Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Corporate identity Eliška Nenádlová. Corporate identity  Corporate identity zahrnuje komunikaci nejen v rámci organizace (vedení – zaměstnanci), ale.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Corporate identity Eliška Nenádlová. Corporate identity  Corporate identity zahrnuje komunikaci nejen v rámci organizace (vedení – zaměstnanci), ale."— Transkript prezentace:

1 Corporate identity Eliška Nenádlová

2 Corporate identity  Corporate identity zahrnuje komunikaci nejen v rámci organizace (vedení – zaměstnanci), ale také komunikaci z podniku do okolí  Firemní kultura, firemní identita  Je to souhrn všech prvků, které činí firmu unikátní a odlišují ji od jiných, zejména konkurenčních firem  Organizace s jednotným chováním a vystupováním si u vnější veřejnosti snadněji získá důvěru a stálejší sympatie.

3 Corporate identity 3 typy:  Monolithic identity – „deštníková“ identita, prezentace jako jeden celek (např. McDonald)  Endorsed identity – „doložková“ identita, dceřiná společnost odlišná, avšak mateřská jasně na pozadí (např. Danone)  Branded identity – strategie individuálních značek, každá sekce má svůj styl, s ostatními ničím nespojená, nejčastější je vznik fúzí (např. Procter & Gamble)

4 Historie  První počátky můžeme sledovat již ve starověku, kdy se například armáda, církev nebo stát snažily o jednotný vzhled a sjednocené vystupování na veřejnosti  V první polovině 20. století se objevila myšlenka tzv. corporate designu, kdy firmy chtěli vyjádřit odlišnost od konkurence  Postupem času však firmy zjistily, že pouze sjednocený design k identitě firmy nestačí  A tak se v 50. letech objevil pojem corporate identity, jehož prvně použil Walter Marguelies, ředitel podniku Lippincott&Marguelies  Dnešní podoba se doutvářela v 80. letech v Americe

5 Schéma

6 Corporate communications  Je to veškerá komunikace firmy  Styl, kterým společnost komunikuje s klienty, vnitřní i vnější veřejností  S různými skupinami veřejnosti komunikujeme různým způsobem, komunikace však musí mít jednotící prvek – filozofii  Do oblasti Corporate Communications můžeme zařadit kompletní mix marketingové komunikace – Public Relations, osobní prodej, Direct Marketing, podporu prodeje a reklamu

7 Corporate culture  Začala se vyvíjet v počátkem 70. let v USA v důsledku analýzy úspěchů japonských firem  Je systém hodnot způsobů chování a jednání spolupracovníků organizace  Vyvíjí se většinou léta  Vnitřní atmosféra (kultura) má velký podíl na úspěšnosti  Je utvářena na základě vlivů, které ji formují: vnitřní × vnější, hmotné × nehmotné, minulé × současné, ovlivnitelné × neovlivnitelné, brzdící změnu × podporující změnu apod.  Můžeme definovat základní okamžiky kontaktu s vnitřní i vnější veřejností (tzv. rituály), jako např. jednání se zákazníky, chování sekretářky při přijímání telefonického hovoru, chování vrátného, jednání pracovníků na telefonní infolince, způsob oblékání (leží i v poloze Corporate Designu)

8 Corporate Product  Jsou to služby a výrobky, se kterými firma vystupuje na trhu  Jejich kvalita, zpracování, design působí na veřejnost  Oblast, která je řešená marketingem  Úroveň produktu a jeho vlastnosti se společně s jednotnou komunikací a jednotnou kulturou, realizovanými v rámci jednotného designu, podílejí na tvorbě image subjektu  Další prvky podílející se na vlastnosti produktu jsou: distribuční síť, servisní síť, způsob prodeje, cena, návod k použití, školení, kompatibilita, úroveň inovací atd.  Distribuce, marketingová komunikace i cena musí být přizpůsobeny celkovému způsobu prezentace organizace (produktu), např. přeje-li si firma mít image dodavatele levného kvalitního zboží pro lidové vrstvy, nemůže být její produkt dostupný v luxusní distribuční síti za luxusní cenu

9 Corporate design  Jednotný design nebo jednotný vizuální styl - výtvarné, grafické a barevné zpracování firemního stylu, které vizuálně prezentuje firmu na veřejnosti  Jsou to použité barvy, zvukové efekty, texty o Člověk je schopný si zapamatovat 80-85% toho, co vidí, avšak jen 15-20% toho, co slyší  Musí být nezaměnitelný (např. Coca Cola – červená, tvar)  obsahuje 6 základních prvků : značku, rastr, písmo a typografii, barvu, architektonický design a zvláštní opatření (propagační předměty, výstavy, přednášky atd.)

10 Corporate design Značka a logotyp:  Rozvoj průmyslu v 19. století zapříčil potřebu firem odlišit se vizuálně a identifikovat  Nejdůležitější částí  Kritéria – originalita, jednoduchost, zapamatovatelnost, jednoznačnost  Písmová část – logotyp, obrazová část – symbol ← logotyp ← symbol

11 Corporate design Rastr:  Jednotný grafický formát  Díky stanovenému formátu je pro veřejnost snadné identifikovat firmu (např. identifikace odesílatele dopisu) Písmo a typografie:  Snadno čitelné, vyvážené a přehledné  Jednotný typ písma používaný při veškeré prezentaci

12 Corporate design Barva:  Někteří odborníci tvrdí, že barva jsou důležitější než značka  Lidé vnímají barvy intenzivněji o Modrá – studená, červená – aktivní, zelená – pasivní, žlutá – lehká, oranžová – teplá, fialová - těžká Design a architektura:  Image podniku tvoří i vzhled jeho budov a vnitřních prostor  Působí na zaměstnance i návštěvníky pomocí materiálů (sklo – studené, dřevo – teplné… atp) Grafický manuál:  Soubor pravidel corporate designu

13 Použitá literatura  VYSEKALOVÁ, Jitka. Image a firemní identita. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 190 s. ISBN 978-80-247-2790-5.  BOUČKOVÁ, Jana. Marketing. Praha: C. H. Beck, 2003, xvii, 432 s. ISBN 80-717-9577-1  KŘÍŽEK, Zdeněk a Ivan CRHA. Jak psát reklamní text. 4., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012, 220 s. Marketing (Grada). ISBN 978-80-247-4061-4.  SVOBODA, Václav. Public relations moderně a účinně. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2009, 239 s. ISBN 978-80- 247-2866-7.  FORET, Miroslav. Jak komunikovat se zákazníkem. 1.vyd. Praha: Computer Press, 2000, 200 s. ISBN 80-722-6301-3.

14 Použitá literatura  HORNÝ, Stanislav. Vizuální komunikace firem: budování důvěry a pozitivních vztahů s veřejností, image, reputace a identita organizace, média a PR, efektivní formy a prostředky PR, úspěšné strategie a taktiky. Vyd. 1. V Praze: Oeconomica, 2004, 134 s. ISBN 80-245-0762-5  BOUČKOVÁ, Jana. Marketing: budování důvěry a pozitivních vztahů s veřejností, image, reputace a identita organizace, média a PR, efektivní formy a prostředky PR, úspěšné strategie a taktiky. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2003, xvii, 432 s. ISBN 80-717-9577- 1.SVOBODA, Václav. Public relations moderně a účinně: budování důvěry a pozitivních vztahů s veřejností, image, reputace a identita organizace, média a PR, efektivní formy a prostředky PR, úspěšné strategie a taktiky. 1. vyd. Praha: Grada, 2006, 240 s. ISBN 80-247- 0564-8  BOUČKOVÁ, Jana. Marketing. Praha: C. H. Beck, 2003, xvii, 432 s. ISBN 80-717-9577-1

15 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Corporate identity Eliška Nenádlová. Corporate identity  Corporate identity zahrnuje komunikaci nejen v rámci organizace (vedení – zaměstnanci), ale."

Podobné prezentace


Reklamy Google