Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

3. jednání PS bydlení Brno Téma: Ukončování / prevence bezdomovectví jednotlivců 27. května 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "3. jednání PS bydlení Brno Téma: Ukončování / prevence bezdomovectví jednotlivců 27. května 2015."— Transkript prezentace:

1 3. jednání PS bydlení Brno Téma: Ukončování / prevence bezdomovectví jednotlivců 27. května 2015

2 Program jednání a.Úvod b.Bezdomovectví jednotlivců – co víme a co potřebujeme vědět? a.Data ze sčítání lidí bez domova b.Konceptuální rámec c.Práce ve skupinách – problémy a jejich možná řešení a.lidé přechodně bez domova b.lidé chronicky / epizodicky bez domova d.Příští jednání

3 1. Úvod Příprava na workshop „prevence / ukončování bezdomovectví jednotlivců“ – Volker Busch- Geertsema německý sociolog, čtvrtstoletí výzkumů bezdomovectví inovace, plánování, evaluace koordinátor 1995 Evropské observatoře bezdomovectví, výzkumné sekce Evropské federace národních organizací pracujících s bezdomovci /FEANTSA/ šéfredaktor European Journal of Homelessness 2011 – 2013 - koordinátor evropského projektu Housing First Europe

4 2. Bezdomovectví jednotlivců – data ze sčítání lidí bez domova v Brně (2014) Pozor: Zahrnuje i rodiny s dětmi (dětí 303). Nezahrnuje některé situace bezdomovectví a vyloučení z bydlení (nejisté a nevhodné bydlení). Počty pravděpodobně vzrostly. Lůžková sociální zařízení482 Noční krizová centra33 Komerční ubytovny689 Jiné instituce231 Lidé venku515 celkem1950

5 2. Bezdomovectví jednotlivců – konceptuální rámec (Osamělí) lidé bez domova = NE vnitřně homogenní skupina → potřeba diferencovat. Výzkum v USA – tři podskupiny lidí bez domova: 1.přechodně (krátkodobě, jednorázově) 2.epizodicky (opakovaně) 3.chronicky (dlouhodobě) Pro účely EU zjednodušeno: 1.větší skupina lidí s menšími potřebami (přechodně bez domova) 2.menší skupinou s velkými potřebami (epizodicky či chronicky bez domova)

6 2. Bezdomovectví jednotlivců – konceptuální rámec Skupina 1: Lidé přechodně bez domova Menší potřeba podpory; většinou bez vysoké míry zdravotních problémů, vážných duševních onemocnění nebo problematického užívání drog. Pravděpodobnější využívání podpory rodiny / přátel. Podobají se chudé populaci vyloučené z bydlení (lidem v nejistém či nekvalitním bydlení). Primárně potřebují adekvátní, stálé a cenově dostupného bydlení. S větší pravděpodobné schopni nalézt placenou práci a opustit bezdomovectví pomocí svých vlastních zdrojů. Často opustí bezdomovectví s využitím vl. zdrojů. Jejich nízké příjmy často znamenají, že situaci bez střechy či bez domova nahradí vyloučení z bydlení (nejisté či substandardní bydlení) Pravděpodobně většina rodin bez domova a také osamělých lidí bez domova.

7 2. Bezdomovectví jednotlivců – konceptuální rámec Skupina 2: Lidé chronicky či epizodicky bez domova Velká potřeba podpory zaměřené na kombinaci těžké duševní nemoci a problematického užívání návykových látek. Pravděpodobná absence sociální podpory. Často velmi špatný zdravotní stav. Mnohem méně pravděpodobné, že sami opustí bezdomovectví než jiní lidé. V některých případech dlouhodobá zkušeností s životem bez přístřeší (na ulici). Velmi pravděpodobně jde o osamělé jedince. Velmi nepravděpodobné, že by sami opustili bezdomovectví a / nebo si zajistili placenou práci.

8 2. Bezdomovectví jednotlivců – konceptuální rámec Všichni lidé bez domova sdílejí potřebu přiměřeného, adekvátního a dostupného bydlení. Hlavní rozdíly mezi nimi se týkají potřeby podpory: – Skupina 1 – čelí především strukturálním bariérám ukončení bezdomovectví (nedostatečná nabídka dostupného bydlení, problémy s náklady na bydlení). – Skupina 2 – větší potřeby → řešení bezdomovectví může být spojené s řešením sociální izolace, problematickým užíváním drog a duševním onemocněním. Nezapomínat, že potřeby, charakteristiky a zkušenosti každého člověka / domácnosti bez domova jsou do určité míry specifické.

9 3. Bezdomovectví jednotlivců - Problémy a jejich možná řešení Minulé PS bydlení – identifikace obecných příčin bezdomovectví a bariér návratu do standardního bydlení Úkol pro dnešek – identifikace specifických problémů bezdomovců jednotlivců a možných řešení (jež mají vliv na ztrátu / nalezení bydlení). → Dvě skupiny: 1. skupina: P řechodné bezdomovectví jednotlivců Témata: Práce s lidmi opouštějícími instituce (věznice, dětské domovy, psychiatrické léčebny, AD pro oběti domácího násilí atd.) → Dochází k předávání informací o lidech opouštějících instituce? → Pracuje se s takovými lidmi systematicky? Jak? → Co nefunguje, co chybí? …

10 3. Bezdomovectví jednotlivců – Problémy a jejich možná řešení 2. skupina: Epizodické a chronické bezdomovectví jednotlivců Témata: Práce s lidmi s drogovou závislostí, psychiatrickými onemocněními, popř. duální diagnózou. → Představují tyto problémy bariéru? Je abstinence podmínkou poskytnutí služby / bydlení? → Umí s nimi pracovat běžné služby určené lidem bez domova? Jsou v jejich organizacích psychiatři, specialisté na závislosti? Spolupracují s nimi? → Řeší specifické služby určené drogově závislým / duševně nemocným také bydlení? → Chybí nějaký typ služby (např. wet hostels)? Společná témata: Muži X ženy (vč. domácího násilí), osamělost, malé byty…

11 5. Příští jednání PS středa 3. června od 14:00 – 4. jednání PS bydlení – téma: městský bytový fond pondělí 8. června od 9:00 – celodenní workshop na téma ukončování bezdomovectví jednotlivců + systém monitoringu úspěšnosti ukončování bezdomovectví (Volker Busch-Geertsema /SRN/) – dopoledne přednáška, odpoledne práce ve skupinách a formulace doporučení – místo bude upřesněno v pozvánce

12 Díky za pozornost! Jan Snopek jan.snopek@seznam.cz


Stáhnout ppt "3. jednání PS bydlení Brno Téma: Ukončování / prevence bezdomovectví jednotlivců 27. května 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google