Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fungování předmětu 12 vyučovacích hodin ve 3 blocích Evidence docházky Zápočtový test Aktuální informace a materiály na smetana.filmovka.cz Počítačová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fungování předmětu 12 vyučovacích hodin ve 3 blocích Evidence docházky Zápočtový test Aktuální informace a materiály na smetana.filmovka.cz Počítačová."— Transkript prezentace:

1

2 Fungování předmětu 12 vyučovacích hodin ve 3 blocích Evidence docházky Zápočtový test Aktuální informace a materiály na smetana.filmovka.cz Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení2

3 Cíle předmětu Spíše pochopit než memorovat Pochopení pojmů, s kterými se běžný uživatel PC setkává Přiblížení práce grafika a usnadnění komunikace ve výrobním procesu Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení3

4 Struktura předmětu Průřezové probrání stavebních kamenů počítačové grafiky Techniky tvorby vizuálních efektů – Práce s fotkami – Práce s videem – Práce s 3D grafikou Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení4

5 Základy počítačového zobrazení Obsah: Barvy – Světlo, oko, ukládání a zobrazení dat, barevné prostory Uložení a prezentace obrazu – Rastrová a vektorová grafika, DPI Grafické a videové soubory Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení5

6 Barvy Pozorování barev – Oko – Čip Záznam barev v PC Prezentace barev Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení6

7 Barvy Pozorování barev – Oko – Čip Záznam barev v PC Prezentace barev Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení7

8 Světlo Elektromagnetické vlnění Vlnění – výška vlny, délka vlny, frekvence = 1 / perioda Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení8 Zdroj: http://www.e-architekt.cz/obrazky2008/11/_8900_audiomaster/audiomaster-akustika-02-vlnova%20delka.jpg

9 Oko Tyčinky – rychlé senzory, černobílé vnímání, periferní a noční vidění Čípky – pomalejší, barevné vidění – 3 druhy citlivé na různé vlnové délky – Červená, zelená, modrá Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení9

10 Interpretace světla Senzory oka citlivé na část elektromagnetického vlnění (380-720 nm) Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení10

11 Interpretace světla Délka vlny = barva Výška vlny = intenzita (tmavost) Vyzařované (barva /teplota světla) / odražené světlo (pohlcení světla) Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení11

12 Čípky Nejvíce citlivé na vlnění odpovídající: červené, zelené a modré barvě S menší intenzitou vnímají i okolní délky vln Míra vybuzení –> mozek, interpretace barvou Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení12

13 Čípky Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení13 Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Cone_cell

14 Zpracování barvy Měření intenzity světla Filmový pás – tři filtry Čipy pro digitální záznam – tři druhy diod Obrazovky – zobrazení v RGB Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení14

15 Barvy Pozorování barev – Oko – Čip Záznam barev v PC Prezentace barev Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení15

16 Ukládání dat Čísla a písmena Hodnoty a slova Příkazy a data pro PC Programy a informace pro uživatele Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení16

17 Bit Nejmenší jednotka informace Hodnoty – 1 / 0 (ANO / NE) Elektrické napětí, světlo, dírky Dvojková soustava Uskupení + pravidla – jakákoliv informace Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení17

18 Dvojková soustava Převod do desítkové soustavy: pozice bitu = exponent čísla 2 1 0 0 1 1 2 4 2 3 2 2 2 1 2 0 => 2 4 +2 1 +2 0 = =16+2+1=19 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 8192, 4096, 2048, 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení18

19 Dvojková soustava Maximální zapsatelná hodnota je o 1 nižší, než je 2 počet bitů 2 6 = 64; tudíž 6 bitů vyjádří 64 hodnot, konkrétně 0 až 63 Větší složitost: záporné a desetinné čísla – použití pravidel Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení19

20 Bajt 1B = 8b (anglicky: 1 Byte = 1 bite) Bajt (B), Kilobajt (kB), Megabajt, (MB), Gigabajt (GB), Terabajt (TB) Max. rychlost internetového připojení: 16Mbity/s = 2MB/s (= 16 ÷ 8 ) Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení20

21 Znaky Tabulka ASCII – definuje převod z čísel na znaky (lze spustit na klávesnici kombinací levý ALT + Num klávesnice) Původní – 7bitů = 128 různých znaků Nestačí, +další bity pro rozšíření Rozšíření jsou nejednoznačná => různé druhy kódování Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení21

22 Tabulka ASCII Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení22 Zdroj: http://www.gjszlin.cz/ivt/esf/ostatni-sin/images/01_ascii.png

23 Uložení barvy Běžný formát – 8 bitů na barvu = 256 odstínů 3 barvy – červená, zelená, modrá = 256 3 = 16 milionů barev Jejich složením lze pro lidské oko napodobit velká většina viditelného spektra Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení23

24 Uložení barvy Barva = kanál; ukládá se více kanálů – alpha = průhlednost např. Více bitů na barvu –výhody pro barvení, větší dynamický rozsah – HDR – Nakonec je ale prezentováno 8 bity Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení24

25 Simulace spektra Barevné prostory Kombinací 3 vlnových délek (3 barev) nelze vytvořit celé viditelné spektrum Znázorněno v chromatickém diagramu CIE 1931 Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení25

26 Chromatický diagram CIE 1931 Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení26 Zdroj http://cs.wikipedia.org/wiki/ Gamut

27 Chromatický diagram a RGB Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení27 Zdroj http://cs.wikipedia.org/wiki/ Gamut

28 Barvy Pozorování barev – Oko – Čip Záznam barev v PC Prezentace barev Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení28

29 Prezentace barev Dva rozdílné druhy míchání barev dle zařízení – Monitor – pixely, aditivní míchání – Tiskárna – tečky, subtraktivní míchání Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení29

30 Aditivní míchání Zařízení, které vydávají světlo Používá se systém míchání červené, zelené a modré barvy Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení30

31 Aditivní míchání Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení31 Zdroj http://cs.wikipedia.org/wiki/ RGB

32 Aditivní míchání Monitor je soustava pixelů, ty tvoří síť, tzv. rastr Každý pixel je schopen zářit jednou ze 16 milionů barev Pixel se skládá ze tří subpixelů: R, G, B – Přímé zobrazení toho, co je uloženo v paměti Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení32

33 Aditivní míchání Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení33

34 Subtraktivní míchání Medium, které pohlcuje a odráží světlo Používá se systém míchání azurové, purpurové a žluté barvy Označení CMYK: Cyan, Magenta, Yellow Plus černá barva - blacK Použití přídavných barev a speciálních nenamíchatelných barev Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení34

35 Subtraktivní míchání Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení35 Zdroj http://cs.wikipedia.org/wiki/ CMYK

36 Role černé v CMYK Barvy musí být možno překrývat – nejsou tedy maximálně syté Kombinace barev CMY tak dá víceméně šedivou barvu Černá barva často používaná Je levnější použít jednu barvu namísto tří Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení36

37 Subtraktivní míchání Barvu nelze zesvětlit, jen změnit velikost kapky Ředění barev pomocí ditheringu Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení37

38 Dithering Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení38 Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/DPI

39 Tiskárna a monitor Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení39 Zdroj: http://www.mediachance.com/faqdpi.htm Tečky Pixely

40 RGB a CMYK Barvy z RGB (nejčastější uložení v PC) je třeba na CMYK převést Monitor zobrazí jen přibližně, jak budou barvy vypadat po tisku Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení40

41 Uložení obrazu Z barev se skládá obraz Složení obrazu – Rastr – Vektorové Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení41

42 Rastr Mozaika Rozlišení – šířka x výška v pixelech (px) Omezení velikosti obrazu Zvětšení: rozpixelování či rozmazání – Antialiasing: následují tři příklady Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení42

43 Šikmé čáry Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení43

44 Zvětšení rastru Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení44

45 Vzorkovací frekvence Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení45 Zdroj: http://www.cs.berkeley.edu/~sequin/CS184/IMGS/Sampl_Prefilter_F37.jpg

46 Poměr stran Poměry stran – 4:3; 3:2; 16:9 = 1.78:1;.. 2K = 2048 px? Různé definice, jde o šířku 1080p = jde o výšku (1920 x 1080) Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení46

47 Poměr stran 8 megapixelů (Mpx) ~ 8 000 000 px na ploše – 13 Mpx = 4128 px x 3096 px = = 12 780 288 px Oříznutí při převodu mezi poměry – Např. při kombinování různých poměrů Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení47

48 Pixel aspect ratio Poměr stran pixelu Určuje tvar všech pixelů v rastru Tento poměr je nejčastěji zadán desetinným číslem Pokud je 1, pixel je čtvrcový, pokud je větší jak 1, pixel má větší šířku Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení48

49 Pixel aspect ratio Poměr stran obrazu je ještě upraven šířkou jeho pixelů Využívá ho např. formát PAL Formát PAL s poměrem stran 4:3 má stejný počet pixelů (šířka i výška, 720x576) jako PAL widescreen – ten má však poměr stran 16:9 právě díky rozdílné hodnotě pixel aspect ratio Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení49

50 DPI / PPI Dots / Pixels per inch 1 palec = 2,54 cm Informace o převodu mezi rastrem (px) a mírami reálného světa (palce, cm) Definuje velikost bodu / pixelu Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení50

51 DPI Monitor – 72 DPI, neovlivňuje zobrazení Tiskárna – „300 DPI“, dle technologie Scanner – velikost scannu Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení51

52 DPI Požadavky na velikost DPI – Vzdálenost pozorovatele (mobil / billboard) – Tisk vyžaduje větší DPI kvůli způsobu míchání barev – Full HD při 300 DPI– jen 16,256 cm – Papír A5 je 21 cm x 14,8 cm Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení52

53 Vektorová grafika Namísto rastru je obraz popsán matematicky Body, křivky, tečny tvoří obrys Obrys může mít výplň a obrysovou čáru Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení53

54 Vektorová grafika Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení54

55 Vektorová grafika Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení55

56 Vektorová grafika Nekonečná přesnost při převodu na pixely či tečky – Dá se měnit velikost bez vedlejších efektů – Menší požadavky na paměť – Náročné na výpočet Písmo, loga, sázení, počítačové obrazy Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení56

57 Vektorová grafika Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení57 Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Vector_graphics

58 Grafické soubory Uložení dat do souboru Mimo obrazu v souboru i metadata – Nejčastěji formát Exif – Zařízení, čas, místo pořízení, nastavení při fotografování, popř. náhled Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení58

59 Grafické soubory RAW data – nezpracované údaje z chipu zařízení Obvykle je fotografie zpracovaná Komprese – zmenšení velikosti, kterou data zabírají v paměti – Ztrátová komprese – originál je ztracen – Bezztrátová komprese – originál lze spočítat Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení59

60 Grafické soubory Nekomprimované: BMP, MAP, EXR Ztrátové: JPG, GIF Bezztrátové: PNG Volitelné: TIFF Vektorové: PDF, SVG, SWF Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení60

61 JPG komprese Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení61

62 Video Stručně Skládá se z jednotlivých obrazů / snímků Jak rychle se budou střídat určuje údaj fps = frame per second Evropa používá 25 fps Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení62

63 Video a komprese Často se používá ztrátová komprese Např. zvolí klíčové snímky (třeba každý 7. frame) a rozstříhané části snímků mezi nimi jen posouvá Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení63

64 Video a komprese Je třeba ztrátovou kompresi použít jen jednou Videa s bezztrátovou jsou objemné Často se používají sekvence obrázků – Tj. 1 frame = 1 soubor – Lepší kontrola, více kanálů, (render) Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení64

65 Formáty videa Kontejner určuje příponu souboru Kodek určuje typ komprese videa Říkáme pak že např. kodek H 264 může nést kontejner mp4 i mov Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení65

66 Děkuji za pozornost Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení66


Stáhnout ppt "Fungování předmětu 12 vyučovacích hodin ve 3 blocích Evidence docházky Zápočtový test Aktuální informace a materiály na smetana.filmovka.cz Počítačová."

Podobné prezentace


Reklamy Google