Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výsledky evropské občanské konzultace o udržitelné spotřebě TC AV ČR, Praha 23. 4. 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výsledky evropské občanské konzultace o udržitelné spotřebě TC AV ČR, Praha 23. 4. 2015."— Transkript prezentace:

1 Výsledky evropské občanské konzultace o udržitelné spotřebě TC AV ČR, Praha 23. 4. 2015

2 Struktura Co je udržitelná spotřeba Co je občanské konzultace – World Wide Views Souvislost s TA Rekrutace a průběh Výsledky české občanské konzultace Výsledky v kontextu ostatních zemí Závěry pro politiku udržitelné spotřeby Zkratky: –ObK Občanská konzultace –Usp Udržitelná spotřeba

3 Udržitelná spotřeba „Využívání služeb a produktů, které naplní základní potřeby a zvýší kvalitu života, při současné minimalizaci využívání přírodních zdrojů a toxických materiálů a produkce emisí odpadů a znečišťujících látek v průběhu životního cyklu služby nebo produktu tak, aby nebyly ohroženy potřeby budoucích generací.“ Koncept udržitelné spotřeby zdůrazňuje roli spotřeby a spotřebitele, –Protože spotřeba je principiální hnací síla ekonomického rozvoje v moderní době Nové téma evropské politiky

4 Občanská konzultace Způsob jak získat názory občanů na komplexní otázky Informovaný občan –Z informační brožury, kterou dostal dostatečně předem –Z úvodních krátkých informačních filmů –Z diskuse se spoluobčany Interaktivní formát –Diskuse u stolů s ostatními účastníky –Okamžitá odezva jak se hlasovalo –Propojení s účastníky v jiných místech

5 Občanská konzultace Pro politiky: jiný kanál jak získat názor veřejnosti na „politické“ otázky Pro občany: možný kanál jak mít vliv na závažná rozhodnutí ještě, než se udělají. –Rozhodně umožňuje vést diskusi (na úrovni EU běžné konzultace se stakeholdery, řídce konzultace s občany)

6 Souvislost s TA TA je vždy komplexní, je třeba slyšet hlasy celého spektra občanů, kterých se technologie (věda) týkají. Diskuse musí být informovaná Občanská konzultace je jedna z forem, jak vést debatu o technologiích ve společnosti Z hlediska PACITA to byla pilotáž – ověření si naší kapacity a získání důvěry v instrument Věcně a politicky je udržitelná spotřeba –Závažné téma – lokálně i globálně –Politicky velmi relevantní

7 Formát Evropské obč. konzultace Rozsah –11 členských zemí EU –Plán: 100 občanů reprezentujících co nejlépe populaci –Realizace: většinou kolem 100, někde ale i pod 50 Diskuse u kulatých stolů –18 stolů, 5-7 účastníků + moderátor –Genderově a věkově vyvážené u každého stolu Individuální hlasování na konci každého diskutovaného okruhu –Diskuse vede k vytříbení názorů, nikoliv ke konsensu Sběr názorů –Zapisovači navštěvující náhodně diskusní stoly v celém průběhu občanské konzultace –Interview s několika účastníky

8 Rekrutace Provedlo Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AVČR (CVVM) Standardní parametry sociologického šetření (viz dále) Tři fáze –Oslovení a vyjádření zájmu (3-4 měsíce předem) –Užší výběr, pozvánka (měsíc před) –Připomenutí a distribuce materiálů (2 týdny před) Účastníci byli finančně kompenzování za účast CVVM provedl též rekrutaci a proškolení moderátorů

9 Parametry výběru účastníků Zadání (%) Výsled. (%) Zadání (%) Výslede k (%) POHLAVÍVZDĚLÁNÍ Muži49 ZŠ166.6 Ženy5251SŠ70 VĚKVŠ1424 18-302022VELIKOST MÍSTA BYDLIŠTĚ 31-4020 0-2000 obyvatel2621 41-6032392 000 - 100 0005156 61+2720nad 100 0002224

10 Zastoupení podle krajů

11 Další parametry Evropské ObK. Otázky zaměřeny na názory na politická opatření, zejména na úrovni EU 4 okruhy –Obecný postoj k udržitelné spotřebě –Posun k udržitelné spotřebě –Snížení spotřeby –Redukce vytváření odpadů, recyklace Otázky dala dohromady pracovní skupina PACITA (diskutovány s reprezentanty EU institucí) Konání Česká: 18.10. 2014 (Masarykova kolej, Praha) –19.10. Maďarská –25.10. Ostatních 9 zemí

12 Vyhodnocení výsledků Kvantitativní analýza výsledků hlasování Kvalitativní analýza záznamů z diskusí Propojení s jinými výzkumy Vyhodnocení národní a evropské. Výsledky představujeme ve sledu Občanské konzultace

13 Postoj k udržitelné spotřebě Pro české občany nový koncept, většina o něm slyšela poprvé až v souvislosti s ObK. Téma USp hodnotí jako závažné. –Kritizují, že není diskutováno více politiky a v mediích. –(v souladu s obecným vysokým povědomím české veřejnosti o globálních problémech, šetření CVVM) Většina ochotna změnit spotřebu (viz dále) Zodpovědnost za USp –78% na straně samotných občanů –71% na některé z úrovní veřejné správy

14 Zodpovědnost za USp

15 53% volilo sami občané a veřejná správa

16 Z diskusí u stolů Trochu se bojím o naši budoucnost. Nevěděl jsem, že v roce 2030 budeme potřebovat druhou planetu. (muž, 35 let) Nikdy jsem o tom předtím nepřemýšlela. Tahle videa ale upoutala mou pozornost a zájem o to téma. (žena, 60 let) To téma se na veřejnosti moc nerozebírá, například v novinách. Je to velký problém. Ale pro mnoho lidí neviditelný. (muž, 18 let) Měli bychom věnovat větší pozornost číslům, která říkají, kolik spotřebováváme. Protože ta čísla jsou šokující. (žena, 40 let)

17 Posun k udržitelné spotřebě Pro možnost posunu k USp je: Potřeba informací o výrobcích a službách –Jasné, srozumitelné a garantované informace na obalech a doprovodných v letácích Vzdělávání občanů Automobilová doprava velmi senzitivní Ochota snížit osobní automobilovou dopravu je nízká (viz později) Opatření na přesun od osobní automobilové dopravy jsou málo populární.

18 Opatření pro udržitelnou dopravu

19 Restrikce nepopulární –daně velmi nepopulární –mýtné, omezení vjezdu do měst akceptovatelnější

20 Redukce spotřeby 90% ochotno své stávající chování změnit v oblastech průmyslového zboží, energie a potravin. Naproti tomu je malá ochota změnit své chování v oblasti dopravy (jen 5%) –To vysvětluje preferenci povzbuzujících nástrojů v předchozí sekci. 2/3 pro návrh EU přesunout daň z příjmu na daň ze spotřeby –15% proti –Zbytek nemá názor nebo nechtělo odpovídat

21 Redukce spotřeby Všeobecný názor, že reklama povzbuzuje spotřebu, 80% účastníků je pro regulaci reklamy To částečně kontrastuje se šetřeními Incoma GFK, že 80% nakupujících čte reklamní letáky a 40% se podle nich řídí při nákupu. Opatření podporující redukci spotřeby –Vyžadovat opravitelnost výrobků –Tlačit na lepší a déle trvající výrobky (např. zvýšením doby povinné záruky) –Zavést povinné značení „udržitelnosti“ (etikety jako známe u energetické náročnosti)

22 Jaká opatření by měla EU zavést

23 Snížení produkce odpadů Koncept bezodpadového hospodářství pro účastníky všeobecně nový –30% za každou cenu usilovat (do 2050) –14% usilovat, ale není třeba dosáhnou v 2050. –Ti co souhlasili se přechodem od daně z příjmu na daň ze spotřeby, častěji požadovali zavést bezodpadové hospodářství do 2050 Konfliktní materiály –Maximálně recyklovat Účastníci spíš proti obchodu s nebezpečným odpadem a konfliktními materiály.

24 Cesty ke snížení vyhazování jídla a) Zvýšit povědomí o tom, jak se dá vyhnout plýtvání jídlem f) Shromažďovat potraviny, které jsou stále poživatelné a dát je potřebným a) Zvýšit povědomí o tom, jak se dá vyhnout plýtvání jídlem /f) Shromažďovat potraviny, které jsou stále poživatelné a dát je potřebným af47% a) Zvýšit povědomí o tom, jak se dá vyhnout plýtvání jídlem a) Zvýšit povědomí o tom, jak se dá vyhnout plýtvání jídlem /NE - f) Shromažďovat potraviny, které jsou stále poživatelné a dát je potřebným a., ne f23% NE - f) Shromažďovat potraviny, které jsou stále poživatelné a dát je potřebným NE - a) Zvýšit povědomí o tom, jak se dá vyhnout plýtvání jídlem /f) Shromažďovat potraviny, které jsou stále poživatelné a dát je potřebným f., ne a23% ANI - a) výšit povědomí o tom, jak se dá vyhnout plýtvání jídlem /ANI - f) Shromažďovat potraviny, které jsou stále poživatelné a dát je potřebným ne a, ne f8%

25 České výsledky v kontextu celé ObK U většiny otázek, názory českých účastníků blízko průměru EU V ČR větší váha zodpovědnosti položena na občanech než na veřejném sektoru, podobně v Rakousku, v kontrastu k ostatním. NL, IE a AT větší (než v průměru) zodpovědnost přiřknuta firmám 60% občanů EU (63% ČR) souhlasí s přesunem daně z příjmu na daň ze spotřeby

26 Kdo by měl mít zodpovědnost

27 Ohlas mezi účastníky 90 % účastníků české ObK bylo spokojeno a zúčastnili by se znova podobné akce Více než 2/3 účastníků v ČR připustily, že se jejich pohled na udržitelnou spotřebu zlepšil, pro ¼ neznamenala účast žádnou změnu. Informační materiály, videa i diskuse u jednotlivých stolů byly hodnoceny drtivou většinou účastníků kladně 99 % si myslí, že by v budoucnu měly v Evropě probíhat podobné diskuse, jako byla tato. ¾ účastníků občanské konzultace souhlasí s tím, že takové akce mohou přinést politikům a klíčovým aktérům hodnotné výstupy.

28 Závěry - pozorování Účastníci evropské ObK věří, že občan- spotřebitel je schopen autonomně rozhodnout, jak spotřebovávat udržitelně, pokud má dostatek věrohodných informací. Současně však požadují aktivní přístup veřejné správy a její spoluzodpovědnost. Účastníci mají povědomí o globálních problémech Občané jsou ochotni spotřebu změnit (až na osobní automobilovou dopravu)

29 Závěry – pro politiku Občané EU jsou nastaveni pro přijetí ambiciózní evropské politické agendy pro dosažení udržitelnější spotřeby. V ČR zcela dominantně, v ostatních 10 zemích velmi významně přijímají občané svoji roli a zodpovědnost za udržitelnou spotřebu a současně požadují roli veřejné správy  politika může stavět na potenciálu ke spolupráci občanů Velký zájem o garantované informace:  zavést standardy  transparentní a srozumitelné informace na obalech Ochota změnit spotřebu u průmyslového zboží (zejména elektroniky) a potravin –Potřeba spotřebních alternativ (vedle informací)  zajistit/ vyžadovat nabídku takových alternativ  Delší trvanlivost  Delší záruky na produkty  Standardy a certifikace

30 Závěry – pro politiku Malá ochota změnit chování v osobní dopravě  Zlevnit a zjednodušit udržitelnou spotřebu (povzbudit spotřebitele do udržitelnějších alternativ) Další doporučení Zvyšovat povědomí a vzdělanost občanů o tom, jak spotřebovávat udržitelněji. Evropská ObK ukázala zájem občanů  Angažovat evropské občany do dialogu o budoucích procesech

31 Děkuji... za pozornost! Dr. Tomáš Ratinger Odd. Strategických studií TC AV ČR ratinger@tc.cz


Stáhnout ppt "Výsledky evropské občanské konzultace o udržitelné spotřebě TC AV ČR, Praha 23. 4. 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google