Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Corporate identity Eliška Nenádlová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Corporate identity Eliška Nenádlová."— Transkript prezentace:

1 Corporate identity Eliška Nenádlová

2 Corporate identity Corporate identity zahrnuje komunikaci nejen v rámci organizace (vedení – zaměstnanci), ale také komunikaci z podniku do okolí Firemní kultura, firemní identita Je to souhrn všech prvků, které činí firmu unikátní a odlišují ji od jiných, zejména konkurenčních firem Organizace s jednotným chováním a vystupováním si u vnější veřejnosti snadněji získá důvěru a stálejší sympatie.

3 Corporate identity 3 typy:
Monolithic identity – „deštníková“ identita, prezentace jako jeden celek (např. McDonald) Endorsed identity – „doložková“ identita, dceřiná společnost odlišná, avšak mateřská jasně na pozadí (např. Danone) Branded identity – strategie individuálních značek, každá sekce má svůj styl, s ostatními ničím nespojená, nejčastější je vznik fúzí (např. Procter & Gamble)

4 Historie První počátky můžeme sledovat již ve starověku, kdy se například armáda, církev nebo stát snažily o jednotný vzhled a sjednocené vystupování na veřejnosti V první polovině 20. století se objevila myšlenka tzv. corporate designu, kdy firmy chtěli vyjádřit odlišnost od konkurence Postupem času však firmy zjistily, že pouze sjednocený design k identitě firmy nestačí A tak se v 50. letech objevil pojem corporate identity, jehož prvně použil Walter Marguelies, ředitel podniku Lippincott&Marguelies Dnešní podoba se doutvářela v 80. letech v Americe

5 Schéma

6 Corporate communications
Je to veškerá komunikace firmy Styl, kterým společnost komunikuje s klienty, vnitřní i vnější veřejností S různými skupinami veřejnosti komunikujeme různým způsobem, komunikace však musí mít jednotící prvek – filozofii Do oblasti Corporate Communications můžeme zařadit kompletní mix marketingové komunikace – Public Relations, osobní prodej, Direct Marketing, podporu prodeje a reklamu

7 Corporate culture Začala se vyvíjet v počátkem 70. let v USA v důsledku analýzy úspěchů japonských firem Je systém hodnot způsobů chování a jednání spolupracovníků organizace Vyvíjí se většinou léta Vnitřní atmosféra (kultura) má velký podíl na úspěšnosti Je utvářena na základě vlivů, které ji formují: vnitřní × vnější, hmotné × nehmotné, minulé × současné, ovlivnitelné × neovlivnitelné, brzdící změnu × podporující změnu apod. Můžeme definovat základní okamžiky kontaktu s vnitřní i vnější veřejností (tzv. rituály), jako např. jednání se zákazníky, chování sekretářky při přijímání telefonického hovoru, chování vrátného, jednání pracovníků na telefonní infolince, způsob oblékání (leží i v poloze Corporate Designu)

8 Corporate Product Jsou to služby a výrobky, se kterými firma vystupuje na trhu Jejich kvalita, zpracování, design působí na veřejnost Oblast, která je řešená marketingem Úroveň produktu a jeho vlastnosti se společně s jednotnou komunikací a jednotnou kulturou, realizovanými v rámci jednotného designu, podílejí na tvorbě image subjektu Další prvky podílející se na vlastnosti produktu jsou: distribuční síť, servisní síť, způsob prodeje, cena, návod k použití, školení, kompatibilita, úroveň inovací atd. Distribuce, marketingová komunikace i cena musí být přizpůsobeny celkovému způsobu prezentace organizace (produktu), např. přeje-li si firma mít image dodavatele levného kvalitního zboží pro lidové vrstvy, nemůže být její produkt dostupný v luxusní distribuční síti za luxusní cenu

9 Corporate design Jednotný design nebo jednotný vizuální styl - výtvarné, grafické a barevné zpracování firemního stylu, které vizuálně prezentuje firmu na veřejnosti Jsou to použité barvy, zvukové efekty, texty Člověk je schopný si zapamatovat 80-85% toho, co vidí, avšak jen 15-20% toho, co slyší Musí být nezaměnitelný (např. Coca Cola – červená, tvar) obsahuje 6 základních prvků: značku, rastr, písmo a typografii, barvu, architektonický design a zvláštní opatření (propagační předměty, výstavy, přednášky atd.)

10 Corporate design ← logotyp ← symbol Značka a logotyp:
Rozvoj průmyslu v 19. století zapříčil potřebu firem odlišit se vizuálně a identifikovat Nejdůležitější částí Kritéria – originalita, jednoduchost, zapamatovatelnost, jednoznačnost Písmová část – logotyp, obrazová část – symbol ← logotyp ← symbol

11 Corporate design Rastr: Jednotný grafický formát
Díky stanovenému formátu je pro veřejnost snadné identifikovat firmu (např. identifikace odesílatele dopisu) Písmo a typografie: Snadno čitelné, vyvážené a přehledné Jednotný typ písma používaný při veškeré prezentaci

12 Corporate design Barva:
Někteří odborníci tvrdí, že barva jsou důležitější než značka Lidé vnímají barvy intenzivněji Modrá – studená, červená – aktivní, zelená – pasivní, žlutá – lehká, oranžová – teplá, fialová - těžká Design a architektura: Image podniku tvoří i vzhled jeho budov a vnitřních prostor Působí na zaměstnance i návštěvníky pomocí materiálů (sklo – studené, dřevo – teplné… atp) Grafický manuál: Soubor pravidel corporate designu

13 Použitá literatura VYSEKALOVÁ, Jitka. Image a firemní identita. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 190 s. ISBN BOUČKOVÁ, Jana. Marketing. Praha: C. H. Beck, 2003, xvii, 432 s. ISBN KŘÍŽEK, Zdeněk a Ivan CRHA. Jak psát reklamní text. 4., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012, 220 s. Marketing (Grada). ISBN SVOBODA, Václav. Public relations moderně a účinně. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2009, 239 s. ISBN FORET, Miroslav. Jak komunikovat se zákazníkem. 1.vyd. Praha: Computer Press, 2000, 200 s. ISBN

14 Použitá literatura HORNÝ, Stanislav. Vizuální komunikace firem: budování důvěry a pozitivních vztahů s veřejností, image, reputace a identita organizace, média a PR, efektivní formy a prostředky PR, úspěšné strategie a taktiky. Vyd. 1. V Praze: Oeconomica, 2004, 134 s. ISBN BOUČKOVÁ, Jana. Marketing: budování důvěry a pozitivních vztahů s veřejností, image, reputace a identita organizace, média a PR, efektivní formy a prostředky PR, úspěšné strategie a taktiky. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2003, xvii, 432 s. ISBN SVOBODA, Václav. Public relations moderně a účinně: budování důvěry a pozitivních vztahů s veřejností, image, reputace a identita organizace, média a PR, efektivní formy a prostředky PR, úspěšné strategie a taktiky. 1. vyd. Praha: Grada, 2006, 240 s. ISBN BOUČKOVÁ, Jana. Marketing. Praha: C. H. Beck, 2003, xvii, 432 s. ISBN

15 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Corporate identity Eliška Nenádlová."

Podobné prezentace


Reklamy Google