Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Média a moc Moc = schopnost přimět druhého dělat něco proti jeho vůli (Max Weber) Britský sociální teoretik J. B. Thompson rozlišuje v knize Média a modernita.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Média a moc Moc = schopnost přimět druhého dělat něco proti jeho vůli (Max Weber) Britský sociální teoretik J. B. Thompson rozlišuje v knize Média a modernita."— Transkript prezentace:

1 Média a moc Moc = schopnost přimět druhého dělat něco proti jeho vůli (Max Weber) Britský sociální teoretik J. B. Thompson rozlišuje v knize Média a modernita (2004) moc: POLITICKOU EKONOMICKOU DONUCOVACÍ SYMBOLICKOU

2

3 Moc v médiích Britský teoretik médií John Street v knize Mass Media, Politics and Democracy (2001) přiznává médiím 3 moci: MOC ZDROJOVOU MOC PŘÍSTUPOVOU MOC DISKURZIVNÍ

4 Hegemonie pojem italského myslitele Antonia Gramsciho znamená schopnost dominantních tříd uplatňovat ve společnosti sociální a kulturní vůdcovství, prostřednictvím ekonomické, politické a kulturní manipulace (viz heslo v Revue pro média)heslo DOMINANCE pomocí fyzické síly je podle Gramsciho typická pro starší společnosti, hegemonie v moderní společnosti jsou spíše založeny na kombinaci SÍLY a SOUHLASU či „výměnného obchodu“ mezi elitami a masami.

5 Hegemonie hegemonie leží mezi IDEOLOGIÍ jakožto záměrnému vykreslování reality, a HODNOTAMI, spojujícími různé sociální třídy síla hegemonie je postavena na 1) TRADICI (ideový pilíř) 2) INSTITUCÍCH (škola, média či církev) 3) MAINSTREAMIZACI (procesuální pilíř, reformní či revoluční síly jsou začleňovány do systému)

6 Hegemonie je SKRYTÁ, „plíží se“ skrze hodnoty, normy či mýty zdánlivě patřící všem a stojící mimo politický mocenský boj je PROMĚNLIVÁ, ve společnosti existují kontra-hegemonie sycené podřízenými sociálními skupinami či sítěmi, o získání hegemonie se každodenně svádí „ideový souboj“

7

8

9 Cenzura = regulace komunikačních toků ve prospěch politických, ekonomických či sociálních zájmů, hodnot, norem STÁTNÍ CENZURA

10

11 Cenzura = regulace komunikačních toků ve prospěch politických, ekonomických či sociálních zájmů, hodnot, norem STÁTNÍ CENZURA VÁLEČNÁ CENZURA

12

13 Cenzura = regulace komunikačních toků ve prospěch politických, ekonomických či sociálních zájmů, hodnot, norem STÁTNÍ CENZURA VÁLEČNÁ CENZURA KOMERČNÍ CENZURA

14

15 Cenzura = regulace komunikačních toků ve prospěch politických, ekonomických či sociálních zájmů, hodnot, norem STÁTNÍ CENZURA VÁLEČNÁ CENZURA KOMERČNÍ CENZURA AUTOCENZURA

16

17

18 Propaganda - definice O značení záměrného pokusu jednotlivce či skupiny prostřednictvím dlouhodobého působení vytvářet, kontrolovat nebo měnit hodnoty, postoje a chování druhých jednotlivců či skupin, a to v souladu se záměry tvůrce propagandistického sdělení. (Revue pro média, č. 2)

19

20 Propaganda dlouhá cesta propagandy od obrazů Octaviana Augusta přes Svatou kongregaci pro šíření víry katolické církve až po současnou tzv. novou propagandu až do první světové války neutrální pojem, „šířit zvěst“ Harold D. Lasswell v knize Propaganda Techniques in the World War (1927) rozlišil válečnou a mírovou P a určil základní cíle P, více zdezde od té doby řada jiných rozlišení propagandy, např.  politická a komerční (Kecskemeti)  stará a nová (Edelstein)  emociální a racionální  politická a sociologická (J. Ellul)

21 Propaganda

22 Propaganda válečná - cíle určení viny za válku Lasswell 1927

23 Daily Mail 2003

24 Propaganda válečná - cíle určení viny za válku určení válečných cílů Lasswell 1927

25

26

27

28 Propaganda válečná - cíle určení viny za válku určení válečných cílů satanizace nepřítele Lasswell 1927

29

30

31 Simferopol, Krym 2014

32 Propaganda válečná - cíle určení viny za válku určení válečných cílů satanizace nepřítele demoralizace nepřítele Lasswell 1927

33

34 Propaganda válečná - cíle určení viny za válku určení válečných cílů satanizace nepřítele demoralizace nepřítele vyzdvihování kladných hrdinů Lasswell 1927

35

36 Propaganda válečná - cíle určení viny za válku určení válečných cílů satanizace nepřítele demoralizace nepřítele vyzdvihování kladných hrdinů vytváření iluze vítězství Lasswell 1927

37

38

39

40 Propaganda válečná - cíle určení viny za válku určení válečných cílů satanizace nepřítele demoralizace nepřítele vyzdvihování kladných hrdinů vytváření iluze vítězství zajišťování dobrých vztahů se spojenci Lasswell 1927

41

42 Propaganda – faktory úspěchu 1) propaganda se musí dostat k příjemci 2) příjemce jej musí přijmout jako konstitutivní součást kognitivní struktury 3) vnucené jednání musí vnímat jako jednání ve vlastním zájmu

43 Propaganda - techniky Institute for Propaganda Analysis, 30.-40. léta 20. století v USA, rozlišil 7 základních technik propagandy:

44 Propaganda - techniky 1) SLOVNÍ HRY: – cejchy (name-calling) př. terorista, fašista, komunista

45 Krym, březen 2014

46

47 Propaganda - techniky 1) SLOVNÍ HRY: – cejchy (name-calling) př. terorista, fašista, komunista – svatozáře (glittering generalities) př. svoboda, spravedlnost, civilizace

48

49

50 Propaganda - techniky 1) SLOVNÍ HRY: – cejchy (name-calling) př. terorista, fašista, komunista – svatozáře (glittering generalities) př. svoboda, spravedlnost, civilizace – eufemismy př. vedlejší škody, eliminace nebezpečí

51 Drážďany 1945

52 Propaganda - techniky 2) FALEŠNÁ SPOJENÍ: – transfer symbolu např. řečník je zaštítěn vlajkou

53

54 Krym 2014

55 Propaganda - techniky 2) FALEŠNÁ SPOJENÍ: – transfer symbolu např. řečník je zaštítěn vlajkou – svědectví celebrity známá osobnost podpoří stranu či firmu

56

57 Propaganda - techniky 3) SPECIÁLNÍ VÝZVY: – politik jako obyčejný člověk jsem jeden „z vás“;

58

59 Propaganda - techniky 3) SPECIÁLNÍ VÝZVY: – politik jako obyčejný člověk jsem jeden „z vás“; – vytahování karet strachu pokud nezvítězíme, stanou se hrozné věci

60

61

62 Propaganda - techniky 3) SPECIÁLNÍ VÝZVY: – politik jako obyčejný člověk jsem jeden „z vás“; – vytahování karet strachu pokud nezvítězíme, stanou se hrozné věci – band wagon argumentace (jedna rodina) přidejte se k nám, protože my zvítězíme

63

64 1. světová válka, Velká Británie

65 Propaganda - techniky Další techniky: fotografické či video montáže trolling - systematické ovlivňování diskusí a online sítí

66 Zdroj: StopFake.org

67

68 Twitter 15. ledna 2015

69 PR – public relation = strategie vytváření a udržování pozitivního obrazu daných sociálních aktérů v očích veřejnosti

70

71 PR – public relation = strategie vytváření a udržování pozitivního obrazu daných sociálních aktérů v očích veřejnosti roku 1905 využil jako první Rockefeller dříve jednosměrný model (James E. Gruning) engineering veřej. mínění (Edward E. Bernays) nyní obousměrný model spolupráce s publikem nejedná se jen o vztah s médii a o publicitu, ale i poradenství, fundraising, výzkum atp. v současnosti v USA více PR pracovníků než novinářů

72 zdroj: http://1.bp.blogspot.com

73 PR – public relation pořádání tiskových konferencí (Eleanor Rooseveltová) vymýšlení sloganů a hesel (The New Deal atp.) speciální události (otevření továrny atp.) pozvánky, brožury, tiskové zprávy, e-maily, newslettery, časopisy, webové stránky, FB a TW profily články v médiích, přítomnost celebrit atp. zakládání nadačních fondů, CSR výběr lepší pozice v médiích (E. Bernays radil Masarykovi oznámit vznik ČSR o den později)

74 zdroj: http://publicrelationssac.blogspot.cz/

75 PR - druhy používá se i pro propagandu 1) BÍLÁ používáte pravdivé informace a nezatajujete původ komunikačního zdroje 2) ŠEDÁ používáte pravdivé informace, ale zastíráte jejich původ a komunikátora 3) ČERNÁ navíc využívá fakticky nepodložených informací

76

77

78 PR komunikační etika - přístupy 1)situacionistický (záleží na nejlepším výsledku v dané situaci) 2)subjektivistický (též odmítají morální zásady, záleží na osobních pocitech o daném chování či akci) 3)absolutistický (podřizují činnost morálním pravidlům a společenské odpovědnosti) 4)exceptionistický (též, ale s výjimkami)

79 PR komunikační etika Ideálem některých PR teoretiků je dosáhnout stavu, že veřejnost bude vnímat PR „komunikační mix“ ne jako přesvědčování k něčemu či proti něčemu, ale jako motivování k pozitivním změnám ve společnosti;

80

81 Spin doctoring = v pejorativním smyslu proces „cinkání“, zabarvování mediálních sdělení za účelem de/favorizovat některého sociálního aktéra, především v politickém boji. Má podobně negativní vyznění jako slovo propaganda; patřila by do šedé a černé PR  někteří PR komunikátoři sama sebe nazývají spin doctory, jiní kritizují směšování PR a spin doct. pozic: „Spin je pro PR to samé, co pornografie pro umění,“ soudí PR pracovník Robert Dilenschneider

82

83 Spin doctoring spin v dnešním pojetí vychází z některých PR technik: selektivní citace a vybírání komunikačních „třešniček“ selektivní výběr faktů (pod heslem pravda je relativní) ne-odvolávání, co odvoláváte (př. Gross, Clinton v aferách) užívání eufemismů pro něco či proti něčemu rétorika založená na nedokazatelných „pravdách“ vyhýbání se přímé odpovědi na otázku manipulace s datem zveřejněním zprávy (slavný výrok britské vládní PR pracovnice Jo Moore z 11. září 2001, že jde o „good day to bury bad news“); díky „media positioning“ nalezení nejlepšího kontextu pro vlastní komunikáty

84 Zdroje a literatura viz materiál Média a moc v ISu


Stáhnout ppt "Média a moc Moc = schopnost přimět druhého dělat něco proti jeho vůli (Max Weber) Britský sociální teoretik J. B. Thompson rozlišuje v knize Média a modernita."

Podobné prezentace


Reklamy Google