Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DPH od roku 2015 Ing. Jana Kolářová © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DPH od roku 2015 Ing. Jana Kolářová © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o."— Transkript prezentace:

1 DPH od roku 2015 Ing. Jana Kolářová © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

2 2. Legislativní stav Tři tematicky rozdílné novelizace: 1.Novela zákonem č. 196/2014 Sb. (vyhlášen ve Sbírce zákonů 12. 9. 2014) místo plnění při poskytnutí telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a TV vysílání a elektronicky poskytovaných služeb osobě nepovinné k dani nový zvláštní režim pro správu daně  účinnost od 1. 1. 2015, s výjimkou registrace ke zvláštnímu režimu jednoho správního místa (účinnost 1. 10. 2014)

3 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 3. Legislativní stav 2.Novela zákonem č. 262/2014 Sb. (vyhlášen ve Sbírce zákonů 19. 11. 2014) druhá snížená sazba daně ve výši 10 % příloha č. 3a: kojenecká výživa a potraviny pro malé děti, léky, knihy  účinnost od 1. 1. 2015

4 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 4. Legislativní stav 3.Návrh novelizace – sněmovní tisk č. 291, senátní tisk č. 380, na jednání Senátu od 10. 12. 2014 tzv. technická novela rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti - příloha č. 6: dodání mobilních telefonů, integrovaných obvodů, herních konzolí, obilovin a technických plodin, dodání kovů atp. (nařízení Vlády) 15% sazba daně u výstavby a změn staveb pro bydlení, převody nemovitých věcí vč. stavebních pozemků

5 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 5. Legislativní stav kontrolní hlášení jako nová administrativní povinnost ?pozměňovací návrh – 10% sazba daně u mlýnských výrobků účinnost od 1. 1. 2015 s výjimkou kontrolního hlášení od 1. 1. 2016

6 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 6. Legislativní stav 4.Daňový řád zavedení úroku z odpočtu při postupu k odstranění pochybností 5.prováděcí nařízení Rady č. 282/2011/ES ve znění nařízení (EU) č. 967/2012 a č. 1042/2013 přímo účinné bez implementace reakce na změny pravidel u elektronicky poskytovaných služeb a jiných vybraných služeb „nemovitost” a okruh služeb vztahujících se k nemovitosti (účinnost 2017)

7 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 7. Sazby DPH Od 2015 se zavádí „druhá snížená sazba daně“ 10 %. Dosavadní snížená sazba daně 15 % … „první snížená sazba daně“ Dosavadní základní sazba daně ve výši 21 % zůstává. Vymezení zboží v příloze č. 3, č. 3a kód nomenklatury celního sazebníku (místo harmonizovaného systému) … kombinovaná nomenklatura je uvedena v příloze I nařízení Rady č. 2658/87; každoročně vychází úplná verze použitelná od 1. ledna následujícího roku http://www.celnisprava.cz/cz/clo/sazebni- zarazeni-zbozi/spolecny-celni-sazebnik-es http://www.celnisprava.cz/cz/clo/sazebni- zarazeni-zbozi/spolecny-celni-sazebnik-es

8 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 8. Sazba 10 % výživa 0402, 0404, 1901, 2106 kód nomenklatury celního sazebníku … počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti definováno odkazem na nařízení (EU) č. 609/2013, o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti Účel: zlevnit nenahraditelnou dětskou výživu, podpořit zejména rodiny s dětmi do 3 let věku

9 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 9. Sazba 10 % výživa „Počáteční kojenecká výživa“ … potraviny, které jsou určeny pro kojence (dítě do 12 měsíců věku) během prvních měsíců života a které odpovídají samy o sobě výživovým požadavkům těchto kojenců až do doby zavedení vhodných příkrmů. →Důvodová zpráva se odkazuje na podpůrné využití vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití … uvádí složení a další podmínky pro tyto potraviny

10 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 10. Sazba 10 % výživa →Podle vyhlášky do 10% sazby daně lze zařadit: počáteční mléčná výživa pro nedonošené děti a děti s nízkou porodní hmotností, mléčná výživa s hydrolyzovanou bílkovinou k výživě kojenců a malých dětí s alergií na bílkovinu kravského mléka nebo k předcházení alergickým onemocněním, zejména přípravky s vysokým nebo nízkým stupněm hydrolýzy bílkoviny, speciální výrobky, např. mléka s nízkým obsahem laktózy, mléka antirefluxová, přípravky k obohacování mateřského mléka pro děti nízkých hmotnostních skupin, přípravky výživy na bázi aminokyselin pro kojence, výživa na bázi sóji.

11 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 11. Sazba 10 % výživa „Pokračovací kojenecká výživa“ … potraviny určené pro kojence po zavedení vhodných příkrmů a vytvářející základní tekutý podíl postupně se rozšiřující smíšené stravy kojenců „Potraviny pro malé děti (dítě od 1 roku do 3 let věku)“ … potraviny určené ke splnění zvláštních požadavků zdravých kojenců při odstavování a zdravých malých dětí jako doplněk jejich stravy a/nebo k jejich postupnému přizpůsobování na běžnou stravu, kromě obilných příkrmů a mléčných nápojů a podobných výrobků určených malým dětem.

12 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 12. Sazba 10 % výživa „obilným příkrmem“ jsou potraviny určené ke splnění zvláštních požadavků zdravých kojenců při odstavování a zdravých malých dětí jako doplněk jejich stravy nebo k jejich postupnému přizpůsobování na běžnou stravu a jde o: –prosté obiloviny, které jsou nebo musí být rekonstituovány mlékem nebo jinými vhodnými výživnými tekutinami, –obiloviny s přídavkem potravin bohatých na bílkoviny, které jsou nebo musí být rekonstituovány vodou nebo jinou tekutinou neobsahující bílkoviny, –těstoviny, které se mají použít po vaření ve vroucí vodě nebo v jiných vhodných tekutinách, –suchary a sušenky, které se mají použít buď přímo, nebo po rozdrcení, s přídavkem vody, mléka nebo jiných vhodných tekutin

13 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 13. Sazba 10 % výživa Odborná veřejnost reprezentovaná KDP má k novelizaci následující připomínky: Potraviny pro malé děti definované pomocí kódů celní nomenklatury pro mléko, syrovátku, sladový výtažek a přípravky z obilí podléhají 10% sazbě daně s výjimkou obilných příkrmů a mléčných nápojů. Množina zvýhodněných produktů je téměř prázdná. U počáteční a pokračovací kojenecké stravy není zcela jasné, zda je potřeba splnit podmínku na složení výrobků a zároveň požadavky na označení těchto výrobků podle nařízení (EU) č. 609/2013.

14 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 14. Sazba 10 % farmacie 2843-2846, 2852, 3002, 3003, 3004, 3006 kód nomenklatury celního sazebníku … Radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě - určené pro zdravotní a veterinární služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní a veterinární lékařské účely. →Farmaceutické výrobky lze nalézt v 10% i 15% sazbě daně (příloha č. 3, č. 3a)

15 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 15. Sazba 10 % knihy 4901, 4903, 4904 kód nomenklatury celního sazebníku … Tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti; hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované. Mimo zboží, kde reklama přesahuje 50% plochy. →Tištěnou knihou se pro tyto účely rozumí též knihy reprodukované kopírovacím strojem, pod kontrolou zařízení pro automatizované zpracování dat, ražením, fotografováním, fotokopírováním, termokopírováním nebo psaním na psacím stroji.

16 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 16. Sazba 10 % knihy →Obrázkovou knihou pro děti se pro tyto účely rozumí kniha pro děti, ve které je hlavní náplní ilustrace a text má podružný význam. →Reklamou se rozumí reklama podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. →Do 10% sazby daně nelze zařadit noviny, časopisy, omalovánky, kartografické výrobky atd. →Knihy s více než 50% podílem reklamy zůstávají v základní sazbě daně (21 %).

17 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 17. Sazba 10 % mlýnské výrobky Pozměňovací návrh k sněmovnímu tisku č. 291 (senátní tisk č. 380), kterým se do druhé snížené sazby daně 10 % přidávají též mlýnské výrobky: 0801, 1101 až 1106, 1201, 1204, 1206 až 1208, 1212, 1214, 2004, 2005 - Mlýnské výrobky, a to: –z obilovin, které jsou uvedeny pod kódy NCS v kapitole 10 –z výrobků, které jsou uvedeny pod kódy NCS v kapitolách 8 a 12 –z brambor

18 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 18. Sazba 10 % mlýnské výrobky –ze sušených luštěnin čísla 0713, ze sága nebo z kořenů nebo hlíz čísla 0714 nebo z výrobků kapitoly 8. Směsi těchto mlýnských výrobků 1107 až 1109, 1903, 3505 - Slad, škroby, pšeničný lepek a směsi těchto výrobků 1806, 1901, 2004, 2005, 2103, 2106 - Upravené mlýnské výrobky a připravené směsi k přípravě potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku →Uvedené zboží musí splňovat požadavky na složení potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku definované v nařízení Komise (ES) č. 41/2009 ze dne 20. ledna 2009 o složení a označování potravin vhodných pro osoby s nesnášenlivostí lepku.

19 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 19. Sazba 10 % mlýnské výrobky Článek 3 nařízení Komise (ES) č. 41/2009: Potraviny pro osoby s nesnášenlivostí lepku, jež sestávají z jedné nebo více složek vyrobených z pšenice, žita, ječmene, ovsa nebo jejich kříženců, které byly speciálně zpracovány tak, aby v nich byl snížen obsah lepku, nebo tyto složky obsahují, nesmí obsahovat více než 100 mg/kg lepku v potravině ve stavu, v němž je prodávána konečnému spotřebiteli. … lze označit „velmi nízký obsah lepku“ „Bez lepku“ lze uvést pouze tehdy, pokud obsah lepku v potravině ve stavu, v němž je prodávána konečnému spotřebiteli, činí nejvýše 20 mg/kg.

20 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 20. Sazba 10 % mlýnské výrobky Odborná veřejnost reprezentovaná KDP má k novelizaci následující připomínky: Sporné u potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku může být, jak vysvětlovat odkaz na nařízení Komise (ES) č. 41/2009. Ta stanoví způsob označování a složení. Vodítkem může být rozlišení potravin s „velmi nízkým obsahem lepku“ (do 100 mg/kg) a potraviny bez lepku (do 20 mg/kg).

21 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 21. Sazba 10 % Úprava všech souvisejících ustanovení, např.: Při výpočtu daně z ceny tzv. shora se použije koeficient 10 / 110 zaokrouhlený na 4 desetinná místa, tj. 0,0909 (§ 37 odst. 2). U výstavby a změn staveb pro bydlení se použije i nadále 15% sazba daně (§ 48, § 48a).

22 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 22. Rozšíření režimu přenosu daňové povinnosti Výrazné rozšíření rozsahu působnosti režimu přenesení daňové povinnosti - implementace nových směrnic Rady (směrnice č. 2013/43/EU a č. 2013/42/EU) Dva dočasné režimy přenesení daňové povinnosti, v zákoně o DPH pouze dispozice, konkrétní stanovení nařízením vlády: –příloha č. 6 na základě odkazu v § 92f –mechanismus rychlé reakce – podléhá potvrzení Evropské komise, že proti použití nemá námitky (§ 92g); max. po dobu nepřesahující 9 měsíců

23 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 23. Přenos daňové povinnosti - příloha č. 6 Příloha č. 6 ZDPH stanoví, která plnění mohou podléhat režimu přenesení daňové povinnosti. Podmínkou je vydání nařízení vlády. Mají-li poskytovatel a odběratel plnění podle přílohy č. 6 důvodně za to, že toto zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, a tento režim k tomuto plnění použijí, považuje se toto plnění za zdanitelné plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti. →Shoda na přenosu daňové povinnosti přináší vyšší právní jistotu.

24 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 24. Přenos daňové povinnosti - příloha č. 6 Návrh nařízení vlády stanoví, že režim přenesení daňové povinnosti se použije při dodání tohoto zboží nebo poskytnutí této služby: –povolenky na emise skleníkových plynů podle zákona upravujícího podmínky obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů →podléhalo přenosu daňové povinnosti i do konce roku 2014 v § 92d, →plnění, které podléhá přenosu daňové povinnosti bez ohledu na hodnotu.

25 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 25. Přenos daňové povinnosti - příloha č. 6 Režim přenesení daňové povinnosti se použije při dodání vybraného zboží, pokud celková částka základu daně za toto zboží za zdanitelné plnění překračuje částku 100 000 Kč. Vybraným zbožím se rozumí: obiloviny a technické plodiny včetně olejnatých semen a cukrové řepy, které jsou uvedeny pod kódy NCS 1005 kukuřice, 1201 sójové boby, 1205 semena řepky nebo řepky olejky, 1206 00 slunečnicová semena, 1207 50 hořčičná semena, 1207 91 maková semena, 1209 10 00 semena cukrové řepy nebo 1212 91 cukrová řepa,

26 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 26. Přenos daňové povinnosti - příloha č. 6 kovy včetně drahých kovů, které jsou uvedeny pod kódy NCS v kapitole 71 přírodní nebo uměle pěstované perly, drahokamy nebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovy nebo výrobky z nich; bižuterie; mince a třídě XV obecné kovy a výrobky z obecných kovů, s výjimkou zboží, 1.které je uvedeno pod kódy NCS 7101 až 7105 perly, diamanty, drahokamy a polodrahokamy, 7108 20 00 měnové zlato, 7113 až 7118 šperky, klenoty, zlatnické, stříbrnické a ostatní zboží - z drahých kovů nebo z kovů plátovaných drahými kovy, výrobky z perel a polo/drahokamů, bižuterie, mince, 7302 konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli, …

27 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 27. Přenos daňové povinnosti - příloha č. 6 … 7309 00 až 7312 00 00 nádrže, cisterny, kádě, sudy, barely, plechovky, krabice a podobné nádoby ze železa nebo oceli o objemu převyšujícím 300 l; nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn ze železa nebo oceli, splétaná lanka, lana, kabely, splétané pásy, smyčky a podobné výrobky ze železa nebo oceli elektricky neizolované, 7315 až 7326 řetězy, kotvy, hřebíky, cvočky, napínáčky, skoby, svorky a sponky, šrouby a vruty, matice, podložky, šicí jehly, pletací jehlice, háčky pro háčkování, bodce pro vyšívání, pružiny a pružinové listy, kamna, sporáky, krby, vařiče, grily, radiátory, stolní a kuchyňské výrobky pro domácnost, sanitární výrobky a jiné výrobky ze železa nebo oceli, 7415 až 7419 hřebíky, cvočky, napínáčky, skoby, svorky a sponky z mědi nebo ze železa nebo oceli s měděnými hlavami; šrouby a vruty, matice, podložky, stolní a kuchyňské výrobky pro domácnost z mědi, 7507 niklové trubky, 7508 ostatní výrobky z niklu, …

28 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 28. Přenos daňové povinnosti - příloha č. 6 … 7611 až 7616 hliníkové nádrže, cisterny, kádě, sudy, barely, plechovky, krabice o objemu převyšujícím 300 l, hliníkové nádoby na stlačený nebo zkapalněný plyn, splétaná lanka, kabely, splétané pásy a podobné výrobky z hliníku elektricky neizolované, stolní a kuchyňské výrobky pro domácnost z hliníku, sanitární výrobky z hliníku, 7806 00 kontejnery s olověnou ochrannou vrstvou proti radiaci určené pro přepravu a ukládání radioaktivních materiálů, 7907 00 00 ostatní výrobky ze zinku, 8007 00 80 ostatní výrobky z cínu, 8101 99 90 ostatní výrobky z wolframu, 8102 99 00 ostatní výrobky z molybdenu, 8103 90 90 ostatní výrobky z tantalu, 8104 90 00 ostatní výrobky z hořčíku, 8105 90 00 ostatní výrobky z kobaltu, 8106 00 90 ostatní výrobky z bismutu, 8107 90 00 ostatní výrobky z kadmia, 8108 90 60 trubky z titanu, 8108 90 90 ostatní výrobky z titanu, 8109 90 00 ostatní výrobky ze zirkonia, …

29 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 29. Přenos daňové povinnosti - příloha č. 6 … 8110 90 00 ostatní výrobky z antimonu, 8111 00 90 ostatní výrobky z manganu, 8112 19 00 ostatní výrobky z berylia, 8112 29 00 ostatní výrobky z chromu, 8112 59 00 ostatní výrobky z thallia, 8112 99 hafnium (celtium), germanium, niob atp., 8113 00 90 cermety ostatní, 2.odpad a šrot z hafnia (celtia), které je uvedeno pod kódy NCS 8112 92 10 netvářené (surové), odpad, šrot, prášek - hafnium (celtium), germanium, niob atp., 3.které je uvedeno pod kódy NCS v kapitolách 82 a 83 nástroje, nářadí, různé výrobky z obecných kovů, 4.na které se vztahuje zvláštní režim podle § 90 ZDPH, 5.na které se použije režim přenesení daňové povinnosti podle § 92c ZDPH (příloha č. 5 … odpad a šrot),

30 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 30. Přenos daňové povinnosti - příloha č. 6 mobilní telefony, které jsou uvedeny pod kódy NCS 8517 12 00 telefony pro celulární sítě nebo jiné bezdrátové sítě nebo 8517 18 00 ostatní, integrované obvody, jako jsou mikroprocesory a centrální procesorové jednotky, uvedené pod kódem NCS 8542 31 procesory a řídící jednotky, též kombinované s paměťmi, měniči, logickými obvody, zesilovači, hodinovými a časovými obvody nebo s jinými obvody a desky plošných spojů osazené těmito obvody, které jsou dodávány ve stavu před zabudováním do výrobků pro konečné uživatele,

31 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 31. Přenos daňové povinnosti - příloha č. 6 přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat, o hmotnosti nejvýše 10 kg, sestávající nejméně z centrální procesorové jednotky, klávesnice a displeje, která jsou uvedena pod kódy NCS 8471 30 00, videoherní konzole, které jsou uvedeny pod kódy NCS 9504 videoherní konzole a automaty, výrobky pro lunaparkové, stolní nebo společenské hry, včetně motorových nebo mechanických her, kulečníků, speciálních stolů pro herny a zařízení pro automatický kuželník.

32 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 32. Přenos daňové povinnosti - nemovité věci Plátce má možnost uplatnit DPH i na dodání nemovité věci (se souhlasem příjemce – plátce daně), která splňuje podmínky pro osvobození: dodání pozemku, který netvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí a není stavebním pozemkem, dodání vybrané nemovité věci po uplynutí 5letého časového testu. →Pak se povinně použije režim přenesení daňové povinnosti podle § 92d.

33 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 33. Závazné posouzení Do konce roku 2014 možnost požádat o závazné posouzení použití režimu přenosu daňové povinnosti na příjemce pouze u plnění podle § 92c (příloha č. 5 dodání odpadu a šrotu různých materiálů). Od roku 2015 lze požádat Generální finanční ředitelství o vydání závazného posouzení na jakékoliv zdanitelné plnění s ohledem na to, zda se při jeho poskytnutí použije režim přenesení daňové povinnosti. Mohou požádat i osoby, které nejsou osobami povinnými k dani.

34 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 34. Přechod na novou úpravu Do konce roku 2014, tj. před zavedením režimu přenesení daňové povinnosti, byla přijata úplata (záloha), ze které vznikla povinnost přiznat daň. K uskutečnění zdanitelného plnění došlo až po zavedení režimu přenesení daňové povinnosti. Režim přenesení daňové povinnosti se neaplikuje zpětně na daň, u které vznikla povinnost ji přiznat z titulu přijetí zálohy. Režim přenesení daňové povinnosti se aplikuje na základ daně stanovený podle obecného pravidla v § 37a odst. 1 ZDPH.

35 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 35. Přechod na novou úpravu Záloha 121 000 Kč na prodej mobilů v celkové hodnotě 200 000 Kč + DPH 21 % přijata 30. 12. 2014 → odvod DPH 21 000 Kč Uskutečnění plnění 3. 1. 2015, doplatek 100 000 Kč →z částky 100 000 Kč se již daň neodvádí, přiznání v režimu přenosu povinnosti přiznat daň na příjemce

36 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 36. Přechod na novou úpravu Záloha 100 000 Kč na prodej mobilů v celkové hodnotě 200 000 Kč přijata 3. 1. 2015 → z částky 100 000 Kč se již daň neodvádí Uskutečnění plnění 5. 1. 2015, doplatek 100 000 Kč →z částky 100 000 Kč se daň neodvádí, přiznání v režimu přenosu povinnosti přiznat daň na příjemce

37 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 37. Evidence Plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, a plátce, který přijal zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, → mají povinnost vést evidenci pro účely DPH a zasílat elektronicky výpis z této evidence (DIČ obchodního partnera, DUZP, základ daně, rozsah a předmět plnění) správci daně. → V § 92a se tato povinnost ruší, ale jde pouze o přesun do nového § 101c, podle kterého jsou plátci nově povinni podávat kontrolní hlášení.


Stáhnout ppt "DPH od roku 2015 Ing. Jana Kolářová © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o."

Podobné prezentace


Reklamy Google