Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Týmová práce TYMP 1/ C5 Výběr jednotlivců do týmu Pavla Kotyzová 1 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Týmová práce TYMP 1/ C5 Výběr jednotlivců do týmu Pavla Kotyzová 1 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH."— Transkript prezentace:

1 Týmová práce TYMP 1/ C5 Výběr jednotlivců do týmu Pavla Kotyzová 1 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ 2015

2 Požadavky na výběr jednotlivce do týmu 2 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Týmová práce TYMP 1/ C8 –Výběr jednotlivců do týmu. Adairovy kruhy. Obecné týmy bývají sestaveny z lidí s dobrými týmovými vlastnostmi. Specifické týmy, zabývající se specifickými úkoly, by měly být tvořeny z lidí s vysokou úrovní odborných dovedností. Členové týmu se vybírají podle dvou dovednostních kritérií: specializovaných dovedností týmových dovedností. Postup Definujeme úkol, cíle. Identifikujeme požadované specializované dovednosti. Identifikujeme problémové oblasti a pojmenujeme možné problémy. Sestavíme profil požadovaných členů týmu.

3 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Sestavování týmu Lidé s vysokou úrovní odborných dovedností nemusí mít vždy vysokou úroveň dovedností týmových. Specialisté jsou často získáváni mimo organizaci a úroveň jejich týmových dovednosti nemusí být při výběru známa. Při sestavování týmu dbejte, aby pokrýval co nejvíce typů členů (rolí). 3 Týmová práce TYMP 1/ C8 –Výběr jednotlivců do týmu. Adairovy kruhy.

4 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz 4 Přednosti a rizika jednotlivých rolí Týmová práce TYMP 1/ C8 –Výběr jednotlivců do týmu. Adairovy kruhy. TVŮRCE - tvořivý, s fantazií, nekonvenční, řeší obtížné problémy, ale možné obtíže při řízení obyčejných lidí a při komunikaci s nimi. HLEDAČ ZDROJŮ - extrovertní, komunikativní, hledá možnosti, rozvíjí kontakty, ale nadšení může vyprchat. KOORDINÁTOR - vyzrálý a sebevědomý, nezaujatý, komunikativní, ale může mít střety s Navigátory. NAVIGÁTOR - dynamický, společenský, plný neklidu, vyvíjí nátlak, hledá cesty k překonávání překážek, ale náchylný k provokaci a výbuchům vzteku. PORADCE-VYHODNOCOVAČ – střízlivý, věcný, bere v úvahu všechny možnosti, ale chybí mu elán a schopnost inspirovat ostatní. TÝMOVÝ PRACOVNÍK – společenský, mírný, ochotný, naslouchá, brání neshodám, ale může být nerozhodný. REALIZÁTOR – má organizační schopnosti a zdravý rozum, disciplinovaný, spolehlivý, konzervativní, praktický, ale může být nepružný. DOKONČOVATEL – horlivý, svědomitý, hledá a odstraňuje chyby, dodržuje termíny, ale nerad deleguje. SPECIALISTA – nadšenec pro obor, usiluje o profesionalitu, ale špatně komunikuje.

5 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Jak využít potenciál různých členů pro tým? Nepodceňujte ostatní. Kdo se zdá neužitečný v jedné fázi, může mít rozhodující přínos v jiné. Neshazujte Tvůrce pro nereálnost nápadů. Nechte je vysvětlit postup. Konzultujte s Realizátory a Dokončovateli. Oceňte Hledače zdrojů. Tím, že stále někam běhá a diskutuje, zabezpečuje týmové potřeby. Braňte Koordinátory před Navigátory. Mají sklon pod jejich tlakem ustoupit. Nenechejte Navigátory ovlivňovat strategii řešení. Myslí rychle a jejich rozhodnutí jsou unáhlená a neověřená. Dejte jim prostor v situaci vyžadující rychlé řešení. Zabraňte Poradci narušovat a předčasně utlumit kreativní fázi řešení. Podpořte jej ve fázi přijímání řešení. Nedopusťte, aby se Specialista uzavřel do své odbornosti. Trvejte, aby jasně vysvětloval nejasné. 5 Týmová práce TYMP 1/ C8 –Výběr jednotlivců do týmu. Adairovy kruhy.

6 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz K řešení úkolu je třeba vymyslet řešení odborně propracovat zhodnotit, zabezpečit zdroji koordinovat hnát kupředu realizovat dotáhnout a to vše v přijatelné atmosféře. Cvičení: Přiřaďte role. 6 Týmová práce TYMP 1/ C8 –Výběr jednotlivců do týmu. Adairovy kruhy.

7 Amberfieldský obvodní úřad 7 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Týmová práce TYMP 1/ C8 –Výběr jednotlivců do týmu. Adairovy kruhy. Cvičení: Výběr členů do týmu. Pracujte v týmech podle pokynů na pracovních listech. Vizualizujte. Prezentujte výsledky.

8 Týmová práce TYMP 1/ C5 Adairovy kruhy Pavla Kotyzová 8 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ 2014-2015

9 Otázky úvodem… 9 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Týmová práce TYMP 1/ C8 –Výběr jednotlivců do týmu. Adairovy kruhy. Co tým očekává od vedení týmu? Co vedení očekává od členů týmu?

10 Co tým očekává od vedení 10 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Týmová práce TYMP 1/ C8 –Výběr jednotlivců do týmu. Adairovy kruhy. Nepodřizovat úkoly týmu jiným tlakům. Osobně se zasazovat za dosažení cílů týmu. Nedrobit cíle na příliš mnoho priorit. Být férový vůči všem členům týmu. Řešit problémy, které způsobuje nepřiměřené chování některého člena. Být otevřený novým myšlenkám. Naslouchat informacím a námětům členů týmu.

11 Co vedení očekává od členů týmu 11 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Týmová práce TYMP 1/ C8 –Výběr jednotlivců do týmu. Adairovy kruhy. Demonstrace realistického pojetí vlastní role v týmu. Zdůvodnění vlastních rozhodnutí. Efektivní spolupráce mezi členy týmu. Podřízení vlastních ambicí cílům týmu. Snaha vyvinout maximální úsilí k dosažení cílů týmu. Otevřené sdílení informací a poskytování zpětných vazeb. Vzájemná podpora v případě potřeby. Maximální výkon každého člena týmu. Dodržování a podpora týmových rozhodnutí. Konstruktivní reakce na zpětnou vazbu. Stejné je i očekávání mezi členy týmu navzájem.

12 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Leadership Vedoucí týmu musí být schopen objasňovat cíle, posoudit týmové dovednosti a poradit si se slabými stránkami jednotlivců. Podmínkou je vyvážené zaměření na jednotlivé funkční oblasti: potřeby týkající se úkolu: dosáhnout společného cíle potřeby týkající se týmu: držet pohromadě potřeby týkající se jednotlivců: uspokojování individuálních potřeb, duševních i hmotných. Rizika nerovnováhy ohrožují existenci týmu a jeho schopnost dosáhnout cíle. Zdroje: ADAIR, J.: 100 tipů jak úspěšně řídit a vést lidi, 1. vyd. Brno, CP Books 2005. Počet stran 130, ISBN 80-251-0529-6. ADAIR, J.: Vytváření efektivních týmů, 1. vyd. Praha, Management Press 1994. Počet stran 198, ISBN 80-85603-70-5. 12 Týmová práce TYMP 1/ C8 –Výběr jednotlivců do týmu. Adairovy kruhy.

13 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Leadership - Adairovy kruhy tým úkol jednotlivec 13 Týmová práce TYMP 1/ C8 –Výběr jednotlivců do týmu. Adairovy kruhy.

14 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Zaměření vedoucího týmu na potřeby úkolu vymezení úkolů stanovení cílů stanovení norem plánování a stanovení postupů informování přezkoumávání, měření, kontrola motivace organizování hodnocení dávání příkladu 14 Týmová práce TYMP 1/ C8 –Výběr jednotlivců do týmu. Adairovy kruhy.

15 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Vlastnosti vedoucího týmu pro prvek úkol Klíčové vlastnosti vůdce a typické výsledky, které lze při řešení úkolu dosáhnout: Iniciativa – podněcuje tým. Houževnatost – zamezuje tomu, aby se tým vzdal. Efektivnost – zajistí dobré vykonávání práce a povědomí o nákladech (energie, čas a peníze). Upřímnost – prokazuje fakta. Sebevědomí – dává jistotu v obhajování cílů a postupů. Pracovitost – úsilí přináší výsledek, je vzorem. Odvaha – jít do rizika, s vědomím odpovědnosti. Skromnost – uznání chyb a nesvalování chyb na druhé. 15 Týmová práce TYMP 1/ C8 –Výběr jednotlivců do týmu. Adairovy kruhy.

16 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Zaměření vedoucího týmu na potřeby týmu komunikace organizace týmu zvládán konfliktu společné řešení problémů monitorování týmového úspěchu poskytování zpětné vazby rozvíjení týmu 16 Týmová práce TYMP 1/ C8 –Výběr jednotlivců do týmu. Adairovy kruhy.

17 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Vlastnosti vedoucího týmu pro prvek tým Klíčové vlastnosti vůdce potřebné k tomu, aby vůdce mohl úspěšně sestavit a vést tým, jsou: Čestnost – soudržnost týmu a budování důvěry. Humor – odbourávání stresu, znalost správné míry. Odvaha – inspirování díky originalitě nebo elánu. Sebevědomí – důvěra druhých. Spravedlivost – čestné jednání upevňuje disciplínu týmu. Upřímnost – získává respekt. Skromnost – nesobecký, sdílí úspěch, není arogantní a nevede k rozvratu. 17 Týmová práce TYMP 1/ C8 –Výběr jednotlivců do týmu. Adairovy kruhy.

18 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Zaměření vedoucího týmu na potřeby jednotlivce chápání jednotlivce naslouchání kladení otázek motivování poskytování rady přesvědčování oceňování udržování kázně provádění výcviku podpora zvládání týmových rolí 18 Týmová práce TYMP 1/ C8 –Výběr jednotlivců do týmu. Adairovy kruhy.

19 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Vlastnosti vedoucího týmu pro prvek jednotlivci Úspěšné jednání s jednotlivci se liší od jednání s týmem. Klíčové vlastnosti vůdce potřebné k tomu, aby vůdce mohl podporovat a rozvíjet jednotlivce, jsou: Takt – citlivost při jednání s lidmi. Soucit – solidárnost a ochota pomoci. Zásadovost – lidé vědí, co je trvalé. Skromnost – uznává vlastnosti a schopnosti jednotlivce a dává mu důvěru. Upřímnost – získává respekt. Spravedlnost – čestné jednání dodává jednotlivcům důvěru. 19 Týmová práce TYMP 1/ C8 –Výběr jednotlivců do týmu. Adairovy kruhy.

20 Co podporuje tvůrčí atmosféru v týmu/ a 20 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Týmová práce TYMP 1/ C8 –Výběr jednotlivců do týmu. Adairovy kruhy. Jsou to přijaté formulace: K dosažení vyššího výkonu či zlepšení výsledků činnosti je třeba něco změnit. Má-li dojít ke změně, je třeba udělat rozhodnutí. Aby bylo možné se rozhodnout, je třeba volit z několika variant. Když se volí z několika variant, bereme na sebe riziko. Do rizika se pouštíme jen v atmosféře vzájemné podpory. Vzájemná podpora je výsledkem chování vedoucího týmu.

21 Co podporuje tvůrčí atmosféru v týmu/ b 21 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Týmová práce TYMP 1/ C8 –Výběr jednotlivců do týmu. Adairovy kruhy. Závisí to na tom, zda vedení: Věří členům týmu a ti jednají svobodně. Dává členům týmu prostor pro vlastní iniciativu. Dává členům týmu možnost rozvíjet znalosti a dovednosti v souvislosti s plněním úkolu. Poznává a oceňuje výkony členů svého týmu. Stojí si za svým týmem a podporuje ho.

22 Co likviduje tvůrčí atmosféru v týmu 22 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Týmová práce TYMP 1/ C8 –Výběr jednotlivců do týmu. Adairovy kruhy. Nejednota ve vizi cíle. Nedostatek podpory a uznání zvenčí. Nedostatky v komunikaci a spolupráci mezi členy týmu navzájem. Nedostatky v komunikaci a spolupráci mezi členy týmu a vedením.

23 Přínosy a význam týmové práce 23 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Týmová práce TYMP 1/ C8 –Výběr jednotlivců do týmu. Adairovy kruhy. Lidé přispívají různými, vzájemně se doplňujícími způsoby. Jejich výsledek přesahuje součet výkonů jednotlivců. Lidé si věří, kritické situace jsou zvládány. Lidé jsou připraveni reagovat na nápady ostatních a rozvíjet je. Zpětná vazba vede k neustále se zlepšujícímu výkonu. Lidé mají společné cíle, které dosahují, práce je baví, podávají vyšší výkon. Týmová práce má význam pro člena týmu pro vedoucího týmu pro organizaci. Zdroj: BĚLOHLÁVEK, F.: Jak řídit a vést lidi, 1. vyd. Brno, Computer Press 2000. Počet stran 92, ISBN 80-7226-308-0.

24 Shrnutí 24 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Týmová práce TYMP 1/ C8 –Výběr jednotlivců do týmu. Adairovy kruhy. Každý tým prochází určitým vývojem. Lidé jsou motivováni, když je vyžíván jejich potenciál a zastávají správné role. Každý úspěšný tým sleduje jasně formulovaný a sdílený cíl. V týmu probíhá zdravá komunikace. Týmová práce přináší vyšší efektivitu.


Stáhnout ppt "Týmová práce TYMP 1/ C5 Výběr jednotlivců do týmu Pavla Kotyzová 1 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH."

Podobné prezentace


Reklamy Google