Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sdružení Podané ruce, o.s.. Historie 1984-1990 Vznik tajné spontánní a neformální skupiny fungující na principu svépomoci. Část lidí z této skupiny prožila.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sdružení Podané ruce, o.s.. Historie 1984-1990 Vznik tajné spontánní a neformální skupiny fungující na principu svépomoci. Část lidí z této skupiny prožila."— Transkript prezentace:

1 Sdružení Podané ruce, o.s.

2 Historie 1984-1990 Vznik tajné spontánní a neformální skupiny fungující na principu svépomoci. Část lidí z této skupiny prožila svoji drogovou kariéru. Vzájemná pomoc byla zprvu orientována kolem jednoho domu v Brně, ale v situaci sledování a výslechů STB (tajnou policií) se musela skupina setkávat střídavě v různých bytech. Tato skupina byla v začátcích podpořena především katolickou církví. 1991 Založení Nadace Podané ruce. Začátek jednání s Katholieke Nooden (Sdružení Holandských katolických nadací) o zásadní podpoře vznikajících aktivit. 1994 Založení sdružení - Sdružení Podané ruce, o.s. ruce převzalo všechny aktivity nadace.

3 Kontaktní centra Kontaktní centra jsou vstupní branou do sítě služeb, které pomáhají zlepšit sociální, zdravotní a psychický stav uživatelů drog. Programy K- center se snaží dosáhnout takového kontaktuu s uživateli, který by umožnil ovlivnit jejich chování směrem k minimalizaci rizik spojených s užíváním drog a ke změně sebedestruktnivního životního scénáře. Projekt kontaktních center přispívá svými programy i k ochraně většinové společnosti před šířením viru HIV, hepatitidy a dalších infekcí. Služby kontaktních center jsou bezplatné.

4 Terénní programy Terénní programy jsou službou aktivního vyhledání uživatelů drog v přirozeném prostředí. Na místě jim poskytují základní poradenství a pomoc, zprostředkují kontakt s dalšími službami (lékařská pomoc, kontaktní centrum, zařízení léčby, substituční program). Služba je v zásadě bezplatná.

5 Drogové služby ve vězení Cílem služby je kontaktovat uživatele drog ve vazbě a ve výkonu trestu odnětí svobody a reagovat na jeho aktuální drogovou i kriminální situaci. Pracovníci této služby motivují klienty k abstinenci během pobytu ve vězení a ke změně dosavadního způsobu života a abstinenci i na svobodě.

6 Ambulance adiktologie Služba nabízí strukturované individuální i rodinné poradenství, zaměřené na problematiku zvládání závislosti v rámci širokého sociálního kontextu a také na dosažení osobní duševní rovnováhy. Mezi nejčastější řešená témata patří podpora a sanace rodiny a blízkých osob závislých, práce na motivaci a jejím udržení, hledání a rozvoj funkčních zdrojů klienta vedoucích k postupnému přijetí změny, podpora a pomoc při rozhodování abstinovat od drog, či pomoc při zvládnutí problémů s hráčstvím včetně otázek dluhů a základního právního poradenství.

7 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Nízkoprahové kluby poskytují zázemí, podporu a odbornou pomoc dospívajícím v obtížných životních situacích.Posláním těchto zařízení je motivovat a podporovat děti a mládež k aktivnímu přístupu při řešení osobních situací zejména v období dospívání, poskytovat sociální služby a dostupnou nabídku volnočasových aktivit.

8 Divize služeb Olomouckého a Zlínského kraje Kontaktní centrum v Olomouci Terénní programy Olomouc Terénní programy Olomouc pro děti a mládež Práce s klienty v konfliktu se zákonem Ambulance adiktologie NZDM KudyKam Kontaktní centrum Prostějov NZDM Prostějov Terénní programy Prostějov Kontaktní centrum Charáč

9 Kontaktní centrum v Olomouci Sokolská 551/48 779 00 Olomouc Tel.: +420 585 220 034 kcentrum.ol@podaneruce.cz kcentrum.ol@podaneruce.cz Vedoucí Bc. Lucie Řeřichová, DiS. GSM: +420 774 991 625 Komu je služba určena: Uživateli nealkoholových drog, který se v důsledku užívání návykových látek ocitl v obtížné životní situaci Osobě s kombinovanou závislostí Rodičům a blízkým osob ohrožených návykovým chováním

10 Kontaktní centrum v Olomouci Poskytujeme tyto služby: Individuální poradenství Zprostředkování detoxifikace a doporučení do léčby Odborná podpora při zahájení abstinence či po absolvované léčbě Sociální servis - poradenství, zprostředkování kontaktů, pomoc při jednání s úřady, asistence Informační servis - oblast sociální, zdravotní, bezpečné braní a jiné Výměnný program včetně per os kapslí a dalšího zdravotního materiálu Testování infekčních onemocnění - HIV, Hepatitida B, C, Syfilis Těhotenské testy Základní zdravotní ošetření Pomoc v krizi Základní poradenství pro rodiče a osoby blízké klientů Vstupní zhodnocení stavu a potřeb klienta Hygienický servis Potravinový servis Kontaktní práce

11 Terénní programy Olomouc Michalská 2 779 00 Olomouc Tel.: +420 777 363 044 street.ol@podaneruce.cz street.ol@podaneruce.cz Vedoucí Jakub Lívanský DiS. GSM: +420 777 363 044 Cílová skupina Primární cílová skupina: Uživatelé nealkoholových návykových látek Sekundární cílová skupina: Rodiče, příbuzní a osoby blízké uživatelů návykových látek,Obecná populace - studenti základních a středních škol, dospělá veřejnost, obyvatelé konkrétních měst, kde je program poskytován.

12 Terénní programy Olomouc Poskytované služby Informační servis Výměnný servis, sekundární výměnný servis Distribuce kapslí na orální užívání drog Zdravotní servis Kontaktní práce Individuální poradenství Individuální případová práce Podpora v krizi uživatelům drog Kontakt, domluva a poradenství přes terénní mobilní telefon a e-mail Odkazování na jiné služby Asistenční služba Intervence v prostředí zábavy Práce s veřejností (besedy ve školách) Mapování terénu a získávání zpětné vazby od klientů

13 Terénní programy Olomouc pro děti a mládež Michalská 2 779 00 Olomouc Tel.: +420 777 363 044 street.ol@podaneruce.cz street.ol@podaneruce.cz Vedoucí Jakub Lívanský DiS. GSM: +420 777 363 044 Primární cílovou skupinu můžeme rozdělit podle věku: mladší děti (7 -10 let) starší děti (11 - 15 let) dorost (16 - 18 let) mladí dospělí (19 - 21 let)

14 Terénní programy Olomouc pro děti a mládež Poskytované služby: Nabízíme sociálních služby dětem a mládeži ohroženým rizikovým chováním a těm, kteří se již rizikově chovají (agresivní chování, nechráněný a promiskuitní pohlavní styk, bezúčelné trávení volného času na ulici, trestná činnost, záškoláctví apod.) jejichž účelem je působit preventivně, a tak snižovat rizika, které z výše zmíněného chování vyplývají.

15 Práce s klienty v konfliktu se zákonem Sokolská 41 779 00 Olomouc Tel.: +420 775 868 568 vezeni.ol@podaneruce.cz vezeni.ol@podaneruce.cz Vedoucí Bc. Irena Sedláčková GSM: +420 777 916 279 Služba je určena osobám, které: se nacházejí ve Vazební věznici - osobní nebo písemný kontakt; mají za sebou kromě kriminální činnosti i drogovou anamnézu a potýkají se s drogovým problémem; mají zájem svoje problémy řešit a spolupracovat na řešení těchto problémů; respektují pravidla kontaktu, s nimiž je klient seznámen při prvním kontaktu; mají zájem zapojit se do následné péče po propuštění z výkonu trestu či z vazby nebo jsou v příbuzenském či partnerském vztahu s klientem

16 Práce s klienty v konfliktu se zákonem Druhy poskytovaných služeb: informační servis poradenství (sociální, zdravotní, trestněprávní, drogová problematika) krizová intervence psychická podpora, podpora v abstinenci pomoc při jednání s úřady, policií, soudy, PMS asistenční služba a doprovod pomoc při řešení pohledávek odkaz, zprostředkování kontaktu s léčebnou nebo jinou institucí korespondence, možnost zaslání balíku pro potřebné (hygienické a psací potřeby, známky) pomoc v přípravě na propuštění z vězení nácvik komunikačních schopností a sociálních dovedností skupinové aktivity

17 Ambulance adiktologie Michalská 2 779 00 Olomouc ambulance.ol@podaneruce.cz ambulance.ol@podaneruce.cz Tel.: +420 773 996 916, + 420 608 229 528 +420 773 996 916 (uživatelé drog a jejich blízcí) +420 608 229 528 (hazardní hráči a jejich blízcí) Vedoucí PhDr. Kateřina Andrlová GSM: +420 777 916 267

18 Ambulance adiktologie Služba nabízí strukturované individuální i rodinné poradenství, zaměřené jednak na problematiku zvládání v rámci širokého sociálního kontextu a také na dosažení osobní duševní rovnováhy. Mezi nejčastější řešená témata patří podpora a sanace rodiny a blízkých osob závislých, práce na motivaci a jejím udržení, hledání a rozvoj funkčních zdrojů klienta vedoucích k postupnému přijetí změny, podpora a pomoc při rozhodování abstinovat od drog, či pomoc při zvládnutí problémů s hráčstvím včetně otázek dluhů a základního právního poradenství.

19 NZDM KudyKam Dolní náměstí 38 Olomouc 779 00 Telefon: +420 585 220 430,+420 775 868 569 E-mail: kudykam@podaneruce.czkudykam@podaneruce.cz Vedoucí: Bc. Petra Pšenicová Telefon: +420 777 916 286 Cílová skupina: Cílovou skupinou programu jsou děti a mládež ve věku 10 - 26 let.

20 NZDM KudyKam Cíle služby: Vytvořit bezpečný prostor pro cílovou skupinu. Podpora dospívajících ve zvládání krizí a obtížných situací v jejich každodenním životě. Vhodnou a srozumitelnou formou podávat uživatelům potřebný objem informací týkajících se rizikového chování mládeže, konkrétně těchto témat: promiskuitní chování, nechráněný pohlavní styk, rizika pohlavně přenosných nemocí, neplánované rodičovství, škála postihů za různé druhy přestupků a trestných činů, trestní odpovědnost mladistvých, problematika závislostí užívání návykových a jiných psychotropních látek atd. Podpora v dosažení nejvyššího možného vzdělání dle individuálních možností a schopností uživatele a jeho zařazení na trhu práce. Dosáhnout u uživatelů osvojení schopnosti aktivně a smysluplně trávit volný čas.

21 Kontaktní centrum Prostějov Vrahovická 83 798 11 Prostějov Tel.: +420 582 361 401 GSM: +420 608 479 640 (terénní program) GSM: +420 776 654 685 (terénní program) kcentrum.pv@podaneruce.cz kcentrum.pv@podaneruce.cz Vedoucí PhDr. Iva Velková GSM: +420 777 916 268 Cílovou skupinou služby jsou: problémoví uživatelé nealkoholových drog, uživatelé těkavých látek, příležitostní uživatelé nealkoholových drog, experimentátoři a mladiství uživatelé nealkoholových drog přecházející na rizikové užívání, uživatelé s kombinovanou závislostí, abstinující uživatelé, rodiče a blízcí výše uvedených osob

22 Kontaktní centrum Prostějov Posláním Kontaktního centra Prostějov je poskytovat v prostějovském regionu ambulantní a terénní sociální služby, jimiž usiluje o snižování rizik u osob ohrožených návykovým chováním, a dále podporuje a motivuje ke změně životního stylu a zlepšení kvality života po zdravotní, sociální a psychické stránce. Osobám blízkým uživatelům i široké veřejnosti poskytuje odborné poradenství a zároveň chrání společnost před možnými negativními důsledky plynoucími ze životního stylu osob s návykovým chováním.

23 NZDM Prostějov Na příhoně 20 796 01 Prostějov Tel.: +420 582 330 132 nzdm.pv@podaneruce.cz nzdm.pv@podaneruce.cz Vedoucí: Mgr. Ivana Vybíralová Telefon: +420 777 916 288 Cílová skupina: Dospívající ve věku 11 až 21 let a mladí dospělí do 26 let ohrožení komplikovanými životními událostmi a rizikovým chováním.

24 NZDM Prostějov Cíle: sociální začlenění dospívajících do skupiny vrstevníků, i společnosti zmírnit negativní dopady rizikového chování a jednání dospívajících na jejich zdraví a další vývoj vytváření zázemí pro jednotlivce a skupiny dospívajících a podmínky pro jejich svépomocné aktivity pomáhat dospívajícím zvládat krize a obtížné situace v jejich každodenním životě vyvíjet nové postupy práce s dospívajícími, mapovat potřeby dospívajících a zveřejňovat je v rámci široké veřejnosti podpořit formulování vlastních názorů dospívajících k sobě samým, jejich bezprostřednímu i vzdálenějšímu okolí

25 Terénní programy Prostějov Na příhoně 20 796 01 Prostějov Tel.: +420 582 330 132, 420 774 020 848 street.pv@podaneruce.cz street.pv@podaneruce.cz Vedoucí Mgr. Ivana Vybíralová, tel.: +420 777 916 288 Primární cílová skupina Dospívající ve věku 11 až 18 let, kteří se pohybují v Prostějově a okolí a zažívají: komplikované životní události (např. psychické obtíže spojené s vývojovými úkoly v dospívání, odpoutávání se od rodiny, zapojení se do vrstevnické skupiny, rozpad rodiny, nové partnerské vztahy rodičů, problémy se zvládáním školy, volbou povolání a získáním pracovních návyků, zajištění bydlení, těhotenství, aj.) konfliktní společenské situace (např. trestná činnost, konflikty s rodiči, s autoritami, šikana, vandalismus, násilné projevy, útěk z domova, rasismus, záškoláctví, vyloučení ze školy, domácí násilí) negativní zkušenosti a rizikové chování (např. předčasné či rizikové sexuální zkušenosti a chování, šikana, škodlivé užívání návykových látek, úrazy na víkendových akcí, aj.)

26 Terénní programy Prostějov Poskytované služby vyhledávání a oslovování cílové skupiny - kontaktování dětí a mládeže v parku, před školou, na sídlištích apod. analýzy a mapování potřeb - zjišťování jaký je životní styl mládeže ve městě Prostějov, jak tráví volný čas, jaká jsou riziková chování, s čím experimentují, jejich potřeby a možné preventivní akce, které by je zajímaly předávání informací o sociálně-patologických jevech - ústně či prostřednictvím letáků, předávat informace a diskutovat nad tématy: agrese, šikana, problémy ve škole, experimentování s legálními i nelegálními drogami, sexuální život, antikoncepce, těhotenství, apod. odkazování na existující služby, které by mohly poskytnout podporu zejména na NZDM Prostějov, aj. situační intervence - zaměření se na jedince, kteří se dostali do krizové situace a jsou z hlediska vzniku sociálně-patologického chování rizikoví, případně se již dostali do konfliktu s normami společnosti informační servis - práce s blízkými osobami - kontakty a práce např. s rodiči či jinými blízkými pomoc v prosazování práv a zájmů - zahrnuje doprovod uživatelů na úřady, sociálně-právní pomoc, pomoc s úředními listinami, korespondencí, pomoc při rozhodování se o dalším vzdělání, pomoc při hledání zaměstnání a bydlení volnočasové aktivity - sportovní, taneční, hudební a výtvarné aktivity, hry, turnaje, výlety, víkendové akce atd. zprostředkování dalších služeb - návazné služby (doprovod na různé instituce, asistence).

27 Základní informace Název organizace:Sdružení Podané ruce, o. s. IČO:60557621 Adresa kanceláře:Francouzská 36, 602 00 Brno Telefon / fax:+420 545 247 535 e-mail:info@podaneruce.czinfo@podaneruce.cz www:www.podaneruce.cz Registrace MV ČR:21.9. 1994 Číslo registrace:II / S - OS / 1 - 25398 / 94 – R Bankovní spojení a číslo účtu:Volksbank CZ, 40 100 450 91/6800 Právní forma a typ organizace:právnická osoba, občanské sdružení Členství v organizacích:Asociace nestátních organizací ( A.N.O.) České fórum pro rozvoj spolupráce (FoRS)

28 „Vytvoření a podpora Lokálního partnerství pro sociálně vyloučenou lokalitu Přichystalova 70“ (CZ.1.04/3.2.01/19.00176) OP LZZ: Oblast podpory – 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit Cíl projektu: Vytvoření funkční sítě sociálních a navazujících služeb pro osoby žijící v lokalitách Přichystalova a Holická v Olomouci tak, aby nedocházelo k dublování služeb, aby byla posílena efektivita, komplexnost a spolupráce mezi těmito aktéry. Cílová skupina: Poskytovatelé sociálních a navazujících služeb – veřejná správa, neziskové organizace, bezpečnostní složky, Správa nemovitostí aj. Partneři projektu: Statutární město Olomouc, Člověk v tísni, o.p.s., Charita Olomouc. Trvání projektu: prosinec 2010 – listopad 2012 Podrobné informace na: www.podaneruce.czwww.podaneruce.cz Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.


Stáhnout ppt "Sdružení Podané ruce, o.s.. Historie 1984-1990 Vznik tajné spontánní a neformální skupiny fungující na principu svépomoci. Část lidí z této skupiny prožila."

Podobné prezentace


Reklamy Google