Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_ZCR_666 Ročník:3. 4. Vzdělávací obor: 65-42-M/01 Hotelnictví Tematický okruh:Národní park Krkonoše Téma:Národní park Krkonoše Jméno autora:Mgr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_ZCR_666 Ročník:3. 4. Vzdělávací obor: 65-42-M/01 Hotelnictví Tematický okruh:Národní park Krkonoše Téma:Národní park Krkonoše Jméno autora:Mgr."— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_ZCR_666 Ročník:3. 4. Vzdělávací obor: 65-42-M/01 Hotelnictví Tematický okruh:Národní park Krkonoše Téma:Národní park Krkonoše Jméno autora:Mgr. Ivana Frýdlová Vytvořeno dne: 14. 10. 2012 Metodický popis, (anotace) Podpora hodiny –Národní park Krkonoše Tento materiál slouží k seznámení žáků s učivem a následnému procvičení látky. Žáci si osvojují znalosti o oblastech ČR. Dokument můžeme využít jak při práci skupinové, tak i při samostatné práci studentů, popřípadě jako opakovací test. Dokument můžeme využít i při maturitním opakování ve čtvrtých ročnících. Využití při hodinách zeměpis cestovního ruchu, seminář z cestovního ruchu.

2 NÁRODNÍ PARK KRKONOŠE 1

3 http://www.cittadella.cz/europarc/templates/default/img/seznam/podklad_cz.png NP Krkonoše

4 http://en.arup.cas.cz/cz/publikace/files/rozhledy/mapa_CR_pro_AR.bmp NP Krkonoše

5 Hořec tolitovitý Patří mezi naše nejznámější chráněné rostliny, je ve znaku Krkonošského národního parku. 2

6 NP KRKONOŠE = KRNAP

7 ? PROČ ? 3

8 Nejvyšší horstvo ČR Glaciální jevy (kary, morény apod.), pozůstatky čtvrtohorního zalednění Významné horské geobiocenózy s řadou endemitů

9 Geologický vývoj

10 Krkonoše byly vyvrásněny v prvohorách hercynským vrásněním (355 – 200 mil. let). Při alpínském vrásnění ( 65 mil. let) třetihor byly vyzdvihnuty. Krkonoše hráli velmi významnou roli při zalednění Evropy při poslední době ledové ( 10 000let).

11 Co jsou to glaciální jevy, glaciální endemiti? Kde se tady vzaly?

12 Na vzhled pohoří mělo vliv ledovcové zalednění a pramenící řeky. Ledovcová údolí mají tvar písmene U. Říční V.

13 O masiv Krkonoš se zastavil severský ledovec, který s sebou přinesl původně severské druhy rostlin a živočichů. K těmto severským druhům se přidaly z jihu i druhy alpské, které se s severskými druhy (glaciálními relikty - pozůstatky doby ledové) mohly křížit a vznikly tak nové druhy rostlin a živočichů, které se jinde nevyskytují = endemity.

14 Vliv člověka

15 Ve 13. a 14. století začíná osidlování. Osídlení začíná kolem obchodních stezek. Kolonisté vysušovali bažinatou půdu, těžily dřevo, louky přeměňovali v pole a pastviny. S těžbou krkonošských lesů také úzce souvisí rozvoj hornictví. První písemné zprávy o důlní činnosti jsou již z poloviny 13. století.

16 16. století objevení rud a drahých kamenů sem přilákalo mnoho cizinců. Vzniká legenda o KRAKONOŠOVI. 17. století rozvoj sklářství a úpadek dolování. 4

17 V 18. století byla horská příroda navštěvována sběrateli léčivých bylin. Byl založen cech laborantů, kteří ve velkém sklízeli porosty rostlin poskytujících medicinální drogy. Úpadek cechu laborantů nastal sice už na konci 18. století, ale mnohá naleziště vzácné květeny byla již vážně poničena. Arnika Hořec 6 5

18 19. století rozvoj stavby horských bud. 20. století rozvoj turistiky. 7

19 Alespoň 5 atrakcí NP.

20 Sněžka 3

21 Harrachov, areál skokanských můstků na S svahu Čertovy hory 1 020 m. n. m.. 8

22 9

23 Labská louka Rozsáhlá vrcholová planina.Větší část louky je porostlá klečí a trávou. Pramení zde řeka Labe. 11

24 Pramen Labe během let prodělal řadu úprav. V roce 1968 tu byly umístěny barevné znaky 26 velkých měst, jimiž Labe od pramene až po ústí protéká. 10

25 Labská bouda 12

26 Labský důl horské údolí ledovcového původu 13

27 Malý labský vodopád 40 m 14

28 Pančavský vodopád 130 m

29 Obří důl 16

30 17

31 S mírně radioaktivními minerálními prameny, jsou zaměřeny na léčbu nemocí následků obrny, poúrazových stavů pohybového ústrojí. Jánské lázně 18

32 Co víš o historii lyžování v Krkonoších?

33 Lyže nechal přivést pro své dělníky v Krkonoších koncem 19. století hrabě Jan Harrach. Podle těchto lyží začali místní řemeslníci vyrábět další páry. 19

34 Vyznačte do mapy tyto pojmy:

35 Harrachov http://www.risy.cz/Files/Images/liberecky/reginfo/Tur_reg_KRKO.jpg

36 Prameny Labe http://www.risy.cz/Files/Images/liberecky/reginfo/Tur_reg_KRKO.jpg

37 Jánské Lázně http://www.risy.cz/Files/Images/liberecky/reginfo/Tur_reg_KRKO.jpg

38 Sněžka http://www.risy.cz/Files/Images/liberecky/reginfo/Tur_reg_KRKO.jpg

39 Špindlerův Mlýn http://www.risy.cz/Files/Images/liberecky/reginfo/Tur_reg_KRKO.jpg

40 Obří důl http://www.risy.cz/Files/Images/liberecky/reginfo/Tur_reg_KRKO.jpg

41 Konec

42 Seznam použitých zdrojů a literatury HRALA, Václav. Geografie cestovního ruchu. Praha: Idea Servis, 1994, ISBN 80-901462-4-4. ANDĚL, Jiří; MAREŠ, Roman. Evropa. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, s.r.o., 2001, ISBN 80-7182115-2 NEUVEDEN. Krkonoše [online]. [cit. 14.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Krkono%C5%A1ehttp://cs.wikipedia.org/wiki/Krkono%C5%A1e NEUVEDEN. Krkonoše - turistický region [online]. [cit. 14.10.2012]. Dostupný na WWW: http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/liberecky-kraj/regionalni- informace/o-kraji/krkonose/http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/liberecky-kraj/regionalni- informace/o-kraji/krkonose/ NEUVEDEN. Lyžování [online]. [cit. 14.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ly%C5%BEov%C3%A1n%C3%ADhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Ly%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD 1 NEUVEDEN. google [online]. [cit. 14.10.2012]. Dostupný na WWW: http://nd01.jxs.cz/966/367/c4363c90be_8120332_o2.jpg 2 NEUVEDEN. google [online]. [cit. 14.10.2012]. Dostupný na WWW: http://nd01.jxs.cz/966/367/c4363c90be_8120332_o2.jpg 3 NEUVEDEN. google [online]. [cit. 14.10.2012]. Dostupný na WWW: http://www.tipnavylet.cz/data/cla-1206-1275644013.jpg 4 NEUVEDEN. google [online]. [cit. 14.10.2012]. Dostupný na WWW: http://www.kralovehradeckyregion.cz/assets/pohadky/Krakonos_4.jpg 5 NEUVEDEN. google [online]. [cit. 14.10.2012]. Dostupný na WWW: http://www.biolib.cz/IMG/GAL/19602.jpg 6 NEUVEDEN. google [online]. [cit. 14.10.2012]. Dostupný na WWW: http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS2KQNY04KM_wzNijcf796le3iBMaMe7pJmMuGU2_pme7iwDUcu 7 NEUVEDEN. google [online]. [cit. 14.10.2012]. Dostupný na WWW: http://www.horydoly.cz/foto/krkonose_snezka_sever_2008/img00017.jpg 8 NEUVEDEN. google [online]. [cit. 14.10.2012]. Dostupný na WWW: http://www.skiregion.cz/images/harrachov/certovahora-03-high.jpg 9 NEUVEDEN. google [online]. [cit. 14.10.2012]. Dostupný na WWW: http://krkonose.turisticky.net/wp-content/uploads/2008/11/panoramaticka- mapa-spindleruv-mlyn.jpg 10 NEUVEDEN. google [online]. [cit. 14.10.2012]. Dostupný na WWW: http://www.vyletnik.cz/images/vylet/uzivatele/petella/pramen_labe_-9f8.JPG 11 NEUVEDEN. google [online]. [cit. 14.10.2012]. Dostupný na WWW: http://www.navzduchu.cz/user-data/labska-louka1.jpg 12 NEUVEDEN. google [online]. [cit. 14.10.2012]. Dostupný na WWW: http://i3.cn.cz/1276696182_A8.jpg 13 NEUVEDEN. google [online]. [cit. 14.10.2012]. Dostupný na WWW: http://jirkachomat.cz/wp-content/uploads/krkonose-labsky-dul/l_8550.jpg 14 NEUVEDEN. google [online]. [cit. 14.10.2012]. Dostupný na WWW: http://www.vodopady.info/img/vdp/MalyLabsky1.jpg 15 NEUVEDEN. google [online]. [cit. 14.10.2012]. Dostupný na WWW: http://www.fotoaparat.cz/g/05/09/13/138860_e2f0f.jpg 16 NEUVEDEN. google [online]. [cit. 14.10.2012]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Sn%C4%9B%C5%BEka_a_Ob%C5%99%C3%AD_d%C5%AFl.jpg 17 NEUVEDEN. google [online]. [cit. 14.10.2012]. Dostupný na WWW: http://www.pecpodsnezkou-velkaupa.cz/userfiles/obrazky/skipec.jpg 18 NEUVEDEN. google [online]. [cit. 14.10.2012]. Dostupný na WWW: http://janske.elazne.cz/fileadmin/templates/pictures/janske/Jansk%C3%A9%20L%C3%A1zn%C4%9B.jpeg 19 NEUVEDEN. google [online]. [cit. 14.10.2012]. Dostupný na WWW: http://pf.ujep.cz/~nosek/bezky/pics/historie06.jpg


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_ZCR_666 Ročník:3. 4. Vzdělávací obor: 65-42-M/01 Hotelnictví Tematický okruh:Národní park Krkonoše Téma:Národní park Krkonoše Jméno autora:Mgr."

Podobné prezentace


Reklamy Google