Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PaedDr. Pavla Břusková generální ředitelka a předsedkyně představenstva Agentura pro regionální rozvoj,a.s., Ostrava Inovační rozvoj regionů 2010 Žilina,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PaedDr. Pavla Břusková generální ředitelka a předsedkyně představenstva Agentura pro regionální rozvoj,a.s., Ostrava Inovační rozvoj regionů 2010 Žilina,"— Transkript prezentace:

1 PaedDr. Pavla Břusková generální ředitelka a předsedkyně představenstva Agentura pro regionální rozvoj,a.s., Ostrava Inovační rozvoj regionů 2010 Žilina, 10. května

2 Úvod Projekt realizován v rámci 7. Rámcového programu Evropského Společenství (Regions of Knowledge). Mezinárodní partnerství institucí čtyř států. Doba realizace: březen 2009 - duben 2011 Celková hodnota projektu 563 000 €

3 Partneři 13 partnerských institucí – univerzit, vědeckotechnologických parků, technologických center, rozvojových agentur a klastrů ze čtyř regionů Střední Evropy. Česká Republika - Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj Polsko - Slezské vojvodství Slovensko - Žilinský samosprávný kraj Velká Británie - vzdělávací a konzultační společnost PERA je přidruženým partnerem projektu.

4 Partneři - Moravskoslezský kraj Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Ostrava - koordinátor projektu VŠB - Technická univerzita Ostrava Moravskoslezský automobilový klastr

5 Partneři – Zlínský kraj Univerzita Tomáše Bati Plastikářský klastr Technologické a inovační centrum Zlín

6 Partneři – Slezské vojvodství Akademia ekonomiczna Karola Adamieckého Katowice Rozvojová agentura Horního Slezska Katowice Hornoslezská podnikatelská agentura Katowice

7 Partneři – Žilinský samosprávný kraj Žilinská univerzita v Žilině Vědeckotechnologický park Žilina Středoevropský technologický institut v Žilině

8 Partneři – Velká Británie PERA - vzdělávací a konzultační společnost je přidruženým odborným partnerem projektu.

9 Proč tento středoevropský region ? Více než 7 000 000 obyvatel v Žilině, Zlíně, Horním Slezsku a Moravskoslezském kraji 10 univerzit V prostoru CERADA hovoříme o VaV potenciálu, který má přes 250 výzkumně-vývojových zařízení Skutečný potenciál pro podnikatele je ukryt v čísle 500 000 – počet podniků a samostatně podnikajících osob v této oblasti Výsledky našeho mapování budou na: www.cerada.org/database www.cerada.org/database

10 Cíle projektu Vytvoření mezinárodního partnerství institucí působících v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Usnadnění spolupráce firem a vysokých škol při realizaci konkrétních výzkumných a vývojových aktivit v silném přeshraničním regionu na pomezí České republiky, Polska a Slovenska.

11 Cíle projektu Mapování regionálních výzkumných kapacit pro potřeby firem především z oblasti automobilového a leteckého průmyslu. Vzdělávání odborníků z výzkumně-vývojových institucí a podniků, zaměřené na rozvoj kompetencí, které jsou potřebné pro realizaci a řízení výzkumně-vývojových a inovačních aktivit.

12 Způsob realizace Projekt se realizuje v rámci 5 tzv. pracovních balíčků (Work Packages), z nichž každý má svého řídícího partnera, který je zodpovědný za jeho realizaci. WP1 Project Management - Řízení projektu (ARR Ostrava WP2 Charting the regional space – Mapování regionálních výzkumně-vývojových kapacit (VTP Žilina)

13 Způsob realizace WP3 Team building, mentoring and training - Identifikace a vzdělávání odborníků z výzkumně- vývojových institucí a podniků (TIC Zlín) WP4 Creating CERADA join space – Vytvoření platformy pro meziregionální spolupráci (AE Katowice) WP5 Dissemination and promotion – Diseminace a propagace výstupů projektu (TIC Zlín)

14 Výstupy projektu Analýza inovačního prostředí jednotlivých regionů (infrastruktura a její kapacity, existující strategické dokumenty). Katalog profilů výzkumných pracovišť vysokých škol a dalších výzkumně-vývojových institucí pro potřeby firem – už v současné době jsou k dispozici na www.cerada.orgwww.cerada.org

15 Výstupy projektu Tréninkové kurzy pro odborníky z institucí a podniků, zaměřené na rozvoj kompetencí, které jsou potřebné pro realizaci a řízení vědeckovýzkumných a inovačních aktivit. Kurzy jsou připravovány na základě konkrétních potřeb zapojených osob. Vytvoření platformy pro meziregionální spolupráci a partnerství institucí, působících v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

16 Vize do budoucnosti Projekt CERADA jako nástroj a platforma spolupráce aktérů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v silném přeshraničním regionu na pomezí České republiky, Polska a Slovenska, která přesahuje horizont realizace tohoto projektu. Udržitelnost projektu začleněním do regionálních a nadregionálních projektů: ESÚS, AGENT, … Identifikace nejvhodnější formy budoucího fungování (CERADA Joint Action Plan, CERADA Board, cerada.org)

17 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "PaedDr. Pavla Břusková generální ředitelka a předsedkyně představenstva Agentura pro regionální rozvoj,a.s., Ostrava Inovační rozvoj regionů 2010 Žilina,"

Podobné prezentace


Reklamy Google