Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_ZCR_677 Ročník:3. 4. Vzdělávací obor: 65-42-M/01 Hotelnictví Tematický okruh: Jednotné stavební slohy Evropy Téma: Jednotné stavební slohy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_ZCR_677 Ročník:3. 4. Vzdělávací obor: 65-42-M/01 Hotelnictví Tematický okruh: Jednotné stavební slohy Evropy Téma: Jednotné stavební slohy."— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_ZCR_677 Ročník:3. 4. Vzdělávací obor: 65-42-M/01 Hotelnictví Tematický okruh: Jednotné stavební slohy Evropy Téma: Jednotné stavební slohy Evropy Jméno autora:Mgr. Ivana Frýdlová Vytvořeno dne: 16. 2. 2013 Metodický popis, (anotace) Podpora hodiny – Jednotné stavební slohy Evropy Tento materiál slouží k seznámení žáků s učivem a následnému procvičení látky. Žáci si osvojují znalosti o oblastech ČR. Dokument můžeme využít jak při práci skupinové, tak i při samostatné práci studentů, popřípadě jako opakovací test. Dokument můžeme využít i při maturitním opakování ve čtvrtých ročnících. Využití při hodinách zeměpis cestovního ruchu, seminář z cestovního ruchu.

2 Hrady a zámky ČR  Vzhledem k více jak tisícileté historii ČR se na našem území dochovalo velké množství kulturně historických památek  První kamenné hrady byly zakládány ve 12. – 13. století ve stavebním slohu románském a raně gotickém  Ty v průběhu dalších století mění své majitele, kteří je neustále přestavují

3 Období románského stavebního slohu

4  Stavby románské architektury vznikaly na českém území  Od sklonku 9. století do ½ 13. století  Vznikají první kamenné stavby: kostely budovy klášterů první hrady městské stavby - opevnění, domy

5 Charakteristické znaky:

6  Stavby předimenzované – zkušenosti, řemesla skoro zapomenuta  Stavebním materiálem byl kámen a cihly, vnější stěny byly neomítnuté  Silné, hrubě opracované zdivo až 3 m silné  Malá členitost  Těžká klenba, půlkruhový oblouk  Podpěry - silné, mohutné pilíře a sloupy  Malé okenní i dveřní otvory (tzv. sdružená okna)  Vstupní portály

7 Rozdíl mezi rotundou a bazilikou

8 Rotunda

9  válcová stavba s kruhový půdorysem  kupolí  apsidou vchod kupole loď apsida 1

10 Bazilika

11 2  obdélníkový půdorys  minimálně trojlodní s vyvýšenou střední lodí, která svými okny osvětlovala interiér  oltář umístěn v půlkruhové apsidě  vstup lemován honosným portálem  vedle vstupu po obou stranách mohutné věže Hlavní loď Boční loď Apsida Sdružená okna

12 Období gotického stavebního slohu

13  Stavby gotické architektury vznikaly na českém území  Od 13. století do 15. století  Vývoj lze rozdělit do tří základních období rané gotiky vrcholné gotiky ( KareI IV., Václav IV.) pozdní gotiky  K nejvýznamnějším architektům ČR patří Petr Parléř a Benedikt Ried

14 Charakteristické znaky:

15  Vertikalismus – protažení do výšky, zúžení, přiblížení k Bohu  Lomený oblouk - používán v oknech, portálech a všech zdobných částech stavby Podle tvaru oblouku lze určit léta vzniku.  Vnitřní opěrný systém- klenební žebra - váha stropu je převedena do úzkých partií, odlehčení zdí, vznikají velká okna  Vnější opěrný systém - pomocným činitelem podpírajícím z vnější strany pilíře, které zachycují tlak klenby.

16 Zdobné prvky:

17 3 Fiály - drobné věžičky, které zdobily střechu

18 4 Chrliče fantastické hlavy s otevřenou hubou, které chrlily vodu stékající ze střech

19 5 Rozety - kruhová zdobená okna

20 Období renesančního stavebního slohu

21  Stavby renesanční architektury vznikaly na českém území  Od 16. století do 17. století  Renesanční umění se zrodilo na počátku 15. století v italské Florencii  Zájem o člověka, pozemský život  V této době vznikají kromě kostelů a církevních staveb, i stavby světské

22  Renesanční šlechta si nechává stavět rozsáhlé zámky a paláce, u nich jsou zakládány zahrady s fontánami a kašnami, letohrádky, oranžérie, fíkovny, jízdárny nebo míčovny  Vizitkou renesančních měst se stávají novostavby renesančních radnic, škol, lázní, kašen, lékáren a špitálů

23 Na obrázku renesančního zámku Litomyšl zakreslete dané pojmy:

24 6 Vodorovné linie

25 6 Dekorované štíty

26 6 Sgrafita

27 6 Zdvojená obdélníkové okna

28 6 Arkády

29 Co je to tapisérie?

30 7 Tkané nástěnné koberce – reprezentace, tepelná, zvuková izolace

31 Období barokního stavebního slohu

32  Stavby barokní architektury vznikaly na českém území  Od 17. století do 18. století  Poslední univerzální a jednotný umělecký styl celé Evropy  Většina tvůrčích podnětů vyšla z Itálie  Nejvýznamnější architekti v ČR rodina Dientzenhoferů (otec Kryštof a syn Kilián Ignác), Jan Blažej Santini-Aichel

33 Charakteristické znaky:

34  Výrazným prvkem barokního umění je pohyb  Je dynamické a jeho ideálem je ovál či elipsa  Stavby byly vědomě komponovány k obcházení, ke stálému objevování nových pohledových os  Plastické prvky  Ornamentální štukatura  Asymetrické formy  Vyklenuté, vyduté zaoblení, nadsazené proporce

35 K daným obrázkům přiřaďte stavební slohy:

36 8 Rotunda sv. Martina (Vyšehrad) Stavební sloh románský

37 9 Kostel svatého Mikuláše (Malá Strana) Stavební sloh baroko

38 Chrám svaté Barbory Kutná Hora Stavební sloh gotický 10

39 Zámek Velké Losiny Stavební sloh renesance 11

40 12 Hrad Bezděz Stavební sloh gotika

41 13 Zámek Červená Lhota Stavební sloh renesance

42 Konec

43 Seznam použitých zdrojů a literatury NEUVEDN. Románská architektura v Česku [online]. [cit. 16.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1nsk%C3%A1_architektura_v_%C4%8Cesku http://cs.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1nsk%C3%A1_architektura_v_%C4%8Cesku NEUVEDN. Románská architektura [online]. [cit. 16.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1nsk%C3%A1_architektura http://cs.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1nsk%C3%A1_architektura NEUVEDEN. Gotická architekturaZ Wikipedie, otevřené encyklopedie [online]. [cit. 16.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Gotick%C3%A1_architektura http://cs.wikipedia.org/wiki/Gotick%C3%A1_architektura NEUVEDEN. Gotická architektura v Česku [online]. [cit. 16.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Gotick%C3%A1_architektura_v_%C4%8Cesku http://cs.wikipedia.org/wiki/Gotick%C3%A1_architektura_v_%C4%8Cesku NEUVEDEN. Gotika [online]. [cit. 16.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Gotikahttp://cs.wikipedia.org/wiki/Gotika NEUVEDEN. Renesanční architektura [online]. [cit. 16.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Renesan%C4%8Dn%C3%AD_architektura http://cs.wikipedia.org/wiki/Renesan%C4%8Dn%C3%AD_architektura NEUVEDEN. Baroko [online]. [cit. 16.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Barokohttp://cs.wikipedia.org/wiki/Baroko 1NEUVEDEN. google [online]. [cit. 16.2.2013]. Dostupný na WWW: http://www.gjb- spgs.cz/stranky/projekt_architektura/images/romansky_sloh/01.JPGhttp://www.gjb- spgs.cz/stranky/projekt_architektura/images/romansky_sloh/01.JPG 2 NEUVEDEN. google [online]. [cit. 16.2.2013]. Dostupný na WWW: http://www.gjb- spgs.cz/stranky/projekt_architektura/images/romansky_sloh/03.jpghttp://www.gjb- spgs.cz/stranky/projekt_architektura/images/romansky_sloh/03.jpg 3 NEUVDEN. google [online]. [cit. 16.2.2013]. Dostupný na WWW: http://blog.idnes.cz/blog/3438/287371/100_7891.jpghttp://blog.idnes.cz/blog/3438/287371/100_7891.jpg 4 NEUVDEN. google [online]. [cit. 16.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cestyapamatky.cz/img/foto/f/img_2207.jpghttp://cestyapamatky.cz/img/foto/f/img_2207.jpg 5 NEUVDEN. google [online]. [cit. 16.2.2013]. Dostupný na WWW: http://www.archslohy.estranky.cz/img/mid/49/rozeta-2.jpghttp://www.archslohy.estranky.cz/img/mid/49/rozeta-2.jpg 6 NEUVEDEN. google [online]. [cit. 16.2.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Litomysl3.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Litomysl3.jpg 7 NEUVEDEN. google [online]. [cit. 16.2.2013]. Dostupný na WWW: http://krea.wz.cz/16_stol/images/francie_1520-40_tapiserie.jpghttp://krea.wz.cz/16_stol/images/francie_1520-40_tapiserie.jpg 8 NEUVEDEN. google [online]. [cit. 16.2.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/24/RotundaSvatehoMartinaNaVysehrade.jpg/507px- RotundaSvatehoMartinaNaVysehrade.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/24/RotundaSvatehoMartinaNaVysehrade.jpg/507px- RotundaSvatehoMartinaNaVysehrade.jpg 9 NEUVEDEN. google [online]. [cit. 16.2.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/eb/Chram_sv_Mikulase_z_upati_Petrina.jpg/800px- Chram_sv_Mikulase_z_upati_Petrina.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/eb/Chram_sv_Mikulase_z_upati_Petrina.jpg/800px- Chram_sv_Mikulase_z_upati_Petrina.jpg 10 NEUVEDEN. google [online]. [cit. 16.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:KUTNA_HORA_(js)_7.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:KUTNA_HORA_(js)_7.jpg 11 NEUVEDEN. google [online]. [cit. 16.2.2013]. Dostupný na WWW: http://www.hradyazamky24.cz/wp-content/gallery/zamek-velke- losiny/velke-losiny-zamek_6.jpghttp://www.hradyazamky24.cz/wp-content/gallery/zamek-velke- losiny/velke-losiny-zamek_6.jpg 12 NEUVEDEN. google [online]. [cit. 16.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bezdez.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bezdez.jpg 13 NEUVEDEN. google [online]. [cit. 16.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cervena_Lhota,_Czech_Republic.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cervena_Lhota,_Czech_Republic.jpg


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_ZCR_677 Ročník:3. 4. Vzdělávací obor: 65-42-M/01 Hotelnictví Tematický okruh: Jednotné stavební slohy Evropy Téma: Jednotné stavební slohy."

Podobné prezentace


Reklamy Google