Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Michal Lehnert 1.Charakteristika síly (S), S jako faktor sportovních výkonů. 2.Biologické základy S. 3.Členění silových schopností – druhy S. 4.Trénink.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Michal Lehnert 1.Charakteristika síly (S), S jako faktor sportovních výkonů. 2.Biologické základy S. 3.Členění silových schopností – druhy S. 4.Trénink."— Transkript prezentace:

1

2 Michal Lehnert

3 1.Charakteristika síly (S), S jako faktor sportovních výkonů. 2.Biologické základy S. 3.Členění silových schopností – druhy S. 4.Trénink S – úkoly, metodika (tréninková cvičení, metodotvorní činitelé, základní metody). 5.Specifika tréninku S u dětí. 6.Diagnostika S.

4 Pohybová schopnost překonávat, udržovat nebo brzdit odpor svalovou kontrakcí při dynamickém nebo statickém režimu svalové činnosti.

5 Síla (S) jako souhrn vnitřních předpokladů pro vyvinutí síly ve fyzikálním smyslu. Ve sportu chápat sílu (S) spíše jako komplex schopností bez ostrého ohraničení, ale částečně nezávislých a specifických, což je nezbytné zohlednit při tréninku. Trend v přípravě sportovců: zvýšená pozornost silové přípravě.

6 Patří k rozhodujícím faktorům sportovních výkonů.Patří k rozhodujícím faktorům sportovních výkonů. Ovlivňuje úroveň dalších motorických schopností.Ovlivňuje úroveň dalších motorických schopností. Odlišné požadavky v odvětvích a disciplínách:Odlišné požadavky v odvětvích a disciplínách: překonání nemaximálního odporu co nejrychleji překonání nemaximálního odporu opakovaně (dlouhodobě) překonání maximálního odporu jen podpůrný význam...

7 1.S je funkčně dána stažlivostí svalu a může se projevit formou maximálního napětí nebo maximální rychlostí svalového stahu. 2.Hlavní determinanty silového projevu: a) příčný průřez svalu (agonistů), resp. poměr průřezu rychlých a pomalých vláken rychlých a pomalých vláken

8 2. Hlavní determinanty silového projevu (pokračování): b) nitrosvalová koordinace - b) nitrosvalová koordinace - počet aktivovaných (inervovaných) motorických jednotek - rychlost jejich zapojení a synchronizace v čase c) mezisvalová koordinace - c) mezisvalová koordinace - souhra svalů rozhodujících pro vykonání pohybu (dosažení S maxima ve stejném čase) a současně relaxace antagonistů d) energetických zdrojů a d) zásoby energetických zdrojů a jejich mobilizace, enzymatická aktivita e) elasticita e) elasticita svalů a šlach…

9 Aktivace rychlých a pomalých vláken při činnosti: a)nízký odpor i rychlost pohybu – pomalá vlákna (SO) a) nízký odpor i rychlost pohybu – pomalá vlákna (SO) b) nízký odpor, vysoká rychlost pohybu – rychlá vlákna (FG), s rostoucí odporem i vlákna smíšená (FOG) a pomalá c)vysoký odpor (cca nad 90%) – všechny typy vláken Tréninkem počet aktivovaných vláken (podílejících na Tréninkem počet aktivovaných vláken (podílejících na zabezpečení pohybu) vzrůstá! zabezpečení pohybu) vzrůstá!

10 1. MAXIMÁLNÍ 2. RYCHLÁ a VÝBUŠNÁ 3. VYTRVALOSTNÍ

11 1. MAXIMÁLNÍ (MS) – schopnost vyvinout volní kontrakcí nejvyšší úroveň síly při dynamické nebo statické činnosti. posuzuje se maximální velikostí překonaného odporu nebo vyvolaného svalového napětí představuje základní silový potenciálpředstavuje základní silový potenciál RELATIVNÍ S = maximální S/tělesná hmotnostRELATIVNÍ S = maximální S/tělesná hmotnost její úroveň ovlivňuje i další druhy Sjejí úroveň ovlivňuje i další druhy S rozvíjí se metodami využívajícími maximálních ažrozvíjí se metodami využívajícími maximálních až středních odporů

12 1. MAXIMÁLNÍ SÍLA

13 RYCHLÁ (RS) a VÝBUŠNÁ (VS) – schopnost překonávat nemaximální odpor s vysokou až maximální rychlostí (s maximálním zrychlením). 2. RYCHLÁ (RS) a VÝBUŠNÁ (VS) – schopnost překonávat nemaximální odpor s vysokou až maximální rychlostí (s maximálním zrychlením). pozitivní vliv má předchozí rozvoj síly maximální (zvláště, je-li při výbušném pohybu překonáván vyšší odpor) rozvíjí se hlavně metodami využívajícími nemaximálních odporů překonávaných maximální rychlostí

14 2. RYCHLÁ a VÝBUŠNÁ SÍLA

15 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝBUŠNOU SÍLU FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝBUŠNOU SÍLU 1. FYZIOLOGICKÉ -počet vláken (koreluje s maximální silou, vliv na VS) -typ vláken -poměr rychlých a pomalých vláken (průřez FG se dá tréninkem zvýšit až 2,5krát (selektivní hypertrofie), tréninkem zvýšit až 2,5krát (selektivní hypertrofie), i když jsou FG méně trénovatelné, FOG mohou i když jsou FG méně trénovatelné, FOG mohou vznikat vlivem tréninkového zatížení „přeměnou“ vznikat vlivem tréninkového zatížení „přeměnou“ z FG vláken, přičemž si převážně zachovávají z FG vláken, přičemž si převážně zachovávají původní rychlost kontrakce… původní rychlost kontrakce… Pozn.: využívat elastické energie vláken!

16 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝBUŠNOU SÍLU FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝBUŠNOU SÍLU 2. PSYCHOLOGICKÉ -motivace -koncentrace -agresivita (ve smyslu překonávání překážek) 3. HORMONÁLNÍ -především vliv testosteronu a kortizolu – vysoko intenzivním zatížením se hladina testosteronu zvyšuje a kortizolu snižuje nebo se nemění (důležitý je poměr, ne množství obou hormonů

17 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝBUŠNOU SÍLU FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝBUŠNOU SÍLU 4. NEUROFYZIOLOGICKÉ -typ motorické jednotky (MJ): a) MJ s malým počtem vláken = nízko prahové (zapojují se do činnosti jako první) b) MJ s velkým počtem vláken = vysoko prahové (reagují až na podněty vysoké intenzity) c) MJ s nejvyšším počtem vláken = s nejvyšším prahem využívat je = cíl tréninku (to dokáží jen trénovaní sportovci ), reagují jen v situacích ohrožení nebo po natažení vláken -množství zapojených MJ -frekvence aktivace MJ -nervosvalová koordinace…

18 RYCHLÁ (RS) – schopnost nervosvalového systému dosáhnout co největšího silového impulsu v časovém intervalu, ve kterém se musí pohyb realizovat. 2. RYCHLÁ (RS) – schopnost nervosvalového systému dosáhnout co největšího silového impulsu v časovém intervalu, ve kterém se musí pohyb realizovat. a) Startovní (SS) – schopnost dosáhnout vysoké úrovně S již na začátku kontrakce (do 50 ms). b)Výbušná (VS) – schopnost dosáhnout maximálního zrychlení v závěrečné fázi pohybu (nad 300 ms). pozitivní vliv má předchozí rozvoj síly maximální (zvláště, je-li překonáván vyšší odpor) rozvíjí se hlavně metodami využívajícími nemaximálních odporů překonávaných maximální rychlostí

19 Startovní S – uplatňuje se, jestliže má sportovec k vytvoření silového impulsu jen minimální časový interval (méně než 250 ms) a vyžaduje se rychlý nárůst síly při zahájení pohybu (start z bloků, úder v boxu, výpad v šermu apod.). Výbušná S – uplatňuje se jestliže má sportovec k provedení pohybu a vytvoření silového impulsu dostatečně dlouhý časový interval (např. hod oštěpem, vrh koulí, odrazy ve volejbalu, basketbalu, při skoku na lyžích apod.).

20 eaktivní síla– schopnost vytvořit Někdy se vyčleňuje i tzv. reaktivní síla – schopnost vytvořit optimální silový impuls v kombinaci excentrické a navazující koncentrické svalové činnosti. k návaznosti musí dojít do 200 ms ovlivněna především úrovní maximální S, rychlostí svalového stahu a elasticitou svalů (viz plyometrická metoda)

21 (VYS) – schopnost odolávat únavě při opakovaném (déletrvajícím) vyvíjení síly při statické nebo dynamické činnosti. 3. VYTRVALOSTNÍ (VYS) – schopnost odolávat únavě při opakovaném (déletrvajícím) vyvíjení síly při statické nebo dynamické činnosti. využívají se převážně cvičení s vysokou mírou specifičnosti, avšak se zvýšeným odporem podstatné je i působení na kardio-vaskulární aparát (doba trvání cvičení) rozvíjí se hlavně metodami využívajícími nemaximálních odporů překonávaných dlouhou dobu (velikost odporu obvykle nepřesahuje 50% maxima)

22 3. VYTRVALOSTNÍ

23 Absolutní, výbušná a vytrvalostní síla Síla maximální Síla výbušná Síla vytrvalostní

24 Velikost odporu, rychlost pohybu a trvání pohybu při klasifikaci silových schopností

25 1.obecný 1.obecný rozvoj S (všech druhů S, svalových skupin - agonistů a antagonistů, tonického a fázického svalstva…) 2.speciální 2.speciální rozvoj S (v souladu s požadavky daného sportu 3.prevence zranění 3.prevence zranění (svalová rovnováha, elasticita, kompenzace specifického zatížení …)

26 vyvoláníZákladním požadavkem tréninku síly je vyvolání vysokého svalového napětí. K tomu se využívá: vysokého svalového napětí. K tomu se využívá: vnějších odporů břemen kinetické energie břemen nebo cvičence volního úsilí při působení proti pevným odporům… (přitom může nebo nemusí dojít k pohybu částí těla). tréninkové jednotce jednoho druhu sílyV tréninkové jednotce se zaměřujeme na převážný rozvoj jednoho druhu síly (volíme odpovídající metodu), avšak může dojít k částečnému ovlivnění dalších druhů ).

27 Důležité mj. je vyjít ze znalosti typů svalové činnosti. Dva základní přístupy k členění svalové činnosti: A) a)překonávající b)udržující c)ustupující d)kombinovaná B) a) dynamická (délka svalu se mění) b) statická (izomerická - délka svalu se nemění)

28 Základní typy svalové činnosti Dynamická koncentrická Dynamická excentrická Statická

29 Typy svalové činnosti – detailní členění a) Činnost dynamická(délka svalu se mění) a) Činnost dynamická (délka svalu se mění) 1.Činnost koncentrická 1.Činnost koncentrická – sval se zkracuje (úpony se přibližují), síla působí ve stejném směru jako pohybující se segment těla. 2. Činnost excentrická 2. Činnost excentrická – sval se prodlužuje, (svalové úpony se oddalují), výsledkem je brzdící pohyb. 3. Činnost výbušně tonická 3. Činnost výbušně tonická – s vysokou akcelerací.

30 4. Činnost plyometrická 4. Činnost plyometrická – kombinace excentrické a bezprostředně následující koncentrické svalové činnosti. Typy svalové činnosti – detailní členění

31 5. Činnost izokinetická 5. Činnost izokinetická – konstantní rychlost (vyžaduje speciální posilovací stroje). b) Činnost statická (izometrická) b) Činnost statická (izometrická) - délka svalu se nemění (vzdálenost úponů zůstává stejná, nedochází k přibližování segmentů těla) Typy svalové činnosti – detailní členění

32 Základní tréninková cvičení (prostředky stimulace S): 1.Cvičení s vnějším odporem, který je vyvolán: hmotností břemene (činka, partner…) odporem (spolu)cvičence odporem pružných předmětů odporem vnějšího prostředí speciálně konstruovanými posilovacími stroji.

33 Základní tréninková cvičení (pokračování): 2.Cvičení, ve kterých se překonává hmotnost vlastního těla (bez nebo s doplňkovou zátěží) 3.Elektrostimulace Pozn.: předpokladem jejich efektivního využití pro trénink je vyvolání vysokého svalového napětí!!!

34 Efektivní využívání tréninkových cvičení vyžaduje znalost a manipulaci s následujícími „metodotvornými činiteli“: 1.Velikost odporu 2.Počet opakování (resp. doba, kdy je sval v sérii pod napětím a celkový objem cvičení) 3.Interval zotavení mezi podněty 4.Struktura pohybu (čas-prostor, rychlost - ovlivní míru specifičnosti, koordinační náročnost pohybu)

35 1.Stanovení velikosti odporu: obtížnost je dána použitím prostředku (posilovací stroj x odpor prostředí). 2.Stanovení počtu opakování: snadné. 3.Stanovení intervalu zotavení: vychází z rychlosti obnovy energetických zdrojů a zotavení nervové soustavy. 4.Stanovení struktury pohybu (časo-prostorové a dynamicko-časové): obvykle empiricky, význam pro uplatnění při sportovním výkonu.

36 Stanovení velikosti odporu: jako % maximální hmotnosti břemene, s níž lze provést pohyb jako opakovací maximum - vychází ze vztahu velikosti odporu a počtu opakování (např. 1OM = odpor, s kterým sportovec provede maximálně 1 opakování) hmotností břemene a současně výškou např. seskoku (při využití kinetické energie břemene) pomocí zvolených fyzikálních veličin na trenažérech.

37 Opakovací maximum ve vztahu k % maxima

38 Základní požadavky tréninku jednotlivých druhů síly: Absolutní síla → vysoký odpor Rychlá a výbušná síla →vysoká rychlost, Vytrvalostní síla → vysoký počet opakování

39 Optimální stanovení hodnot metodotvorných činitelů je předpokladem adaptací v oblastech: 1.nervosvalová koordinace 2.svalová hypertrofie 3.uvolňování energie (energetické zdroje, enzymy) 4.svalová elasticita. Pozn.: tréninkovým efektem může být transformace (krátko nebo dlouhodobá) jednoho typu vláken v druhý (nejčastěji IIB na IIA).

40 Ovlivňují vždy jen část silového spektra (specifická adaptace). Jejich kombinací lze vyvolávat funkční rozvoj síly. 1.Metody využívající maximálních odporů: a) metoda maximálních úsilí (těžkoatletická) b) metoda excentrických úsilí c) metoda izometrická

41 2.Metody využívající nemaximálních odporů překonávaných nemaximální rychlostí: a) metoda opakovaných úsilí (kulturistická) b) metoda izokinetická c) metoda intermediární d) metoda vytrvalostní e) metoda pyramidová

42 3.Metody využívající nemaximálních odporů překonávaných maximální rychlostí: a) metoda plyometrická b) metoda rychlostní (dynamických úsilí) c) metoda kontrastní d) metoda kruhového tréninku.

43 1. Analýza potřeb vzhledem k sportovnímu výkonu Zapojené svalové skupiny, úhly v kloubních spojeních, metabolické krytí, nejčastější zranění (individuální specifika). Úkoly pro trenéra: stanovit vysoko intenzivní pohyby rozhodující pro výkon, exponovaná kloubní spojení, rychlost ve fázích pohybu, odpovídající cvičení vzhledem k zjištěným charakteristikám. 2. Stanovení proměnných programu Výběr cvičení a jejich pořadí, hodnot metodotvorných činitelů, frekvence jednotek, průběh zatěžování. 3. Organizační zabezpečení

44 posilovací program = součást dlouhodobé koncepce přípravy věk a výkonnost: např. začátečníci 9-12 cv., hlavní svalové skupiny, vrcholoví 3-6 specifických cv. fáze tréninku (období): v přípravě cca 9-12 cv., počet postupně snižovat pořadí cvičení: všechny série jednoho cv. a pak postup na druhé cv. nebo jednu sérii všech cv. a pak další série (více odpočinku)

45 počet sérií: dán individuálními odlišnostmi sportovců, počtem sv. skupin, které mají být trénovány, tr fází (např. v závodním období redukce opakování i sérií - šetření energií pro trénink techniky a taktiky, soutěže) interval odpočinku mezi sériemi: podle druhu síly, intenzity, počtu zapojených svalů, kondice, individuálních specifik – sportovci s většími svaly tendenci pomaleji se zotavovat, aktivní odpočinek (relaxace usnadní svalové kontrakce, zotavování podporuje lehká práce neprocvičovaných svalů)

46 protahování v průběhu cv.: zkrácené svaly pomaleji regenerují (horší výživa a odstraňování metabolitů) frekvence jednotek: podle kondice, zotavovacích schopností, tr. fáze, využívaných energetických zdrojů - glykogen (hlavní zdroj při S tréninku) – obnova obvykle do 24 hod, ale CNS do 48 hod (intenzivní trénink) absolvování S tréninku společně s technikou, taktikou nebo rychlostí: další intenzivní trénink za 48 hod (když v jednotka zaměřena jen na S – rychlejší zotavení)

47 variabilita programu: obměna odporů, počtu opakování (doby, kdy je sval „pod napětím“), cvičení i jejich pořadí v jednotce… zvyšování zatížení v S programu začátečníků: -zvyšování počtu opakování v sérii -zvyšování počtu sérií (u vyspělých lze současně odpor i počet sérií) -zvyšování intenzity (zpočátku s cílovým PO = 8-15)

48 Zvyšování silového zatížení v mezocyklu: 1. „stupňovitě“ – např. 3 týdny po sobě se zvyšuje zatížení, pak 1 týden snížení - užití v přípravě nebo pokud menší zkušenost se S tréninkem (reverzní stupňovité zatížení – při dolaďování před závody) 2. „ploše“ – např. 3 týdny vysoké zatížení, pak 1 týden snížení (u vyspělých)

49 Trénink síly v mikrocyklu: počet tréninků: v přípravě 3-4, v závodním období 2-3 v jednom dni nároky na jeden energetický systém příklady stavby hlavní části jednotky: a) technika – rychlost – max S/výbušná S b) taktika – vytrvalost ve výbušnosti – vytrvalostní S c) taktika – vytrvalostní S d)vytrvalost – silová vytrvalost (u sportů, kde dominuje aerobní vytrvalost)

50 svalstvo trupuNejdříve zpevnit svalstvo svalstvo trupu (kolem páteře, lopatek, hrudníku, pánve) – postup od centra k periférii. dynamická cvičení s vlastním tělemUpřednostňovat dynamická cvičení s vlastním tělem. (hlavně komplexní cviky), omezit náročná statická, tahová a tlaková cvičení. polohy a rozsahy cvičeníVolit vhodné polohy a rozsahy cvičení (např. opřená páteř, necvičit se zátěží v předklonu…). transferu.Rozvoj jednotlivých druhů síly – využívat transferu.

51 všestrannéSoučástí všestranné kondiční přípravy. zvyšovánípředcházeníCílem je nejen zvyšování síly, ale i předcházení dizbalancí dizbalancí. menší přizpůsobeníRespektovat menší přizpůsobení na silový trénink - neukončený vývoj kosterního aparátu (růstové chrupavky), nerovnoměrný rozvoj svalových skupin…

52 technikuZdůrazňovat techniku cvičení, dýchání, bezpečnost… sérii cca 12-15Efektivní: počet opakování v sérii cca 12-15, frekvence 2x/týden zařízení uzpůsobenýchVyužívat jen zařízení uzpůsobených dětem a mládeži nebo vyhovující jejich parametrům Pozor na zatěžování v době akcelerace růstu poznatkový základUtvářet poznatkový základ o tréninku síly a vztah k tělu…

53 K ověření aktuální úrovně S, efektivity použitých metod a prostředků se používají: Terénní testyTerénní testy – vybraná silová cvičení, jednoduché dynamometry (S stisku ruky), přenosné plošiny (odrazová síla)… Laboratorní testyLaboratorní testy – hlavně biomechanická měření - dynamometrie, výsledkem může být „dynamometrický profil (hodnotí se S všech důležitých svalových skupin, rychlost vyvinutí síly, rychlost pohybu…).

54 Hodnotí se: Hodnotí se: Maximální velikost překonaného odporu.Maximální velikost překonaného odporu. Maximální počet opakování s příslušným odporem.Maximální počet opakování s příslušným odporem. Překonaná vzdálenost nebo výška.Překonaná vzdálenost nebo výška. Další charakteristiky pomocí přístrojové technikyDalší charakteristiky pomocí přístrojové techniky (rychlost pohybu, velikost nebo rychlost vyvíjené síly – (rychlost pohybu, velikost nebo rychlost vyvíjené síly – dynamometrie)… dynamometrie)…

55 1.Charakterizujte S jako motorickou a objasněte biologické základy S. 2.Uveďte základní druhy S a jejich uplatnění ve sportovních výkonech. 3.Objasněte základy tréninku S (úkoly, tréninková cvičení, manipulace s metodotvornými činiteli, základní metody a jejich charakteristika). 4.Objasněte specifika tréninku S u dětí. 5.Objasněte význam a obsah diagnostiky S ve sportovním tréninku.


Stáhnout ppt "Michal Lehnert 1.Charakteristika síly (S), S jako faktor sportovních výkonů. 2.Biologické základy S. 3.Členění silových schopností – druhy S. 4.Trénink."

Podobné prezentace


Reklamy Google