Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_ZCR_ M/01 Hotelnictví Ročník: 3. 4.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_ZCR_ M/01 Hotelnictví Ročník: 3. 4."— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_ZCR_677 65-42-M/01 Hotelnictví Ročník: 3. 4.
Vzdělávací obor: 65-42-M/01  Hotelnictví Tematický okruh: Jednotné stavební slohy Evropy Téma: Jméno autora: Mgr. Ivana Frýdlová Vytvořeno dne:   Metodický popis, (anotace) Podpora hodiny – Jednotné stavební slohy Evropy Tento materiál slouží k seznámení žáků s učivem a následnému procvičení látky. Žáci si osvojují znalosti o oblastech ČR. Dokument můžeme využít jak při práci skupinové, tak i při samostatné práci studentů, popřípadě jako opakovací test. Dokument můžeme využít i při maturitním opakování ve čtvrtých ročnících. Využití při hodinách zeměpis cestovního ruchu, seminář z cestovního ruchu.

2 Hrady a zámky ČR Vzhledem k více jak tisícileté historii ČR se na našem území dochovalo velké množství kulturně historických památek První kamenné hrady byly zakládány ve 12. – 13. století ve stavebním slohu románském a raně gotickém Ty v průběhu dalších století mění své majitele, kteří je neustále přestavují

3 Období románského stavebního slohu

4 Stavby románské architektury vznikaly na českém území
Od sklonku 9. století do ½ 13. století Vznikají první kamenné stavby: kostely budovy klášterů první hrady městské stavby - opevnění, domy

5 Charakteristické znaky:

6 Stavby předimenzované – zkušenosti, řemesla skoro zapomenuta
Stavebním materiálem byl kámen a cihly, vnější stěny byly neomítnuté Silné, hrubě opracované zdivo až 3 m silné Malá členitost Těžká klenba, půlkruhový oblouk Podpěry - silné, mohutné pilíře a sloupy Malé okenní i dveřní otvory (tzv. sdružená okna) Vstupní portály

7 Rozdíl mezi rotundou a bazilikou

8 Rotunda

9 Rotunda válcová stavba s kruhový půdorysem kupolí apsidou 1 kupole loď
apsida vchod

10 Bazilika

11 Bazilika obdélníkový půdorys
minimálně trojlodní s vyvýšenou střední lodí, která svými okny osvětlovala interiér oltář umístěn v půlkruhové apsidě vstup lemován honosným portálem vedle vstupu po obou stranách mohutné věže 2 Hlavní loď Boční loď Apsida Sdružená okna

12 Období gotického stavebního slohu

13 Stavby gotické architektury vznikaly na českém území
Od 13. století do 15. století Vývoj lze rozdělit do tří základních období rané gotiky vrcholné gotiky ( KareI IV., Václav IV.) pozdní gotiky K nejvýznamnějším architektům ČR patří Petr Parléř a Benedikt Ried

14 Charakteristické znaky:

15 Vertikalismus – protažení do výšky, zúžení, přiblížení k Bohu
Lomený oblouk - používán v oknech, portálech a všech zdobných částech stavby Podle tvaru oblouku lze určit léta vzniku. Vnitřní opěrný systém- klenební žebra - váha stropu je převedena do úzkých partií, odlehčení zdí, vznikají velká okna Vnější opěrný systém - pomocným činitelem podpírajícím z vnější strany pilíře, které zachycují tlak klenby.

16 Zdobné prvky:

17 Fiály - drobné věžičky, které zdobily střechu
3

18 4 Chrliče fantastické hlavy s otevřenou hubou, které chrlily vodu stékající ze střech

19 Rozety - kruhová zdobená okna
5 Rozety - kruhová zdobená okna

20 Období renesančního stavebního slohu

21 Stavby renesanční architektury vznikaly na českém území
Od 16. století do 17. století Renesanční umění se zrodilo na počátku 15. století v italské Florencii Zájem o člověka, pozemský život V této době vznikají kromě kostelů a církevních staveb, i stavby světské

22 Renesanční šlechta si nechává stavět rozsáhlé zámky a paláce, u nich jsou zakládány zahrady s fontánami a kašnami, letohrádky, oranžérie, fíkovny, jízdárny nebo míčovny Vizitkou renesančních měst se stávají novostavby renesančních radnic, škol, lázní, kašen, lékáren a špitálů

23 Na obrázku renesančního zámku Litomyšl zakreslete dané pojmy:

24 6 Vodorovné linie

25 6 Dekorované štíty

26 6 Sgrafita

27 Zdvojená obdélníkové okna
6 Zdvojená obdélníkové okna

28 6 Arkády

29 Co je to tapisérie?

30 Tkané nástěnné koberce – reprezentace, tepelná, zvuková izolace
7

31 Období barokního stavebního slohu

32 Stavby barokní architektury vznikaly na českém území
Od 17. století do 18. století Poslední univerzální a jednotný umělecký styl celé Evropy Většina tvůrčích podnětů vyšla z Itálie Nejvýznamnější architekti v ČR rodina Dientzenhoferů (otec Kryštof a syn Kilián Ignác), Jan Blažej Santini-Aichel

33 Charakteristické znaky:

34 Výrazným prvkem barokního umění je pohyb
Je dynamické a jeho ideálem je ovál či elipsa Stavby byly vědomě komponovány k obcházení, ke stálému objevování nových pohledových os Plastické prvky Ornamentální štukatura Asymetrické formy Vyklenuté, vyduté zaoblení, nadsazené proporce

35 K daným obrázkům přiřaďte stavební slohy:

36 Rotunda sv. Martina (Vyšehrad)
8 Rotunda sv. Martina (Vyšehrad) Stavební sloh románský

37 Kostel svatého Mikuláše (Malá Strana) Stavební sloh baroko
9

38 Chrám svaté Barbory Kutná Hora Stavební sloh gotický
10 Chrám svaté Barbory Kutná Hora Stavební sloh gotický

39 Stavební sloh renesance
11 Zámek Velké Losiny Stavební sloh renesance

40 12 Hrad Bezděz Stavební sloh gotika

41 Stavební sloh renesance
13 Zámek Červená Lhota Stavební sloh renesance

42 Konec

43 Seznam použitých zdrojů a literatury
NEUVEDN. Románská architektura v Česku [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: NEUVEDN. Románská architektura [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: NEUVEDEN. Gotická architekturaZ Wikipedie, otevřené encyklopedie [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: NEUVEDEN. Gotická architektura v Česku [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: NEUVEDEN. Gotika [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: NEUVEDEN. Renesanční architektura [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: NEUVEDEN. Baroko [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 1NEUVEDEN. google [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 2 NEUVEDEN. google [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 3 NEUVDEN. google [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 4 NEUVDEN. google [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 5 NEUVDEN. google [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 6 NEUVEDEN. google [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 7 NEUVEDEN. google [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 8 NEUVEDEN. google [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 9 NEUVEDEN. google [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 10 NEUVEDEN. google [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 11 NEUVEDEN. google [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 12 NEUVEDEN. google [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 13 NEUVEDEN. google [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_ZCR_ M/01 Hotelnictví Ročník: 3. 4."

Podobné prezentace


Reklamy Google