Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Česko-německý fond budoucnosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Česko-německý fond budoucnosti"— Transkript prezentace:

1 Česko-německý fond budoucnosti
České Budějovice Oliver Engelhardt

2 Nadační fond Vznik 1997: založen na základě Česko-německé deklarace na 10 let 2007: doba trvání prodloužena o dalších 10 let Poslání - podpořit porozumění mezi Čechy a Němci - umožnit častější setkávání a spolupráci Čechů a Němců - rozvíjet občanskou společnost přes společné zájmy Nástroje - finanční podpora společným projektům z obou zemí : 621 projektů, 84 mil. Kč (3,1 mil. €) 2

3 Česko-německá deklarace
1989 – Dopis Václava Havla prezidentovi Weizsäckerovi 1992 – Smlouva o dobrém sousedství 1994 – Český zákon o odškodnění obětí nacismu 1997 – Česko-německá deklarace Obě strany jsou si vědomy svého závazku a odpovědnosti dále rozvíjet česko-německé vztahy v duchu dobrého sousedství a partnerství a přispívat tím k utváření sjednocující se Evropy. Německá strany lituje utrpení a křivd, které Němci způsobili českému lidu nacionálněsocialistickými zločiny. Česká strana lituje, že poválečným vyháněním, jakož i nuceným vysídlením sudetských Němců z tehdejšího Československa bylo způsobeno mnoho utrpení a křivd nevinným lidem. Obě strany se shodují v tom, že spáchané křivdy náležejí minulosti, a že tudíž zaměří své vztahy do budoucnosti. Obě strany proto prohlašují, že nebudou zatěžovat své vztahy politickými a právními otázkami pocházejícími z minulosti. Česko-německé diskusní fórum – grémium 10 osobností z každé země, zástupci politických stran a nepolitických sdružení. Výroční konference na aktuální česko-německá témata. v Praze 3

4 Nadační fond Humanitární pomoc obětem nacismu
- po dobu 10 let (90 mil. DM) Finanční zdroje 1998: 84,8 mil. € od vlád SRN a ČR (165 mil. DM) 2007: 12, 5 mil. € vláda SRN 150 mil. Kč vláda ČR Odškodnění nuceně nasazených : Kancelář pro oběti nacismu - odškodněno 76 tis. osob ČNFB je nadační fond podle českého práva Odškodnění nejvíce postižených obětí nacistických represí, roční výplaty humanitární pomoci Odškodnění nuceně nasazených – nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost – prostředky německé vlády a německých firem 4

5 Organizace Sekretariát - čeští a němečtí projektoví referenti
- český a německý ředitel Správní rada - 4 čeští a 4 němečtí členové - jmenovaná ministry zahraničních věcí na 2 roky Dozorčí rada - 2 čeští a 2 němečtí členové 5

6 Oblasti podpory Mládež a školy Kultura Dialogy a vědecké projekty
Publikace Obnova památek Sociální projekty a menšiny Partnerství obcí a zájmových sdružení Stipendia 6

7 Statistika podle kategorií
Podíl jednotlivých kategorií na celkovém počtu schválených projektů (2014)

8 Oblasti podpory Pro všechny oblasti kromě stipendií je stejný postup při podání žádosti (elektronicky). Rozdělení do kategorií probíhá interně po podání žádosti. Rozlišení malých a velkých projektů. U velkých projektů se příspěvek vyplácí v několika splátkách. Délka projektu: obvykle do jednoho roku Jedná se o 1 grantový program. Stipendia – poštou papírovou formou, 1x ročně. Průběžná a závěrečná zpráva. Výjimky: projekty renovací památek (do 2 let), publikace. Většina projektů krátkodobá setkání. 8

9 Financování Výše příspěvku není omezena.
ČNFB podporuje max. 50 % (70 %) celkových nákladů na projekt. Příspěvek je schvalován na konkrétní položky v konkrétní výši (nikoli procentuálně). Ostatní náklady je potřeba hradit z vlastních a/nebo jiných zdrojů. Spolufinancování musí být písemně doloženo před vyplacením příspěvku. Příspěvek (1. splátka) je vyplacen před zahájením projektu.

10 Financování ČNFB nepodporuje projekty s komerčním zaměřením
Obvyklé položky podpory: Cestovní náklady Ubytování, stravování Překlady a tlumočení Pronájem prostor Propagace Honoráře (lektoři, umělci) ČNFB nepodporuje projekty s komerčním zaměřením Omezení: Provozní náklady Investiční náklady Mezinárodní projekty Investiční náklady – u projektů renovací památek

11 Kdo může žádat Kdo? Typy žadatelů
právnické a fyzické osoby z ČR a SRN, které spolu chtějí uskutečnit projekt česko-německé spolupráce žadatel + hlavní partner z druhé země partneři z jiných zemí nejsou podporováni Typy žadatelů NNO všechny typy škol obce příspěvkové organizace (např. galerie, muzea) fyzické osoby soukromé společnosti Je možní mít více partnerů z partnerské země. 11

12 Jak žádat jen elektronicky: online.fb.cz
Registrovat se v online- systému (vytvoření uživatelského účtu) Vyplnit žádost v obou jazycích Předložit vyrovnaný rozpočet Součinnost partnera 12

13 Harmonogram Podání žádosti - kdykoliv – není třeba počkat na „výzvu“
- doporučení: půl roku před zahájením projektu - uzávěrka vždy na konci čtvrtletí Další postup - rozhodnutí ke konci následujícího čtvrtletí - uzavření smlouvy cca. do 14 dnů po schválení - vyplacení příspěvku po podpisu smlouvy žadatelem a splnění podmínek 13

14 Realizace projektu (kontrola)
Cyklus projektu Archiv Žádost (konzultace) Posudek (referent, ředitelé) Závěrečná zpráva, vyúčtování Průběžná zpráva, vyúčtování Schválení SR Realizace projektu (kontrola) Smlouva (termíny, splátky) 14

15 Vyúčtování PZ a ZZ Doložení příspěvku
- zprávy podává žadatel (zasílá poštou) Doložení příspěvku do vyúčtování lze zahrnout i výdaje, které vznikly projektovému partnerovi dokladuje se pouze příspěvek ČNFB ke každému dokladu je potřeba přiložit doklad o úhradě Věcná zpráva předepsaná struktura textové části fotky, popř. videa ohlasy z médií 15

16 Téma roku Aktuální tematický podnět pro česko-německé vztahy
Cíl: noví žadatelé, inovativní projekty 2011/12: Podpora jazyka 2013: Výchova k demokracii 2014: Drogová prevence 2015: Hranice spojuje Bližší údaje k tématu roku viz webové stránky. Doporučuje se konzultace. 16

17 Mládež a školy Cíle: Co podporujeme: Navázání kontaktů a přátelství
Zvládnutí jazyka Prevence vzniku předsudků Poznávání každodenního života v sousední zemi Nabytí zkušeností v prostředí odlišné kultury Zapojení se do obecně prospěšné činnosti Tvořivé trávení volného času Téma roku Co podporujeme: Partnerství škol všech stupňů Roční pobyty středoškoláků Odborné praxe Spolupráce mateřských školek Volnočasové sportovní a kulturní aktivity Workcampy 17

18 Mládež a školy - příklady
Tandem – Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže (Plzeň, Regensburg) Odborné praxe v sousední zemi Němčina nekouše – jazykové animace Česko-německé forum mládeže Do Německa na zkušenou Pragkontakt Odborné praxe – pro žáky a absolventy SOŠ a učilišť ( €), kolem praktikantů. 18

19 Mládež a školy - příklady
Projekt : Dva týdenní výměnné pobyty pro české a německé studenty gymnázií. Partneři projektu: - Gymnázium Písek, Komenského 89 - Gymnasium Georgianum Vreden Příspěvek: Kč. Týden Písek, týden Vreden,30-40 žáků ze SRN,30-40 žáků z ČR

20 Partnerství obcí a zájmových sdružení
Co podporujeme: Iniciativy k založení partnerství měst a obcí Sportovní a kulturní akce v rámci partnerství měst a obcí Kontakty mezi občanskými iniciativami, spolky a skupinami dobrovolníků Cíle: Podpora česko-německých vztahů na občanské úrovni Posílení občanské společnosti Podpora osobních kontaktů na lokální úrovni Vnímání česko-německé historie v daném místě Partnerství obcí: Kulturní a sportovní akce v rámci partnerství měst a obcí Spolupráce mezi občanskými iniciativami a spolky (hasiči, fotbalisté, házenkáři….) Posilování občanské společnosti Pěstování osobních kontaktů 20

21 Partnerství - příklady
Projekt: Hry bez hranic 2014 Partneři projektu: - Obec Chlum - Gemeinde Rosendorf Výlet, soutěže družstev, turnaj v nohejbalu, fotbale, soutěž mladých hasičů. Červenec 2014 v obci Chlum.

22 Partnerství - příklady
Projekt: Mezinárodní sportovní turnaj 2013 Partneři projektu: - Město Prachatice - Stadt Waldkirchen Turnaje se zúčastnilo 21 účastníků z Německa a 45 z Čech.

23 Obnova památek Co podporujeme: Rekonstrukce: kostelů hřbitovů
křížových cest drobných památek židovských památek (synagogy, hřbitovy) Cíle: Zachování společného kulturního dědictví Podpora společného angažmá současných a dřívějších německých obyvatel měst a obcí Péče o místa sloužící k setkávání českých a německých občanů Navrácení historické paměti místům 23

24 Obnova památek - příklady
Projekt: Farní kostel sv. Jana Křtitele v Žumberku v jižních Čechách vesnický kostel sv. Jana Křtitele má být zachráněn. Skupinka českých a německých idealistů se starostou obce a místním farářem. V roce 2005 vzniká spolek pro podporu kostela, vybírají se první dárcovské příspěvky a jsou uskutečněny první, zatím jen skromné stavební kroky k záchraně chrámu. Projektabschluss: Januar 2014 Ministerstvo kultury ČR: 3,6 miliony Kč (cca €), Evropská unie: přes 2,5 milionu Kč (cca €) Jihočeský kraj: Kč obec Žár: Kč. Česko-německý fond budoucnosti:1,08 milionu Kč. Partneři: Förderverein Pfarrkirche Sonnberg/Žumberk - Biskupstvi českobudejovické

25 Obnova památek - příklady
Projekt: Obnova původního česko-německého hřbitova v Lomnici a vytvoření pietního místa Dlouhodobá spolupráce obce s rodáky – navštěvují každoročně, přispívají na obnovu kostela. Hřbitov – památník se jmény Němců, kterým se nezachoval hrob. Fotka – monolit připomínající místo, kde stála kaplička. Vyjádření úcty k původním obyvatelům. Lavičky a cesty – v režii obce. FB – přispěl na obnovení hrobů. Karlovarský kraj. Partneři: Obec Lomnice Heimatverband der Falkenauer e.V., Schwandorf

26 Obnova památek - příklady
Projekt: Vrchlabí – kaplička sv. Anny Občanské sdružení Zdravé Krkonoše, Heimatkreis Hohenelbe, zapojení místních občanů a města Partneři: Občanské sdružení Zdravé Krkonoše - Heimatkreis Hohenelbe

27 Kultura Co podporujeme: Cíle:
Divadelní představení, festivaly Hudební koncerty, festivaly Výstavy výtvarného umění Umělecké workshopy Dokumentární filmy Cíle: Přiblížení kulturních fenoménů sousední země Představení reprezentantů současné kultury Podpora dvoustranných amatérských i profesionálních kulturních projektů Rozvíjení společných kulturních tradic 27

28 Kultura - příklady Projekt : CENTER NO CENTER Partneři projektu:
- Statutární město České Budějovice - odbor kultury a cestovního ruchu - Christian Helwig Dům umění – galerie, která se dlouhodobě a soustavně věnuje současnému německému umění.

29 Kontakt www.fondbudoucnosti.cz
Česko-německý fond budoucnosti
 Železná 24 Praha 1 Tel.:  29

30 Děkuji Vám za pozornost!
30


Stáhnout ppt "Česko-německý fond budoucnosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google