Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_ZCR_697 Ročník:4. Vzdělávací obor: 65-42-M/01 Hotelnictví Tematický okruh:Evropa Téma:Polsko Jméno autora:Mgr. Lucie Salačová Vytvořeno dne:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_ZCR_697 Ročník:4. Vzdělávací obor: 65-42-M/01 Hotelnictví Tematický okruh:Evropa Téma:Polsko Jméno autora:Mgr. Lucie Salačová Vytvořeno dne:"— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_ZCR_697 Ročník:4. Vzdělávací obor: M/01 Hotelnictví Tematický okruh:Evropa Téma:Polsko Jméno autora:Mgr. Lucie Salačová Vytvořeno dne: Metodický popis, (anotace) Podpora hodiny – Evropa Tento materiál slouží k seznámení žáků s učivem a následnému procvičení látky. Žáci si osvojují znalosti o základních charakteristikách CER Polska. Dokument můžeme využít při samostatné práci studentů nebo jako frontální kontrolu osvojené látky či jako kontrolní test. Materiál může být využit v hodinách Zeměpis cestovního ruchu.

2 Základní charakteristiky Polska  Rozloha: km 2  Obyvatel: 39 mil.  Hl. město: Varšava  St.zřízení: republika  Člen: OSN, EU, CEFTA,NATO,OECD

3 Poloha, přírodní podmínky  Poloha při Baltu Na styku vyspělého Německa a „chudých států“  Povrch Jednotvárný nížinatý, oblast plošin  Podnebí Mírné, přechodné  Vodstvo Hustá říční síť propojená kanály Visla, Odra

4 Jantarová stezka Starověká obchodní stezka pro dopravu jantaru Dopravován od Severního a Baltského moře až do Říma, Egypta, Řecka po Visle a Dněpru Největší naleziště u Baltského moře

5 CER Polska  Vhodné lokalizační předpoklady pro rozvoj  Pasivní CR  Tranzitní CR  Společenský CR

6 Hlavní turistické oblasti  Přímořská oblast Západní část Střední úsek Východní úsek  Mazurská oblast  Sudetská oblast  Karpatská oblast

7 Gdaňsk  U vzniku stáli rybáři v 10.stol.  Hanzovní město  15.stol. Vláda německých rytířů  Dřevěná zvedací brána Zuraw 1444 Brána a jeřáb pro transport těžkých nákladů

8 Malbork  Křižácký hrad  Obranná tvrz  gotika  největší gotická stavba v Evropě

9 Varšava  Varšavské Staré město  Kolem královského hradu  Varšavské ghetto „plán konečného řešení“  Během 2.sv.války většina zničena  UNESCO výjimečný příklad téměř úplné rekonstrukce historického vývoje od 13. do 20. století"

10

11 Krakow  Podle legend pochází jméno města od jména knížete Kraka  Nejstarší část města je na Wawelském návrší  První zmínka z 10.stol.  Dříve hl. město  Židovská čtvrť Kazimier – ghetto (2.sv.v.)

12  Rynek Glowny Ve 13.st. Největší nám. ve stř. Evropě budova Sukiennice (nejstarší nákupní centrum na světě, je v provozu již 700 let) Foto AUTOR

13 Kostel sv. Vojtěcha kostel Mariánský ○ nejstarší gotický oltář v Evropě. ○ Hejnal Foto AUTOR

14 Hrad,zámek Wawel Sídlo polských králů Počátky opevnění z 10.stol. Výstavba gotického hradu 13.stol. – 16.stol. Foto AUTOR

15

16

17  Wawelská katedrála je korunovačním a pohřebním místem většiny polských monarchů počátkem 11. st. postavena v gotice relikvie Sv. Stanislawa, patrona Krakowa. Náhrobek Kazimíra Velikého Foto AUTOR

18

19

20 Wieliczka  Od 13. stol. těžba soli  Jeden z nejstarších solných dolů na světě  Délka chodeb 300 km (2% pro veřejnost)  1987 UNESCO

21 Osvětim  Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau  byl největším vyhlazovacím táborem za II. Světové války  2007 UNESCO Foto AUTOR

22

23

24

25

26 Kontrolní otázky 1. Kdy vzniklo Polsko v dnešní podobě? po 1945

27 2. Co je to Jantar ? zkamenělá pryskyřice

28 3. Co je to Zuraw a kde ho najdu? Brána a jeřáb pro transport těžkých nákladů

29 4. Jak se jmenuje největší gotický hrad v Evropě? Malbork

30 5. Jak se jmenuje kníže, podle kterého byl založen Krakow? kníže KRAK

31 6. Jak se jmenuje největší náměstí v Krakowě? Rynek Glowny

32 7. Jak se jmenuje nejstarší obchodní dům na světě? Sukiennice

33 8. Kdo je patronem Krakowa a kde jsou uloženy jeho ostatky? sv. Stanislaw Wawelská katedrála

34 9. Jak se jmenují jedny z největších solný dolů na světě? Wieliczka

35 10. Co byla Osvětim x Auschwitz Birkenau Osvětim- koncentrační tábor Birkenau – vyhlazovací tábor

36 Seznam použitých zdrojů, literatury  ANDĚL, Jiří; MAREŠ, Roman. Evropa. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, s.r.o., 2001, ISBN  HRALA, Václav. Geografie cestovního ruchu. Praha: Idea Servis, 1994, ISBN  DYLEWSKI, Adam. Skvosty Polska. Praha: Euromedia, 2006, ISBN  NEUVEDEN. Wikipedia [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:  NEUVEDEN. Wikipedia [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:  NEUVEDEN. Jantarová stezka [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:  NEUVEDEN. Wikipedia [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:  NEUVEDEN. Wikipedia [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:  NEUVEDEN. Wikipedia [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:  NEUVEDEN. Google [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:  NEUVEDEN. Wikipedia [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:  NEUVEDEN. Malbork [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:  NEUVEDEN. Wikipedia [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:  NEUVEDEN. Varšava [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:  NEUVEDEN. Google [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: rout  LUCIE SALAČOVÁ. Fotoarchiv

37 Metodické pokyny k materiálu  Tento materiál slouží k seznámení žáků s učivem a následnému procvičení látky.  Žáci si osvojují znalosti o základních charakteristikách CER Polska.  Dokument můžeme využít při samostatné práci studentů nebo jako frontální kontrolu osvojené látky či jako kontrolní test.


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_ZCR_697 Ročník:4. Vzdělávací obor: 65-42-M/01 Hotelnictví Tematický okruh:Evropa Téma:Polsko Jméno autora:Mgr. Lucie Salačová Vytvořeno dne:"

Podobné prezentace


Reklamy Google