Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technická univerzita v Liberci 461 17 LIBEREC I Studentská 2 Inovace vzdělávání v oboru čeština jako druhý jazyk (CZ.1.07/2.2.00/07.0259) podpořeného z.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technická univerzita v Liberci 461 17 LIBEREC I Studentská 2 Inovace vzdělávání v oboru čeština jako druhý jazyk (CZ.1.07/2.2.00/07.0259) podpořeného z."— Transkript prezentace:

1 Technická univerzita v Liberci 461 17 LIBEREC I Studentská 2 Inovace vzdělávání v oboru čeština jako druhý jazyk (CZ.1.07/2.2.00/07.0259) podpořeného z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

2 Zaměření projektu Systematická příprava st. VŠ vzdělávajících učitele v oblasti ČJC: -zkvalitnění filologických učitelských studijních programů, zvl. bohemistických -zvýšení kompetencí budoucích učitelů v oblasti práce s žáky, jejichž prvním jazykem není čeština -inovace studijních programů bakalářského i navazujícího magisterského studia, jejímž jádrem je využití moderních didaktických nástrojů, především tzv. žákovského korpusu (learner corpus). S. Škodová - 29. setkání AUČCJ - 22. 5. 2010

3 struktura projektu Příprava učebních materiálů a e-learningových opor. Organizace motivačních kurzů, workshopů a konference. Pilotní ověřování a evaluace kurzů. Budování jazykové databanky. Tvorba elektronického žákovského korpusu. S. Škodová - 29. setkání AUČCJ - 22. 5. 2010

4 Řešitelské pracoviště: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, katedra českého jazyka a literatury Partneři projektu: Univerzita Karlova v Praze Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka Další spolupráce: Školy základní, střední i vysoké s žáky s jiným než českým mateřským jazykem S. Škodová - 29. setkání AUČCJ - 22. 5. 2010

5 Cílové skupiny zasažené inovacemi studijních programů - profil absolventa rozšířen o modul prohloubené specializace zaměřený na studium češtiny jako druhého/cizího jazyka bk. pr. Specializace v pedagogice, obor Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání navaz. mgr. pr. Učitelství pro střední školy obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ – český jazyk bk. program Filologie obor Český jazyk a literatura + další st. programy, např. Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, ii. Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání, iii. Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání; Anglický jazyk pro 2. stupeň základní školy, Německý jazyk pro 2. stupeň základní školy. S. Škodová - 29. setkání AUČCJ - 22. 5. 2010

6 Modulová složka češtiny jako druhého/cizího jazyka I (i)poznání základů didaktiky cizích jazyků s přihlédnutím ke specifikům č2j/čjc; seznámení s učebnicemi češtiny pro cizince, s historií oboru, s odlišnostmi výuky češtiny jako druhého/cizího jazyka v porovnání s výukou češtiny jako mateřského jazyka; (ii)poznání evropské jazykové politiky a jazykové politiky v ČR, včetně SERR a referenčních popisů pro čj; poznání hlavních jaz. komunit v ČR a legislativního vymezení jejich pozice v ČR, zvláště z hlediska školního vzdělávání (iii)poznání moderními teorií osvojování a učení druhého jazyka, metodami jeho studia a možnostmi jejich aplikace ve vyučování C2J, se zvláštním důrazem na práci s žákovskými korpusy, jejich vytváření, anotace a praktické využívání pro plánování, přípravu i realizaci výuky češtiny jako druhého/cizího jazyka, pro testování a hodnocení jazykové a komunikační kompetence nerodilých mluvčích v češtině, pro vytváření učebních materiálů apod. S. Škodová - 29. setkání AUČCJ - 22. 5. 2010

7 Modulová složka češtiny jako druhého/cizího jazyka II 1. Čeština – jazyk cizí 1 (2hod/týden) historický pohled na výuku cizích jazyků, metodické koncepce výuky, SERR 2. Čeština – jazyk cizí 2 (2hod/týden) možnosti výuky jednotlivých jevů gram.systému čj, využití ČNK a CzeSL 3. Metodika češtiny jako cizího jazyka (2hod/týden) metodické přístupy v jednotlivých jazykových plánech pro sl. i nesl. mluvčí 4. Čeština v kontrastivním pohledu (2hod/týden) postupy kontrastivní lingvistiky obecně + možnostmi jejich aplikací S. Škodová - 29. setkání AUČCJ - 22. 5. 2010

8 Modulová složka češtiny jako druhého/cizího jazyka II 5. Analýza učebnic (2hod/týden) analýza vybraných učebnic českého jazyka pro cizince z lingvisticky a didakticky relevantních hledisek 6. ČJC – praktická cvičení (2hod/týden) dovednosti a strategie ve výuce 7. Úvod do korpusové lingvistiky I (2hod/týden) možnosti využití korpusů 8. Úvod do korpusové lingvistiky II (2hod/týden) (9.) Sociokulturní kompetence ve výuce ČJC (2hod/týden) S. Škodová - 29. setkání AUČCJ - 22. 5. 2010

9 www.c2j.cz S. Škodová - 29. setkání AUČCJ - 22. 5. 2010


Stáhnout ppt "Technická univerzita v Liberci 461 17 LIBEREC I Studentská 2 Inovace vzdělávání v oboru čeština jako druhý jazyk (CZ.1.07/2.2.00/07.0259) podpořeného z."

Podobné prezentace


Reklamy Google