Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Česko-německý fond budoucnosti České Budějovice 13. 5. 2015 Oliver Engelhardt.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Česko-německý fond budoucnosti České Budějovice 13. 5. 2015 Oliver Engelhardt."— Transkript prezentace:

1 Česko-německý fond budoucnosti České Budějovice 13. 5. 2015 Oliver Engelhardt

2 Nadační fond  Vznik 1997: založen na základě Česko-německé deklarace na 10 let 2007: doba trvání prodloužena o dalších 10 let  Poslání - podpořit porozumění mezi Čechy a Němci - umožnit častější setkávání a spolupráci Čechů a Němců - rozvíjet občanskou společnost přes společné zájmy  Nástroje - finanční podpora společným projektům z obou zemí - 2014 : 621 projektů, 84 mil. Kč (3,1 mil. €) 22

3 Česko-německá deklarace  1989 – Dopis Václava Havla prezidentovi Weizsäckerovi  1992 – Smlouva o dobrém sousedství  1994 – Český zákon o odškodnění obětí nacismu  1997 – Česko-německá deklarace 33 21. 1. 1997 v Praze

4 Nadační fond  Humanitární pomoc obětem nacismu - po dobu 10 let (90 mil. DM)  Finanční zdroje 1998: 84,8 mil. € od vlád SRN a ČR (165 mil. DM) 2007: 12, 5 mil. € vláda SRN 150 mil. Kč vláda ČR  Odškodnění nuceně nasazených 2001- 2006: Kancelář pro oběti nacismu - odškodněno 76 tis. osob  ČNFB je nadační fond podle českého práva 44

5 Organizace  Sekretariát - čeští a němečtí projektoví referenti - český a německý ředitel  Správní rada - 4 čeští a 4 němečtí členové - jmenovaná ministry zahraničních věcí na 2 roky  Dozorčí rada - 2 čeští a 2 němečtí členové - jmenovaná ministry zahraničních věcí na 2 roky 55

6 Oblasti podpory  Mládež a školy  Kultura  Dialogy a vědecké projekty  Publikace  Obnova památek  Sociální projekty a menšiny  Partnerství obcí a zájmových sdružení  Stipendia 66

7 Statistika podle kategorií Podíl jednotlivých kategorií na celkovém počtu schválených projektů (2014) 7

8 Oblasti podpory  Pro všechny oblasti kromě stipendií je stejný postup při podání žádosti (elektronicky). Rozdělení do kategorií probíhá interně po podání žádosti.  Rozlišení malých a velkých projektů. U velkých projektů se příspěvek vyplácí v několika splátkách.  Délka projektu: obvykle do jednoho roku 88

9 Financování  Výše příspěvku není omezena.  ČNFB podporuje max. 50 % (70 %) celkových nákladů na projekt.  Příspěvek je schvalován na konkrétní položky v konkrétní výši (nikoli procentuálně).  Ostatní náklady je potřeba hradit z vlastních a/nebo jiných zdrojů.  Spolufinancování musí být písemně doloženo před vyplacením příspěvku.  Příspěvek (1. splátka) je vyplacen před zahájením projektu. 9

10 Financování  Obvyklé položky podpory:  Cestovní náklady  Ubytování, stravování  Překlady a tlumočení  Pronájem prostor  Propagace  Honoráře (lektoři, umělci)  ČNFB nepodporuje projekty s komerčním zaměřením 10 Omezení:  Provozní náklady  Investiční náklady  Mezinárodní projekty

11 Kdo může žádat  Kdo? - právnické a fyzické osoby z ČR a SRN, které spolu chtějí uskutečnit projekt česko-německé spolupráce - žadatel + hlavní partner z druhé země - partneři z jiných zemí nejsou podporováni  Typy žadatelů - NNO - všechny typy škol - obce - příspěvkové organizace (např. galerie, muzea) - fyzické osoby - soukromé společnosti 11

12 Jak žádat  jen elektronicky: online.fb.cz  Registrovat se v online- systému (vytvoření uživatelského účtu)  Vyplnit žádost v obou jazycích  Předložit vyrovnaný rozpočet  Součinnost partnera 12

13 Harmonogram  Podání žádosti - kdykoliv – není třeba počkat na „výzvu“ - doporučení: půl roku před zahájením projektu - uzávěrka vždy na konci čtvrtletí  Další postup - rozhodnutí ke konci následujícího čtvrtletí - uzavření smlouvy cca. do 14 dnů po schválení - vyplacení příspěvku po podpisu smlouvy žadatelem a splnění podmínek 13

14 Cyklus projektu 14 Žádost (konzultace) Schválení SR Průběžná zpráva, vyúčtování Smlouva (termíny, splátky) Archiv Realizace projektu (kontrola) Posudek (referent, ředitelé) Závěrečná zpráva, vyúčtování

15 Vyúčtování  PZ a ZZ - zprávy podává žadatel (zasílá poštou)  Doložení příspěvku - do vyúčtování lze zahrnout i výdaje, které vznikly projektovému partnerovi - dokladuje se pouze příspěvek ČNFB - ke každému dokladu je potřeba přiložit doklad o úhradě  Věcná zpráva - předepsaná struktura textové části - fotky, popř. videa - ohlasy z médií 15

16 Téma roku  Aktuální tematický podnět pro česko-německé vztahy  Cíl: noví žadatelé, inovativní projekty  2011/12: Podpora jazyka  2013: Výchova k demokracii  2014: Drogová prevence  2015: Hranice spojuje 16

17 Co podporujeme:  Partnerství škol všech stupňů  Roční pobyty středoškoláků  Odborné praxe  Spolupráce mateřských školek  Volnočasové sportovní a kulturní aktivity  Workcampy 17 Cíle:  Navázání kontaktů a přátelství  Zvládnutí jazyka  Prevence vzniku předsudků  Poznávání každodenního života v sousední zemi  Nabytí zkušeností v prostředí odlišné kultury  Zapojení se do obecně prospěšné činnosti  Tvořivé trávení volného času  Téma roku 17 Mládež a školy

18 Mládež a školy - příklady  Tandem – Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže (Plzeň, Regensburg)  Odborné praxe v sousední zemi  Němčina nekouše – jazykové animace  Česko-německé forum mládeže  Do Německa na zkušenou  Pragkontakt 18

19 19  Projekt : Dva týdenní výměnné pobyty pro české a německé studenty gymnázií.  Partneři projektu: - Gymnázium Písek, Komenského 89 - Gymnasium Georgianum Vreden Mládež a školy - příklady

20 Co podporujeme :  Iniciativy k založení partnerství měst a obcí  Sportovní a kulturní akce v rámci partnerství měst a obcí  Kontakty mezi občanskými iniciativami, spolky a skupinami dobrovolníků 20 Cíle:  Podpora česko-německých vztahů na občanské úrovni  Posílení občanské společnosti  Podpora osobních kontaktů na lokální úrovni  Vnímání česko-německé historie v daném místě 20 Partnerství obcí a zájmových sdružení

21  Partneři projektu: - Obec Chlum - Gemeinde Rosendorf 21 Partnerství - příklady Projekt: Hry bez hranic 2014

22  Partneři projektu: - Město Prachatice - Stadt Waldkirchen 22 Partnerství - příklady Projekt: Mezinárodní sportovní turnaj 2013

23 Co podporujeme : Rekonstrukce:  kostelů  hřbitovů  křížových cest  drobných památek  židovských památek (synagogy, hřbitovy) 23 Cíle:  Zachování společného kulturního dědictví  Podpora společného angažmá současných a dřívějších německých obyvatel měst a obcí  Péče o místa sloužící k setkávání českých a německých občanů  Navrácení historické paměti místům 23 Obnova památek

24 Partneři: Förderverein Pfarrkirche Sonnberg/Žumberk - Biskupstvi českobudejovické 24 Obnova památek - příklady  Projekt: Farní kostel sv. Jana Křtitele v Žumberku v jižních Čechách

25 Partneři: Obec Lomnice Heimatverband der Falkenauer e.V., Schwandorf 25 Obnova památek - příklady  Projekt: Obnova původního česko-německého hřbitova v Lomnici a vytvoření pietního místa

26 Partneři: Občanské sdružení Zdravé Krkonoše - Heimatkreis Hohenelbe 26 Obnova památek - příklady  Projekt: Vrchlabí – kaplička sv. Anny

27 Co podporujeme :  Divadelní představení, festivaly  Hudební koncerty, festivaly  Výstavy výtvarného umění  Umělecké workshopy  Dokumentární filmy 27 Cíle:  Přiblížení kulturních fenoménů sousední země  Představení reprezentantů současné kultury  Podpora dvoustranných amatérských i profesionálních kulturních projektů  Rozvíjení společných kulturních tradic 27 Kultura

28  Projekt : CENTER NO CENTER  Partneři projektu: - Statutární město České Budějovice - odbor kultury a cestovního ruchu - Christian Helwig 28 Kultura - příklady

29 Kontakt www.fondbudoucnosti.cz 29 Česko-německý fond budoucnosti Železná 24 110 00 Praha 1 Tel.: 283 850 512 E-mail: info@fb.czinfo@fb.cz

30 Děkuji Vám za pozornost! 30


Stáhnout ppt "Česko-německý fond budoucnosti České Budějovice 13. 5. 2015 Oliver Engelhardt."

Podobné prezentace


Reklamy Google