Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využití rožnovské arteterapie při výtvarné práci s lidmi bez domova

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využití rožnovské arteterapie při výtvarné práci s lidmi bez domova"— Transkript prezentace:

1 Využití rožnovské arteterapie při výtvarné práci s lidmi bez domova
Jitka Burešová, Dis. České Budějovice 2015

2 Bezdomovectví problematika bezdomovectví se dotýká každé země na světě
bezdomovectví zahrnuje všechny jedince žijící v nepřístojných podmínkách, v nichž nelze vést běžný civilizovaný život, a jimž je bráněno sociálně i profesně se rozvíjet v psychosociálním aspektu je to životní krize, která je výsledkem generalizovaného selhání spojeného se ztrátou běžných rolí osoba se stává součástí marginální skupiny bezdomovců a cizincem ve vlastním okolí

3 Typy bezdomovectví zjevní bezdomovci - jsou jedinci, kteří z pohledu veřejnosti vypadají jako bezdomovci bez možnosti uchýlit se mimo veřejný prostor. Veřejnost je považuje za bezdomovce a oni sami nechtějí nebo nejsou schopni zastírat své bezdomovectví. skrytí bezdomovci - nemají žádnou možnost stálého bydlení (nepřespávají v oficiálním bydlení a jejich způsob života je bezdomovectví podobný – uchylují se do ubytoven, nocleháren, azylových domů a ke známým) potencionální bezdomovci jsou lidé, kteří prozatím bydlí, ale stálé bydlení je prozatím v nedohlednu (riziko bezdomovectví je pro ně aktuální)

4 Příčiny bezdomovectví
ztráta zaměstnání závislost na drogách či alkoholu rozpad rodiny propuštění z ústavu nebo z vězení dluhy a exekuce duševní onemocnění tíživá zdravotní či sociální situace mentální retardace či demence stáří a nízký důchod

5 Denní nízkoprahové centrum U Bulhara m Naděje U Bulhara v Praze Denní nízkoprahové centrum Naděje U Bulhara poskytuje lidem bez přístřeší sociální poradenství, psychologickou a terénní pomoc, ordinace praktického a gynekologického lékaře, stravování, hygienu, ošacení. přes zimu navštíví středisko až 400 lidí denně nejen z České republiky, ale také ze Slovenska, Rumunska, Maďarska, Ukrajiny a dalších lidí nejen ze zemí EU

6 Středisko u Bulhara Středisko u Bulhara

7 Arteterapeutický seminář ve středisku Naděje U Bulhara
probíhá každé pondělí večer v prostorách jídelny pravidelně dochází 4-6 klientů přístup je bezbariérový účast je dobrovolná seminář je otevřený (kdokoli může odejít nebo přijít) podmínkou účasti je stav, kdy klient není pod vlivem návykových látek

8 Průběh setkání zahájení
zadání 2-3 témat ke zpracování (jedno téma si mohou klienti zvolit samostatně nebo se na tvorbě tématu podílíme společně) samostatná tvorba – 60 minut reflexe vlastní tvorby – 30 minut důraz je kladen na: kultivaci výtvarného projevu, se zaměřením na použití barev, zachování proporčnosti postav a znázornění vztahu mezi objekty, využití plánů, kompozice, zlatého řezu a prostoru

9 Tvorba klientů Pan T. (35 let, dochází pravidelně, jedna absence)
8 let zaměstnán jako projektový pracovník neziskového sektoru nástupem psychických obtíží musel v práci ukončit poté hospitalizace v Bohnicích (2 měsíce), kde se setkal s arteterapií poprvé klient bydlel pod venku pod plachtou 9 měsíců v současné době spolupracuje se sdružením Fokus (individuální a skupinová terapie) bydlí v azylovém domě depresivní porucha

10 Šípková Růženka (akryl)
Adam a Eva (akryl)

11 Perníková Chaloupka (akvarel)

12 Trpaslík (akční akvarel)

13 Májka (akvarel, křídy)

14 Pálení čarodějnic (akvarel)

15 Paní T. se synem F. na seminář přišli společně
jedná se o dvojici klientů matka (65 let) se synem (35 let) jediným finančním zdrojem dvojice je matčin starobní důchod žijí společně v lesní chatrči cca 1 rok spolu s nimi bydlí další bezdomovec, který jim pomohl se ubytovat

16 Syn – vlastní téma: Domov
Použití barev bylo pro klientku nepředstavitelné, zato její syn využil sytých tónů Syn – vlastní téma: Domov Matka – Šípková Růženka

17 Syn – vlastní téma: Náš pes
Matka – vlastní téma: Cesta

18 Perníková chaloupka

19 Tvorba paní K. klientka (55 let) dochází pravidelně bez jediné absence
bydlí samostatně v bytě pobírá invalidní důchod III. stupně svou tvorbou se od ostatních významně liší témata jsou zpracována vlastním svébytným způsobem dle vlastních pravidel převažuje ornamentální tvorba s rytmickým opakováním určitých prvků a rostlinných motivů

20 Bez názvu Zahrada Tempera, pastel

21 Tempera a tuš

22 Motýlí larva - nymfa Bez názvu Tempera a tuš

23 „Podle našeho názoru však existuje způsob rychlé prudké rytmiky vedení tahu, která nás čistě svojí dech beroucí dynamikou natolik zneklidňuje, že při pozorování bezprostředně prožíváme autorův cizorodý duševní stav“. (Hans Prinzhorn 1922, 2009) černá a barevná tuš

24 Výčtem znaků v tvorbě schizofrenních pacientů se zabývá i Ledvinová (2002), která uvádí 14 významných kritérií tvorby schizofreniků podle H. Rennerta: vertikální posun úhlu pohledu, barokně zdobené formy (cukrářský styl), obrazový salát, využití plochy až k okraji papíru („horror vacui”), vepsání písmen, kombinace lidí nebo částí těla s neživými objekty, ornamentální stereotypie, stereotypní opakování, perseverace, geometrizace a schematizace, nedbání na prostorové vztahy mezi jednotlivými obrazovými prvky, ztráta kompozice, rozpuštění fyziognomie lidí a zvířat

25 Shrnutí charakteristika tvorby schizofreniků se od sebe může vzájemně velmi lišit cílem metodického vedení je posun, v němž se nabízí cesta k určité přeměně struktury vnímání společné znaky nemusí být vždy vodítkem ke stanovení diagnózy velmi důležité je sledovat rezonanci vlastních pocitů při pozorování klienta během tvorby oproti realistickému způsobu myšlení a hledání podobností v tvorbě duševně nemocných je důležité nechat na sebe jeho dílo působit a být si jistý svými instinkty

26 Závěr arteterapie pro lidi bez domova přináší:
možnost zapojení se do skupiny lidí s podobnými zkušenostmi z ulice bezpečné tvůrčí prostředí artefakt – nabízí pohled na aktuální stav, kterého bylo v arteterapii dosaženo, především ve srovnání s předešlým vývojem výtvarné tvorby rozvíjí a kultivuje se vlastní výtvarný projev a tím se mohou posouvat a měnit vlastní zažité mechanismy stereotypního chování a jednání umožňuje návrat k původním (vytěsněným či potlačeným) životní křižovatkám či krizím, včetně zprostředkování motivace k hledání nových adekvátnějších způsobů řešení což vede k možnosti náhledu a schopnosti vnímat dění kolem sebe v možnostech reality

27 Použitá literatura: LEDVINOVÁ, Jana, Specifika výtvarného projevu pacientů trpících psychózou a hraniční poruchou osobnosti. Časopis České arteterapeutické asociace, 2(2), LHOTOVÁ, Marie, Proměny výtvarné tvorby v arteterapii – jihočeská univerzita v českých Budějovicích. ISBN LHOTOVÁ, Marie, Ornamentální tvorba a schizofrenní onemocnění v psychoterapeutickém procesu. Časopis České arteterapeutické asociace, 9(4), MAREK, Jakub a kol., Bezdomovectví v kontextu ambulantních a sociálních služeb. Praha: Portál. ISBN PRINZHORN, Hans, [1922] Výtvarná tvorba duševně nemocných. V Řevnicích: Arbor vitae. ISBN VACEK, Jaroslav, O nemocech duše: Kapitoly z psychiatrie. Praha: Mladá fronta. ISBN VODÁČKOVÁ, Daniela a kol., Krizová intervence: Krize v životě člověka, formy krizové pomoci a služeb. Praha: Portál. ISBN

28 Děkuji za pozornost 

29


Stáhnout ppt "Využití rožnovské arteterapie při výtvarné práci s lidmi bez domova"

Podobné prezentace


Reklamy Google