Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠÁRKA VOPĚNKOVÁ 2014 Výukový materiál GE 02 - 50 Tvůrce: Mgr. Šárka Vopěnková Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/03.0005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠÁRKA VOPĚNKOVÁ 2014 Výukový materiál GE 02 - 50 Tvůrce: Mgr. Šárka Vopěnková Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/03.0005."— Transkript prezentace:

1 ŠÁRKA VOPĚNKOVÁ 2014 Výukový materiál GE 02 - 50 Tvůrce: Mgr. Šárka Vopěnková Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/03.0005 Tento projekt je spolufinancován ESF a SR ČR

2 VAZBA GENŮ  Mendelův zákon o nezávislé kombinovatelnostni alel platí jen pro alely, které jsou uloženy na různých párech homologních chromozomů >> nezávislá kombinace  všechny geny uložené na jednom chromozomu jsou na sebe vzájemně vázány = vazba genů  soubor genů jednoho chromozomu tvoří tzv. vazbovou skupinu genů

3 VAZBA GENŮ  základní poznatky o vazbě genů poprvé zformuloval ve 20. letech dvacátého století americký badatel Thomas Hunt Morgan  experimentoval na mouše Drosophila  2 Morganovy zákony

4

5 2 MORGANOVY ZÁKONY: I. Zákon o uložení genů  geny v chromozomu jsou umístěny lineárně v řadě za sebou ve zcela určitých místech = genových lokusech II. Zákon o vazbě genů  soubor genů v chromozomu tvoří vazbovou skupinu.  všechny geny jsou vzájemně vázány  nezávisle kombinovatelné jsou jen s geny jiných vazbových skupin  počet vazbových skupin je dán počtem párů homologických chromozomů

6 Všechny geny, umístěné na jednom chromozomu tvoří vazbovou skupinu Aa bB ABab Aa bB AbaB Počet vazbových skupin = počtu chromozomových párů Při tvorbě gamet – alely jsou přenášené společně Nové kombinace – jen jako důsledek rekombinačního procesu

7 CROSSING OVER  náhodná výměna úseku mezi nesesterskými chromatidami téhož chromozomu  změna v uspořádání alel na chromozomovém vlákně = rekombinace alel

8  vznik rekombinovaných gamet – malá pravděpodobnost  čím jsou geny od sebe vzdálenější, tím je vyšší pravděpodobnost, že dojde k náhodnému zlomu mezi nimi  čím jsou blíže, tím se pravděpodobnost snižuje  podle četnosti gamet s rekombinovanou sestavou můžeme usuzovat na sílu vazby  podle síly vazby pak lze zpětně sestavit chromozomovou mapu

9

10 SÍLA VAZBY  závisí na pravděpodobnosti, s jakou může dojít k rekombinaci  jestliže mezi dvěma vázanými geny na chromozomu může probíhat crossing over = geny neúplně vázané  jestliže crossing over neprobíhá = geny úplně vázané

11  Batesonovo číslo c 1  udává, kolikrát častěji jsou v souboru zastoupeny gamety s původními genotypy proti rekombinovaným  Morganovo číslo p 2  určuje poměr zastoupení rekombinovaných gamet k celému gametickému souboru

12  U rajčete je kulatý tvar plodu dominantní nad podlouhlým tvarem a přítomnost lesklé slupky je dominantní nad matnou slupkou.  Alelické páry řídící dědičnost těchto znaků leží v témže páru homologických chromozomů.  Jaká je relativní vzdálenost mezi uvedenými geny, jestliže ve zpětném křížení dihybrida s homozygotně recesivní rostlinou vzniklo potomstvo o fenotypovém složení:  108 rostlin s kulatými plody a lesklou slupkou, 13 s kulatými plody a matnou slupkou, 12 s podlouhlými plody a lesklou slupkou a 117 rostlin s podlouhlými plody s matnou slupkou ?  Jaké bylo původní uspořádání dominantních a recesivních alel příslušných genů na chromozomech hybridní rostliny ?

13 KUBIŠTA, Václav. Obecná biologie: úvodní učební text biologie pro 1. ročník gymnázií. 3. upr. vyd. Praha: Fortuna, c2000, 103 s. ISBN 80- 716-8714-6. KUBIŠTA, Václav. Obecná biologie: úvodní učební text biologie pro 1. ročník gymnázií. 3. upr. vyd. Praha: Fortuna, c2000, 103 s. ISBN 80- 716-8714-6.


Stáhnout ppt "ŠÁRKA VOPĚNKOVÁ 2014 Výukový materiál GE 02 - 50 Tvůrce: Mgr. Šárka Vopěnková Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/03.0005."

Podobné prezentace


Reklamy Google