoda alternativních scénářů firma X obdržela fakturu za nakoupené zboží ve výši eur se splatností 30 dní. Firma nemá žádná jiná aktiva ani pasiva v eurech. Aktuální měnový kurz činí 28,00 CZK/EUR. Finanční manažeři očekávají, že se měnový kurz během 30 dní s 30 % pravděpodobností nezmění; s 50 % pravděpodobností očekávají znehodnocení kurzu české koruny na 28,10 CZK/EUR a s 20 % pravděpodobností očekávají zhodnocení kurzu české koruny na 27,80 CZK/EUR.

55 Metoda alternativních scénářů
S 30 % pravděpodobností se kurz nezmění, a tak firma ani neutrpí kurzovou ztrátu, ani nedosáhne kurzového zisku. S 50 % pravděpodobností se kurz znehodnotí na 28,10 CZK/EUR, takže firma v krátké devizové pozici ve výši eur utrpí kurzovou ztrátu Kč. S 20 % pravděpodobností se kurz zhodnotí na 27,80 CZK/EUR, což povede ke kurzovému zisku ve výši Kč. Celková očekávaná změna hodnoty pohledávky se vypočte jako vážený průměr dílčích změn, přičemž vahami jsou pravděpodobnosti nastoupení jednotlivých variant: Celková očekávaná změna = 0 * 0,30 – * 0, * 0,20 = – Kč

56 Metoda Value at Risk Umožňuje odhad ztráty z nehedgované otevřené pozice /při zvolené pravděpodobnosti a časovém intervalu/ Umožňuje určit velikost rezervy v domácí měně ke krytí případné ztráty z otevřené devizové pozice 56

57 RD=VF*(1+a)*var(dSR)*k*T
Metoda Value at Risk RD=VF*(1+a)*var(dSR)*k*T kde: RD – doporučovaná výše rezerv v domácí měně VF- devizová hodnota zahraničních aktiv nebo pasiv (1+a) – transakční devizová expozice z modelu % změn var(dSR) – jednodenní směrodatná odchylka /na bázi absolutních změn SR k – koef. Statistické spolehlivosti odhadu při normálním rozdělení T – druhá odmocnina uvažovaného časového horizontu T, počítaných ve dnech Příklad : 57

58 Jakými metodami lze transakční riziko minimalizovat ?
Strategické techniky / metody řízení dev. expozice/ 1. Externí - hedging 2. Interní netting, matching, leading a lagging, měnová diverzifikace, cenová politika, volba fakturační měny 58

59 Hedging - zajištění Zajištění spočívá v tom, že pomocí derivátů je možné fixovat cenu určitého finančního instrumentu k sjednanému termínu v budoucnosti. K určité dané otevřené pozici, ať již současné, či budoucí, je sjednán na termínovém trhu takový obchod (pozici), jehož zisk či ztráta se bude vyvíjet zrcadlově k dané pozici. Neboli: bude-li se vlivem vývoje znehodnocovat daná pozice, bude se naopak zhodnocovat pozice na termínovém trhu (z termínového obchodu docílíme zisku), a opačně. 59

60 příklad K otevřené devizové pozici vyplývající z obchodní činnosti firma otevře na peněžním trhu novou pozici, která generuje protisměrné finanční toky v dané cizí měně se stejnou splatností a ve stejné nominální výši. česká firma, zabývající se vývozem součástek pro automobilový průmysl, má pohledávku za eur se splatností 3 měsíce. Při neexistenci pasiv v eurech se firma nachází v dlouhé devizové pozici. Vystavuje se tedy riziku zhodnocení domácí měny. riziko může eliminovat tím, že budoucí finanční toky z eurové pohledávky spáruje s protisměrnými finančími toky ve stejné výši prostřednictvím přijetí eurového úvěru se stejnou splatností.

61 příklad Firma si musí vypůjčit tolik, aby za 3 měsíce splácela přesně eur včetně úroků, při úrocích 8 % p.a. (diskontní faktor 1/1+0,08) /(1+0,08*(90/360)) = 98039 Přijetím úvěru v tomto rozsahu došlo ke spárování finančních toků v eurech. Za 3 měsíce firma inkasuje eur, která zároveň použije na splacení úvěru. Devizová pozice je tak uzavřena.

62 Interní metody. .

63 netting Bilaterální nettting: Vzájemné započtení pohledávek a závazků v různých měnách , které vznikají zpravidla u dceřinných společností v rámci jedné firmy Multilaterální nettting: Zápočet ve skupině pomocí zápočtového centra / ve stejný den/ 63

64 matching Obdoba multilaterálního nettingu, otevřeného i třetím stranám / společnostem mimo skupinu/ obchodujícím ve stejné měně a účtujícím o pohledávkách a závazcích vůči ostatním členům matchingu./měnové zápočtové centrum/ Zůstává jen saldo, snižující všem zúčastněným míru rizika ze změn devizového kurzu/kurzů/ 64

65 leading a lagging Urychlování a zpožďování plateb za závazky, nebo vyžadování inkasa ve zrychleném, nebo zpomaleném režimu v zahraniční měně v souvislosti s očekávanou apreciací, nebo depreciací domácí měny. 65

66 měnová diverzifikace Stabilizace hodnoty devizových pohledávek, nebo závazků v domácí měně modelováním měnové struktury devizových pohledávek, nebo závazků v opačných korelačních poměrech spotových kursů k domácí měně. 66

67 cenová politika Využívání cenových změn s ohledem na očekávaný, nebo skutečný vývoj devizového kursu k řízení devizové pozice prostřednictvím cenové tvorby. Záleží na postavení market /price/ makera, univerzálním řešením je Měnová doložka v kontraktu. Měna zajišťující /CZK/ a zajišťovaná /deviza/. 67

68 volba fakturační měny Exportní firma preferuje fakturaci v měně stabilní k měně domácí, nebo přímo v domácí měně. Optimum vytváří shoda měn pohledávek a závazků vůči zahraničí./ transakční měna/ 68

69 Ekonomická devizová expozice
Možnost změny budoucí hodnoty očekávaných peněžních toků vyjádřených v domácí měně v důsledku neočekávaných změn devizových kursů. Např. devalvace v eurozoně znevýhodní vývoz do eurozóny, protože domácí výrobky budou v Kč dražší a dojde tak ke snížení jejich konkurenceschopnosti. To může negativně ovlivnit očekávaný cash flow. Ekonomická expozice nemá žádnou souvislost se změnou kursu v době mezi uzavřením a plněním kontraktu. Dotýká se změny budoucí hodnoty cash flow, která vzniká v důsledku neočekávaných kursových změn. 69

70 Ekonomická devizová expozice
Specifika řízení ekonomického kurzového rizika Ekonomické kurzové riziko bývá označováno také jako operativní, konkurenční či strategické kurzové riziko. Ve své čisté podobě představuje riziko, že změna měnového kurzu negativně ovlivní konkurenční postavení firmy na příslušných trzích, a tím znemožní naplnění původních finančních plánů podniku. Z časového hlediska se ekonomické riziko týká budoucnosti, nejen z hlediska obchodní činnosti , ale i v oblasti návratnosti zahraničních investic představuje širší a kvantitativně mnohem hůře uchopitelný pojem než transakční riziko. Řízení ekonomického rizika je proto zatíženo výrazně větší mírou subjektivity a vyžaduje od finančních manažerů značné znalosti a zkušenosti. 70

71 Ekonomická devizová expozice - příklad
česká firma se zabývá výrobou a vývozem horských kol do zahraničí. Firma má na zahraničním trhu vybudovanou určitou pozici a vzhledem ke kvalitě nabízených kol činí základní cena eur za kus. Firma předpokládá roční objem prodeje na zahraničním trhu v celkové výši kol. Celkové očekávané roční tržby firmy ze zahraničních prodejů tak činí eur. Korunová hodnota těchto příjmů závisí na vývoji měnového kurzu během roku. Proti krátkodobým fluktuacím měnového kurzu se může firma snadno zajistit některou z externích metod. Pokud však kurz koruny vykazuje vůči příslušné měně zřetelný dlouhodobý trend, jedná se o dlouhodobý problém, který je potřeba řešit mnohem komplexněji, přijetím souboru strategických rozhodnutí nejen uvnitř firmy, ale i ve vztahu k vnějšímu prostředí (zejména konkurenci). 71

72 Ekonomická devizová expozice - příklad
například česká koruna zaznamenává v období ekonomické transformace dlouhodobý apreciační trend vůči euru jako důsledek probíhající reálné ekonomické konvergence ČR. V důsledku tohoto vývoje budou příjmy firmy v korunovém vyjádření za jinak stejných podmínek dlouhodobě klesat Apreciační trend koruny bude postupně firmě krátit roční zisky Firma má dvě základní možnosti řešení problému : 72

73 Ekonomická devizová expozice - příklad
1/ firma může postupným zvyšováním ceny produktu vyrovnávat úbytek tržeb v důsledku dlouhodobé apreciace koruny neklesaly Zvýšení ceny však může vést k poklesu počtu prodaných kol. V konečné fázi tak zvýšení ceny může snížit celkové příjmy ze zahraničních prodejů. Záleží na elasticitě zahraniční poptávky po nabízených kolech. Pokud je tato poptávka elastická, povede zvýšení ceny k poklesu celkových příjmů při neelastické poptávce může zvýšení ceny na zahraničním trhu zajistit vyšší celkové příjmy v eurech s podmínkou růstu konkurenceschopnosti produktu V současných podmínkách ostré konkurence na světových trzích však lze očekávat, že poptávka po většině českého zboží bude však spíše elastická. 73

74 Ekonomická devizová expozice - příklad
2/ čeští exportéři mohou čelit trendu posilování české koruny snížením nákladů. Část nákladů může být hrazena v eurech, například u nákupu komponentu odpružených vidlic od zahraničních dodavatelů. Tyto náklady klesají automaticky s apreciací kurzu koruny. Většina nákladů však bude přesto hrazena v českých korunách (mzdy, materiál, energie, splátky investičních a provozních úvěrů apod.)a jejich snížení závisí na růstu produktivity práce v důsledku celkové optimalizace a racionalizace výrobního procesu. V podmínkách dlouhodobé apreciace kurzu české koruny jsou tak čeští vývozci nuceni jednak zvyšovat kvalitu nabízené produkce a hledat nová řešení v organizaci a řízení práce směřující k vyšší produktivitě. Importéři jsou v opačné pozici. Při dlouhodobém posilování kurzu domácí měny nakupují od zahraničních dodavatelů zboží v korunovém vyjádření za stále nižší ceny, což jim umožňuje snížit ceny na domácím trhu, a vytlačit tak domácí konkurenci. 74

75 Ekonomická devizová expozice -možnosti snížení
Změna fakturační měny u importu, větší rovnováha mezi vstupy a výstupy z hlediska pohledávek a závazků v devizách Přechod na zahraniční ceny a fakturace v zahraničních měnách ve styku s domácími dodavateli Změna měnové struktury zadlužení – exportní firma se má úvěrovat v měně, ve které realizuje své prodeje v zahraničí. Nahrazení exportní expanze přímou investicí v zahraničí. Vyvážení činností exportních a importních v jedné firmě. 75

76 Účetní (Translační) devizová expozice
představuje citlivost konsolidovaných finančních výkazů na neočekávaný pohyb devizových kursů. Jde o takový případ, kdy domácí hodnota aktiv, pasív nebo příjmů či výdajů denominovaných v cizích měnách se mění v důsledku změny devizových kursů příslušných měn. Translační devizové expozici může být vystavena jak konsolidovaná účetní rozvaha, tak i konsolidovaná výsledovka nadnárodní společnosti. 76

77 Konsolidovaná účetní rozvaha
Jestliže aktiva a pasíva dceřinných společností multinárodní firmy jsou převáděna na domácí měnu jiným než historickým kursem (tj. kursem platným k určitému výchozímu datu), bude pochopitelně účetní rozvaha ovlivněna kolísáním hodnoty měny v průběhu sledovaného období. Účetní devizová expozice závisí: na stupni zahraničních aktivit zabezpečovaných zahraničními dceřinnými společnostmi, na poloze zahraničních dceřinných společností, na použitých účetních metodách. 77

78 Konsolidovaná účetní rozvaha
Velké nadnárodní korporace předkládají konsolidované účetní výkazy, tj. do účetních výkazů zahrnují také účetní výkazy jednotlivých dceřiných společností, které jsou však zpravidla v místní měně. Konsolidované účetní výkazy jsou tak významným způsobem ovlivněny vývojem měnového kurzu a použitou metodou konsolidace.

79 Konsolidovaná účetní rozvaha
Translační riziko se projevuje zejména ve vztahu k potenciálním investorům, kteří důkladně sledují vývoj jednotlivých položek konsolidovaných výkazů. Vývoj kurzu tak může ovlivnit náklady cizího kapitálu a také vývoj kurzu akcií příslušné firmy v důsledku horšího vnímání firmy potencionálními věřiteli, investory apod. Virtuální ztráty, které primárně existují pouze v konsolidovaném účetnictví a nejsou spojeny s žádným faktickým finančním tokem, tak ve svých důsledcích mohou vést k reálným ztrátám v podobě zdražení cizích i vlastních zdrojů firmy

80 Konsolidace a účetní riziko
Matka (CZK) Dcera 1 (EUR) Dcera 2 (CZK) Přepočet na CZK Konsolidovaná účetní závěrka (CZK)

81 příklad americká společnost zakládá dceřinou společnost v Německu.
Finanční management firmy očekává v prvním roce, že dceřiná společnost dosáhne zisku ve výši 30 mil. eur. Celý zisk bude v Německu reinvestován pro potřeby dalšího rozvoje dceřiné společnosti. V nejbližší budoucnosti tak americká firma neočekává žádné finanční toky z Německa, a přesto je vystavena translačnímu kurzovému riziku.

82 příklad Na konci roku se zisk dceřiné společnosti převede váženým průměrným kurzem v příslušném roce do konsolidovaných výkazů americké společnosti aktuální kurz činí 1,20 USD/EUR. Finanční manažeři očekávají, že tento kurz zůstane stabilní. Očekávaný zisk dceřiné společnosti tak v konsolidovaných výkazech činí 36 mil. USD Pokud však v daném roce dojde k posílení průměrného kurzu dolaru k euru např. na 1,10 USD/EUR, bude zisk dceřiné společnosti v konsolidovaných výkazech činit 33 mil. USD Nižší konsolidovaný zisk společnosti pak může vést ke zdražení zdrojů na kapitálových trzích a ke snížení kurzu akcií společnosti na akciových trzích.

83 Účetní devizová expozice - faktory
Čím je vyšší podíl činností multinárodní firmy, které zabezpečují zahraniční dceřinné společnosti, tím větší je také podíl položek v daném finančním výkazu, které jsou vystaveny translační devizové expozici. Poloha zahraničních dceřinných společností může ovlivnit stupeň translační expozice, neboť položky ve finančních výkazech každé dceřinné společnosti jsou zpravidla vždy vyjadřovány v domácí měně. Míra translační expozice je dána rovněž účetními postupy, které multinárodní firma používá při sestavování konsolidovaných finančních výkazů. 83

84 Účetní metody pro převod aktiv a pasív pro převod aktiv a pasív dceřinných společností do konsolidované bilance nadnárodní společnosti: Metoda běžných a dlouhodobých položek, opírající se u běžných položek o závěrkový kurs, u dlouhodobých položek o historický kurs Metoda závěrkového kursu, která využívá historický, použitý spotový kurs, monetární a nemonetární metoda, která převádí reálná aktiva historickým kursem a ostatní položky bilance závěrkovým kursem, metoda časová, která používá běžný kurs pro převod položek spojených s provozní činností, zatímco pro převod položek dlouhodobého charakteru (např. fixní majetek) se používá historický kurs. 84

85 Vyčlenit je z účtů zisků a ztrát
Metody vykazování zisků a ztrát v souvislosti s účetní devizovou expozicí Vyčlenit je z účtů zisků a ztrát Vykázat účet zisků a ztrát jako mimořádnou položku Vykázat je na účtu zisků a ztrát jako část zisku zprovozní činnosti 85

86 Mezinárodní účetní standard 21
Směrodatný pro ČR Vyžaduje, aby výnosy a náklady zahrnuté ve výsledovce byly převáděny devizovými kursy platnými k datu příslušných transakcí nebo průměrnými kursy za dané období, které se k tomuto kursu přibližují. 86

87 Mezinárodní finance A N_MF_A 6. Mezinárodní investování
Přímé investice faktory a efektivnost. teorie zahraničního investování rating, krátkodobý, dlouhodobý, country rating portfolio investice

88 Přímé investice Investice, při nichž zahraniční investor získává podíl na základním kapitálu, který umožňuje významný podíl na řízení podniku. Kvantitativně, když investor získává min. 10 % podíl na základním kapitálu podniku Rozvinuté země se podílely v roce 2005 na celosvětovém toku zahraničního kapitálu více než 70 %, jejich podíl na přílivu kapitálu celosvětově až 60%, podíl na odlivu až 80 %. Podíl tranzitivních a rozvíjejících se zemí nedosahoval ani 30%. 88

89 Přímé investice čím více tím lépe
1. Dva názory na přímé investice : čím více tím lépe větší obezřetnost / obavy z budoucího transferu zisku do zahraničí, ze ztráty ekonomické a politické nezávislosti. 2. Měl by stát podporovat příliv zahraničního kapitálu výhodnějšími daňovými podmínkami, nebo by měl příliv zahraničních investic regionálně či odvětvově usměrňovat? 3. Hospodářská politika : země lákají zahraniční kapitál daňovými prázdninami, jiné země stanovují rozmanité formy omezení pro příliv zahraničního kapitálu /minimální kapitálové účasti domácích společností, restriktivní opatření na transfer dividend nebo požadavek určitého podílu vývozu na objemu výroby. 89

90 Přímá investice  při plnění oznamovací povinnosti, pro účely devizového zákona)
Vynaložení peněžních prostředků nebo jiných penězi ocenitelných majetkových práv a jiných majetkových hodnot, jehož účelem je založení, nabytí nebo rozšíření trvalých ekonomických vztahů investujícího tuzemce nebo tuzemců jako osob jednajících ve shodě na podnikání v zahraničí nebo investujícího cizozemce nebo cizozemců jako osob jednajících ve shodě na podnikání v tuzemsku

91 Přímá investice formy dle § 1 zákona č. 219/1995 Sb
Přímá investice  formy dle § 1 zákona č. 219/1995 Sb., devizového zákona vznik nebo získání výlučného podílu na podnikání včetně jeho rozšíření, účast v nově vzniklém nebo existujícím podnikání, jestliže investor vlastní nebo získá nejméně 10% podílu na základním kapitálu obchodní společnosti nebo družstva nebo nejméně 10% podílu na vlastním kapitálu společnosti nebo nejméně 10% hlasovacích práv nebo jiný podíl na podnikání společnosti přesahující 10%,

92 Přímá investice formy § 1 zákona č. 219/1995 Sb., devizového zákona
další poskytnutí nebo přijetí finančních prostředků nebo jiných penězi ocenitelných majetkových hodnot nebo práv v rámci ekonomických vztahů založených přímou investicí finanční úvěr spojený s dohodou o podílu na rozdělení zisku nebo s výkonem účinného vlivu na řízení podniku užití zisku ze stávající přímé investice do této investice (reinvestice zisku)

93 Přímá investice zákon č. 219/1995 Sb., devizového zákona
Oznamovací povinnost ČNB a)Oznamovací povinnost podle §1 odst.4: se nevyžaduje, je-li skutečnost nebo inkasa a úhrady nižší než Kč. b) Oznamují se transakce podle §1 odst.1, které se týkají: přímých investic přijetí finančního úvěru od cizozemce nabytí zahraničních cenných papírů a vydání emise dluhopisů.

94 Přímá investice zákon č. 219/1995 Sb., devizového zákona
Oznamovací povinnost ČNB c) Oznamovací povinnost plní podle: §1 odst.2: tuzemec, který je právnickou osobou cizozemec, který je právnickou osobou a který má v tuzemsku umístěn podnik nebo organizační složku podniku a pokud oznamované skutečnosti souvisejí s jeho podnikáním v tuzemsku fyzické osoby pouze na základě vyžádání Českou národní bankou.

95 Přímé investice z pohledu cílů
Market – seeking / vyhledávající trh/ Efficiency seeking / vyhledávající vyšší efektivitu/ Resource seeking / vyhledávající zdroje/ Multinacionální společnost - činnost v zahraničí nejméně 30 % /měřená podílem zahraničních aktiv, nebo obratem/ Zahraniční činnost je prováděna prostřednictvím zahraničních poboček nebo dceřinné a přidružené společnosti 95

96 Pobočky a dceřiné společnosti (formy přílivu zahraničních přímých investic)
Zahraniční pobočka: je dílčí část v organizaci multinacionální společnosti s omezenými rozhodovacími pravomocemi. Nese název mateřské společnosti a její bilance je součástí celkové bilance této společnosti /nemá základní kapitál/. V mateřské zemi je zisk pobočky obvyklé zdaňován jako součást zisku celé společnosti 96

97 Pobočky a dceřiné společnosti
Zahraniční dceřinná a přidružená společnost /Subsidiary/ : napojena na mateřskou společnost pouze prostřednictvím kapitálové účasti multinacionální společnosti /není jejím vnitřním organizačním článkem/. samostatný právní subjekt s plnou právní subjektivitou. jméno se obvykle liší od jména mateřské společnosti. Mateřská společnost může svou subsidiary v zahraničí nově založit nebo ji rovněž může koupit ve formě akciového podílu na již existující firmě. 97

98 Další formy přílivu zahraničních přímých investic
Licence – poskytnutí patentového know-how Joint – venture – společný podnik / Sony Ericsson/ Franchising – právo prodávat a používat jméno –multinacionální společnosti - Mc Donald 98

99 Význam přímých investic
PZI doplňují doma nedostatečně generovaný finanční kapitál (nedostatek úspor), If = (S-I) + (T-G), čistý příliv zahraničního kapitálu If (včetně PZI) zaplňuje mezeru v deficitu nabídky domácích soukromých (S) a veřejných úspor (T) vůči domácí poptávce po investicích (I) a potřebách vládních výdajů (G). Současně s tím se snižuje domácí cena doma nedostatečně generovaného finančního kapitálu.

100 Význam přímých investic
b) PZI přinášejí do země moderní technologie (tj. fyzický kapitál vyšší kvality). c) PZI doplňují domácí nedostatečnou vybavenost země lidským kapitálem v oblastech: výzkumu a vývoje, know-how ke zvládání nových technologií pracovníky, řízení a organizace výroby a prodejů.

101 Význam přímých investic
d) Rozšiřují nedostatečně vyvinutý domácí kapitál sítí v oblastech: • informačních technologií, • distribuce a marketingu, včetně lepšího přístupu na světové trhy, • přístupu k patentům, inovacím a bankovním službám,

102 Význam přímých investic
e) Zlepšují stav institucionálního systému hostitelské země v oblastech: • efektivnosti a kompetitivnosti trhů, • signalizace o věrohodnosti a budoucím rozvoji dané ekonomiky, • ochrany a vynutitelnosti vlastnických práv, • funkcí veřejné administrativy, • celkové kultury místní tržní ekonomiky.

103 Faktory motivující přímé investice
využití levnějších výrobních faktorů, odbourání nákladů spojených se zahraničním obchodem, využití výhodnějších daňových podmínek, snížení devizového /kursového/ rizika, diverzifikace vstupu, výstupu a zisku, využití výhodnějších zdravotních, bezpečnostních a ekologických předpisů, následování obchodních partnerů. 103

104 Faktory motivující přímé investice - využití levnějších výrobních faktorů
Namísto exportu zboží Výrobní faktory, které nelze importovat – pracovní síla Nižší mzdy, zdravotní a sociální zabezpečení Nevýhody, omezení High tech s nízkým podílem mezd Nízké mzdy znamenají nízkou kvalifikaci 104

105 Odstranění transportních nákladů U objemově náročné produkce
Faktory motivující přímé investice odbourání nákladů spojených se zahraničním obchodem Odstranění transportních nákladů U objemově náročné produkce Odstranění celních barier / EU a jiná celní pásma/ 105

106 Faktory motivující přímé investice využití výhodnějších daňových podmínek
Nižší sazby daně ze zisku i nižší daňový základ Odlišný způsob zdanění poboček a dceřiných společností Transfery zisku do třetích zemí Daňové ráje 106

107 Faktory motivující přímé investice snížení devizového /kursového/ rizika,
Ekonomická a transakční devizová expozice Změny hodnoty kursu znehodnocují, či zhodnocují pohledávky a platby ve styku se zahraničím Zajištění zvyšuje náklady / transakční/ a snižuje efektivnost obchodu Založení dceřiné společnosti umožňuje realizovat vstupy a výstupy a zisk v jedné měně Přesun problému do fáze transferu zisku /fakturační ceny/ 107

108 Faktory motivující přímé investice diverzifikace vstupu, výstupu a zisku
Dva pozitivní efekty Změny poptávky v souvislosti s hospodářským cyklem nejsou mezi zeměmi, kde jsou umístěny dceřiné společnosti související. Cenové změny vyvolané změnou poptávky mají v jedné zemi zhruba stejný dopad jak na straně vstupů, tak na straně výstupů. To umožňuje stabilizovat míru zisku jednotlivě za dcery i vcelku za společnost 108

109 Faktory motivující přímé investice využití výhodnějších zdravotních, bezpečnostních a ekologických předpisů Přemísťování špinavých a nebezpečných výrob do zemí s nižší úrovní právní ochrany pracujících a ŽP 109

110 Faktory motivující přímé investice následování obchodních partnerů
Banky, pojišťovny, poradenské společnosti, advokátní kanceláře, projektové kanceláře a developeři Následování multinacionálních společnosti do nových teritorií Posilování komparativní výhody důvěrnosti a omezování okruhu obchodního tajemství Překonávání barier lepší znalosti domácího prostředí 110

111 Teorie zahraničního investování
1. Vernonova hypotéza tří fází: Produkce pro domácí trh s využitím blízkosti a koordinace mezi výzkumem a výrobou Export do zemí s vyšší životní úrovní Přemístění výroby zastaralého výrobku do rozvojových zemí s levnou pracovní silou 2. Vertikální a horizontální investování / R.E.Caves / Horizontální – výroba stejných, nebo podobných výrobků doma a v zahraničí /ochrana patenty proti padělání / Vertikální - investice do získání levných prvotních zdrojů a obchodních sítí za účelem snížení vstupních a obchodních nákladů.

112 „zaplňování mezer“ Hogendorn, 1992
přenosem úspor ze zahraničí, takže domácí investice mohou převyšovat a nahrazovat domácí úspory (mezera úspor –savings gap); generováním příjmů v cizí země, které zaplňují mezeru mezi požadovanými příjmy v cizí měně a tím, co by měla země získat tak jako tak z exportu (příp. z pomoci, půjček – foreign exchange gap); zmírněním nedostatku manažerských, technických a jiných dovedností (knowledge gap); mobilizací nových příjmů veřejných financí v důsledku zdanění, a tudíž vyplňováním rozpočtové mezery (government revenue gap).

113 Podpora přímých investic - investiční pobídky
Sleva na dani z příjmu na 10 let Hmotná podpora vytváření nových pracovních míst – 200 tis. Kč/ prac. Hmotná podpora rekvalifikace / 35%/ Zvýhodnění ceny technického vybavení území /sítě/ a pozemků pro výstavbu Podmínky: Investice do high-tech odvětví, či zařízení Investovat minim. 200 mil.Kč do území s mírou nezaměstnanosti o 25% vyšší, než průměrná, atd Otázka diskriminace domácích investorů

114 Formy investičních pobídek v České republice
Novinkou je zavedení institutu strategické investiční akce. kromě standardních investičních pobídek mohou takto označené projekty získat hmotnou podporu na kapitálovou investici až do výše 5 % nákladů. Tato podpora se týká zpracovatelského průmyslu a technologických center. O podpoře jednotlivých projektů, které splní podmínky, bude rozhodovat Vláda České republiky.

115 Typy pobídek (Blomström a Kokko, 1997)
pobídky fiskální – daňové prázdniny, celní úlevy; pobídky finanční – granty, zvýhodněné úvěry; opatření – tržní preference, infrastruktura, a někdy dokonce tržní ochrana.

116 Ekonomické důvody k podpoře FDI (Kokko, 2002)
zvyšující se produktivita práce v hostitelské zemi; transfer vyspělých technologií a manažerského know-how do hostitelské země; vyšší četnost vazeb mezi MNC a lokálními firmami; FDI přesouvá zisky MNC do hostitelské ekonomiky; prostřednictvím vyšších mezd v FDI je stimulována domácí poptávka.

117 Propočet efektivnosti zahraničních přímých investic
Multinacionální společnosti k tomuto účelu tradičně používají metodu tzv. upravené čisté současné hodnoty. - má čtyři základní části: určení nákladů investičního projektu, odhad diskontovaného cash – flow po zdanění, Odhad zůstatkové hodnoty investice po ukončení projektu zahrnutí specifických zahraničních vlivů. 117

118 Propočet efektivnosti zahraničních přímých investic
čistá současná hodnota /NPV/ : NPV = - SR0 * C0 + Σt=1 SRet x CFet x (1 – TF)/ (1+DRD)t + ΣSRte x (Dt+ IReF,t x NPt) x TF /(1 + DRD)t + SRej * SVej / (1 + DRD)j 118

119 Propočet efektivnosti zahraničních přímých investic čistá současná hodnota /NPV/
Kde proměnné jsou: SR0 – devizový kurs výchozího období C0 - Náklady projektu ve výchozím období denominované v zahraniční měně SRet - očekávaná hodnota devizového kursu CFet - očekávané cash flow v příštích obdobích, TF - zahraniční daňová sazba DRD - domácí diskontní sazba Dt - odpisy v zahraniční měně 119

120 Propočet efektivnosti zahraničních přímých investic čistá současná hodnota /NPV/
Kde proměnné jsou / 2 /: IReF,t - očekávaná zahraniční úroková míra NPt – nesplacená jistina z úvěru v zahraniční měně SRej – hodnota devizového kursu Svej - očekávaná zbytková hodnota investice / tržní cena/ 120

121 Problémy mezinárodního zdanění –
zdanění na konsolidované bázi Zdanění dceřiných společností buďto na konsolidované bázi, nebo při transferu zisku mateřské firmě Rozdílná definice daňového základu Vyšší zahraniční zdanění oproti nižšímu domácímu se nevrací – zápočet prostý Zdanění na územním základě : Útěk do daňových rájů Daňové úniky podfakturací transferových cen

122 Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů
Pro účely tohoto zákona se rozumí a) investiční pobídkou veřejná podpora ve formě 1. slevy na daních z příjmů podle zvláštního právního předpisu, 2. převodu pozemků včetně související infrastruktury za zvýhodněnou cenu, 3. hmotné podpory vytváření nových pracovních míst podle zvláštního právního předpisu, 4. hmotné podpory rekvalifikace nebo školení zaměstnanců podle zvláštního právního předpisu, nebo 5. hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategickou investiční akci,

123 Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách
b) investiční akcí 1. zavedení nebo rozšíření výroby v oborech zpracovatelského průmyslu, 2. vybudování nebo rozšíření technologického centra, nebo 3. zahájení nebo rozšíření činnosti centra strategických služeb, c) zahájením prací souvisejících s realizací investiční akce zahájení stavebních prací, zahájení pořizování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku bez nákladů na pořízení dokumentace potřebné pro vydání stavebního povolení či pro ohlášení stavby, nebo učinění právního úkonu zavazujícího k pořízení strojního zařízení,

124 Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů
d) strategickou investiční akcí 1. investiční akce ve výrobě schválená vládou, přičemž částka způsobilých nákladů je minimálně Kč, z nichž alespoň Kč je vynaloženo na pořízení strojního zařízení určeného pro výrobní účely, a je vytvořeno alespoň 500 nových pracovních míst, 2. investiční akce v oblasti technologických center schválená vládou, přičemž částka způsobilých nákladů je minimálně Kč, z nichž alespoň Kč je vynaloženo na pořízení strojního zařízení, a je vytvořeno alespoň 120 nových pracovních míst,

125 Appendix .

126 Metody country ratingu
Názorová analýza / delphi technique/ Faktorová analýza / checklist approach/ Inspekční návštěvy/

127 Praktické měření politického a ekonomického rizika faktorová analýza
Hodnocení rizika zemí (politické i ekonomické riziko) v International Country Risk Guide Handbook. International Country Risk (ICR) je kalkulován jako vážený průměr, kde 50% podíl mají politická rizika, 25% finanční rizika a 25% ekonomická rizika. Politické riziko PR je počítáno na základě 13 indikátorů ohodnocených 6 – 12 body v celkovém součtu 100 bodů. 127

128 Praktické měření politického a ekonomického rizika –politické riziko
ekonomická očekávání vs. realita (12 bodů), selhání ekonomických záměrů vlády (12 bodů), stabilita politického vedení (12 bodů), zahraniční konflikty (10 bodů), korupce ve vládě (6 bodů), význam armády v politice (6 bodů), význam náboženství v politice (6 bodů), síla právní tradice (6 bodů), nebezpečí rasových a národnostních nepokojů (6 bodů), nebezpečí politického terorismu (6 bodů), nebezpečí občanské války (6 bodů), rozvinutost politického systému (6 bodů), kvalita byrokratického aparátu (6 bodů). 128

129 Praktické měření politického a ekonomického rizika
Finanční riziko FR je reprezentováno pěti indikátory při celkovém součtu 50 bodů. Jedná se o tyto indikátory: možnost platební neschopnosti nebo nepříznivé restrukturalizace dluhu (10 bodů), odklad splatných dodavatelských úvěrů (10 bodů), možnost neuznání závazků vládou (10 bodů), možnost ztrát z devizové kontroly (10 bodů), vyvlastnění soukromých investic (10 bodů). 129

130 Praktické měření politického a ekonomického rizika
Ekonomické riziko ER je sledováno na základě šesti indikátorů o celkovém součtu 50 bodů. Jedná se o tyto indikátory: riziko inflace (10 bodů), dluhová služba v poměru k ročnímu exportu zboží a služeb (10 bodů), krytí měsíčního importu čistými devizovými rezervami (10 bodů), platební disciplína importérů (10 bodů), podíl exportu zboží a služeb na obratu běžné bilance (10 bodů), procentní poměr mezi černým a oficiálním kursem (5 bodů). 130

131 Praktické měření politického a ekonomického rizika
Konečný výpočet rizika země : ICR = 0,5 (PR + FR + ER) celkový součet 100 bodů - 0 bodů. Rizikovost investic lze hodnotit v jednotlivých zemích podle následujících kategorií: velmi vysoké riziko - od 0,0 do 49,5 bodu, vysoké riziko - od 50,0 do 59,5 bodu, mírné riziko - od 60,0 do 69,5 bodu, nízké riziko - od 70,0 do 84,5 bodu, velmi nízké riziko - od 85,0 do 100 bodů. 131

132 Symbolika dlouhodobého a krátkodobého ratingu
Stupně Standard and Poors, Duff and Phelps atd. /Moodys, CRA/ Od AAA do BBB investiční stupeň Od BB do D Spekulativní stupeň Každý stupeň je možno rozdělit znaménkem +, bez a – Krátkodobý rating Prime /Aaa až A/ až Not Prime /Caa až D/ Stanovení rizikové premie: Rozdíl mezi rizikovou a bezrizikovou reálnou úrokovou sazbou

133 Symbolika dlouhodobého a krátkodobého ratingu
Stanovení rizikové premie: Rozdíl mezi rizikovou a bezrizikovou reálnou úrokovou sazbou RpXXX=RIRf,XXX-RIRf,AAA Rizikové prémie k výnosovým úrokovým mírám: AAA vlády a centr banky basic points korporace AA vlády a centrální banky 30-50 korporace A vlády a centrální banky BBB a více

134 Obrana přímých investic proti politickým a ekonomickým rizikům
Kontrola klíčových výrobních postupů Založení společného podniku Místní dluh Pojištění zahraničních investic


Stáhnout ppt "Magisterské studium VŠFS"

Podobné prezentace


Reklamy Google