Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předgeologické období a prahory

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předgeologické období a prahory"— Transkript prezentace:

1 Předgeologické období a prahory

2 Vznik života na Zemi

3 - Věda kosmologie prezentuje fakt, že Vesmír se začal vyvíjet před 15 miliardami let velkým třeskem, tj. po té, co vznikly první "mraky" prvků vodíku a helia, v jakýchsi supergalaxiích. - Gravitační síly způsobily seskupení superhvězd, které často obrovskými explozemi vymršťovaly do prostoru vodík, helium, uhlík, dusík a kyslík, prvky nutné k vzniku života. - Tyto mračna pak dále kolabovala a formovala novou generaci hvězd a slunečních systémů, z nichž náš je jeden. - Jedna z planet, Země, se formovala ze Slunce ve vzdálenosti, která byla příznivá a navíc obsahovala chemické sloučeniny vhodné k vzniku života.

4 Předgeologické období
trvalo 600 miliónů let Země byla natolik horká, že nebyla vytvořena pevná zemská kůra. Až když Země dostatečně vychladla, vytvořily se první horniny a začala geologická éra PRAHORY. 4.

5 Prahory 4 mld. – 2,5 mld. let - nestabilní zemský povrch
- prvotní atmosféra (obsahovala oxid uhličitý, vodík, methan, amoniak, helium, dusík a velmi málo kyslíku). - ochlazování Země: vzniká prvotní hydrosféra Také se postupně vytváří světadíly.

6 Prahory před 3,2 mld. lety: Vzorek hornin z tohoto období:
Zde se jedná o stromatolit = sediment vzniklý činností mikroorganismů.

7 - vznik života na Zemi asi před 3,5mld let - v praoceánu - z neústrojných látek vznikají za působení silného UV záření a složitých chemických a fyzikálních dějů látky ústrojné. - vznik koacervátů (primitivní předchůdci buněk)

8 - fotosyntéza: děj při kterém se uvolňuje do ovzduší kyslík - uvolňováním kyslíku se atmosféra stala příznivou pro vznik dalších forem života - vznik složitějších organismů

9 - Evoluce rostlin a živočichů, které jsou nám známy, se objevili během minulých 550 milionů let. - vývoj živočichů - vynořování se nejprve z mořských bezobratlovců jako jsou předpotopní měkkýši, potom ryby, obojživelníci, plazi, savci, a konečně lidé. - Vývoj rostlin na souši je znázorněn relativně prastarými trsy mechu, kapradím aj. a pozdějšími jehličnatými stromy a kvetoucími rostlinami. Vznik BIOSFÉRY

10 Zápis: Vznik života na Zemi
Před 3,5mld let V praoceánu Z neústrojných látek (anorganických) za působení silného UV záření a složitých chemických a fyzikálních dějů vznikají látky ústrojné (organické) Vznik koacervátů Fotosyntéza Uvolňování kyslíku do atmosféry – podmínky pro život složitějších organismů BIOSFÉRA LÁTKY: neústrojné (anorganické) – voda, kyslík, oxid uhličitý, minerály atd. ústrojné (organické) – cukry, tuky, bílkoviny

11 Vznik života – různé teorie
Představy o vzniku života se dost různily: Stvoření (kreacionismus) = živá hmota vznikla zásahem nadpřirozené síly nebo bytosti. Zárodky života byly na Zemi přeneseny meteority nebo tlakem světelných paprsků. Panspermie = zárodky života putují vesmírem ve formě jakési infekce, která napadá kosmická tělesa a ve vhodných podmínkách se rozvíjí.

12 Vznik života Život vznikl před 3,5 miliardami let:
Chemický vývoj: z anorganických látek vznikly jednoduché organické (díky UV záření) Biologický vývoj: organické látky se v praoceánu shlukovaly do složitějších, které byly schopny života: eobionti, koacerváty (postupně byly schopny i fotosyntézy) Teorii koacervátů rozpracoval A. I. Oparin.


Stáhnout ppt "Předgeologické období a prahory"

Podobné prezentace


Reklamy Google