Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organizace soudů v ČR a základní principy soudní organizace (Vybrané otázky)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organizace soudů v ČR a základní principy soudní organizace (Vybrané otázky)"— Transkript prezentace:

1 Organizace soudů v ČR a základní principy soudní organizace (Vybrané otázky)

2 Obsah Pojem soudnictví a soudní moci Pojem soudnictví a soudní moci Soudní soustava v České republice Soudní soustava v České republice Vnitřní organizace soudů Vnitřní organizace soudů Správa soudnictví Správa soudnictví Základní principy soudní organizace Základní principy soudní organizace

3 Pojem soudnictví a soudní moci

4 Státní moc Státní moc (teorie dělby moci) Státní moc (teorie dělby moci) Zákonodárná Zákonodárná Výkonná Výkonná Soudní Soudní Důvody dělby moci Důvody dělby moci Reakce na přirozenou tendenci ke koncentraci moci Reakce na přirozenou tendenci ke koncentraci moci Garance proti libovůli a zneužití moci Garance proti libovůli a zneužití moci Vztahy soudní moci k moci zákonodárné a výkonné Vztahy soudní moci k moci zákonodárné a výkonné Oddělenost, samostatnost a nezávislost Oddělenost, samostatnost a nezávislost Systém kontroly a vzájemného vyvažování Systém kontroly a vzájemného vyvažování

5 Soudnictví - znaky Činnost státu vykonávaná pouze nezávislými soudy Činnost státu vykonávaná pouze nezávislými soudy Spočívající v projednávání a rozhodování konkrétních věcí Spočívající v projednávání a rozhodování konkrétních věcí Postup je upraven zákony – procesními řády Postup je upraven zákony – procesními řády Aplikace práva (vázanost zákonem) Aplikace práva (vázanost zákonem) Výsledkem je závazné a nezměnitelné rozhodnutí Výsledkem je závazné a nezměnitelné rozhodnutí

6 Druhy soudnictví Civilní soudnictví Civilní soudnictví Soukromoprávní věci Soukromoprávní věci Trestní soudnictví Trestní soudnictví Rozhodování o vině a trestu za trestné činy Rozhodování o vině a trestu za trestné činy Správní soudnictví Správní soudnictví Ochrana veřejných subjektivních práv ohrožených či porušených správními orgány Ochrana veřejných subjektivních práv ohrožených či porušených správními orgány Ústavní soudnictví Ústavní soudnictví Ochrana ústavnosti (tj. nikoliv běžné zákonnosti) Ochrana ústavnosti (tj. nikoliv běžné zákonnosti)

7 Soudní soustava v České republice

8 Soustava soudů Jednotná soudní soustava Jednotná soudní soustava Zahrnuje všechny soudy ve státě Zahrnuje všechny soudy ve státě Více soudních soustav Více soudních soustav Soudy obecné (zpravidla civilní a trestní) Soudy obecné (zpravidla civilní a trestní) Soudy zvláštní (např. soustava správních soudů – nikoliv v ČR, ústavní soudnictví) Soudy zvláštní (např. soustava správních soudů – nikoliv v ČR, ústavní soudnictví)

9 Článek a instance Článek soudní soustavy Článek soudní soustavy Organizační pojem - postavení soudu v rámci soudní soustavy Organizační pojem - postavení soudu v rámci soudní soustavy Jeden nebo (zpravidla) více článků Jeden nebo (zpravidla) více článků Instance (stupeň, stolice) Instance (stupeň, stolice) Procesní pojem - procesní vztahy při rozhodování o řádných opravných prostředcích Procesní pojem - procesní vztahy při rozhodování o řádných opravných prostředcích

10 Soustava soudů v ČR Dvě soustavy Dvě soustavy Soustava obecných soudů Soustava obecných soudů Nejvyšší soud/Nejvyšší správní soud Nejvyšší soud/Nejvyšší správní soud Vrchní soudy Vrchní soudy Krajské soudy Krajské soudy Okresní soudy Okresní soudy Ústavní soudnictví Ústavní soudnictví Jediný článek – Ústavní soud Jediný článek – Ústavní soud

11 Okresní soudy První a nejnižší článek soudní soustavy První a nejnižší článek soudní soustavy V civilním řízení soudním působí jako soudy prvního stupně, nestanoví-li zákon jinak (§ 9 OSŘ) V civilním řízení soudním působí jako soudy prvního stupně, nestanoví-li zákon jinak (§ 9 OSŘ) Územní obvody – příloha č. 3 k ZSS Územní obvody – příloha č. 3 k ZSS Pobočky (např. Okresní soud v Bruntále – pobočka v Krnově) viz příloha č. 7 k ZSS Pobočky (např. Okresní soud v Bruntále – pobočka v Krnově) viz příloha č. 7 k ZSS

12 Krajské soudy Druhý článek soustavy obecných soudů Druhý článek soustavy obecných soudů V civilním řízení soudním rozhodují jako V civilním řízení soudním rozhodují jako Soudy II. stupně, rozhodují-li o odvoláních proti rozhodnutím okresních soudů Soudy II. stupně, rozhodují-li o odvoláních proti rozhodnutím okresních soudů Soudy I. stupně, a to ve věcech výslovně uvedených v § 9 odst. 2 a 3 Soudy I. stupně, a to ve věcech výslovně uvedených v § 9 odst. 2 a 3 Rozhodují též ve věcech správního soudnictví Rozhodují též ve věcech správního soudnictví Územní obvody – příloha č. 2 k ZSS Územní obvody – příloha č. 2 k ZSS Pobočky – příloha č. 5 a 6 k ZSS Pobočky – příloha č. 5 a 6 k ZSS

13 Vrchní soudy Územní obvody – příloha č. 1 k ZSS Územní obvody – příloha č. 1 k ZSS Vrchní soud v Praze Vrchní soud v Praze Vrchní soud v Olomouci Vrchní soud v Olomouci Třetí článek soudní soustavy Třetí článek soudní soustavy V civilním řízení jsou soudy II. stupně (rozhodují o odvoláních proti rozhodnutím krajských soudů jako soudů I. stupně) V civilním řízení jsou soudy II. stupně (rozhodují o odvoláních proti rozhodnutím krajských soudů jako soudů I. stupně)

14 Nejvyšší soud Čtvrtý a nejvyšší článek soudní soustavy Čtvrtý a nejvyšší článek soudní soustavy V civilním řízení rozhoduje zejména o dovoláních proti rozhodnutím odvolacích soudů V civilním řízení rozhoduje zejména o dovoláních proti rozhodnutím odvolacích soudů Dovolání je mimořádný opravný prostředek, tj. dovolací soud není třetí instancí; civilní řízení je v ČR dvouinstanční Dovolání je mimořádný opravný prostředek, tj. dovolací soud není třetí instancí; civilní řízení je v ČR dvouinstanční Úkolem NS je sjednocování judikatury Úkolem NS je sjednocování judikatury § 20 ZSS (změna právního názoru) § 20 ZSS (změna právního názoru)

15 Nejvyšší správní soud Vrcholný soudní orgán ve věcech správního soudnictví Vrcholný soudní orgán ve věcech správního soudnictví Rozhoduje zejm. o kasačních stížnostech proti rozhodnutím krajských soudů Rozhoduje zejm. o kasačních stížnostech proti rozhodnutím krajských soudů Úkoly obdobné jako NS Úkoly obdobné jako NS

16 Vnitřní organizace soudů

17 Základy vnitřní organizace Soudní oddělení Soudní oddělení Vytváří se podle senátů nebo samosoudců Vytváří se podle senátů nebo samosoudců Odborné práce provádí asistent soudce Odborné práce provádí asistent soudce Dále u soudu pracují Dále u soudu pracují Vyšší soudní úředníci (viz z. č. 121/2008 Sb.) Vyšší soudní úředníci (viz z. č. 121/2008 Sb.) Justiční čekatelé Justiční čekatelé Soudní tajemníci Soudní tajemníci Soudní vykonavatelé Soudní vykonavatelé Administrativní práce provádí soudní kancelář Administrativní práce provádí soudní kancelář Vedoucí soudní kanceláře Vedoucí soudní kanceláře Zapisovatelky Zapisovatelky

18 Zvláštnosti organizace u NS Soudní oddělení se zde vytvářejí v rámci kolegií Soudní oddělení se zde vytvářejí v rámci kolegií V současnosti jsou 2 kolegia V současnosti jsou 2 kolegia Občanskoprávní a obchodní Občanskoprávní a obchodní Trestní Trestní V čele každého kolegia stojí předseda V čele každého kolegia stojí předseda Kolegia např. zaujímají stanoviska ve věcech určitého druhu; provádí výběr rozhodnutí do sbírky Kolegia např. zaujímají stanoviska ve věcech určitého druhu; provádí výběr rozhodnutí do sbírky V rámci kolegií se vytvářejí tzv. velké senáty V rámci kolegií se vytvářejí tzv. velké senáty Plénum NS Plénum NS Např. projednává (nikoliv přijímá) jednací řád NS Např. projednává (nikoliv přijímá) jednací řád NS

19 Funkcionáři soudu Předseda soudu Předseda soudu Místopředseda (místopředsedové) soudu Místopředseda (místopředsedové) soudu Viz Pl. ÚS 87/06 a Pl. ÚS 17/06 Viz Pl. ÚS 87/06 a Pl. ÚS 17/06 Předsedové kolegií (u NS a NSS) Předsedové kolegií (u NS a NSS) Neplatí zásada, že kdo jmenuje, odvolává Neplatí zásada, že kdo jmenuje, odvolává srov. Pl. ÚS 18/06 a předtím Pl. ÚS 7/02 srov. Pl. ÚS 18/06 a předtím Pl. ÚS 7/02

20 Správa soudnictví

21 Úkoly státní správy soudů Vytváření podmínek k řádnému výkonu soudnictví, zejména po stránce Vytváření podmínek k řádnému výkonu soudnictví, zejména po stránce Personální Personální Organizační Organizační Hospodářské (finanční) Hospodářské (finanční) Výchovné Výchovné Dohled na řádné plnění úkolů soudům svěřených Dohled na řádné plnění úkolů soudům svěřených Spisové prověrky Spisové prověrky Dohled nad úrovní soudních jednání Dohled nad úrovní soudních jednání Vyřizování stížností Vyřizování stížností Vyhodnocování soudních agend (MSp) Vyhodnocování soudních agend (MSp) Exekutivní povaha (realizace výkonné moci) Exekutivní povaha (realizace výkonné moci)

22 Soudcovské rady Soudcovská rada je poradním orgánem předsedy soudu Soudcovská rada je poradním orgánem předsedy soudu Její členy volí soudci působící u konkrétního soudu Její členy volí soudci působící u konkrétního soudu Nerozhoduje, pouze radí Nerozhoduje, pouze radí Působnost Působnost Vyjadřuje se k osobám kandidátů na předsedu senátu Vyjadřuje se k osobám kandidátů na předsedu senátu Vyjadřuje se k soudcům, kteří mají být přiděleni či přeloženi k tomuto soudu Vyjadřuje se k soudcům, kteří mají být přiděleni či přeloženi k tomuto soudu Projednává návrh rozvrhu práce Projednává návrh rozvrhu práce Vyjadřuje se k zásadním otázkám státní správy soudů Vyjadřuje se k zásadním otázkám státní správy soudů

23 Základní principy soudní organizace

24 1. Zásada nezávislosti a nestrannosti soudů a soudců 2. Zásada výkonu soudnictví pouze soudem 3. Zásada zákonného soudu a soudce 4. Zásada obsazení soudu senátem či samosoudcem 5. Zásada účasti laického prvku na výkonu soudnictví

25 Ad 1) Nezávislost - význam Klíčový předpoklad objektivního rozhodování Klíčový předpoklad objektivního rozhodování Čl. 81 a 82 Ústavy, čl. 36 odst. 1 Listiny, čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, čl. 14 odst. 1 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech Čl. 81 a 82 Ústavy, čl. 36 odst. 1 Listiny, čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, čl. 14 odst. 1 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech § 1, § 79 ZSS § 1, § 79 ZSS Nezávazné dokumenty (OSN, Rada Evropy) Nezávazné dokumenty (OSN, Rada Evropy)

26 Projevy nezávislosti Ústava garantuje nejen nezávislost soudu, ale i nezávislost soudce; rozeznáváme: Ústava garantuje nejen nezávislost soudu, ale i nezávislost soudce; rozeznáváme: Institucionální nezávislost soudní moci Institucionální nezávislost soudní moci Funkční nezávislost soudce Funkční nezávislost soudce

27 Institucionální nezávislost Nezávislost na výkonné a zákonodárné moci po stránce organizační a kompetenční Nezávislost na výkonné a zákonodárné moci po stránce organizační a kompetenční Vylučuje přezkum soudních rozhodnutí jinými orgány než soudy Vylučuje přezkum soudních rozhodnutí jinými orgány než soudy Zákaz ovlivňování soudců při rozhodování jednotlivých věcí Zákaz ovlivňování soudců při rozhodování jednotlivých věcí Promítá se kupř. i do způsobu odvolávání soudních funkcionářů (nyní zrušený § 106 ZSS) Promítá se kupř. i do způsobu odvolávání soudních funkcionářů (nyní zrušený § 106 ZSS)

28 Funkční nezávislost Vázanost soudce Vázanost soudce pouze zákonem a mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu (čl. 95 Ústavy, § 79 ZSS) pouze zákonem a mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu (čl. 95 Ústavy, § 79 ZSS) nikoliv celým právním řádem nikoliv celým právním řádem Soudce je oprávněn posoudit soulad jiného právního předpisu se zákonem či mezinárodní smlouvou; dospěje-li k závěru, že podzákonný předpis Soudce je oprávněn posoudit soulad jiného právního předpisu se zákonem či mezinárodní smlouvou; dospěje-li k závěru, že podzákonný předpis je s nimi v rozporu, podzákonný předpis v konkrétním případě neaplikuje je s nimi v rozporu, podzákonný předpis v konkrétním případě neaplikuje je s nimi v souladu, je povinen řídit se i jím je s nimi v souladu, je povinen řídit se i jím

29 Záruky soudcovské nezávislosti Způsob ustanovování soudců Způsob ustanovování soudců Neodvolatelnost a nepřeložitelnost soudce Neodvolatelnost a nepřeložitelnost soudce Neslučitelnost funkcí Neslučitelnost funkcí Ústnost a veřejnost jednání Ústnost a veřejnost jednání Kárná odpovědnost soudce Kárná odpovědnost soudce Imunita soudce Imunita soudce Vyloučení soudce pro podjatost Vyloučení soudce pro podjatost

30 Ad 2) Zásada výkonu soudnictví pouze soudem Čl. 81 Ústavy – soudní moc vykonávají jménem republiky nezávislé soudy Čl. 81 Ústavy – soudní moc vykonávají jménem republiky nezávislé soudy Soudnictví je výkonem funkce státu; soudem je proto vždy pouze státní orgán Soudnictví je výkonem funkce státu; soudem je proto vždy pouze státní orgán Rozhodčí soudy (ani notář jako soudní komisař nebo soudní exekutor) nejsou v tomto smyslu soudy Rozhodčí soudy (ani notář jako soudní komisař nebo soudní exekutor) nejsou v tomto smyslu soudy

31 Soud x tribunál Čl. 6 odst. 1 Úmluvy - právo na soud ve věcech týkajících se občanských práv a závazků a jakéhokoliv trestního obvinění Čl. 6 odst. 1 Úmluvy - právo na soud ve věcech týkajících se občanských práv a závazků a jakéhokoliv trestního obvinění V originálním znění se nemluví o soudu, ale o tribunálu V originálním znění se nemluví o soudu, ale o tribunálu Nejen klasický soud, ale i tribunál, který je Nejen klasický soud, ale i tribunál, který je nezávislý a nestranný nezávislý a nestranný zřízený zákonem a zřízený zákonem a nadaný plnou jurisdikcí nadaný plnou jurisdikcí

32 Ad 3) Zásada zákonného soudu a soudce Funkce: zábrana proti účelovému manipulování s jednotlivými věcmi Funkce: zábrana proti účelovému manipulování s jednotlivými věcmi Soud musí být zřízen zákonem Soud musí být zřízen zákonem O zřízení soudu nemohou rozhodovat orgány moci výkonné O zřízení soudu nemohou rozhodovat orgány moci výkonné Pravidla, který soud a soudce věc projedná a rozhodne, musí být stanovena obecně předem zákonem, resp. alespoň na základě něj Pravidla, který soud a soudce věc projedná a rozhodne, musí být stanovena obecně předem zákonem, resp. alespoň na základě něj Příslušnost Příslušnost Obsazení soudu Obsazení soudu Přidělování věcí a zastupování podle rozvrhu práce Přidělování věcí a zastupování podle rozvrhu práce Vyloučení soudce pro podjatost Vyloučení soudce pro podjatost

33 Ad 4) Zásada obsazení soudu senátem či samosoudcem V civilním řízení: V civilním řízení: V řízení před okresním soudem jedná senát pouze v pracovních věcech, jinak rozhoduje samosoudce V řízení před okresním soudem jedná senát pouze v pracovních věcech, jinak rozhoduje samosoudce V řízení před krajským soudem rozhoduje senát v odvolacím řízení; v prvním stupni rozhoduje samosoudce V řízení před krajským soudem rozhoduje senát v odvolacím řízení; v prvním stupni rozhoduje samosoudce Vrchní soudy a Nejvyšší soud rozhodují vždy v senátech Vrchní soudy a Nejvyšší soud rozhodují vždy v senátech Rozhodování v jiném obsazení (ledaže místo samosoudce rozhoduje senát) je zmatečností řízení [§ 229 odst. 1 písm. f) OSŘ] a porušuje princip zákonného soudce Rozhodování v jiném obsazení (ledaže místo samosoudce rozhoduje senát) je zmatečností řízení [§ 229 odst. 1 písm. f) OSŘ] a porušuje princip zákonného soudce

34 Ad 5) Zásada účasti laického prvku na výkonu soudnictví Čl. 94 odst. 2 Ústavy: „Zákon může stanovit, ve kterých věcech a jakým způsobem se na rozhodování soudů podílejí vedle soudců i další občané.“ Čl. 94 odst. 2 Ústavy: „Zákon může stanovit, ve kterých věcech a jakým způsobem se na rozhodování soudů podílejí vedle soudců i další občané.“ „Další občané“, tj. tzv. přísedící se v civilním řízení vyskytují pouze v pracovních věcech v řízení před okresními soudy; senát je složen z předsedy (vždy soudce) a 2 přísedících [§ 35 odst. 2 ZSS, § 36a OSŘ] „Další občané“, tj. tzv. přísedící se v civilním řízení vyskytují pouze v pracovních věcech v řízení před okresními soudy; senát je složen z předsedy (vždy soudce) a 2 přísedících [§ 35 odst. 2 ZSS, § 36a OSŘ]


Stáhnout ppt "Organizace soudů v ČR a základní principy soudní organizace (Vybrané otázky)"

Podobné prezentace


Reklamy Google