Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÁ PRÓZA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ CHARAKTERISTIKA ODRAZ 1. SVĚTOVÉ VÁLKY Mgr. Michal Oblouk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÁ PRÓZA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ CHARAKTERISTIKA ODRAZ 1. SVĚTOVÉ VÁLKY Mgr. Michal Oblouk."— Transkript prezentace:

1 ČESKÁ PRÓZA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ CHARAKTERISTIKA ODRAZ 1. SVĚTOVÉ VÁLKY Mgr. Michal Oblouk

2 PRÓZA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ na poč. 20. stol. vrcholí a doznívá realismus, naturalismus a impresionismus po 1. světové válce výrazná diferenciace autorů v oblasti názorové i tematické ve 20. letech převaha menších prozaických žánrů (povídka), ve 30. letech rozsáhlejší útvary (román) literatura reaguje na dobové vlivy – odraz války, rozvíjí se množství proudů (expresionismus, meziválečná avantgarda) 1917 – Manifest českých spisovatelů – připraven J. Kvapilem, podepsalo ho přes 200 českých spisovatelů, novinářů a vědců (jako první A. Jirásek, dále např. J. Š. Baar, O. Březina, J. Čapek, K. Čapek, Karel Matěj Čapek-Chod, J. Deml, V. Dyk, J. Herben, A. Heyduk, K. Klostermann, E. Krásnohorská, J. Mahen, J. S. Machar, M. Majerová, A. Mrštík, I. Olbracht, K. V. Rais, A. Sova, A. Stašek, F. X. Šalda), požadavek svobody tisku, svéprávnosti národů, propuštění politických vězňů, obnovy ústavnosti

3 ZNAKY ČESKÉ PRÓZY 20. STOLETÍ důraz na poznávací (noetickou) stránku díla tendence k syntetickým útvarům péče o jazykovou kulturu projevu oživení psychologického zřetele zesílení epičnosti sklon k baladické stylizaci (baladická próza)

4 JAROSLAV HAŠEK (1883 – 1923)

5 ŽIVOT J. HAŠKA prozaik, satirik, humorista, publicista a novinář narodil se v Praze v rodině středoškolského učitele matematiky vyučil se drogistou, nakonec odmaturoval na obchodní akademii, začal pracovat v bance Slavia vedl bohémský a tulácký život (prošel téměř celou Evropu), začal mít problémy s alkoholem r. 1907 byl vězněn za anarchistickou činnost publikoval v humoristických a satirických časopisech r. 1911 založil Stranu mírného pokroku v mezích zákona, politickou mystifikaci karikující volební poměry, a vystupoval jako její kandidát r. 1915 dobrovolně narukoval do rakouské armády, brzy se nechal zajmout a vstoupil do československých legií dostal se do Ruska, kde vstoupil do Rudé armády (novinář, politický pracovník) r. 1920 se vrátil do Československa, kde se vrátil k bohémskému způsobu života (odpor ke společnosti, konvencím, byrokracii) znechucen politickým vývojem odešel do Lipnice nad Sázavou, kde zemřel na ochrnutí srdce většinu svých děl napsal v pražských hospodách byl dvakrát ženatý je vnímán jako geniální romanopisec, který dal světu jeden z nejpůsobivějších satirických popisů dění na bojištích 1. světové války

6 DÍLO J. HAŠKA Májové výkřiky – básně Trampoty pana Tenkráta, Můj obchod se psy a jiné humoresky – soubory humoresek a satirických povídek (asi 1200) Dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona – próza, parodie soudobého života, volebního systému, karikatury politiků Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války – tetralogie (V zázemí, Na frontě, Slavný výprask a Pokračování slavného výprasku), nedokončený humoristický román, satira na rakouský militarismus, ironický obraz války, hl. postava Josef Švejk (předstírá idiotství) detailně plní absurdní rozkazy svých nadřízených (nadporučík Lukáš, poručík Dub, feldkurát Katz), kniha přeložena do 58 jazyků, ilustrace J. Lady, dvoudílná filmová adaptace s Rudolfem Hrušínským v hlavní roli (1957)

7 JAROMÍR JOHN (1882 – 1952) -prozaik, novinář, estetik a výtvarný kritik -narodil se v Klatovech jako Bohumil Markalous v rodině středoškolského profesora -vystudoval přírodní vědy v Praze a v Innsbrucku -od roku 1910 vyučoval na dívčím reálném gymnáziu v Hradci Králové -r. 1915 narukoval do 1. světové války na balkánskou frontu, v Albánii dostal úplavici a dočasně ochrnul na dolní končetiny -r. 1919 se stal redaktorem v Lidových novinách, působil jako dlouholetý šéfredaktor časopisu Pestrý týden a jako redaktor v měsíčníku Bytová kultura -v letech 1923 – 1927 přednášel dějiny umění na brněnské technice, od r. 1946 byl profesorem estetiky na FF UP v Olomouci -od r. 1943 žil se spisovatelkou Helenou Šmahelovou -pod vlastním jménem se věnoval výtvarné kritice a estetice, jako spisovatel psal pod pseudonymem -zemřel v Jaroměři -jeho dílo je ovlivněno časopisem Moderní revue

8 DÍLO J. JOHNA Večery na slamníku – soubor povídek, vyprávějí s humorem o nepříjemných stránkách války a proměně lidských citů ve vypjatých situacích, vlastní zážitky z války Moudrý Engelbert – společensko psychologický román o neschopnosti člověka vyrovnat se s těžkostmi života, vývoj panského lesníka, který předčasně poznal sex Zbloudilý syn – novela o člověku, který se za války projevoval jako sadista, pak žil jako počestný živnostník, nakonec zfanatizován nacismem Rajský ostrov – kniha pro děti o budování Národního divadla Dořini milenci a jiné kratochvíle – pět povídkových příběhů Eskamotér Josef - romaneto o skláři, který se v době hospodářské krize pokusil podvodně vystupovat jako eskamotér, aby uživil rodinu Pampovánek – román o náboženském blouznivci, mentálně retardovaném Emanuelu Zletákovi Příběhy Dona Quijota – upravení slavného Cervantesova díla pro děti

9 LEGIONÁŘSKÁ LITERATURA tematika zahraničního odboje boj proti Rakousku a Německu za svobodu vlasti autoři většinou skuteční účastníci bojů události zobrazovány s vážností odlišnost podle pravicové nebo levicové orientace

10 LEGIONÁŘSKÁ LITERATURA RUDOLF MEDEK (1890, Hradec Králové – 1940, Praha) – básník, prozaik, dramatik, voják, v 1. světové válce vstoupil do československých legií v Rusku (zúčastnil se bitvy u Zborova), po válce byl ředitelem Památníku odboje a Památníku osvobození, zemřel na zánět pobřišnice, s dcerou A. Slavíčka měl 2 syny, dílo: Anabáze (pentalogie, kronikářské líčení válečných událostí v Rusku), Zborov (oslavná báseň), Plukovník Švec (tragédie) JOSEF KOPTA (1894, Libochovice – 1962, Praha) – básník, prozaik, publicista, účastník 1. světové války (československé legie v Rusku), byl redaktorem Lidových novin, dílo: Třetí rota, Třetí rota na magistrále, Třetí rota doma (trilogie, obraz politické situace a legií v Rusku, osudy po návratu domů), Hlídač č. 47 ( František Douša je traťovým hlídačem, ve vesnici se šíří klepy, že jeho žena mu je nevěrná s Ferdou, který spáchá sebevraždu, ale podle vesničanů byl zavražděn hlídačem, po deseti letech hlídač dočasně ohluchne, po návratu sluchu dál hluchotu předstírá a dozvídá se, co si o něm lidi myslí, zabije ho Ferdův kamarád) JAROSLAV KRATOCHVÍL (1885, Tučapy u Vyškova – 1945, Terezín) – spisovatel, v 1. světové válce byl zajat na ruské frontě, od r. 1916 působil jako důstojník československých legií, v lednu 1945 byl za účast v odboji zatčen gestapem, následně byl deportován do Terezína, kde zemřel, dílo: Cesta revoluce (popis dojmů a zážitků z legií, sympatie s bolševiky), Prameny (dvoudílný román, sympatizuje s říjnovou revolucí, obraz poměrů v Rusku, kritika legionářské legendy)

11 FRANTIŠEK LANGER (1888 – 1965) -spisovatel, dramatik a vojenský lékař -narodil se v Praze v rodině drobného židovského obchodníka -vystudoval medicínu na UK, za studií se přátelsky stýkal se Skupinou výtvarných umělců, redigoval Umělecký měsíčník -ihned po dostudování byl odveden na haličskou frontu, r. 1916 se nechal na ruské frontě zajmout a byl pak internován v různých zajateckých táborech v Povolží, r. 1917 vstoupil do československých legií, kde se stal šéflékařem -po válce pracoval jako vojenský lékař, pravidelně přispíval do Lidových novin -v letech 1930 – 1935 byl dramaturgem činohry Divadla na Vinohradech -r. 1939 emigroval do Francie, poté do Anglie -r. 1945 se vrátil do Československa, byl jmenován národním umělcem -po únoru 1948 přestal být aktivní, jeho knihy vycházely výjimečně -zemřel v Praze -r. 1995 mu byl in memoriam udělen Řád T. G. Masaryka II. třídy

12 DÍLO F. LANGERA Železný vlk – soubor povídek, listy z kroniky legií Jízdní hlídka – drama, osudy skupiny legionářů obklíčených ruskými partyzány, boj proti přesile, oslava hrdinství a solidarity Periférie – hra z pražského předměstí, o lidech na okraji společnosti Dvaasedmdesátka – forma divadla na divadle, žena ve vězení (za vraždu manžela) napíše hru jako rekonstrukci dramatu svého života Velbloud uchem jehly, Obrácení Ferdyše Pištory, Grandhotel Nevada – veselohry Pes druhé roty, Bratrstvo Bílého klíče, Děti a dýka – knihy pro děti

13 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Ha%C5%A1ek http://www.ceskatelevize.cz/specialy/nejvetsicech/dokument y_osobnosti_11 http://www.ceskatelevize.cz/specialy/nejvetsicech/dokument y_osobnosti_11 http://do-ucha.cz/viewtopic.php?f=52&t=3139 http://cs.wikipedia.org/wiki/Jarom%C3%ADr_John http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Langer http://vstupnistranka.wz.cz/blog/index.php?blog=2&m=200 606 http://vstupnistranka.wz.cz/blog/index.php?blog=2&m=200 606 http://www.barrandov.cz/popUpImg.asp?img=1956-dobry- vojak-svejk&idgal=1126216478 http://www.barrandov.cz/popUpImg.asp?img=1956-dobry- vojak-svejk&idgal=1126216478 http://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Medek http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Kopta http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Kratochv%C3%ADl http://www.spisovatele.cz/rudolf-medek http://www.spisovatele.cz/jaroslav-kratochvil https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A 9_legie https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A 9_legie https://cs.wikipedia.org/wiki/Manifest_%C4%8Desk%C3%B Dch_spisovatel%C5%AF https://cs.wikipedia.org/wiki/Manifest_%C4%8Desk%C3%B Dch_spisovatel%C5%AF


Stáhnout ppt "ČESKÁ PRÓZA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ CHARAKTERISTIKA ODRAZ 1. SVĚTOVÉ VÁLKY Mgr. Michal Oblouk."

Podobné prezentace


Reklamy Google