Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zahraniční zkušenosti se zálohami ozbrojených sil

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zahraniční zkušenosti se zálohami ozbrojených sil"— Transkript prezentace:

1 Zahraniční zkušenosti se zálohami ozbrojených sil
mjr.(AZ) Ing.Arnošt Líbezný Asociace záložních brigád CIOR VP - CZE Vážení páni poslanci, pane ministře, Dovolte abych se představil…jsem příslušníkem Aktivních záloh Vojenské policie, předsedou Asociace záložních brigád a oficiálním zástupcem záloh v CIOR. NATO Unclassified

2 Obsah Vztah Severoatlantické aliance k zálohám Směrnice NATO-MC CIOR
NRFC Zálohy v zahraničí a jejich vývoj Podpora záloh Závěr NATO Unclassified

3 NATO Uznává a respektuje nezadatelné právo každého členského státu na tvorbu, přípravu, výcvik, udržování a použití záloh Dokumenty upravující vztah mezi vojenským výborem (MC) a výbory: MC 248/1 - mezi NATO a CIOR MC mezi NATO a NRFC MC 441/1 - Rámcová politika NATO k zálohám Memorandum o porozumění mezi CIOR a NRFC Vzhledem k tomu, že ve většině armád dochází ke změnám tak i tyto dokumenty, kdy některá ustanovení jsou již přežitá, procházejí v současné době revizí a budou aktualizovány NATO Unclassified

4 NATO – organizační struktura
I přesto, že dochází k jejich revizi bude i nadále zachován onen trojůjelník NATO- CIOR-NRFC a jeho funkčnost posílena NATO Unclassified

5 CIOR Confédération interalliée des officiers de réserve
Interallied Confederation of Reserve Officers Mezispojenecká konfederace záložních důstojníků nepolitická, nevládní a nezisková organizace, která se věnuje spolupráci mezi národními sdruženími důstojníků v záloze Podpora politiky NATO a pomoc při uskutečňování cílů aliance Udržování styků s vojenskými orgány a jednotlivými velitelstvími a štáby NATO I přesto, že CIOR je de jure důstojnickou organizací, v současné době probíhá proces analýzy jak vstřebat do svých struktur rezervy bez ohledu na hodnost. De facto však vyvýjí činnost ve prospěch všech záloh. NATO Unclassified

6 CIOR – historie a současnost
Založena v listopadu 1948 Zakládající členové: Sdružení důstojníků v záloze zemí Belgie, Francie a Nizozemí V současné době sdružuje všechna existující sdružení důstojníků v záloze členských států NATO + 2 asociovaní členové (Jižní Afrika, Moldávie) – celkem 34 Více jak důstojníků v záloze NATO Unclassified

7 CIOR - členství Jediný representant z každého státu
- členy jednotlivých národních sdružení jsou aktivní civilisté, občané pracující v obchodě, průmyslu, školství a vědě, politice a jiných odvětvích profesionálního života a vedle toho plní úkoly důstojníků v záloze. ČR zastupuje oficiálně od roku 2009 Asociace záložních brigád Česká republika je členem CIOR od roku 1999 kdy se stala členem NATO. Původnímu zástupci v CIOR bylo odebráno doporučení MO, které je podmínkou členství a Na základě nového doporučení MO z prosince 2007 byla Asociace záložních brigád delegována do CIOR. Oficiálně pak byla přijata za řádného člena na 62.letním kongresu v roce 2009 v Sofii. NATO Unclassified

8 CIOR - členství Tito lidé mohou přispívat k lepšímu chápání bezpečnosti a obranné problematiky mezi širokou veřejností a rovněž poskytnout svoje občanské schopnosti a zkušenosti pro plnění úkolů záložních sil NATO NATO Unclassified

9 CIOR – výbory Univerzální:
Výbor Obranných postojů a bezpečnostních otázek (DEFSEC) Výbor Vojensko-Civilní spolupráce (CIMIC) Výbor styku s veřejností (PA) Právní výbor (LEGAL) Ostatní: Výbor Partnerství pro Mír (PfP & Outreach) Výbor jazykové akademie (CLA) Výbor zimního semináře (Seminar) Výbor mladých záložních důstojníků (Young Reserve Officers) Výbor vojenských soutěží (MILCOMP) K naplňování cílů vytváří CIOR pracovní výbory-komise, které zpracovávají podklady z jednotlivých oblastí činnosti a předkládají výsledky své práce pravidelně presidiu CIOR. Několik aktivit ve spolupráci s CIOR proběhlo v uplynulých letech i v ČR – např. Jazyková akademie či anglický Refresher Course Seminář mladých důstojníků Příslušníci našich AZ se také účastní na akcích či kurzech pořádaných CIOR či členskými organizacemi v zahraničí NATO Unclassified

10 CIOR CIMIC Databáze znalostí
Možnost využití záloh a jejich specifických znalostí zejména v oblastech a činnostech, které jsou pro profesionální armádu nerentabilní Kurzy CIMIC/PSYOPS - BALTJOLDS 2011, XII/2011, Bydgoszcz, PL, PSYOPS Centre - projekt na zřízení mobilního výcvikového týmu pro CIMIC/PSYOPS – v řešení Jen na ukázku z činnosti jednoho výboru vybírám NATO Unclassified

11 NATO School Oberramergau, Německo
Kurzy NATO Reserve Forces Integration Course (Code: NS M5-39) NATO Senior Reserve Officers Course (Code: M5-76) CIOR se také podílí na kurzech v Oberramergau NATO Unclassified

12 National Reserve Forces Commitee
NRFC National Reserve Forces Commitee Vznikla v roce 1981 Složena z národních zástupců zodpovědných za záložní síly členských států NATO Za ČR se zasedání účastní SPS MO NATO Unclassified

13 „Rezervy jsou dnes důležitější více než kdykoli předtím“.
Zálohy v zahraničí Britská studie publikovaná letos v červenci zdůrazňuje význam rezerv – doslovně takto: „Rezervy jsou dnes důležitější více než kdykoli předtím“. A jak je to se zálohami v zahraničí? Např. čerstvá britská studie…. NATO Unclassified

14 Efektivní rovnováha může a musí přinést finanční úspory.
Zálohy v zahraničí Britská vláda schválila plán změny poměru ze stávajícího 90:10 (aktivní vs.rezervy) na poměr 70:30 v roce 2020 a k tomu investice do záloh ve výši dalších 10mld.£ (ke stávající kapitole RESERVY v rozpočtu MO ve stejném období). Efektivní rovnováha může a musí přinést finanční úspory. V letošním červenci došlo k ukončení povinné základní vojenské služby také v Německu a i tam se nyní zpracovává nový koncept záložních sil NATO Unclassified

15 Zálohy v zahraničí UK, AUS, CAN, FR a USA deklarovali ve výboru NATO, že při nasazení záložní jednotky v zahraniční operaci 1x za 5let ušetří MO 40-60% nákladů při stejně velké jednotce složené z pravidelných vojáků. NATO Unclassified

16 Zálohy plní všechny úkoly kromě speciálních operací.
Zálohy v zahraničí Úkoly, které zálohy plní : Obrana a ochrana státního území – tzv.Homeland security Civilně vojenská spolupráce - CIMIC Kolektivní obrana v rámci NATO Prevence mezinárodních konfliktů a management Účast ve vojenských operacích v rámci EU Záchranné a evakuační operace (vybrané) Spolupráce a kooperace Humanitární pomoc v zahraničí Zálohy plní všechny úkoly kromě speciálních operací. Národní i mezinárodní mise NATO Unclassified

17 Zálohy v zahraničí Druhy záloh: Záloha sil Teritoriální, územní zálohy
Všeobecná záloha (mobilizační, válečná) NATO Unclassified

18 Zálohy v zahraničí Druhy záloh 18 Záloha sil Teritoriální zálohy
Všeobecná záloha Na teritoriálních velitelstvích Bezpečnostní a podpůrné jednotky Všechny zálohy neurčené k plnění úkolů, které jsou generálně určené pro vojenskou službu Teritoriální styčné jednotky Na velitelstvích stálých sil Vytvářené jednotky Zálohy jsou i na jednotlivých velitelstvích – jsou povolaní, ale slouží jako zálohy Důležité pro obraz záložáka na veřejnosti, jeho uznání a také vzor pro ostatní zálohy Např. v UK, CAN, AUS, či USA jsou i záložní generálové co normílně slouží již roky… NATO Unclassified 18

19 Podpora záloh Daňové úlevy – pro zálohy i jejich zaměstnavatele
Přednost při získávání místa ve státní správě UK, CAN, US, GER a další – ve státní správě je každý záložák, dále jen ženy a služby neschopní se tam mohou dostat spolu s nimi. Zdravý muž, který není záložák je vskutku vyjímka. Oceňování zaměstnavatelů státem za to, že vytvářejí příznivé pracovní podmínky pro zálohy (netýká se státní správy – tam je to povinnost) Pokud bychom srovnávali jednotlivé systémy v různých státech, lze říct že daňové úlevy jsou zcela běžné NATO Unclassified

20 „TWICE THE CITIZEN“ „DVAKRÁT OBČANEM“
Asociace záložních brigád Rooseveltova 23 Praha 6 Facebook Děkuji za pozornost NATO Unclassified


Stáhnout ppt "Zahraniční zkušenosti se zálohami ozbrojených sil"

Podobné prezentace


Reklamy Google