Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení"— Transkript prezentace:

1

2 Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení
Fungování předmětu 12 vyučovacích hodin ve 3 blocích Evidence docházky Zápočtový test Aktuální informace a materiály na smetana.filmovka.cz Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení

3 Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení
Cíle předmětu Spíše pochopit než memorovat Pochopení pojmů, s kterými se běžný uživatel PC setkává Přiblížení práce grafika a usnadnění komunikace ve výrobním procesu Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení

4 Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení
Struktura předmětu Průřezové probrání stavebních kamenů počítačové grafiky Techniky tvorby vizuálních efektů Práce s fotkami Práce s videem Práce s 3D grafikou Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení

5 Základy počítačového zobrazení
Obsah: Barvy Světlo, oko, ukládání a zobrazení dat, barevné prostory Uložení a prezentace obrazu Rastrová a vektorová grafika, DPI Grafické a videové soubory Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení

6 Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení
Barvy Pozorování barev Oko Čip Záznam barev v PC Prezentace barev Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení

7 Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení
Barvy Pozorování barev Oko Čip Záznam barev v PC Prezentace barev Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení

8 Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení
Světlo Elektromagnetické vlnění Vlnění – výška vlny, délka vlny, frekvence = 1 / perioda Zdroj: Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení

9 Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení
Oko Tyčinky – rychlé senzory, černobílé vnímání, periferní a noční vidění Čípky – pomalejší, barevné vidění 3 druhy citlivé na různé vlnové délky Červená, zelená, modrá Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení

10 Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení
Interpretace světla Senzory oka citlivé na část elektromagnetického vlnění ( nm) Rychlost světla =  299 792 458 m/s  299 792 458 / f = lambda (délka vlny) Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení

11 Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení
Interpretace světla Délka vlny = barva Výška vlny = intenzita (tmavost) Vyzařované (barva /teplota světla) / odražené světlo (pohlcení světla) Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení

12 Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení
Čípky Nejvíce citlivé na vlnění odpovídající: červené, zelené a modré barvě S menší intenzitou vnímají i okolní délky vln Míra vybuzení –> mozek, interpretace barvou Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení

13 Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení
Čípky Zdroj: Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení

14 Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení
Zpracování barvy Měření intenzity světla Filmový pás – tři filtry Čipy pro digitální záznam – tři druhy diod Obrazovky – zobrazení v RGB Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení

15 Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení
Barvy Pozorování barev Oko Čip Záznam barev v PC Prezentace barev Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení

16 Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení
Ukládání dat Čísla a písmena Hodnoty a slova Příkazy a data pro PC Programy a informace pro uživatele Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení

17 Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení
Bit Nejmenší jednotka informace Hodnoty – 1 / 0 (ANO / NE) Elektrické napětí, světlo, dírky Dvojková soustava Uskupení + pravidla – jakákoliv informace Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení

18 Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení
Dvojková soustava Převod do desítkové soustavy: pozice bitu = exponent čísla 2 => = =16+2+1=19 8192, 4096, 2048, 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení

19 Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení
Dvojková soustava Maximální zapsatelná hodnota je o 1 nižší, než je 2počet bitů 26 = 64; tudíž 6 bitů vyjádří 64 hodnot, konkrétně 0 až 63 Větší složitost: záporné a desetinné čísla – použití pravidel Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení

20 Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení
Bajt 1B = 8b (anglicky: 1 Byte = 1 bite) Bajt (B), Kilobajt (kB), Megabajt, (MB), Gigabajt (GB), Terabajt (TB) Max. rychlost internetového připojení: 16Mbity/s = 2MB/s (= 16 ÷ 8 ) Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení

21 Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení
Znaky Tabulka ASCII – definuje převod z čísel na znaky (lze spustit na klávesnici kombinací levý ALT + Num klávesnice) Původní – 7bitů = 128 různých znaků Nestačí, +další bity pro rozšíření Rozšíření jsou nejednoznačná => různé druhy kódování Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení

22 Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení
Tabulka ASCII Zdroj: Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení

23 Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení
Uložení barvy Běžný formát – 8 bitů na barvu = 256 odstínů 3 barvy – červená, zelená, modrá = 2563 = 16 milionů barev Jejich složením lze pro lidské oko napodobit velká většina viditelného spektra Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení

24 Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení
Uložení barvy Barva = kanál; ukládá se více kanálů – alpha = průhlednost např. Více bitů na barvu –výhody pro barvení, větší dynamický rozsah – HDR Nakonec je ale prezentováno 8 bity Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení

25 Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení
Simulace spektra Barevné prostory Kombinací 3 vlnových délek (3 barev) nelze vytvořit celé viditelné spektrum Znázorněno v chromatickém diagramu CIE 1931 Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení

26 Chromatický diagram CIE 1931
Zdroj Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení

27 Chromatický diagram a RGB
Zdroj Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení

28 Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení
Barvy Pozorování barev Oko Čip Záznam barev v PC Prezentace barev Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení

29 Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení
Prezentace barev Dva rozdílné druhy míchání barev dle zařízení Monitor – pixely, aditivní míchání Tiskárna – tečky, subtraktivní míchání Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení

30 Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení
Aditivní míchání Zařízení, které vydávají světlo Používá se systém míchání červené, zelené a modré barvy Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení

31 Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení
Aditivní míchání Zdroj Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení

32 Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení
Aditivní míchání Monitor je soustava pixelů, ty tvoří síť, tzv. rastr Každý pixel je schopen zářit jednou ze 16 milionů barev Pixel se skládá ze tří subpixelů: R, G, B Přímé zobrazení toho, co je uloženo v paměti Behind the lens of a 41MP Nokia Lumia 1020 Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení

33 Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení
Aditivní míchání Behind the lens of a 41MP Nokia Lumia 1020 Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení

34 Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení
Subtraktivní míchání Medium, které pohlcuje a odráží světlo Používá se systém míchání azurové, purpurové a žluté barvy Označení CMYK: Cyan, Magenta, Yellow Plus černá barva - blacK Použití přídavných barev a speciálních nenamíchatelných barev Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení

35 Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení
Subtraktivní míchání Zdroj CMYK Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení

36 Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení
Role černé v CMYK Barvy musí být možno překrývat – nejsou tedy maximálně syté Kombinace barev CMY tak dá víceméně šedivou barvu Černá barva často používaná Je levnější použít jednu barvu namísto tří Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení

37 Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení
Subtraktivní míchání Barvu nelze zesvětlit, jen změnit velikost kapky Ředění barev pomocí ditheringu Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení

38 Dithering Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/DPI
Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení

39 Tiskárna a monitor Pixely Tečky
Zdroj: Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení

40 Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení
RGB a CMYK Barvy z RGB (nejčastější uložení v PC) je třeba na CMYK převést Monitor zobrazí jen přibližně, jak budou barvy vypadat po tisku Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení

41 Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení
Uložení obrazu Z barev se skládá obraz Složení obrazu Rastr Vektorové Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení

42 Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení
Rastr Mozaika Rozlišení – šířka x výška v pixelech (px) Omezení velikosti obrazu Zvětšení: rozpixelování či rozmazání Antialiasing: následují tři příklady Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení

43 Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení
Šikmé čáry Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení

44 Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení
Zvětšení rastru Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení

45 Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení
Vzorkovací frekvence Zdroj: Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení

46 Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení
Poměr stran Poměry stran – 4:3; 3:2; 16:9 = 1.78:1; .. 2K = 2048 px? Různé definice, jde o šířku 1080p = jde o výšku (1920 x 1080) Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení

47 Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení
Poměr stran 8 megapixelů (Mpx) ~ px na ploše 13 Mpx = 4128 px x 3096 px = = px Oříznutí při převodu mezi poměry Např. při kombinování různých poměrů Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení

48 Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení
Pixel aspect ratio Poměr stran pixelu Určuje tvar všech pixelů v rastru Tento poměr je nejčastěji zadán desetinným číslem Pokud je 1, pixel je čtvrcový, pokud je větší jak 1, pixel má větší šířku Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení

49 Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení
Pixel aspect ratio Poměr stran obrazu je ještě upraven šířkou jeho pixelů Využívá ho např. formát PAL Formát PAL s poměrem stran 4:3 má stejný počet pixelů (šířka i výška, 720x576) jako PAL widescreen – ten má však poměr stran 16:9 právě díky rozdílné hodnotě pixel aspect ratio Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení

50 Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení
DPI / PPI Dots / Pixels per inch 1 palec = 2,54 cm Informace o převodu mezi rastrem (px) a mírami reálného světa (palce, cm) Definuje velikost bodu / pixelu Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení

51 Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení
DPI Monitor – 72 DPI, neovlivňuje zobrazení Tiskárna – „300 DPI“, dle technologie Scanner – velikost scannu Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení

52 Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení
DPI Požadavky na velikost DPI Vzdálenost pozorovatele (mobil / billboard) Tisk vyžaduje větší DPI kvůli způsobu míchání barev Full HD při 300 DPI– jen 16,256 cm Papír A5 je 21 cm x 14,8 cm Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení

53 Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení
Vektorová grafika Namísto rastru je obraz popsán matematicky Body, křivky, tečny tvoří obrys Obrys může mít výplň a obrysovou čáru Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení

54 Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení
Vektorová grafika Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení

55 Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení
Vektorová grafika Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení

56 Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení
Vektorová grafika Nekonečná přesnost při převodu na pixely či tečky Dá se měnit velikost bez vedlejších efektů Menší požadavky na paměť Náročné na výpočet Písmo, loga, sázení, počítačové obrazy Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení

57 Vektorová grafika Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Vector_graphics
Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení

58 Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení
Grafické soubory Uložení dat do souboru Mimo obrazu v souboru i metadata Nejčastěji formát Exif Zařízení, čas, místo pořízení, nastavení při fotografování, popř. náhled Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení

59 Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení
Grafické soubory RAW data – nezpracované údaje z chipu zařízení Obvykle je fotografie zpracovaná Komprese – zmenšení velikosti, kterou data zabírají v paměti Ztrátová komprese – originál je ztracen Bezztrátová komprese – originál lze spočítat Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení

60 Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení
Grafické soubory Nekomprimované: BMP, MAP, EXR Ztrátové: JPG, GIF Bezztrátové: PNG Volitelné: TIFF Vektorové: PDF, SVG, SWF Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení

61 Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení
JPG komprese Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení

62 Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení
Video Stručně Skládá se z jednotlivých obrazů / snímků Jak rychle se budou střídat určuje údaj fps = frame per second Evropa používá 25 fps Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení

63 Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení
Video a komprese Často se používá ztrátová komprese Např. zvolí klíčové snímky (třeba každý 7. frame) a rozstříhané části snímků mezi nimi jen posouvá Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení

64 Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení
Video a komprese Je třeba ztrátovou kompresi použít jen jednou Videa s bezztrátovou jsou objemné Často se používají sekvence obrázků Tj. 1 frame = 1 soubor Lepší kontrola, více kanálů, (render) Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení

65 Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení
Formáty videa Kontejner určuje příponu souboru Kodek určuje typ komprese videa Říkáme pak že např. kodek H 264 může nést kontejner mp4 i mov Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení

66 Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení
Děkuji za pozornost Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení


Stáhnout ppt "Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení"

Podobné prezentace


Reklamy Google