Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÁ PRÓZA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÁ PRÓZA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ"— Transkript prezentace:

1 ČESKÁ PRÓZA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ
Josef Florian (Stará Říše) - katolicky orientovaný myslitel, literát, vydavatel, překladatel z francouzštiny a angličtiny ČESKÁ PRÓZA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ EXPRESIONISMUS KATOLICKÁ PRÓZA Mgr. Michal Oblouk

2 EXPRESIONISMUS evropský, především německý umělecký směr
vývoj započal kolem roku 1880, jeho popularita začala stoupat během a především po první světové válce - mezi lety 1910 – 1920 vznikl jako protiklad impresionismu a naturalismu - odmítl umění zobrazující skutečnost i umění snažící zprostředkovat skutečnost pomocí dojmů hlavním cílem je vyjádřit vlastní prožitky a vlastní pocity bez ohledu na jakékoli konvence, pro zvýšení efektu prožitku často dochází k deformaci reality životní pocit rozkladu hodnot, úzkosti, absurdity světa válka tento pocit zvýraznila – únik od reality ke snu skutečnost spisovatele deformována (grotesknost) vyjádření obavy o osud člověka, chápání reality zevnitř vyjádření duševních pocitů úzkosti, tísně, zoufalství, děsu, hrůzy z násilí, útrap a strádání

3 LITERÁRNÍ SKUPINA sdružení moravských autorů, kteří se hlásili k expresionismu byla založena roku 1921 v Brně, r byl vydán Manifest, který kladl velký důraz na mravní přeměnu lidí a jejich „sbratření“ cíle - představovat nové postupy, nový vztah k věcem a životu časopis Host zakladatelé - Lev Blatný, literární historik František Götz, básník Josef Chaloupka, dramatik a literární kritik Čestmír Jeřábek, básník a prozaik Bartoš Vlček a Jiří Wolker v roce 1929 ukončila činnost

4 LADISLAV KLÍMA (1878 – 1928) filozof, prozaik, dramatik a básník narodil se v Domažlicích v rodině mlynáře z domažlického gymnázia byl vyloučen za hanlivý výrok o habsburské monarchii, přestoupil na gymnázium do chorvatského Záhřebu, které nedokončil od r žil v Praze samotářským životem přispíval do různých časopisů (Tribuna, Právo lidu) žil jednak z dědictví po příbuzných, jednak z drobných příspěvků od přátel, neustále zápasil s bídou, byl alkoholik a silný kuřák zemřel v Praze na tuberkulózu dílo: SVĚT JAKO VĚDOMÍ A NIC – filozofický spis VELKÝ ROMÁN I. – III. – torzo hrůzostrašného románu UTRPENÍ KNÍŽETE STERNENHOCHA – „groteskní romaneto“, příběh třiatřicetiletého německého šlechtice a jeho podstatně mladší ženy Helgy, kterou obdivuje i nenávidí, Helga svého muže všemožně ponižuje a dopouští se i zločinu, že zabije jejich dítě; psychicky týraný kníže ji nechává zemřít hladem a pronásledován výčitkami sám umírá SLAVNÁ NEMESIS A JINÉ PŘÍBĚHY

5 RICHARD WEINER (1884 – 1937) básník, prozaik a publicista židovského původu narodil se v Písku v rodině obchodníka vystudoval chemii, obor pivovarnictví, věnoval se ale literatuře v 1. světové válce bojoval na srbské frontě, ale r musel být propuštěn pro nervový kolaps po válce pracoval jako zahraniční dopisovatel Lidových novin v Paříži zemřel v Praze dílo: LÍTICE, NETEČNÝ DIVÁK, ŠKLEB – povídkové soubory, otřesná zkušenost z války LAZEBNÍK – esej a 4 prózy, kritika evropské civilizace, odcizení člověka, otázky smyslu života a smrti HRA DOOPRAVDY – dvojice delších próz (Hra na čtvrcení, Hra na čest a oplátku) MNOHO NOCÍ, ZÁTIŠÍ S KULICHEM, HERBÁŘEM A KOSTKAMI, MEZOPOTÁMIE – básnické sbírky

6 JAN WEISS (1892 – 1972) spisovatel (prozaik), jeden ze zakladatelů české sci-fi, nositel titulu zasloužilý umělec narodil se v Jilemnici v rodině obchodníka po maturitě na gymnáziu ve Dvoře Králové začal studovat ve Vídni práva r musel narukovat do 1. světové války, bojoval na italské a ruské frontě r byl zajat a prošel zajateckými tábory na Sibiři (onemocněl skvrnitým tyfem) r se přidal k československým legiím, do ČSR se vrátil v r. 1920 v letech 1920 – 1939 (po okupaci musel odejít do výslužby) a 1945 – 1947 pracoval jako úředník na ministerstvu veřejných prací od r se věnoval pouze literatuře zemřel v Praze jeho dcerou je spisovatelka Jana Dubová

7 WEISSOVO DÍLO Barák smrti, Bláznivý regiment – povídky o zajateckém táboře zamořeném tyfem, prolínání konkrétních skutečností se sny a halucinacemi vojáků, zážitky ze zajetí a z legií Zrcadlo, které se opožďuje – povídky s imaginativními zápletkami Dům o tisíci patrech – utopický román, románový přepis horečnatých vizí vojáka nakaženého tyfem, tomuto vojákovi (Petr Brok) se svět promění v tisíci patrový dům, kde probíhají procesy jako v běžném životě, ty jsou však umocněny představami o uvězněné princezně, boj detektiva se zločincem Škola zločinu – kriminálně psychologický příběh Mlčeti zlato - společenská satira, groteska s psychologickými prvky Spáč ve zvěrokruhu – román kritizující společnost Země vnuků, Hádání o budoucím, Družice a hvězdoplavci - sci-fi

8 LEV BLATNÝ (1894 – 1930) básník, dramatik, prozaik, divadelní kritik a dramaturg narodil se v Brně v hudebnické rodině vystudoval práva na UK, jako právník působil u státních drah v Brně v letech 1915–1918 byl vojákem v Haliči, Bukovině, Sedmihradsku a Albánii byl spoluzakladatelem a prvním předsedou brněnské Literární skupiny, redaktor jejího časopisu Host v letech 1925 – 1928 byl lektorem a dramaturgem brněnského Národního divadla jeho syn Ivan Blatný byl básník zemřel na tuberkulózu v Kvetnici u Popradu dílo: VÍTR V OHRADĚ, POVÍDKY Z HOR – téma války, smrti nebo tragikomické příběhy KOKOKO-DÁK!, SMRT NA PRODEJ – groteskní provokativní hry

9 JOSEF VÁCHAL (1884 – 1969) malíř, grafik, ilustrátor, sochař, řezbář, spisovatel a básník, zasloužilý umělec narodil se v Milavčích u Domažlic (jeho otec byl bratranec Mikoláše Alše), vychován prarodiči nedokončil gymnázium, nakonec se vyučil knihvazačem r spoluzaložil výtvarné sdružení Sursum aktivně se účastnil 1. světové války po nástupu komunistického režimu se postupně dostával do kulturní i společenské izolace zemřel ve Studeňanech u Jičína autor vzácných bibliofilií, propagátor spiritismu, studoval náboženství a magii, měl kladný vztah ke zvířatům (zejména psům) a přírodě dílo: KRVAVÝ ROMÁN - skládá se z padesáti spíše kratších kapitol, které rozvíjejí na sobě nezávisle několik dějových linií, které se různě propojují, hl. téma: boj jezuitů se svobodnými zednáři, autor si knihu sám vysázel, opatřil dřevoryty, kniha vyšla v 17 exemplářích

10 JAKUB DEML (1878 – 1961) kněz, básník a spisovatel
narodil se v Tasově v rodině chalupníka a kupce studoval na třebíčském gymnáziu, vstoupil do brněnského semináře a r byl vysvěcen na kněze jako kněz působil na různých místech, např. ve Staré Říši, pro své nonkonformní názory a spory s církví byl ale předčasně penzionován r postavil v rodném Tasově dům, ve kterém žil až do smrti počátkem 30. let prožíval osobní i uměleckou krizi, rozešel se s řadou přátel, kritizoval Masaryka po válce byl obviňován z kolaborace kvůli svým kritickým výrokům o Židech (nepotvrdilo se, na přímluvu V. Nezvala dostal jen podmínku) v 50. letech nesměl vydávat zemřel v Třebíči na jeho tvorbu mělo velký vliv přátelství s O. Březinou a spojení s Katolickou modernou ve své době nebyl příliš ceněn, ale díky své tvorbě je považován za předchůdce moderních literárních směrů, zejména surrealismu

11 DÍLO J. DEMLA Hrad smrti, Tanec smrti – lyrické prózy laděné expresionisticky, téma smrti, existenciální úzkosti z ohrožení Moji přátelé – lyrizovaná próza, oslovuje zde květiny, nahlíží na ně jako na osoby Miriam – milostná poezie v próze Šlépěje – 26 svazků deníkových zápisků z let 1917 – 1941, básnické i prozaické texty, poznámky, komentáře, polemiky, aforismy, úvahy Mé svědectví o Otokaru Březinovi – vzpomínková kniha Zapomenuté světlo – nejznámější autorovo dílo, výpověď o vlastním zoufalství (konflikt smyslovosti a kněžství), soubor vzájemně propojených esejů, rodný Tasov

12 JAROSLAV DURYCH (1886 – 1962) vojenský lékař, katolický prozaik, básník, dramatik a publicista narodil se v Hradci Králové v rodině novináře vystudoval lékařskou fakultu v Praze během 1. světové války působil jako vojenský lékař v Haliči po válce si v Přerově zřídil soukromou praxi, brzy se vrátil do vojenské služby, v československé armádě dosáhl hodnosti plukovníka v letech 1923–1930 působil jako přednosta oddělení ve vojenské nemocnici v Hradisku u Olomouce v době nacistické okupace a komunistického režimu žil v izolaci a jeho díla nesměla být vydávána svými názory se řadí k nejkonzervativnějším autorům své doby (tvrdě kritizoval K. Čapka) ve 30. letech otevřeně podporoval frankismus ve Španělsku, obdivoval katolické země zemřel v Praze obdivoval dobu baroka (kontrastnost), měl výrazný vliv na rozvoj českého katolicismu v 1. polovině 20. století

13 DÍLO J. DURYCHA Sedmikráska – novela, milostný příběh s prvky symbolismu Bloudění – tzv. Větší valdštejnská trilogie, téma bloudění = cesta ke katolictví, děj se odehrává od popravy českých pánů na Staroměstském náměstí, Jiří, proticísařský rebel, zprvu oddaný páže "zimní královny" Alžběty, později ve službách Albrechta z Valdštejna; ztělesňuje český národ; zamiluje se do Andělky, která je Španělka (Katalánka) a ztělesňuje katolickou víru a zbožnost, Jiří, smrtelně zraněn v Chebu při obraně Albrechta proti vyslaným vrahům, je před smrtí sezdán s Andělkou a zplodí s ní dítě, symbol naděje nového pokolení Rekviem – tzv. Menší valdštejnská trilogie, 3 povídky (Kurýr, Budějovická louka, Valdice) s tematikou osudu Albrechta z Valdštejna (doba po jeho smrti) Boží duha – novela, milostný vztah staršího muže a německé dívky v troskách pohraniční vesnice po odsunu Němců Služebníci neužiteční – román o jezuitské misii v Japonsku v 17. století, skončí roku 1622 zmasakrováním misionářů, které je popsáno nesmírně drasticky a detailně, hlavním hrdinou je jezuitský misionář a světec Karel Spinola Masopust – historický román z doby vpádu Pasovských do Prahy

14 JAN ČEP (1902 – 1974) spisovatel, esejista a překladatel katolické orientace narodil se v Myslechovicích u Litovle v rodině chalupníka studia jazyků na filozofické fakultě UK nedokončil v letech 1926 – 1927 pracoval ve Staré Říši u vydavatele Josefa Floriana (byli přátelé), pak v Praze jako lektor v nakladatelství Melantrich publikoval v různých časopisech (Tvar, Akord) během války žil ve svém rodišti r byl vyloučen ze Syndikátu českých spisovatelů, následně emigroval do Francie, domů se již nikdy nevrátil v letech 1951 – 1954 žil v Mnichově, kde působil v rádiu Svobodná Evropa, pak se vrátil do Francie mimo svoji vlast se necítil šťastný, protože k ní měl velmi silný vztah, přemýšlel o tom, že se stane knězem, ale nakonec se roku 1954 oženil r prodělal mozkovou mrtvici, což mu znemožnilo další veřejnou činnost zemřel v Paříži, kde je i pochován

15 DÍLO J. ČEPA Hranice stínu – autorův jediný román, hl. hrdina, učitel Randa, se po milostném zklamání a existenční prohře vrací do rodného kraje, svěřuje se svému dědečkovi a ve vesnickém prostředí a víře mizí jeho deprese a nachází smysl svého života Dvojí domov, Vigilie, Cesta na jitřní, Zeměžluč, Letnice, Děravý plášť, Modrá a zlatá, Tvář pod pavučinou – povídkové soubory, motiv hledání domova jako ztraceného ráje, hrdinové překonávají těžký osud návratem k rodovým tradicím a náboženskou vírou Sestra úzkost – francouzsky psané vzpomínky a meditace o smyslu života

16 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Ladislav_Kl%C3%ADma
https://cs.wikipedia.org/wiki/Liter%C3%A1rn%C3%AD_skupina https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Chaloupka https://cs.wikipedia.org/wiki/Barto%C5%A1_Vl%C4%8Dek https://cs.wikipedia.org/wiki/Expresionismus https://cs.wikipedia.org/wiki/Bloud%C4%9Bn%C3%AD https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Florian


Stáhnout ppt "ČESKÁ PRÓZA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google