Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Příprava aplikace Nařízení REACH v BorsodChem MCHZ, s.r.o., Ostrava v BorsodChem MCHZ, s.r.o., Ostrava Průmyslová toxikologie a ekotoxikologie Ing. Přemysl.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Příprava aplikace Nařízení REACH v BorsodChem MCHZ, s.r.o., Ostrava v BorsodChem MCHZ, s.r.o., Ostrava Průmyslová toxikologie a ekotoxikologie Ing. Přemysl."— Transkript prezentace:

1 1 Příprava aplikace Nařízení REACH v BorsodChem MCHZ, s.r.o., Ostrava v BorsodChem MCHZ, s.r.o., Ostrava Průmyslová toxikologie a ekotoxikologie Ing. Přemysl Antecký Kouty nad Desnou, květen 2006 Ing. Zuzana Svobodová

2 2 „Můžete proti tomu cokoliv namítat, můžete s tím nesouhlasit, ale to je vše, co s tím můžete dělat.“ Jára Cimrman Jára Cimrman

3 3 Informovanost a spolupráce 2001 White Paper 2001 White Paper 2002 výcvikový kurs chemické legislativy EU pořádaný CEFIC - SCHP ČR 2002 výcvikový kurs chemické legislativy EU pořádaný CEFIC - SCHP ČR 10/2003 1. návrh Nařízení REACH 10/2003 1. návrh Nařízení REACH

4 4 11/2003 studie VÚOS Pardubice: 11/2003 studie VÚOS Pardubice: „Dopady připravované chemické politiky „Dopady připravované chemické politiky REACH na zpracovatelský průmysl ČR“ REACH na zpracovatelský průmysl ČR“ odhad nákladů na registraci pro BC MCHZ cca 5 mil. Kč odhad nákladů na registraci pro BC MCHZ cca 5 mil. Kč 12/2004 – 03/2005 studie Joint Research Centre: 12/2004 – 03/2005 studie Joint Research Centre: „Dopady Nařízení REACH na nové státy Evropské unie“ „Dopady Nařízení REACH na nové státy Evropské unie“ za ČR – Spolchemie, Colorlak, Bochemie, BC MCHZ, za ČR – Spolchemie, Colorlak, Bochemie, BC MCHZ, dopad nákladů na registrace pro ČR cca 50 - 160 mil. € dopad nákladů na registrace pro ČR cca 50 - 160 mil. € 11/2005 2. návrh Nařízení REACH 11/2005 2. návrh Nařízení REACH (po 1. čtení v EP) (po 1. čtení v EP)

5 5 celkem 24 „zavedených“ látek – předregistrace klasifikace a označení podle směrnice 67/548/EHS posouzení chemické bezpečnosti zpracování (úprava a doplnění) bezpečnostních listů Zpráva o chemické bezpečnosti (látky více než 10 t/r) Postup realizace

6 6 nejedná se o CMR 1. a 2. kategorie látky uvedené v Příloze IV a Příloze V jsou z registrace a vyhodnocení vyjmuty  vodík látky oznámené podle směrnice 67/548/EHS (uvedené v Annexu I)  14 látek následní uživatelé = chemický průmysl (přísně kontrolované podmínky)

7 7 22 látek pro registraci přepravované MZP nad 1000 t/r  7 do 3 let chemické látky vyrobené v množství < 1 t/r  1 přepravované MZP pod 1000 t/r  15 do 6 a do 11 let chemické látky vyrobené v množství 1-10 t/r  1 do 11 let

8 8 Zásady přístupu Získat základní údaje o látkách potřebné pro vyhodnocení jejich nebezpečných vlastností, ale zabránit duplicitě stanovení. Nesnížit konkurenceschopnost průmyslu EU (ČR) na světových trzích. Nezastavit vývoj technologií nových látek. neboť

9 9 Používaní nebezpečných látek je nedílnou součástí života lidské společnosti. Jen těžko si lze představit moderní společnost, která by nebezpečné látky nepoužívala. Konference APROCHEM 2006 Podíl životního a pracovního prostředí a vnitřního prostředí budov na zdraví činí asi 15 %, lékařské péče asi 10 %, genetický základ jednotlivce asi 20 % a největší podíl 55 % činí způsob života a socio- ekonomické faktory (výživa, kouření, alkohol, nízká pohybová aktivita, stres, životní úroveň). Ročenka 2005, KHS MSK ale

10 10 není třeba se strašit výroky: „Jsme toxičtí do morku kostí, chtělo by to změnu!“ „Kdyby se zavedl REACH u nás, nemohlo by docházet k takovým haváriím, jako byl nedávný únik kyanidů do řeky Labe.“ Mladá Fronta Dnes, 19.04.2006 takže

11 11 Závěrečné shrnutí „Setkáte-li se s porozuměním, pak se s tím dá i žít.“ dodatek k Járovi Cimrmanovi

12 12 Děkujeme za pozornost.


Stáhnout ppt "1 Příprava aplikace Nařízení REACH v BorsodChem MCHZ, s.r.o., Ostrava v BorsodChem MCHZ, s.r.o., Ostrava Průmyslová toxikologie a ekotoxikologie Ing. Přemysl."

Podobné prezentace


Reklamy Google