Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stát a národ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Charvátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stát a národ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Charvátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785."— Transkript prezentace:

1 Stát a národ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Charvátová. Dostupné z Metodického portálu ISSN Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Co je to stát Stát je instituce (či organizace) disponující mocí vládnout, soudit a vytvářet zákony společnosti (státu). Stát je vymezen státní mocí, státním lidem (státním občanstvím) a státním územím. Svrchovaný stát není podřízen žádné jiné (státní) moci a to jak vnější, tak vnitřní. Stát zahrnuje ozbrojené síly, státní aparát (byrokracii), soudy a bezpečnostní sbory (policii).

3 Typy státu A) Podle územního členění – unitární stát – federace
– konfederace B) Podle státního zřízení – republika – monarchie C) Podle formy vlády – totalitní stát – demokratický stát

4 Vznik státu Dějiny zaznamenaly nejrůznější způsoby vzniku států působením vnitřních i vnějších sil. Existuje několik základních teorií, jak stát vznikl: nábožensko teleologická – stát existuje jako produkt boží vůle a dle jeho přikázání je každý povinen ho uznávat a podřizovat se mu. Toto učení patří k nejstarším. teorie moci – představuje stát jako vládu silného nad slabým a současně prohlašuje tento stav za přirozený

5 teorie etická – usiluje o to dokázat, že stát je mravně nutný
teorie psychologická – lze sem zařadit všechny, kdo prohlašují stát za produkt ducha národa, výtvor přírody, dějinný akt, psychické vlastnosti či biopsychické instinkty, a na tomto základě ho zdůvodní teorie společenské smlouvy – Učení o vzniku státu a práva ze smluvní dohody mezi lidmi. V přirozeném stavu vládla buď neomezená svoboda jednotlivců, nebo anarchie a boj všech proti všem. Aby si zajistili osobní bezpečnost, soukromé vlastnictví a jiná přirozená práva člověka, vzdali se lidé části své svobody ve prospěch státu. Prvotní ideje společenské smlouvy se objevily již ve starověku (staročínský filozof Mo-Ti). Největšího rozkvětu dosáhla teorie společenské smlouvy v 17. a 18. století. (T. Hobbes, J. Locke)

6 Funkce státu Vnitřní - bezpečnostní - právní - ekonomická - sociální
- kulturní Vnější - diplomacie - regulace zahraničního obchodu - ochrana území před napadením

7 Národ Národ je společenství lidí, které má zpravidla společný jazyk, hlásící se ke stejným národním tradicím a zájmům, které integruje pocit národní spolupatřičnosti. Existence národa je dána buď vlastním státem, nebo federativním či autonomním statusem v rámci vícenárodního státu. Jsou i národy, kterým potřebné atributy chybí, jako například Kurdové.

8 Úkoly: Stát a národ Žáci budou pracovat ve skupinách. K vypracování úkolu mohou použít internet i literaturu. Například článek „De-facto státy“ v Geografických rozhledech 4, roku Dále lze použít vyhledávače jako třeba Google či internetovou encyklopedii Wikipedie. Použité zdroje vždy uvedou. a) Volba prezidenta a vlády - Co vše musí být splněno, aby vznikl nový stát? - Navrhněte státní symboly pro svůj nový stát. b) Nejmladší státy světa - Které tři státy jsou nejmladší? - Kdy vznikly, kde se nachází, hl. město, úřední jazyk, oficiální náboženství, obyvatelstvo, vlajka.

9 c) První státy - Kde vznikaly první státy. - Které státy to byly
c) První státy - Kde vznikaly první státy? - Které státy to byly? - Proč vznikaly právě tam? d) Národy bez vlastního státu - Existuje národ, který nemá vlastní stát? (pokud ano, jmenujte nejznámější) e) Izrael - Historie vzniku, politická současnost. S ohledem na složitost a měnící se situaci ve světě, nabízí některé otázky prostor k diskuzi, například vznik nových států, které jsou uznány jen některými z ostatních států, národy či skupiny obyvatel usilující o vznik vlastního státu atd.

10 Použité zdroje a literatura
VALENTA, Milan. Občanská nauka pro střední odborná učiliště. 1. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2002, 139 s. ISBN X. VALENTA, Milan a Oldřich MULLER. Občanská nauka pro střední odborné školy. 1. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2002, 176 s. ISBN


Stáhnout ppt "Stát a národ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Charvátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785."

Podobné prezentace


Reklamy Google