Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpráva o stavu katedry počítačů Předneseno na KUKASu 8.2.2012 Miroslav Šnorek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpráva o stavu katedry počítačů Předneseno na KUKASu 8.2.2012 Miroslav Šnorek."— Transkript prezentace:

1 Zpráva o stavu katedry počítačů Předneseno na KUKASu 8.2.2012 Miroslav Šnorek

2 Agenda Lidské zdroje katedry Co nás živí a bude živit? Kolik je dost? Výuka Informatiky neb Co to je, když se řekne … Základní ICT profesní role Jakého studenta budeme vychovávat my? ČIIK. Co to je? Naučme se na sebe být hrdí Něco pro zasmání

3 Lidské zdroje Pedagogiční pracovníci – Prof. Doc. PhD. a CSc. Ing. a Mgr. Σ – 2 4 17 27 50 – Přepočítáno na plné úvazky 19 + 18,2=37 Nepedagogové – VŠ ostatní Σ – 26 – Přepočítáno na plné úvazky 10,5 + 7,55=18

4 Co nás živí? Krátkodobý horizont – Studijní programy – BP E+I (BVT) – končí září 2012, – MP E+I (MVT0x), - končí 2015 – MP E+I (MVT01N, MVT04N) končí? Dlouhodobý horizont – Studijní programy STM-ECTS, BPOI, BPKYR, BPKME, MPOI Ale: sníží se – požadavky na počet předmětů, také STP-ECTS změna P-> V – počet studentů. Řešení? Vícezdrojové financování: Posílení vědy, atd.

5 Co nás bude živit? Dlouhodobě I. Stěžejní předměty STM-ECTS A7B36ALG1P300Jelínek; Bloch, Daněček A7B36OMO2P160Píše A7B36PJV2P160Bloch A7B36DBS3P160Nečaský A7B36DSA3P160Píše A7B36PJC3PO100Černý V. A7B36SIN3PO50Černý T. A7B36PSI4P140Kubr A7B36XML4PO100Mlýnková A7B36SI25PO50Macek A7B36VYD5PO50Čepek, Železný (+13133) A7B36USI5PO100Komárek

6 Co nás bude živit? Dlouhodobě II. Stěžejní předměty BPOI, BPKYR, BPEEM A0B36PR11P, P270Jelínek A0B36PRI1P, P740Jelínek (necvičíme) A4M36TPJ 1PO40Píše A0B36PR22P, P140Jelínek A4M33BIA2PO, S40Drchal, Kubalík (+13133) A4M36PAP 3PO, Z40Šnorek A0B36APO4P, PO100Šnorek, Píša (+13135)

7 Agenti přinesli (zatím původní kódy) A4M33AOS3PO40Matoušek Architektury orientované na služby A4M33BIS-V20Rehák, Svoboda Bezpečnost informací a systémů A0M33BEP-V20Šišlák Bezpilotní prostředky A4M33MAS3PO30Pěchouček Multi-agentní systémy A4M33PAH2PO30Pěchouček Plánování a hry A4B77ASS2PO40Rehák, Šišlák Architektury softwarových systémů

8 ATG – teaching (http://agents.felk.cvut.cz/teaching/)http://agents.felk.cvut.cz/teaching/ A4M33RPRŘízení projektů A0M33PISPrůmyslové informační systémy A4M33BISBezpečnost Informací a Systémů A3M33UIUmělá inteligence A4B33ALGAlgoritmizace Y33PUIProgramování pro umělou inteligenci X33PPVPočítačová podpora výroby Advanced JAVA A4B99RPHŘešení problemů a hry X33OSAOperační systémy a jejich aplikace

9 Různé A4B33SI + A7B36SI2 (PO) zřejmě fúze A4M36TPJPO, Píše, nový předmět v B111 A4B36ACM1..5Mannová + Berezovský + Černý J. nové předměty (za ACM v B111) Nevyvážení L/Z předměty sw inž/sítě Učitelé – předměty, menší nedostatek OMO, DSA (profilace?) Participace na výuce jinde: A7B32KBEKubr A7B38UOSBuk A7B14SAPŠtepanovský FITácke předměty?

10 Kolik je dost? (Velikost úvazků) Dlouhodobý (a dosud platný názor vedené katedry počítačů) – Pedagogická činnost, – V/V činnost, – Organizační činnost. Úvazek: 6 (PhD), resp. 7 cvičení, resp. odpovídající činnosti u tabule týdně. Každý vysokoškolák vede 5 (min) kvalifikačních prací (bak, mag)

11 Počet studentů Poklesy jsou už teď alarmující: STM 1. ročník E+I magistři Zachraňují nás dálkaři, ale i tam je obrovský propad Příklad: Úbytky STM (jen prváci, bez opakovačů) B091 (Y) 520B092 (Y)306 B101 (A)301B102 (A)163 B111319B112142 (k 5. 2.)

12 Křivka porodnosti Na obrázku je znázorněna křivka porodnosti vzhledem k rokům na spodní časové ose, přičemž stejnou křivku vztaženou k horní časové ose můžeme interpretovat jako teoretickou bázi daného maturitního ročníku. Tady teprve začne problém!

13 Krátkodobý horizont, pár poznámek Kdyby tento semestr neměli dizertacku sepisující doktorandi (a současně zaměstnanci) úlevu z výuky, neměli by pořádně co učit. Učení na FIT? Zatím je to dle mého pozorování (JŠ) na nějaké osobní domluvě. Musíme zauvažovat o nějaké dlouhodoběší oficiální dohodě/smlouvě o zajištění konkrétních předmětů… Početní stavy mag prváci EI, není moc potěšující  studuje – již má něco v rozvrhu – odhad JŠ konečného stavu podle stavu zkoušek za B111 MVT01N1279 MVT01N-D27410 MVT04N1378 MVT04N-D935

14 Výuka Informatiky nebo Informačních technologií Co je to informatika? Kdo je informatik? Tomáš Skopal a kol.: Specifikace problémů terciárního vzdělávání informatiků v regionech ČR, www.sitIT.cz Původní úzká interpretace vystudovaného informatika jako „programátora počítačů“ či „informatického teoretika“ Pojem „computer science“ označuje informatiku v původním slova smyslu, jako vědu zabývající se samotnými počítačovými systémy jako univerzální infrastrukturou bez předem dané aplikace.

15 Co to je, když se řekne … Computer Science (teoretická informatika) – zahrnuje vývoj a inovaci základních principů informatiky. Computer Engineering (počítačové inženýrství) – zahrnuje návrh a konstrukci procesorových systémů. Software Engineering (softwarové inženýrství) – zahrnuje návrh, vývoj a testování rozsáhlých a z hlediska bezpečnosti kritických aplikací. Information Systems (informační systémy) – zahrnuje aplikaci systému informatiky do procesů obchodu. Information Technology (informační technologie) - zahrnuje návrh, implementaci a údržbu technologie.

16 Klasifikace oblastí podle ACM – viz [4], vlastní doplnění Ježek

17 Ježkova klasifikace podrobněji Computer Science (teoretická informatika) – zahrnuje vývoj a inovaci základních principů informatiky. Obsahem jsou zejména teoretické základy informatiky (diskrétní matematika apod.), algoritmy, programovací techniky a jejich aplikace v operačních systémech, umělé inteligenci apod. Computer Engineering (počítačové inženýrství) – zahrnuje návrh a konstrukci procesorových systémů při zahrnutí hardwarových, softwarových a komunikačních komponent. Tato oblast se zaměřuje na propojení elektrotechniky a elektroniky s informatikou tak, aby společně umožnily návrh systémů pro komunikaci, spotřební elektroniku, medicínské elektronické systémy, bezpečnostní prvky a vojenské technologie. Software Engineering (softwarové inženýrství) – zahrnuje návrh, vývoj a testování rozsáhlých a z hlediska bezpečnosti kritických aplikací. Hlavním směrem v této oblasti je integrace poznatků teoretické informatiky s inženýrskou praxí vývoje software v oblastech, jako jsou systémy avioniky letounu, zdravotnické aplikace, kryptografie, řízení dopravy, metrologické systémy apod. Information Systems (informační systémy) – zahrnuje aplikaci systému informatiky do procesů obchodu, a to propojováním technických a managerských oblastí. Pozornost je věnována návrhu, implementaci a testování informačních systémů pro účetní systémy, lidské zdroje, podnikové databáze, elektronický obchod, finance, správu vztahů k zákazníkům (CRM) a podporu rozhodování. Information Technology (informační technologie) - zahrnuje návrh, implementaci a údržbu technologie, a to včetně podpory uživatele takového systému. Tato oblast tedy řeší technické a softwarové otázky počítačových sítí, bezpečnosti, vztahu klientserver, podporu mobilních sítí, web aplikace, multimediální zdroje, komunikační systémy a rozvrhování a správu životního cyklu technologie.

18 Kde bychom se chtěli vidět my? V OI má FEL tyto obory (bak): – Počítačové systémy, – Informatika a počítačové vědy, – Softwarové systémy. V OI (mag): – Umělá inteligence, – Počítačové inženýrství, – Počítačové vidění a digitální obraz, – Počítačová grafika, – Softwarové inženýrství a interakce. Je to tak správně? Neměla by i katedra počítačů FEL realizovat svou přidanou hodnotu? Jakou?

19 Základní ICT profesní role podle (§) Byznys analytik – architekt, Manažer rozvoje a provozu IS/ICT, Obchodník s ICT produkty a službami, Vývojář/IS architekt, Správce aplikací a IT infrastruktury, Pokročilý uživatel ICT – metodik. (§): Novotný, O., Voříšek, J, a kol.: Digitální cesta k prosperitě, Professional Publishing, ISBN – 987-80-7431-047-8, 2011, str. 191

20 Znalostní domény ICT Novotný, O., Voříšek, J, a kol.: Digitální cesta k prosperitě, Professional Publishing, ISBN – 987-80-7431-047-8, 2011

21 Co znamenají ty pavučiny? Hodnotí znalosti! 0 – Žádné znalosti a dovednosti, 0 ECTS kreditů. 1 – Obecný přehled o problematice, 1-2 ECTS kredity. 2 – Základní orientace v problematice a v terminologii, 3-5 ECTS kreditů. 3 - Solidní přehled a základní praktické dovednosti, 6-20 ECTS kreditů. 4 – Solidní přehled a solidní praktické dovednosti, 21-40 ECTS kreditů 5 – Nejvyšší kvalita znalostí, více než 41 ECTS kreditů.

22 Má poznámka Výzkum, ze kterého čerpám, se dotázal vedoucích pracovníků firem. Po 4 letech se jejich požadavky na znalosti a dovednosti snížily o 1 až 2 body pavučiny.

23 Service Science Zelený, vzpomínáte? 2009: na 250 univerzitách v 50 zemích jsou kurzy Service Science nebo SSME, Na 102 univerzitách (14 bak, 88 mag) jsou samostatné studijní programy, Existuje 24 výzkumných center v oboru.

24 T-profesionál Dle Zeleného firmy stále častěji požadují tzv. T- profesionály (jejich znalosti lze znázornit písmenem T), kteří mají široké znalosti v mnoha disciplínách a hluboké, expertní znalosti v jedné disciplíně. Technické a manažerské fakulty

25 Jakého studenta budeme vychovávat my? Co bude naše TOP? Vypovídejte se!

26 Strom života je zelený … A tak každý pod zkratkou IT nebo ICT může prezentovat (vychvalovat, předstírat) něco jiného. To umožnilo i zakladatelům ČIIK zaštiťovat se cool slovem Informatika, i když zjevně jde „jen“ o Kybernetiku a Robotiku.

27 Základní sekce ČIIKu katedra kybernetiky, katedra řídicí techniky, Centrum aplikované kybernetiky (CAK), katedra počítačové grafiky a interakce a katedra matematiky.

28 Flexibilní část ČIIKu 6. Katedra telekomunikační techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT. 7. Katedra radioelektroniky Fakulty elektrotechnické ČVUT. 8. Katedra měření Fakulty elektrotechnické ČVUT. 9. Katedra matematiky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. 10. Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky Fakulty strojní ČVUT. 11. Ústav přístrojové a řídící techniky Fakulty strojní ČVUT. 12. Ústav řídící techniky a telematiky Fakulty dopravní ČVUT. 13. Ústav informatiky a telekomunikací Fakulty dopravní ČVUT. 14. Ústav informatiky AV ČR. 15. Ústav teorie informace a automatizace AV ČR. 16. Ústav počítačové a řídící techniky VŠCHT. 17. Vybrané ústavy MFF UK. 18. Vybraná pracoviště Fakulty informačních technologií ČVUT (zatím nejednáno, budou však vřele vítána).

29 Prioritní oblasti specializace ČIIKu teoretická informatika a aplikovaná matematika teorie systémů modelování a simulace, automatické řízení kybernetika, umělá inteligence, robotika, počítačové vidění mechatronika bioinformatika, biokybernetika, telemedicína počítačová bezpečnost, vestavěné počítačové systémy netradiční výpočetní systémy inspirované přírodou, kvantové počítání multimediální a webové systémy, virtuální realita, 3D vizualizace a animace komunikace člověk-počítač zpracování družicových snímků, geomatika znalostní management senzorika a diagnostika telekomunikační a radiokomunikační technologie satelitní a laserové komunikace a navigace dopravní telematika, řízení dopravy automobilová informatika

30 Moje doporučení: naučme se být na sebe i hrdí! Na K333 má jen 19% pracovníků více než 100 bodů, Na 336 je to sice jen 14%, ale je to o tolik méně? K336 je na šestém místě ve věde a výzkumu na FEL a máme o 500 bodů více než katedra matematiky, která byla na CIIK pozvána. Pro nás je důležitý výzkum i výuka. Výuka patří na univerzitách na fakulty a proto je pro nás důležité podporovat fakultu. Já osobně podporuji snahy děkana, Prof. Ripky. Sice nedělá úplně provýukové kroky, ale snaží se držet FEL pohromadě.

31 Jak je na tom ekonomicky KP FEL? Díky výraznému pedagogickému výkonu pro FEL byla vždy naše dotace z fakultní úrovně nejvyšší. Část jsme ale předávali na FIT, protože jsme výkon dosahovali společně. To teď skončí. Šetřili jsme. Přesto zbývalo i na odměny. Dokonce jsme i ušetřili. To nám umožní ještě i dobře žít. A někteří jsou nám i dlužni! Ale: dobře už bylo.

32 Na závěr něco pro zasmání pro zasmání (?) dotaz %ASS přes celou fakultu vygeneruje: AD4B77ASS AE4B77ASS AD7B36ASS A4B77ASS A7B36ASS XD36ASS XE36ASS X36ASS YD36ASS Y36ASS vše patří nám, zkrátka na KP je prdel


Stáhnout ppt "Zpráva o stavu katedry počítačů Předneseno na KUKASu 8.2.2012 Miroslav Šnorek."

Podobné prezentace


Reklamy Google