Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fyzika všedního dne Zdroje: www.wikipedia.org.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fyzika všedního dne Zdroje: www.wikipedia.org."— Transkript prezentace:

1 Fyzika všedního dne Zdroje:

2 XX:XX Vstávání V tuto ranní dobu se převlékám do školních věcí. Tímto oblékáním, nejvíce syntetických látek vytvářím statickou elektřinu. Z fyzikálního hlediska vzniká indukcí a nebo třením různých hmot s různou vodivostí. Poznáme jí tak např. když se dotkneme kliky ,,dostaneme ránu´´, ,,zelektrizované vlasy“. Zdroje:

3 XX:XX Vstávání Také si čistím zuby, kde vzniká tření mezi zubem a kartáčkem. Tření je jev, který vzniká při pohybu tělesa v těsném kontaktu s jiným tělesem Zdroje:

4 XX:XX Vstávání Při přípravě čaje nalévám vřící vodu do chladného hrnku, kde po krátké době dochází k tzv. tepelné výměně. Tepelná výměna je děj, při kterém dochází k výměně tepla mezi dvěma tělesy s různou teplotou. Zdroje:

5 XX:XX Ranní Hygiena Při čištění zubů dochází ke tzv. smykovému tření, které vzniká při pohybu tělesa v těsném kontaktu s jiným tělesem. Při česání vlasů dochází k elektrizaci. Je to proces, při kterém v některém místě tělesa vzniká volný elektrický náboj. Tělesu s volným elektrickým nábojem se pak říká elektricky nabité těleso. Zdroje:

6 XX:XX Snídaně Difuze je proces rozptylování se částic v prostoru. K tomuto precesu dochází například, když si vložíme sáček čaje do vřelé vody. Nebo když si nasypeme kakao do mléka. Zdroje:

7 XX:XX Snídaně Kov je vodič, proto když vložíme železnou lžičku do skleničky s horkým nápojem tak se nápoj zchladí a lžička zahřeje. Zdroje:

8 Snídaně XX:XX Teplota je charakteristika tepelného stavu hmoty.
Teplo využíváme při ohřívání jídla ke snídani. Zdroje:

9 Cesta do školy autobusem
XX:XX Cesta do školy autobusem Když ráno jedeme autobusem do školy může se stát, že autobus prudce zabrzdí a my se nakloníme dopředu. Tento jev se nazývá zákon setrvačnosti. Setrvačnost je vlastnost těles zachovávat svůj stav ( klid x pohyb ) … Platí to i při rozjíždění autobusu. Těleso setrvává v klidu nebo v rovnovážném přímočarém pohybu, nepůsobí-li na něj jiné síly, nebo působící síly jsou v rovnováze… A když v autobuse sedíme, tak naše tělo působí na autobus silou gravitační a síla sedačky působí na nás opačným směrem, tomuto jevu se říká zákon akce a reakce . Zdroje:

10 Cesta do školy na kole XX:XX Odpor:
když jedete na kole působí na vás odpor vzduchu proto když se sehnete pojedete rychleji, protože snížíte odpor a zlepšíte aerodynamický tvar Proto profesionální cyklisté jezdí sehnutí a mají speciální helmy Zdroje:

11 Cesta do školy na kole XX:XX Práce: Když jedeme na kole konáme práci.
práci konáme tím způsobem, že šlapeme, vyvíjíme sílu tím se pohybuje řetázek, který prochází přes ozubené kolečka, které pak pohybují kolem. Zdroje:

12 XX:XX Škola Na co asi ve škole čekáme nejvíc je až zazvoní zvonek a my budeme mít klid. No ale jak takový zvonek funguje ? Základem je konstrukce jménem Wagnerovo kladívko. Celé to funguje vlastně tak že po uzavření obvodu se periodicky velmi rychle opakují dva kroky. Zdroje:

13 XX:XX Škola Vypadá to asi takhle: Zdroje:

14 XX:XX Škola Při sepnutí spínače vzniká magnetické pole kolem elektromagnetů a přitažení kotvy směrem k nim. Tím pádem se zároveň přeruší obvod, elektromagnet sice ztratí své magnetické účinky, ale díky setrvačnosti kotva dorazí až na zvonek. Kotva se vrátí do původní polohy (někdy způsobeno pružinou). Zdroje:

15 XX:XX Tělocvik Gravitační síla je síla, kterou se vzájemně hmotná tělesa přitahují Tření je jev, který vzniká při pohybu tělesa v těsném kontaktu s jiným tělesem Zdroje:

16 Tělocvik XX:XX Energie polohová – potenciální
závisí na: hmotnosti tělesa / výšce nad zemí Energie pohybová – kinetická závisí na: hmotnosti tělesa / rychlosti Polohová energie se při některých dějích přeměňuje na pohybovou energii tělesa a naopak Zdroje:

17 XX:XX Volný čas V tuto dobu obvykle mám různé aktivity, kterým se věnuju. Mezi ně patří například tanec. Což znamená, že se pohybuju po zemi, takže na mě působí gravitační síla a používám rotaci celého těla. (=otáčivý pohyb) Zdroje:

18 XX:XX Volný čas Mezi mé další koníčky patří hra na housle. Aby housle hrály, musím použít smyčec. Housle se rozezní pomocí tahu smyčce po struně, při němž působí třecí síla. Pro zvýšení třecího odporu se na žíně nanáší pryskyřice (kalafuna). Zdroje:

19 XX:XX Volný čas Při hře na housle se šíří zvuk, na který má vliv akustika místnosti. Zvuk z houslí se tvoří v trupu neboli ozvučnici. Na horní desce jsou vyřezané dva otvory ve tvaru písmene f, které umožňují lepší přenos zvuku z vnitřku houslí. Zdroje:

20 Fotbalový trénink XX:XX
Většinou než jdu na fotbalový trénink tak si nafoukám míč pomocí hustilky tento jev se nazývá stlačování vzduchu. Po nějaké době jsem si všimnul že se míč nafukuje a začíná tvrdnou tento jev se nazývá rozpínání vzduchu Jakmile už mám nafoukaný míč mohu začít trénovat kop na bránu tento jev se nazývá zákon síly tzn. čím větší síla tím větší rychlost. Zdroje:

21 VÝTVARKA Používáme různé techniky tvorby (olejomalba, malba uhlím, grafika...) K malování obrazů je potřeba zejména tření a difůze TŘENÍ - jev, který vzniká při pohybu tělesa v těsném kontaktu s druhým. DIFUZE - proces pronikání částic barvy a papíru.

22 XX:XX Relaxace Ve svém volnu si někdo rád čte a lidé se slabšíma očima používají ke čtení brýle. Dioptrické brýle slouží ke korekci krátkozrakosti nebo daleko- zrakosti. Na krátkozrakost používáme čočky které se nazývají rozptylky- záporné dioptrie A na dalekozrakost používáme čočky s názvem spojky- kladné dioptrie. Zdroje:

23 Relaxace XX:XX Spojené čočky (spojky) – sbíhavé lomené paprsky
Rozptylné čočky (rozptylky) – rozptýlené lomené paprsky Zdroje:

24 XX:XX Vaření SPORÁK:Pracuje na bázi přeměny energie (elektrické nebo chemické) v teplo, které pak působí na připravované potraviny. Sporák může být elektrický nebo plynový V západních zemích jsou nejrozšířenější sporáky na zemní plyn a na elektřinu. Místo přímého zahřívání hrnce nebo jiné nádoby lze použít elektromagnetickou indukci. Indukční vařič takto produkuje teplo přímo v nádobě. Povrch sporáku se tak zbytečně nezahřívá a účinnost je vyšší. Zdroje:

25 XX:XX Vaření Elektromagnetická indukce je jev, při kterém ve vodiči dochází ke vzniku indukovaného elektromotorického napětí Ui a indukovaného proudu v důsledku časové změny magnetického indukčního toku. t. j. důsledkem umístění vodiče v nestacionárním magnetickém poli. Technologie Indukční vařič Účinnost Čas potřebný k ohřátí 1,9 litru vody Energie potřebná k přivedení 2 litrů vody do varu (z 20 °C) 83 až 90 % 4 minuty 46 sekund 745 kJ Infra vařič 60 % 9 minut 0 sekund 1120 kJ Plyn 55 % 6 minut 2 sekund 1220 kJ Topná spirála či litinový vařič 45 % 8 minut 0 sekund 1490 kJ Zdroje:

26 XX:XX Večerní hygiena Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno vztlakovou silou, rovnající se tíze kapaliny stejného objemu jako je ponořená část tělesa. (Archimedův zákon) Zdroje:

27 XX:XX Večerní hygiena Při rozpuštění mýdla ve vodě vzniká nepravý roztok, v němž molekuly mýdelných sloučenin vytvářejí shluky, zvané mýdlové micely, v nichž jsou tyto molekuly seskupeny hydrofobními částmi do středu tohoto kulovitého útvaru a s hydrofilními karboxylovými skupinami na povrchu micely. Zdroje:

28 XX:XX Večerní hygiena Voda je velmi špatný vodič tepla. Jak je to možné, když pomocí vody si ohříváme v ní vložené potraviny nebo pomocí vody topíme v ústředním topení? Háček je v tom, že voda špatně přenáší teplo způsobem nazývaným vedení tepla. Ve vodě se mnohem lépe šíří teplo prouděním - konvekcí. To je způsob, kdy ohřátá voda, protože má menší hustotu stoupá vzhůru a na její místo klesá chladná, ještě neohřátá voda. Proces takového ohřívání se značně urychlí, když vodu ohříváme na spodní části nádoby. Zdroje:

29 XX:XX Počítač Počítač potřebuje k fungování v naprostém základu 4 věci: Úložnou jednotku (Pevný disk) Výpočetní jednotku (Procesor) Vstupní a výstupní zařízení (Klávesnice, myš a monitor) RAM pamět je pouze “ulehčení” počítači aby nemusel všechno načítat znova a znova z disku při složitějších operacích -> u počítačů vyrobených po roce 1970 naprosto nezbytný Zdroje:

30 XX:XX Počítač Pevný disk funguje na základě magnetického pole a magnetické indukce,kdy je na každý z disků pokryt tenkou vrstvou miliónů magnetů, které jsou buď otočeny severně nebo jižně k čtecí hlavici Hlavice poté přejíždí po té vrstvičce a zjišťuje, zda je otočena severním nebo jižním pólem. A taky může popřípadě ty magnety otočit. Zdroje:

31 XX:XX Počítač Grafický tablet funguje na principu elektromagnetické indukce, tzn. že cívky uvnitř vytváří elektromagnetické pole, které indukuje proud do cívky v bezdrátovém peru. V cívce poté začne kmitat proud a začne vytvářet jiné, menší elektromagnetické pole. Mřížka senzorů v tabletu pak vyhodnotí polohu pera podle nového elektromagnetického pole. Zdroje:

32 XX:XX Počítač Používám taky klávesnici a myš. Při pohybu myši vzniká mezi myší a podložkou tření. No a klávesnice funguje tak, že se vyvine tlak na klávesu, pod kterou je gumová čepička s vodičem. Čepička se dočasně zdeformuje a tím spojí 2 kontakty, které pak vyšlou signál do počítače. Podobně fungují novější mechanické klávesnice, akorát mají zvlášť spínače ve kterých se místo gumy deformuje pružinka. Zdroje:

33 XX:XX Počítač Při používání počítače mi také hrají písničky z reproduktorů. Ty fungují tak, že jde měnící se proud do cívky, která podle síly proudu vytváří elektromagnetické pole a díky trvalému magnetu uvnitř se začne nad magnetem pohybovat. Rozpohybuje zároveň i membránu, která vytváří zvukové vlny. Zdroje:

34 Děkujeme za pozornost. 
Zdroje:


Stáhnout ppt "Fyzika všedního dne Zdroje: www.wikipedia.org."

Podobné prezentace


Reklamy Google