Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Navrhované změny legislativy ČR a EU v oblasti veterinární hygieny

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Navrhované změny legislativy ČR a EU v oblasti veterinární hygieny"— Transkript prezentace:

1 Navrhované změny legislativy ČR a EU v oblasti veterinární hygieny
MVDr. Jan Váňa

2 Obsah Již účinné změny legislativy Připravované změny Předpisy EU
Předpisy ČR Připravované změny

3 Již účinné změny právních předpisů EU

4 NAŘÍZENÍ (EU) č. 931/2011 o požadavcích na sledovatelnost stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 pro potraviny živočišného původu Účinnost od Níže uvedené informace musí doprovázet potraviny živočišného původu, a musí být k dispozici na vyžádání: Přesný popis potraviny, množství nebo objem potraviny, jméno a adresa dodavatele potraviny, jméno a adresa odesilatele potraviny, je-li odlišné od dodavatele, jméno a adresa provozovatele, kterému je potravina odesílána, jméno a adresa příjemce, je-li odlišný od provozovatele, kterému je potravina odesílána, údaj umožňující identifikovat šarži, datum odeslání.

5 Požadavky na zmražené potraviny živočišného původu (oddíl IV přílohy II nařízení 853)
informace pro provozovatele potravinářského podniku, ke kterému jsou potraviny odesílány Datum výroby potraviny, v případě JUT datum porážky, v případě produktů rybolovu datum sběru, v případě volně žijící zvěře datum ulovení, datum zamrazení, pokud je odlišné od data výroby, Pokud je potravina tvořena šaržemi, které se skládají z potravin s různým datem výroby nebo zamražení, uvede se nejstarší datum výroby a nejstarší datum zamražení.

6 NAŘÍZENÍ (EU) č. 101/2013 o použití kyseliny mléčné ke snižování povrchové mikrobiální kontaminace u jatečně upravených těl skotu Pouze na celá jatečně upravená těla skotu (včetně druhů Bubalus a Bison), jejich půlky či čtvrti, pouze na jatkách Zapracovat do HACCP Nesmí se aplikovat na jatečně upravená těla s patrným fekálním znečištěním Mikrobiologické vzorky odebrat před aplikací Informace o ošetření musí být předána dalšímu zpracovateli

7 Již účinné změny právních předpisů ČR

8 Veterinární zákon - zvěřina
Uživatel honitby může v malých množstvích těla ulovené volně žijící zvěře v kůži nebo peří prodávat přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti, nebo dodávat do maloobchodní prodejny, která zásobuje přímo konečného spotřebitele a je na území kraje, v němž byla zvěř ulovena, nebo dodávat do maloobchodního zařízení, které bylo krajskou veterinární správou registrováno jako zařízení určené pro zacházení se zvěřinou a které je na území kraje, v němž byla zvěř ulovena, nebo krajů sousedních.

9 Veterinární zákon - zvěřina
Proškolené osobě může být odejmuto osvědčení o způsobilosti (odejímá VFU) Za vyšetření na trichinelozu je zodpovědný uživatel honitby Těla ulovené zvěře určené pro soukromou spotřebu lovce nemusí být prohlédnuta proškolenou osobou

10 Veterinární zákona – veterinární osvědčení
Veterinární osvědčení k přepravě živočišných produktů přepravovaných ke skladování v rámci státních hmotných rezerv se již nevyžaduje

11 Porážení krokodýlů Vyhláška č. 34/2013 Sb. o veterinárních požadavcích na porážení krokodýlů a další zpracování masa a živočišných produktů pocházejících z krokodýlů veterinární a hygienické požadavky na podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty pocházejícími z krokodýlů, a technické podmínky konstrukce, uspořádání a vybavení těchto podniků, vyšetřování krokodýlů a živočišných produktů z nich pocházejících; podmínky posuzování, označování a uvolňování těchto produktů do oběhu.

12 Připravované změny právních předpisů EU

13 Revize veterinární prohlídky prasat
Prohlídka bez nařezávání uzlin, kromě případů, kdy IPŘ indikují možný problém Vzorkování na salmonely

14 Revize veterinární prohlídky drůbeže
ZVAŽUJE SE: Zařazení mikrobiologického kritéria pro kapylobaktery Harmonizace IPŘ Povinné uvádění mortality do IPŘ

15 Obchodování se zvěřinou v kůži
ZVAŽUJE SE: Schvalování sběrných míst Obchodování pouze ze schválených sběrných míst (uvedení na seznamech) Certifikace – úřední, nebo pokud to úřad povolí provozovatelem sběrného místa

16 Kontrola produktů rybolovu - paraziti
Zodpovědnost za neuvedení na trh ryby s viditelnými parazity ponese provozovatel, který rybu „otevře“ nikoli provozovatel, který ji uvedl na trh jako první.

17 Připravované změny právních předpisů ČR

18 Dodávání malého množství syrového mléka
Navrhuje se nevyžadovat vyšetřování podle nařízení 853/2004 (klouzavé průměry) ale pouze 2x ročně Navrhuje se limit pro CPM pro mléko jiných druhů než kravské

19 Úprava limitů pro malé množství produktů prvovýroby
Úprava vyhlášky č. 289/2007 V současné době probíhá notifikace u EK Chovatel, jehož roční produkce je nižší než kusů krůt, hus nebo kachen, nebo kusů ostatní drůbeže, může prodávat nebo dodávat neporcované čerstvé drůbeží maso v malých množstvích Za malé množství čerstvého drůbežího masa, se považuje maso z nejvýše 30 % z maximálního objemu výš uvedené produkce

20 Dodávání drobné volně žijící zvěře na trh
Úprava § 27b zákona 166/1999 Sb.

21 Maloobchodní zpracování zvěřiny – úprava vyhlášky č. 128/2009
Max. 150 kg velké zvěře týdně Max. 35 kg malé zvěře týdně Max. 350 kg výrobků týdně Dodávka jinému zařízení max. 33%

22 Antiparazitární léčba zvěře
Navrhuje se zakázat léčbu zvěře mimo případů, kdy to bude nezbytné na základě výsledků koprologického vyšetření

23 Rozšíření možností opatření na místě
§ 53 odst. 1 písm. f Navrhuje se umožnit opatření na místě i v případech nedodržení chladícího řetězce nebo klamavého označení potravin

24 Děkuji za pozornost MVDr. Jan Váňa Ústřední veterinární správa


Stáhnout ppt "Navrhované změny legislativy ČR a EU v oblasti veterinární hygieny"

Podobné prezentace


Reklamy Google