Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkušenosti s projektem v letech 1999 – 2004 Mgr. Iva Koutná VSETÍN – město k životu Počátky Místní agendy 21 ve Vsetíně Zkušenosti s projektem v letech.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkušenosti s projektem v letech 1999 – 2004 Mgr. Iva Koutná VSETÍN – město k životu Počátky Místní agendy 21 ve Vsetíně Zkušenosti s projektem v letech."— Transkript prezentace:

1 Zkušenosti s projektem v letech 1999 – 2004 Mgr. Iva Koutná VSETÍN – město k životu Počátky Místní agendy 21 ve Vsetíně Zkušenosti s projektem v letech 1999 – 2004 Mgr. Iva Koutná

2 Místní agenda 21 ve Vsetíně Motto: My jsme Zemi nezdědili od našich předků, my jsme si ji pouze vypůjčili od našich dětí… Lidé mají své potřeby, přání a sny. Týkají se vlastního života i místa kde žijí. Každé místo má přírodní hodnoty a svou historii. Mají-li být zachovány historické a přírodní hodnoty, kultura a tradice, mají-li být naplněny potřeby lidí, musíme sladit naše přání a potřeby s principy trvalé udržitelnosti.

3 Proč jsme začali zavádět MA21 ve Vsetíně Chtěli jsme společně naplánovat jak bude naše město vypadat za 10-15 let, tak aby se stalo příjemným místem k životu, práci, studiu i návštěvám. Chtěli jsme společně naplánovat jak bude naše město vypadat za 10-15 let, tak aby se stalo příjemným místem k životu, práci, studiu i návštěvám. Chtěli jsme společně naplánovat konkrétní projekty a činnosti, které by vedly k naplnění společné vize. Chtěli jsme společně naplánovat konkrétní projekty a činnosti, které by vedly k naplnění společné vize. Chtěli jsme poznat naše město z různých pohledů. Chtěli jsme poznat naše město z různých pohledů. Chtěli jsme se aktivně podílet na realizaci naplánovaných činností. Využili jsme toho, co víme a umíme. Chtěli jsme se aktivně podílet na realizaci naplánovaných činností. Využili jsme toho, co víme a umíme. Chtěli jsme pojmenovat slabé a silné stránky, problémy a nedostatky. Chtěli jsme pojmenovat slabé a silné stránky, problémy a nedostatky. Chtěli jsme se opřít a dále rozvíjet vše, co již v našem městě fungovalo. Chtěli jsme se opřít a dále rozvíjet vše, co již v našem městě fungovalo. Chtěli jsme přispět k zachování zdravého a kvalitního prostředí a místních tradic pro další generace. Chtěli jsme přispět k zachování zdravého a kvalitního prostředí a místních tradic pro další generace.

4 S jakými aktivitami jsme začínali Kulaté stoly. Kulaté stoly. Ankety pro občany města. Ankety pro občany města. Soutěže pro děti a mládež. Soutěže pro děti a mládež. Osvětové a společenské akce. Osvětové a společenské akce. Vzdělávací programy a projekty pro školy. Vzdělávací programy a projekty pro školy. Výukové programy pro školy. Výukové programy pro školy. Dětský parlament, Dětské slyšení. Dětský parlament, Dětské slyšení.

5 Jak to probíhalo Vytvoření projektového týmu. Vytvoření projektového týmu. Zpracování koncept projektu, harmonogramu činností. Zapojení do grantových programů (Nadace VIA, MŽP, Britská rada). Zpracování koncept projektu, harmonogramu činností. Zapojení do grantových programů (Nadace VIA, MŽP, Britská rada). Vytipování partnerských organizací. Budování vztahů na úrovni města, České republiky i v zahraničí. Vytipování partnerských organizací. Budování vztahů na úrovni města, České republiky i v zahraničí. Zpracování komunikační strategie, prezentace a publicita projektu. Zpracování komunikační strategie, prezentace a publicita projektu. Hledání vnitřních i vnějších zdrojů na realizaci aktivit vedoucích k naplnění definovaných cílů. Hledání vnitřních i vnějších zdrojů na realizaci aktivit vedoucích k naplnění definovaných cílů. Realizace aktivit projektu. Zpracovávání výstupů. Realizace aktivit projektu. Zpracovávání výstupů. Hodnocení procesu. Poděkování partnerům. Hodnocení procesu. Poděkování partnerům.

6 Co jsme nejvíce potřebovali Projektový tým a organizační zázemí. Dobrovolníky. Projektový tým a organizační zázemí. Dobrovolníky. Politickou podporu. Politickou podporu. Partnerskou spolupráci radnice, neziskového a podnikatelského sektoru. Partnerskou spolupráci radnice, neziskového a podnikatelského sektoru. Seznam koho oslovit. Vhodné způsoby oslovování. Seznam koho oslovit. Vhodné způsoby oslovování. Kapacitu pro získávání zdrojů (ekonomických, lidských). Kapacitu pro získávání zdrojů (ekonomických, lidských). Strategii PR a komunikační strategii. Strategii PR a komunikační strategii. Napojení na existující sítě v ČR i zahraničí. Možnosti výměny zkušeností. Napojení na existující sítě v ČR i zahraničí. Možnosti výměny zkušeností. Systém indikátorů udržitelného rozvoje. Systém indikátorů udržitelného rozvoje. Kvalitní přípravu, vč. získání potřebných dovedností a znalostí jednotlivých členů týmu. Kvalitní přípravu, vč. získání potřebných dovedností a znalostí jednotlivých členů týmu. Chuť, energii, čas, pozitivní naladění, Chuť, energii, čas, pozitivní naladění, tvořivý přístup. tvořivý přístup.

7 Jaké byly naše cíle Co měl projekt přinést Vize projektu: Přijetí strategie udržitelného rozvoje města jako základního pilíře strategického plánu rozvoje města, který propojuje ekonomické a sociální aspekty s oblastí životního prostředí a je vytvářen ve spolupráci s veřejností. Přijetí strategie udržitelného rozvoje města jako základního pilíře strategického plánu rozvoje města, který propojuje ekonomické a sociální aspekty s oblastí životního prostředí a je vytvářen ve spolupráci s veřejností. Stanovené cíle projektu: Rozvoj města na principech trvalé udržitelnosti. Rozvoj města na principech trvalé udržitelnosti. Zlepšení kvality života a životního prostředí. Zlepšení kvality života a životního prostředí. Vytvoření partnerství občané – radnice – neziskový sektor – podnikatelský sektor pro optimální řešení potřeb, přání a nalezených problémů. Větší pochopení práce radnice a zvýšení důvěry v jejich rozhodování. Vytvoření partnerství občané – radnice – neziskový sektor – podnikatelský sektor pro optimální řešení potřeb, přání a nalezených problémů. Větší pochopení práce radnice a zvýšení důvěry v jejich rozhodování. Spokojenost občanů. Předcházení konfliktů. Zlepšení společenské atmosféry. Spokojenost občanů. Předcházení konfliktů. Zlepšení společenské atmosféry. Zajištění zpětné vazby v řízení města. Zajištění zpětné vazby v řízení města. Aktivní zapojení občanů a občanského sektoru do života města a řešení problémů. Participace. Aktivní zapojení občanů a občanského sektoru do života města a řešení problémů. Participace. Mezisektorová spolupráce (spolupráce různých společenských a profesních skupin). Mezisektorová spolupráce (spolupráce různých společenských a profesních skupin). Posílení pocitu sounáležitosti s městem a regionem. Posílení pocitu sounáležitosti s městem a regionem. Zachování místních tradic a kultury. Zachování místních tradic a kultury. Rozšíření finančních a dalších zdrojů pro rozvoj obce. Zvýšení schopností a kapacit. Rozšíření finančních a dalších zdrojů pro rozvoj obce. Zvýšení schopností a kapacit.

8 Očekávané výsledky Očekávané výsledky Otevřená spolupráce celého místního i širšího společenství. Zabezpečení kvalitního života v kvalitním prostředí s perspektivou trvalé udržitelnosti. Otevřená spolupráce celého místního i širšího společenství. Zabezpečení kvalitního života v kvalitním prostředí s perspektivou trvalé udržitelnosti. Důvěra občanů v radnici, znalost stěžejních programů a aktivit. Znalost a pochopení rozhodovacích procesů. Důvěra občanů v radnici, znalost stěžejních programů a aktivit. Znalost a pochopení rozhodovacích procesů. Komunitní partnerská spolupráce a participace na všech úrovních. Komunitní partnerská spolupráce a participace na všech úrovních. Komunikace a časová koordinace hlavních aktivit na území města. Komunikace a časová koordinace hlavních aktivit na území města. Rozvoj města na principech trvalé udržitelnosti. Kvalitní život ve zdravém prostředí. Rozvoj města na principech trvalé udržitelnosti. Kvalitní život ve zdravém prostředí. Občané znají své město a aktivně se podílejí na zachování přírodních i historických hodnot a jeho dalším rozvoji. Občané znají své město a aktivně se podílejí na zachování přírodních i historických hodnot a jeho dalším rozvoji.

9 Části projektu Kulaté stoly. Dětský parlament. Dětské slyšení. Výukové programy pro školy a školská zařízení. Další vzdělávání pedagogů. Vzdělávací projekt „ŠKOLA – místo k životu“ Podpora a rozvoj kapacity neziskových organizací. Akce pro veřejnost a s účastí veřejnosti. Osvěta. Informace. Vzdělávání. Projekty na zlepšení kvality ŽP a života ve městě.

10 Koordinace projektu, partneři NOSITEL A KOORDINÁTOR PROJEKTU Sdružení pro výchovu a vzdělávání Ledňáček Vsetín Sdružení pro výchovu a vzdělávání Ledňáček Vsetín - řízení, koordinace a administrace projektu - řízení projektového týmu - zodpovědnost za určité části projektu (kulaté stoly) - PR projektu - fundraising PARTNEŘI A SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI PROJEKTU Město Vsetín Město Vsetín - Politická podpora - Projednání a dle možnosti realizace výstupů - Zapracování výstupů do strategických dokumentů ALCEDO – dům dětí a mládeže Vsetín ALCEDO – dům dětí a mládeže Vsetín - technické zázemí projektu - zodpovědnost za určité části projektu (DP, VP, DVPP) - realizace konkrétních aktivit NNO na území města Vsetín NNO na území města Vsetín - realizace konkrétních aktivit

11 Proč se lidé v našem městě zapojovali Získávali informace o veřejném dění. Získávali informace o veřejném dění. Poznávali souvislosti, které provázejí plánování a rozhodování o věcech veřejných. Poznávali souvislosti, které provázejí plánování a rozhodování o věcech veřejných. Naučili se vidět za problémem skutečné příčiny. Naučili se vidět za problémem skutečné příčiny. Pochopili, že vedení města má zájem o jejich hlas, kterým zvolili své zástupce. Pochopili, že vedení města má zájem o jejich hlas, kterým zvolili své zástupce. Viděli, že prostřednictvím spolupráce, otevřeným vyjádřením názoru, námětu či nesouhlasu mohou společně efektivně ovlivňovat veřejné rozhodování. Viděli, že prostřednictvím spolupráce, otevřeným vyjádřením názoru, námětu či nesouhlasu mohou společně efektivně ovlivňovat veřejné rozhodování. Seznámili se s dalšími aktivními občany. Získávali nové kontakty a přátelství. Poznali radost ze společných činností. Novou energii. Zažívali práci v týmu. Seznámili se s dalšími aktivními občany. Získávali nové kontakty a přátelství. Poznali radost ze společných činností. Novou energii. Zažívali práci v týmu. Poznávali instituce, organizace a sdružení a lidi v nich pracující. Poznávali instituce, organizace a sdružení a lidi v nich pracující. Mohli uplatňovat své znalosti a dovednosti ve prospěch svého města. Učili se nové věci. Mohli uplatňovat své znalosti a dovednosti ve prospěch svého města. Učili se nové věci. Získávali prostor i dovednosti pro setkávání, plánování a diskuse. Získávali prostor i dovednosti pro setkávání, plánování a diskuse.

12 Silné stránky projektu Upevnění a navázání kontaktů. Upevnění a navázání kontaktů. Zapojování organizací a lidí. Zapojování organizací a lidí. Zapojování dětí a mladých lidí (DP). Zapojování dětí a mladých lidí (DP). Zájem lidí a organizací o spolupráci a hledání řešení problémů. Zájem lidí a organizací o spolupráci a hledání řešení problémů. Vzájemné poznávání lidí, organizací a jejich činností. Vzájemné poznávání lidí, organizací a jejich činností. Společná organizace a koordinace akcí. Společná organizace a koordinace akcí. Vzájemná komunikace, naslouchání, výměna názorů a zkušeností. Vzájemná komunikace, naslouchání, výměna názorů a zkušeností. Podpora radnice. Podpora radnice. Konkrétní projekty a aktivity. Konkrétní projekty a aktivity. Dobré jméno v České republice, zahraniční kontakty. Dobré jméno v České republice, zahraniční kontakty. Zpracované materiály (publikace, prezentace). Zpracované materiály (publikace, prezentace). Zájem o prezentaci zkušeností v jiných městech regionu i ČR. Zájem o prezentaci zkušeností v jiných městech regionu i ČR.

13 Slabé stránky projektu Kapacita projektového týmu. Kapacita projektového týmu. Objektivní stanovování způsobů práce, stanovování cílů. Objektivní stanovování způsobů práce, stanovování cílů. Udržení zájmu lidí zapojených do projektu (motivace). Udržení zájmu lidí zapojených do projektu (motivace). Přenos myšlenek od účastníků kulatých stolů k dalším lidem. Přenos myšlenek od účastníků kulatých stolů k dalším lidem. Vyhodnocování a uplatňování námětů z kulatých stolů. Vyhodnocování a uplatňování námětů z kulatých stolů. Oslovení neoslovených, zapojení širší veřejnosti. Oslovení neoslovených, zapojení širší veřejnosti. Informování o výsledcích projektu – prezentace projektu (webové stránky). Informování o výsledcích projektu – prezentace projektu (webové stránky). Velké množství pracovních skupin, sekcí, jednání u kulatých stolů – překrývání aktivit různých projektů, účast stejných lidí. Velké množství pracovních skupin, sekcí, jednání u kulatých stolů – překrývání aktivit různých projektů, účast stejných lidí. Nevyjasněné kompetence mezi aktéry procesu. Nevyjasněné kompetence mezi aktéry procesu. Nedodržování principů procesu jednotlivých metod. Nedodržování principů procesu jednotlivých metod.

14 Klíčové události (shrnutí historie) Happening dětí u radnice (06/1992) Happening dětí u radnice (06/1992) Spolupráce s Johnem Gittinsem (1997-2003) Spolupráce s Johnem Gittinsem (1997-2003) Schválení projektu zastupitelstvem Města Vsetín (04/1999) Schválení projektu zastupitelstvem Města Vsetín (04/1999) Zahájení kulatých stolů (10/1999) Zahájení kulatých stolů (10/1999) Zvolení 1. Dětského parlamentu Vsetín (O4/2000) Zvolení 1. Dětského parlamentu Vsetín (O4/2000) Česko-britský projekt „ŠKOLA – místo k životu“ (2000-2002) Česko-britský projekt „ŠKOLA – místo k životu“ (2000-2002) I. ročník projektu „Hřiště“ (04/2001) I. ročník projektu „Hřiště“ (04/2001) Zapojení města Vsetín do NSZM (09/2001) Zapojení města Vsetín do NSZM (09/2001) Příručka „Vsetín – město k životu“ (12/2001) Příručka „Vsetín – město k životu“ (12/2001) Ocenění v soutěži „O lidech s lidmi“ (12/2001) Ocenění v soutěži „O lidech s lidmi“ (12/2001) Kampaň 30 dnů pro neziskový sektor na území města (02/2002) Kampaň 30 dnů pro neziskový sektor na území města (02/2002) Konference „Vsetín – město k životu“ (04/2002) Konference „Vsetín – město k životu“ (04/2002) Přijetí Plánu zdraví a kvality života (04/2002) Přijetí Plánu zdraví a kvality života (04/2002) Cena NIKY (05/2002) Cena NIKY (05/2002) Zahájení činnosti komise MA21 a ZdM RM (06/2002) Zahájení činnosti komise MA21 a ZdM RM (06/2002) Ocenění v soutěži „O lidech s lidmi“, cena velvyslance komise EU za práci s mládeží (10/2002) Ocenění v soutěži „O lidech s lidmi“, cena velvyslance komise EU za práci s mládeží (10/2002) Udělování ekologických auditů příspěvkovým organizacím města (12/2002) Udělování ekologických auditů příspěvkovým organizacím města (12/2002) Zahájení komunitního plánování sociálních služeb (2003) Zahájení komunitního plánování sociálních služeb (2003) První ročník tzv. malých grantů na podru aktivit v rámci projektu Vsetín – zdravé město (2003) První ročník tzv. malých grantů na podru aktivit v rámci projektu Vsetín – zdravé město (2003)

15 Související projekty a aktivity Uplatňování procesu Místní agendy 21 ve Vsetíně poskytlo východiska řadě dalších projektů a aktivit: Zdravé město. Plán zdraví a kvality života. Zdravé město. Plán zdraví a kvality života. Management kvality radnice. Management kvality radnice. Příprava podmínek pro zpracování komunitního plánu sociálních služeb. Příprava podmínek pro zpracování komunitního plánu sociálních služeb. Vsetínská síť dobrých škol. Vsetínská síť dobrých škol. Vznik a práce komise MA21 a zdravého města RM. Vznik a práce komise MA21 a zdravého města RM. Místo pracovníka pro neziskový sektor na MěÚ. Místo pracovníka pro neziskový sektor na MěÚ. Zavádění evropských indikátorů udržitelného rozvoje. Zavádění evropských indikátorů udržitelného rozvoje. Vznik o.p.s. – Společnost pro komunitní práci. Vznik o.p.s. – Společnost pro komunitní práci.

16 Čím začít ve své obci Začnete tím, co umíte nejlépe. Začnete tím, co umíte nejlépe. Začnete čím, čemu budou lidé rozumět. Začnete čím, čemu budou lidé rozumět. Začnete tím, co bude lidi bavit. Začnete tím, co bude lidi bavit. Začněte tím, co přinese brzy viditelné výsledky. Začněte tím, co přinese brzy viditelné výsledky. Začněte tím, co přinese užitek a radost. Začněte tím, co přinese užitek a radost. Začněte tím, co bude lidi motivovat k další práci. Začněte tím, co bude lidi motivovat k další práci.

17


Stáhnout ppt "Zkušenosti s projektem v letech 1999 – 2004 Mgr. Iva Koutná VSETÍN – město k životu Počátky Místní agendy 21 ve Vsetíně Zkušenosti s projektem v letech."

Podobné prezentace


Reklamy Google