Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Speciální pedagogika jako pedagogická disciplína

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Speciální pedagogika jako pedagogická disciplína"— Transkript prezentace:

1 Speciální pedagogika jako pedagogická disciplína
Klenková, Gajzlerová, Girglová, Sychrová 2011, MU Projekt FRVŠ

2 Speciální pedag. jako pedagogická disciplína
Podle J. Skalkové (2007) je pedagogika společenská věda, která zkoumá podstatu, strukturu a zákonitosti výchovy a vzdělávání jako záměrné, cílevědomé a soustavné činnosti formující osobnost člověka v nejrůznějších sférách života společnosti. Jednou z mnoha jednotlivých disciplín pedagogiky je speciální pedagogika, orientovaná na výchovu vzdělávání osob se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Tato pedagogická disciplína se ale nezaměřuje pouze na osoby s nejrůznějším zdravotním postižením a znevýhodněním, dotýká se i jedinců se sociálním znevýhodněním, a to všech věkových kategorií počínaje novorozeneckým obdobím, přes dospělost až po stáří.

3 Předmět a cíle Předmět spec. pedag. Cíle spec. pedag.
osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním osoby sociálně znevýhodněné pomoc a podpora v oblasti výchovy, vzdělávání, při pracovním a společenském uplatnění Cíle spec. pedag. maximální rozvoj osobnosti dosažení co nejvyššího začlenění osob do majoritní společnosti (inkluze)

4 Spolupráce speciální pedag. s dalšími obory
obecná pedagogika psychologie sociální patologie psychiatrie sociologie etika právní vědy mnoho oborů medicíny stomatologie technické obory

5 Terminologie Při klasifikaci osob s postižením či znevýhodněním se dříve vycházelo z lékařské terminologie. V současnosti se v naší i světové odborné literatuře stále častěji setkáváme s označením osoby se speciálně vzdělávacími potřebami.

6 Klasifikace speciální pedagogiky
Psychopedie - osoby s mentálním postižením Somatopedie - osoby s tělesným postižením a zdravotním oslabením Logopedie - osoby s narušenou komunikační schopností Surdopedie - osoby se sluchovým postižením Oftalmopedie - osoby se zrakovým postižených Etopedie - osoby s poruchami chování a osoby obtížně vychovatelné Speciální pedagogika osob s parciálními nedostatky - osoby se specifickými poruchami učení, chování a pozornosti Speciální pedagogika osob se souběžným postižením více vadami - osoby s několika postiženími současně, které spolu ale příčině nesouvisí M. Bartoňová, M. Vítková (2005) M. Renotiérová a L. Ludíková (2003)

7 Důsledky zdrav. postižením či znevýhodnění
Změny v učení a chování Změny v pracovních aktivitách Změny ve společenských aktivitách Změny v zaměření osobnosti a v motivaci Změny v potřebách a hodnotovém systému

8 Speciální pedagog Získává své vzdělání na pedagogických fakultách
(bakalářské, navazující magisterské studium) Jejich působnost v současnosti překračuje rámec škol a školských zařízeních určených pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dříve speciálních škol) ve prospěch integrovaných žáků vzdělávaných na základních a středních školách běžného typu Působnost: MŠMT mateřské školy běžného typu základní školy běžného typu základní škola speciální základní škola praktická pedagogicko-psychologických poradenské služby (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) Resort zdravotnictví Pouze na klinické bázi Resort ministerstva práce a sociálních věcí Domovy pro osoby se zdravotním postižením Stacionáře denní a týdenní Chráněné bydlení

9 Činnosti speciálního pedagoga

10 LITERATURA PIPEKOVÁ, J. a kol. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3. vyd. Brno: Paido, ISBN: SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. 1.vyd. Praha: Grada, s. ISBN: BARTOŇOVÁ M., PIPEKOVÁ J., VÍTKOVÁ M. Integrace handicapovaných na trhu práce v mezinárodním kontextu. 1. vyd. Brno: MSD, spol. s.r.o., s. ISBN RENOTIÉROVÁ, M., LUDÍKOVÁ, L. Speciální pedagogika. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Univerzity Palackého, s. ISBN ROUBAL, P. Počítač pro učitele. 1. vyd. Brno: Computer press, ISBN ŠEĎOVÁ, K., ZOUNEK, J. Učitelé a technologie. 1. vyd. Brno: Paido, ISBN ČERNÁ, L., TUMPACHOVÁ, L. Specifické poruchy učení. Pražská pedagogicko-psychologická poradna, ISBN


Stáhnout ppt "Speciální pedagogika jako pedagogická disciplína"

Podobné prezentace


Reklamy Google