Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích – I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích – I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech."— Transkript prezentace:

1

2 Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích – I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační think-tank (TA ČR)

3 Vznik v červnu 2005 transformací Oddělení inovací Jihočeské hospodářské komory do obecně prospěšné společnosti. Jediným zakladatelem Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání, o.p.s. je JHK Posláním společnosti je vytvářet podmínky pro rozvoj výzkumu, vývoje a inovačního podnikání v regionu V orgánech společnosti jsou – zástupci Jihočeského kraje, Města ČB, Jihočeské univerzity, Vědecko-technických parků, zástupci podnikatelů atd. www.jaip.cz

4 Požadavek EU - každý evropský region musí mít svou Regionální inovační strategii s důrazem na aspekty inteligentní specializace (S3) Česká republika = 1 Národní S3 strategie se 14 regionálními přílohami S3 strategie provázána s novými operačními programy (především OP Výzkum, vývoj a vzdělávání a OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) a je nutnou podmínkou pro vpuštění EU peněz do ČR (ex ante kondicionalita) Důraz kladen na spolupráci firem – vědeckovýzkumných institucí – regionální samosprávy

5 Krajská příloha k národní RIS3 za Jihočeský kraj schválena dne 26. června 2014 Zastupitelstvem Jihočeského kraje 3 Klíčové oblasti změn: Kvalitní lidské zdroje Spolupráce a technologický transfer Rozvoj podnikání www.risjk.cz

6 Cíl: Zvýšení relevance a dostupnosti lidských zdrojů ve vztahu k potřebám regionálního trhu práce. Příklady aktivit: dlouhodobá práce s talenty s cílem jejich uplatnění v kraji zvýšení zájmu o vzdělávání a pracovní uplatnění v technických i přírodovědně orientovaných vědních oborech zkvalitnění přípravy na budoucí povolání formou spolupráce vzdělávacích institucí a firem stínování manažerů ve firmách

7 Cíl: Posílení vzájemně se doplňujících partnerství mezi firemní a vědecko-výzkumnou sférou. Příklady aktivit: inovační vouchery servisní aktivity Jihočeského vědeckotechnického parku v ČB týkající se propojení firem a VaV institucí „Knowledge transfer partnership“ – stáž výzkumníka ve firmě jednotná propagace odvětví – klastry, web přeshraniční a meziregionální spolupráce

8 Cíl: Zkvalitnění nabídky podpůrných nástrojů, které provázejí nositele inovační myšlenky od zrodu jeho nápadu, k vytvoření firmy až po distribuci hotových výrobků na zahraniční trhy. Příklady aktivit: zvýšení kvality služeb pro začínající firmy (např. inkubační programy) rozvoj inovačního potenciálu ve firmách formou specializovaných poradců vznik kompetenčního centra podpora v oblasti ochrany duševního vlastnictví zvýšení internacionalizace firem- specializovaná poradenství o cílových trzích, podnikatelské mise

9 Biotechnologie pro udržitelný rozvoj společnosti Strojírenství a mechatronika Elektrotechnika

10 Specializované prostředí, jehož podstatou je spolupráce veřejných VaV kapacit a komerčních subjektů Zaměřeno na začínající podnikatele (start-up) i zavedené firmy s inovačními nápady ( k dispozici 620 m2) Laboratorní služby Kancelářské prostory Poloprovozní hala www.jaip.cz

11 Celková užitná plocha – 3 100 m 2. Navrhované prostory k pronajmutí tvoří: kancelářské prostory laboratoře poloprovozní prostory víceúčelový sál www.jvtp.cz

12 Cílem je propojení podnikatelské a vědecko-výzkumné sféry I. výzva v Jihočeském kraji - 15. 9. - 15. 10. 2014 Vhodní žadatelé – MSP se sídlem v Jihočeském kraji Poskytovatelé znalostí - VaV instituce z celé ČR schválené RVVI Max výše podpory: 150 000,-- (75 % N), celková alokace: 2 000 000,-- Kč Příklad uznatelných nákladů – vývoj produktu, návrh prototypu, materiálová analýza, technologický audit, optimalizace procesů Počet podpořených žádosti v I. výzvě: 16 projektů II. výzva – otevřena koncem dubna 2015!!! Více info na www.inovoucher.czwww.inovoucher.cz

13 Souhrnná nabídka regionálních vědecko-výzkumných kapacit katalogy přístrojů a expertních služeb zapojení Center pro transfer technologií při VaV institucích příklad Jihočeské univerzity v ČB – www.b4i.czwww.b4i.cz Knowledge transfer partnership osvědčený britský model podpora partnerství mezi univerzitním pracovištěm a firmou, která sama nemá kapacity a znalosti na vyřešení své specifické potřeby program podpoří působení vědeckého pracovníka ve firmě po určitou dobu

14 Portál gate2Biotech – brána do českých biotechnologií Dvě nezávislé jazykové verze www.gate2biotech.cz a ww.gate2biotech.comwww.gate2biotech.czww.gate2biotech.com Sekce zpravodajství, autorské články Novinky ze světa biotechnologií Nabídky ke spolupráci Biotechnologický report Zaměstnání.

15 3 prioritní osy (PO): PO1 - Podpora kapacit pro kvalitní výzkum PO2 - Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj PO3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Hlavní příjemci v OP VVV: Školy, vědecko-výzkumné instituce, veřejná správa Cílové skupiny: Mimo jiné u PO1 – výzkumní pracovníci v soukromém sektoru

16 Cíl: Vytvoření a zvýšení kvalifikace kapacit TA ČR pro metodické řízení, sběr zkušeností a informací a koordinace virtuální národní platformy inovační politiky (platforma tzv. „think-tanků“ s expertízou v konkrétních oblastech inovační politiky), tzv. Inovační think-tank (ITT). Hlavní výstupy: Funkční platforma inovačního think-tanku s nastaveným systémem pravidelné komunikace a rámce činnosti na aktuální inovační témata.

17 Děkuji za pozornost! Michaela Novotná novotna@jaip.cz Tel: 608 572 269


Stáhnout ppt "Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích – I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech."

Podobné prezentace


Reklamy Google