Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaný A/D převodník PIC16F877 osnova: Charakteristika Charakteristika Ovládání A/D převodníku Ovládání A/D převodníku Výběr a přepínání kanálů Výběr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaný A/D převodník PIC16F877 osnova: Charakteristika Charakteristika Ovládání A/D převodníku Ovládání A/D převodníku Výběr a přepínání kanálů Výběr."— Transkript prezentace:

1 Integrovaný A/D převodník PIC16F877 osnova: Charakteristika Charakteristika Ovládání A/D převodníku Ovládání A/D převodníku Výběr a přepínání kanálů Výběr a přepínání kanálů Nastavení k provedení převodu Nastavení k provedení převodu Náhradní schéma analogového vstupu Náhradní schéma analogového vstupu Časové kalkulace Časové kalkulace

2 Charakteristika PPPPIC16F877 je vybaven A/D převodníkem s postupnou aproximací. MMMMěřené napětí je zavedeno do samplovacího kondenzátoru (převod může být zahájen až po ustálení). AAAAnalogový vstup je multiplexován => (až 8 analogových veličin). VVVVýstup z A/D převodníku je 10-ti bitový a je uložen v registrech ADRESH a ADRESL. PPPPři vyšších nárocích na přesnost lze jádro systému uvést do režimu SLEEP. A/D převodník využívá v tomto režimu synchronizační signál odvozený z interního RC oscilátoru.

3 Ovládání A/D převodníku AAAADCON0 ~ nastavení funkce a ovládání: AAAACDS1(0) ~ volba hodinového signálu k převodu CCCCHS2(1, 0) ~ výběr analogového kanálu (ze zvolených kanálů, viz. ADCON1) GGGGO/DONE ~ příznak provádění převodu (nuluje se samočinně) AAAADON ~ zahájení převodu

4 AAAADCON1 ~ nastavení funkce a ovládání: AAAADFM ~ zobrazení výsledku v registrech ADRESH a ADRESL 1  000000XX XXXXXXXX 0  XXXXXXXX XX000000 PPPPCFG3(2, 1, 0) ~ volba režimu portu RA a RE (analogový nebo digitální, viz. tabulka) Ovládání A/D převodníku

5 Tabulka k nastavení A-D režimu

6 Výběr a přepínání kanálů V případě použití externího referenčního napětí lze aktivně využít pouze 6 kanálů Nastavení v registru ADCON0

7 Nastavení k provedení převodu KKKK provedení A/D převodu je potřeba provést následující úkony: KKKKonfigurace A/D modulu (konfigurace pinů, výběr vstupního kanálu volba pracovního kmitočtu). NNNNastavení přerušovacího systému (ADIF=0, ADIE=1, PEIE=1, GIE=1), je-li přerušení použito. ČČČČekání na ustálení napětí na vzorkovacím kondenzátoru SSSSpuštění převodu (GO/DONE=1). ČČČČekání na dokončení převodu (… GO/DONE=0, nebo … ADIF=1). ČČČČtení digitalizované hodnoty z ADRESH a ADRESL.

8 Náhradní schéma analogového vstupu PPPPo zvolení analogového kanálu (k převodu napětí) je nutno vyčkat, než se převáděné napětí ustálí na vzorkovacím kondenzátoru. TTTTeprve pak může být spuštěn vlastní převod. PPPPři nedodržení této podmínky bude výsledek převodu nepřesný. PPPProvedeme li čtení digitalizované hodnoty před ukončením převodu, bude výsledek chybný.

9 Náhradní schéma analogového vstupu  R S ~ vnitřní odpor zdroje měřeného napětí  C PIN ~ parazitní kapacita pinu (asi 5pF)  R LC ~ svodový odpor (protéká jim typický proud asi 0,5µA)  R IC ~ odpor vnitřní propojovací analogové trasy  R SS ~ odpor vzorkovacího spínače v sepnutém stavu  C HOLD ~ vzorkovací kondenzátor (asi 120pF)

10 Časové kalkulace  Požadujeme-li, aby chyba nebyla větší než ½ LSb, pak čas potřebný k vzorkování získáme z následujícího vztahu:

11 Časové kalkulace  … převodník je desetibitový => 2 10 =1024 hodnot, které mohou být zobrazeny.  Je-li požadavek na chybu ½ LSb, pak tento požadavek vyčíslíme:  U REF ~ maximální hodnota  1024 ~ jeden krok, 2048 ~ ½ kroku  Tak, že …  Kde: ad 1) ~ napětí k převodu  ad 2) ~ doplněk ke skutečné hodnotě (chybě)  ad 3) ~ referenční napětí  (U HOLD =U REF chyba=0)

12 Časové kalkulace  Úprava vztahu:  Odsud výsledný vztah:  K výpočtu doby:


Stáhnout ppt "Integrovaný A/D převodník PIC16F877 osnova: Charakteristika Charakteristika Ovládání A/D převodníku Ovládání A/D převodníku Výběr a přepínání kanálů Výběr."

Podobné prezentace


Reklamy Google