Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zborovice, 9. 6. 2015 ÚVODNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKA RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ Základní škola Zborovice, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zborovice, 9. 6. 2015 ÚVODNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKA RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ Základní škola Zborovice, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768."— Transkript prezentace:

1 Zborovice, 9. 6. 2015 ÚVODNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKA RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ Základní škola Zborovice, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 ZBOROVICE 573 369 102 ředitelna, 573 369 915 ekonomka, 573 369 016 vedoucí ŠJ, 606 624 119 mobil www.zszborovice.cz

2 PROGRAM Prezence. Přivítání. Představení. Prezence. Přivítání. Představení. Jaká je I. třída - specifika vzdělávání žáků v 1. ročníku povinné devítileté školní docházky. Jaká je I. třída - specifika vzdělávání žáků v 1. ročníku povinné devítileté školní docházky. Co bude každý prvňáček potřebovat, než přijde v úterý 1. září 2015 poprvé do školy. Balíček v hodnotě 200,- Kč. Co bude každý prvňáček potřebovat, než přijde v úterý 1. září 2015 poprvé do školy. Balíček v hodnotě 200,- Kč. Náš školní vzdělávací program Škola dobrých základů 1 včetně dodatků. Náš školní vzdělávací program Škola dobrých základů 1 včetně dodatků. Nabízené školské služby – školní družina a školní jídelna. Nabízené školské služby – školní družina a školní jídelna. Škola a právo, povinnosti žáků, zákonných zástupců žáků, školy, další informace o škole. Škola a právo, povinnosti žáků, zákonných zástupců žáků, školy, další informace o škole. Spolek KLAPKA. Spolek KLAPKA. Dotazy a připomínky. Dotazy a připomínky. Ukončení třídní schůzky. Ukončení třídní schůzky. Zborovice, 9. 6. 2015

3 Kdo jsme, kde žijeme Představení pedagogů. Představení pedagogů. Představení rodičů, dětí. Představení rodičů, dětí. Představení školy, všechny informace viz také www.zszborovice.cz Představení školy, všechny informace viz také www.zszborovice.cz Zborovice, 9. 6. 2015

4 Základní škola, I. třída, 1. ročník § 44 školského zákona: Cíle základního vzdělávání Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění. Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění. Startujeme povinnou školní docházku, ubývá „roztomilosti“, přibývá povinností, starostí a někdy i problémů… Dlouhých 9 let. Startujeme povinnou školní docházku, ubývá „roztomilosti“, přibývá povinností, starostí a někdy i problémů… Dlouhých 9 let. Kdo má zásadní vliv na vývoj a učení dítěte. Ve škole se děti především VZDĚLÁVAJÍ. Podíl školy na výchově – její vliv na utváření osobnosti je max. 20%. Rozdíly mezi dětmi – NESROVNÁVAT nesrovnatelné! Úspěchy x potíže … Kdo má zásadní vliv na vývoj a učení dítěte. Ve škole se děti především VZDĚLÁVAJÍ. Podíl školy na výchově – její vliv na utváření osobnosti je max. 20%. Rozdíly mezi dětmi – NESROVNÁVAT nesrovnatelné! Úspěchy x potíže … Potřebujeme Vás, zákonné zástupce neboli rodiče, jako partnery při naší pedagogické práci. Potřebujeme Vás, zákonné zástupce neboli rodiče, jako partnery při naší pedagogické práci.

5 Zborovice, 9. 6. 2015

6 Zborovice, 9 6. 2015 ŠKOLNÍ POTŘEBY A POMŮCKY POŘIZUJÍ RODIČE aktovka aktovka pouzdro, plnicí pero (až později) pouzdro, plnicí pero (až později) složka na písmena a číslice složka na písmena a číslice pevné přezůvky pevné přezůvky pytlík na přezůvky a druhý na cvičební úbor pytlík na přezůvky a druhý na cvičební úbor cvičební úbor: cvičky, tričko, kraťasy, tenisky (botasky), náhradní ponožky, tepláková souprava cvičební úbor: cvičky, tričko, kraťasy, tenisky (botasky), náhradní ponožky, tepláková souprava temperové barvy, lepidlo temperové barvy, lepidlo ubrus na lavici (do výtvarné výchovy a praktických činností) ubrus na lavici (do výtvarné výchovy a praktických činností) zástěrka nebo staré tričko do výtvarné výchovy zástěrka nebo staré tričko do výtvarné výchovy tácek na svačinku tácek na svačinku a dalších věci … a dalších věci … POSKYTNE PRVŇÁČKOVI ŠKOLA všechny učebnice - slabikář, písanky, početní sešit, pracovní sešit do prvouky, … všechny učebnice - slabikář, písanky, početní sešit, pracovní sešit do prvouky, … deníček deníček skicák, pracovní listy skicák, pracovní listy tužka Stabilo trojhranná silná tužka Stabilo trojhranná silná pastelky trojhranné silné pastelky trojhranné silné guma (měkká) guma (měkká) plastelína plastelína štětec plochý štětec plochý nůžky s kulatou špičkou nůžky s kulatou špičkou pravítko pravítko mazací tabulka + fix mazací tabulka + fix pastelky, voskovky pastelky, voskovky vodové barvy vodové barvy

7 Schéma komunikace: prof. Braun - Galowska http://www.henych.net/cele-cesko-cte-detem Zborovice, 9. 6. 2015

8 Školní vzdělávací program ŠVP Škola dobrých základů 1 (první verze r. 2007, aktuální verze od r. 2013 – dodatky). ŠVP Škola dobrých základů 1 (první verze r. 2007, aktuální verze od r. 2013 – dodatky). Vychází z dokumentu RVP ZV. Vychází z dokumentu RVP ZV. Je vypracován podle podmínek a možností naší školy. Je vypracován podle podmínek a možností naší školy. Učební plán: 1. ročník = 20 vyučovacích hodin týdně ~ 4 denně, jediná paní učitelka, Čj – 8, M – 4, Sv – 1, Prv – 2, Tv – 2, Hv – 1, Vv – 1, Pč – 1, nepovinný předmět / kroužek Náb Učební plán: 1. ročník = 20 vyučovacích hodin týdně ~ 4 denně, jediná paní učitelka, Čj – 8, M – 4, Sv – 1, Prv – 2, Tv – 2, Hv – 1, Vv – 1, Pč – 1, nepovinný předmět / kroužek Náb Zborovice, 9. 6. 2015

9 Školské služby Školní jídelna Školní jídelna teplé obědy, 2x týdně výběr ze 2 jídel, cena oběda (polévka, druhé jídlo, nápoj) pro dítě ve věku 7 – 10 let je 23,- Kč, žádáme o platbu převodem na účet, platba zálohově teplé obědy, 2x týdně výběr ze 2 jídel, cena oběda (polévka, druhé jídlo, nápoj) pro dítě ve věku 7 – 10 let je 23,- Kč, žádáme o platbu převodem na účet, platba zálohově malý (převážně sladký) bufet malý (převážně sladký) bufet „Školní mléko“ – projekt MZ ČR pro každého žáka „Školní mléko“ – projekt MZ ČR pro každého žáka „Ovoce do škol“ – projekt MZ ČR pro žáky 1. – 5. „Ovoce do škol“ – projekt MZ ČR pro žáky 1. – 5. pitný režim: ve škole dostupná pitná voda pitný režim: ve škole dostupná pitná voda Školní družina Školní družina ranní od 6:40 do 7:30 ranní od 6:40 do 7:30 odpolední po – čt do 16:00, pá do 15:30 odpolední po – čt do 16:00, pá do 15:30 poplatek 80,- Kč/měsíc, platí se 2x, vždy dohromady za období září – prosinec, leden – červen, včas (vyloučení dítěte ze ŠD, snížení úplaty) poplatek 80,- Kč/měsíc, platí se 2x, vždy dohromady za období září – prosinec, leden – červen, včas (vyloučení dítěte ze ŠD, snížení úplaty) Zborovice, 9. 6. 2015

10 Škola, práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců I. – viz školský zákon § 36 Plnění povinnosti školní docházky (1) Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku (dále jen „povinná školní docházka“). (1) Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku (dále jen „povinná školní docházka“). (5) Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen „spádová škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. (5) Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen „spádová škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. § 37 (3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok. (3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok. Zborovice, 9. 6. 2015

11 Zborovice, 10. 6. 2015 § 21 Práva žáků a jejich zákonných zástupců a) na vzdělávání a školské služby podle ŠZ, a) na vzdělávání a školské služby podle ŠZ, b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, c) volit a být voleni do školské rady, c) volit a být voleni do školské rady, d) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků …, d) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků …, e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, f) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona. f) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona. Škola, práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců II. – viz školský zákon

12 § 22 Povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců (1) Žáci jsou povinni a) řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat, a) řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat, b) dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, b) dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, c) plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem. c) plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem. (3) Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení, a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení, b) na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka, b) na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka, c) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, c) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, e) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 (osobní, do ŠM) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích. e) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 (osobní, do ŠM) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích. Škola, práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců III. – viz školský zákon

13 § 45 Stupně vzdělání (1) Stupeň základního vzdělání získá žák úspěšným ukončením vzdělávacího programu základního vzdělávání v základní škole, na nižším stupni šestiletého nebo osmiletého gymnázia nebo v odpovídající části osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře. Stupeň základního vzdělání se získá po splnění povinné školní docházky rovněž úspěšným ukončením kursu pro získání základního vzdělání uskutečňovaného v základní nebo střední škole (§ 55 odst. 3). (1) Stupeň základního vzdělání získá žák úspěšným ukončením vzdělávacího programu základního vzdělávání v základní škole, na nižším stupni šestiletého nebo osmiletého gymnázia nebo v odpovídající části osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře. Stupeň základního vzdělání se získá po splnění povinné školní docházky rovněž úspěšným ukončením kursu pro získání základního vzdělání uskutečňovaného v základní nebo střední škole (§ 55 odst. 3).§ 50 (1) Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Podmínky pro uvolňování žáka z vyučování a omlouvání neúčasti žáka ve vyučování stanoví školní řád. (1) Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Podmínky pro uvolňování žáka z vyučování a omlouvání neúčasti žáka ve vyučování stanoví školní řád. Škola, práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců IV. – viz školský zákon Zborovice, 9. 6. 2015

14 Zborovice, 10. 6. 2015 Školský zákon 2015 … Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), k ZV se vztahují §§ 36 – 56 aj. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), k ZV se vztahují §§ 36 – 56 aj. jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 383/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 158/2006 Sb., č. 161/2006 Sb., č. 165/2006 Sb., č. 179/2006 Sb., č. 342/2006 Sb., č. 624/2006 Sb., č. 217/2007 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 343/2007 Sb., č. 58/2008 Sb., č. 126/2008 Sb., č. 189/2008 Sb., č. 242/2008 Sb., č. 243/2008 Sb., č. 306/2008 Sb., č. 384/2008 Sb., č. 49/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 378/2009 Sb., č. 427/2010 Sb., č.73/2011 Sb., č. 331/2011 Sb., č. 420/2011 Sb., č. 472/2011 Sb., č. 375/2011 Sb., č. 53/2012 Sb., č. 333/2012 Sb., č. 370/2012 Sb., č. 370/2012 Sb., č. 241/2013 Sb., č. 344/2013 Sb., č. 64/2014 Sb., č. 250/2014 Sb. a 82/2015 Sb. jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 383/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 158/2006 Sb., č. 161/2006 Sb., č. 165/2006 Sb., č. 179/2006 Sb., č. 342/2006 Sb., č. 624/2006 Sb., č. 217/2007 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 343/2007 Sb., č. 58/2008 Sb., č. 126/2008 Sb., č. 189/2008 Sb., č. 242/2008 Sb., č. 243/2008 Sb., č. 306/2008 Sb., č. 384/2008 Sb., č. 49/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 378/2009 Sb., č. 427/2010 Sb., č.73/2011 Sb., č. 331/2011 Sb., č. 420/2011 Sb., č. 472/2011 Sb., č. 375/2011 Sb., č. 53/2012 Sb., č. 333/2012 Sb., č. 370/2012 Sb., č. 370/2012 Sb., č. 241/2013 Sb., č. 344/2013 Sb., č. 64/2014 Sb., č. 250/2014 Sb. a 82/2015 Sb.

15 Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, byl zrušen a rodinné právo je součástí zákona č. 89/2012, NOZ ČÁST DRUHÁ – RODINNÉ PRÁVO, §§ 655 – 975 Díl druhý – poměry mezi rodiči a dítětem § 698, 699 Obvyklé vybavení rodinné domácnosti § 698, 699 Obvyklé vybavení rodinné domácnosti Oddíl třetí – RODIČE A DÍTĚ § 855 (1) Rodiče a dítě mají vůči sobě navzájem povinnosti a práva. Těchto vzájemných povinností a práv se nemohou vzdát; učiní-li tak, nepřihlíží se k tomu. (1) Rodiče a dítě mají vůči sobě navzájem povinnosti a práva. Těchto vzájemných povinností a práv se nemohou vzdát; učiní-li tak, nepřihlíží se k tomu. (2) Účelem povinností a práv k dítěti je zajištění morálního a hmotného prospěchu dítěte. (2) Účelem povinností a práv k dítěti je zajištění morálního a hmotného prospěchu dítěte. § 856 Povinnosti a práva rodičů spojená s osobností dítěte a povinnosti a práva osobní povahy vznikají narozením dítěte a zanikají nabytím jeho zletilosti. Povinnosti a práva rodičů spojená s osobností dítěte a povinnosti a práva osobní povahy vznikají narozením dítěte a zanikají nabytím jeho zletilosti. § 857 (1) Dítě je povinno dbát svých rodičů. (1) Dítě je povinno dbát svých rodičů. (2) Dokud se dítě nestane svéprávným, mají rodiče právo usměrňovat své dítě výchovnými opatřeními, jak to odpovídá jeho rozvíjejícím se schopnostem, včetně omezení sledujících ochranu morálky, zdraví a práv dítěte, jakož i práv jiných osob a veřejného pořádku. Dítě je povinno se těmto opatřením podřídit. (2) Dokud se dítě nestane svéprávným, mají rodiče právo usměrňovat své dítě výchovnými opatřeními, jak to odpovídá jeho rozvíjejícím se schopnostem, včetně omezení sledujících ochranu morálky, zdraví a práv dítěte, jakož i práv jiných osob a veřejného pořádku. Dítě je povinno se těmto opatřením podřídit. § 858 Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho bydliště, v jeho zastupování a spravování jeho jmění; vzniká narozením dítěte a zaniká, jakmile dítě nabude plné svéprávnosti. Trvání a rozsah rodičovské odpovědnosti může změnit jen soud. Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho bydliště, v jeho zastupování a spravování jeho jmění; vzniká narozením dítěte a zaniká, jakmile dítě nabude plné svéprávnosti. Trvání a rozsah rodičovské odpovědnosti může změnit jen soud.

16 Školská rada I § 167 Školská rada § 167 Školská rada (1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu. Při vyšší odborné škole se školská rada zřizuje vždy samostatně. (1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu. Při vyšší odborné škole se školská rada zřizuje vždy samostatně. (2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy. (2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy. (3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. (3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. (6) Funkční období členů školské rady je tři roky. (6) Funkční období členů školské rady je tři roky. (7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady. (7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady. Zborovice, 9. 6. 2015

17 Školská rada II § 167 Školská rada § 167 Školská rada (8) Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to ředitele školy alespoň většina voličů oprávněných podle odstavce 2 volit tohoto člena školské rady, která je podle volebního řádu nezbytná ke zvolení člena školské rady. Doplňovací volby do školské rady se v souladu s volebním řádem konají, přestane-li být volený člen školské rady jejím členem před skončením funkčního období z důvodů stanovených v odstavci 9 písm. a) až d). Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách. (8) Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to ředitele školy alespoň většina voličů oprávněných podle odstavce 2 volit tohoto člena školské rady, která je podle volebního řádu nezbytná ke zvolení člena školské rady. Doplňovací volby do školské rady se v souladu s volebním řádem konají, přestane-li být volený člen školské rady jejím členem před skončením funkčního období z důvodů stanovených v odstavci 9 písm. a) až d). Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách. (9) Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období (9) Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období a) vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady, a) vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady, b) dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem do rukou předsedy školské rady, b) dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem do rukou předsedy školské rady, c) vznikem neslučitelnosti podle odstavce 2 věty třetí, c) vznikem neslučitelnosti podle odstavce 2 věty třetí, d) v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady, pokud tak stanoví volební řád, nebo d) v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady, pokud tak stanoví volební řád, nebo e) dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách podle odst. 8 věty první. e) dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách podle odst. 8 věty první. Zborovice, 9. 6. 2015

18 Školská rada III §168 §168 (1) Školská rada (1) Školská rada a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny, c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny, d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách, d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách, e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce, g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce, h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy. h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy. Zborovice, 9. 6. 2015

19 Školská rada IV §168 §168 (2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno. (2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno. (3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel. (3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel. Zborovice, 9. 6. 2015

20 Složení školské rady ZŠ Zborovice Viz www.zszborovice.cz Viz www.zszborovice.czwww.zszborovice.cz Zborovice, 9. 6. 2015

21 Spolek KLAPKA Spolek rodičů, přátel a příznivců dětí a školy při Základní škole Zborovice, okres Kroměříž, příspěvkové organizaci Spolek rodičů, přátel a příznivců dětí a školy při Základní škole Zborovice, okres Kroměříž, příspěvkové organizaci KLAPKA byla zaregistrována 5. září 2007 jako občanské sdružení s IČO 22 668 969. Dne 6. listopadu 2007 se konala první, ustavující schůze sdružení. Rodiče byli informováni o účelu sdružení, byli seznámeni se stanovami, přihlásili se ke členství ve sdružení a byl zvolen výbor sdružení a revizor. KLAPKA byla zaregistrována 5. září 2007 jako občanské sdružení s IČO 22 668 969. Dne 6. listopadu 2007 se konala první, ustavující schůze sdružení. Rodiče byli informováni o účelu sdružení, byli seznámeni se stanovami, přihlásili se ke členství ve sdružení a byl zvolen výbor sdružení a revizor. Výbor sdružení: viz www.zszborovice.cz Výbor sdružení: viz www.zszborovice.cz www.zszborovice.cz Zborovice, 9. 6. 2015

22 Zborovice, 10. 6. 2014 Dotazy a připomínky Zeptejte se, na co chcete, rádi Vám odpovíme. Zeptejte se, na co chcete, rádi Vám odpovíme. Latinské přísloví: Musíš se učit tak dlouho, dokud je na světě něco, co nevíš.

23 Děkujeme Vám za pozornost a těšíme se na shledanou v úterý 1. 9. 2015! 1. školní den – slavnostní okamžik – doprovoďte své děti poprvé do školy. 1. školní den – slavnostní okamžik – doprovoďte své děti poprvé do školy. Začátek vyučování v 7:40, slavnostní zahájení = přivítání prvňáčků v 8:00 hodin. Začátek vyučování v 7:40, slavnostní zahájení = přivítání prvňáčků v 8:00 hodin. Zborovice, 9. 6. 2015


Stáhnout ppt "Zborovice, 9. 6. 2015 ÚVODNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKA RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ Základní škola Zborovice, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768."

Podobné prezentace


Reklamy Google