Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Je mentorování biblický koncept ?  Výraz není v Písmu  Výraz pochází z řecké mytologie : Odysseus svěřil výchovu a životní přípravu svého syna Telemacha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Je mentorování biblický koncept ?  Výraz není v Písmu  Výraz pochází z řecké mytologie : Odysseus svěřil výchovu a životní přípravu svého syna Telemacha."— Transkript prezentace:

1

2 Je mentorování biblický koncept ?  Výraz není v Písmu  Výraz pochází z řecké mytologie : Odysseus svěřil výchovu a životní přípravu svého syna Telemacha Mentorovi  Jako koncept můžeme pozorovat mentorování na celé řadě příkladů v Písmu (Mojžíš-Jozue, Eliáš- Elizeus, Pavel-Timoteus, Pán Ježíš-učedníci)  Mentorování je daleko víc než výuka 2

3 Pavel a Timoteus 2.List Timoteovi  Zřejmě poslední list napsaný Pavlem (z vězení v Římě, několik týdnů před smrtí)  Timoteovi je kolem 40 let a má na starosti společenství věřících v Efezu  Oba muži sdílejí stejné touhy a cíle : být hoden svého povolání a věrně zvěstovat Boží slovo v Církvi  Při mentorování je zřejmě nejdůležitější to, jak se k sobě mentor a jeho žák hodí, co mají společného. Ten vztah se nedá vytvořit uměle, nucením. 3

4 Výuka a život  2.Tim.2,2 : “Co jsi ode mne slyšel před mnoha svědky, svěř to věrným lidem, kteří budou schopni učit zase jiné.” Základem vztahu mezi mentorem a žákem je vyučování Božího slova.  2.Tim.3,10 : “Ty jsi však sledoval mé učení, můj způsob života, mé úmysly, mou víru, shovívavost, lásku, trpělivost, pronásledování a útrapy...” Mentor a žák sdílejí nejen slova, ale i život. Nic není skryto, jeden druhému plně důvěřují. 4

5 Být příkladem 1.Kor.11,1 : “Jednejte podle mého příkladu, jako já jednám podle příkladu Kristova.” Žid.13,7 : “Mějte v paměti ty, kdo vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život, a následujte je ve víře.” Filip.4,9 : “Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte...” 1.Tess.2,8 : “Tolik jsme po vás toužili, že jsme vám chtěli odevzdat nejen evangelium Boží, ale i svůj život. Tak jste se nám stali drahými.” 5

6 Hlavní charakteristiky vztahu  Pavel vyzdvihuje Timoteovy kvality : 1,3-7  Pavel povzbuzuje Timotea k tomu, aby chránil mocí Ducha svatého “svěřený poklad” – Boží obdarování 1,14  Pavel varuje Timotea před falešným učením a nemoudrým jednáním : 2,20-25  Pavel upozorňuje Timotea na nebezpečí, která ho budou čekat ve službě : 3,1-9 6

7 Další poznatky Pavlova mentorování 1.Zdravá slova spojená se zkušeností (1,13). Timoteus se učil “na pracovišti” – slyšel a pozoroval Pavla. 2.Osobní příklad následování (1,3) : Pavel měl své vlastní příklady služby Bohu v židovských předcích 3.Důležité je povzbuzení (1.Tess.3,2) : Pavel byl pro Timotea povzbuzením, aby on povzbudil další. 4.Mentoři mají “silná ramena” a “ dobré uši” (2.Kor.11,28) : denní starost o všechny sbory. 7

8 Pán Ježíš jako mentor (1)  Chtěl mít vyvolených 12 učedníků při sobě, nablízku (Mk.3,14 a Lk.8,1)  Byl učedníkům příkladem (Jan 13,15)  Vzájemný závazek Pána Ježíše a učedníků (Jan 13,1 a Mt.16,24) : “prokázal svou lásku k nim až do konce” a “kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne”  Dával učedníkům příležitost ke službě (Mk.6,7) : “Zavolal svých dvanáct, počal je posílat dva a dva a dával jim moc...” 8

9 Pán Ježíš jako mentor (2)  Vztah vzájemné důvěry (Mt.10 a Lk.10) : Pán Ježíš svěřuje učedníkům poslání – On důvěřuje jim a nemají si s sebou nic brát – oni Mu naprosto důvěřují.  Pán Ježíš chce od učedníků vědět, jak se jim vedlo – a uvádí věci na správnou míru (Lk.10,17-20) : “radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích”  Od samého počátku znali učedníci záměr Pána Ježíše s nimi : “Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí” (Mt.4,18-22 a Mk.1,16-20) 9

10 Pán Ježíš jako mentor (3)  Pán Ježíš zmocňuje učedníky svým Duchem ke službě (Jan 20,22 a Sk.1,8) : zmocnění Duchem má dnes každý věřící. Mentorovi by mělo záležet na tom, jak jinak je jeho žák vybaven ke službě.  Mt.28,18-20 : “jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky.” Učedníky získáváme pro Pána Ježíše, nikoli pro sebe. Pán Ježíš učedníky učil proto, aby z nich něco udělal, tak aby oni mohli učit druhé. Máme se učit proto, abychom se mohli sdílet. 10


Stáhnout ppt "Je mentorování biblický koncept ?  Výraz není v Písmu  Výraz pochází z řecké mytologie : Odysseus svěřil výchovu a životní přípravu svého syna Telemacha."

Podobné prezentace


Reklamy Google