Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Körperkult, (Sg.) kultura těla DER. Piercing, (Sg.) piercing DAS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Körperkult, (Sg.) kultura těla DER. Piercing, (Sg.) piercing DAS."— Transkript prezentace:

1 Körperkult, (Sg.) kultura těla DER

2 Piercing, (Sg.) piercing DAS

3 Tatoo, -s tetování DAS

4 fett tlustý

5 Körperschmuck, (Sg.) šperk ozdoba na těle DER

6 tätowieren tetovat

7 Steinzeit, (Sg.) doba kamenná DIE

8 ägyptisch egyptský

9 Priesterin, -nen kněžka DIE

10 Römer, - Říman DER

11 markieren značkovat označit

12 Sklave, -n otrok DER

13 Archäologe, -n archeolog DER

14 Indianermumie, -n indiánská mumie DIE

15 kunstvoll umělecký

16 Muster, - vzor DAS

17 aufweisen vykazovat mít

18 Volk, °-er národ DAS

19 verbreitet sein být rozšířený

20 Tätowierung, -en tetování (činnost) DIE

21 Mittelalter, (Sg.) středověk DAS

22 europäisch evropský

23 Seefahrer, - mořeplavec DER

24 bemalen pomalovat namalovat

25 Engländer, - Angličan DER

26 hämmern bouchat bušit tepat

27 Gegensatz, °-e opak DER

28 Lippenstift, -e rtěnka DER

29 Make-up, (Sg.) make-up DAS

30 stechen píchat, bodat

31 entstammen pocházet mít původ

32 Träger, - nosič (ten, kdo něco nosí) DER

33 Zeichen, - znak značka znamení signál DAS

34 Kraft, °-e síla DIE

35 Zugehörigkeit, (Sg.) příslušnost DIE

36 Stamm, °-e kmen DER

37 Naturvolk, °-er primitivní národ DAS

38 fern vzdálený daleký

39 Amazonas Amazonka

40 rituell rituální

41 durchbohren provrtat

42 Gold, (Sg.) zlato DAS

43 Jade, (Sg.) nerost DERDIE

44 Edelstein, -e drahokam DER

45 Frühzeit, (Sg.) rané období DIE

46 Menschheit, (Sg.) lidstvo DIE

47 ausüben (etwas) vykonávat provozovat

48 Samoaner, - Samoan (obyvatel republiky Samoa) DER

49 Kunstwerk, -e umělecké dílo DAS

50 auftragen nanést nanášet

51 neuseeländisch novozélandský

52 Maori Maor

53 tabu

54 unantastbar nedotknutelný

55 Tirol Tyrolsko

56 Alpen, (Pl.) Alpy DIE

57 Angehörige, -n příslušník člen (rodiny) DERDIE

58 Herrscherfamilie, -n vladařova rodina DIE

59 prunkvoll nádherný okázalý přepychový skvostný

60 verzieren zdobit ozdobit zkrášlit krášlit

61 Himalaya, (Sg.) Himaláj DER

62 Stolz, (Sg.) pýcha namyšlenost nafoukanost hrdost chlouba DER

63 Nasenschmuck, (Sg.) šperk do nosu (takovej ten kroužek) DER

64 allerdings ovšem zajisté

65 Generation, -en generace DIE

66 üblich obvyklý

67 hassen nesnášet nenávidět

68 Genehmiegung, -en povolení DIE

69 ernst vážný

70 entschließen (sich) rozhodnout se

71 endgültig definitivní konečný

72 warnen varovat pohrozit

73 achtgeben dávat/dát pozor

74 Verletzung, -en zranění DIE

75 gesundheitlich zdravotní

76 anfangs zpočátku, nejprve

77 gewöhnen (sich daran) zvyknout si na

78 Vorurteil, -e předsudek zaujatost DAS

79 heutzutage dnes dneska za dnešní doby

80 behaupten tvrdit ujišťovat

81 angeblich údajný

82 Lüge, -n lež DIE

83 aufpeppen vzhledově vylepšit udělat zajímavějším

84 ärmellos bez rukávů

85 abwaschbar omyvatelný

86 Motiv, -e motiv DAS

87 aufkleben nalepit

88 ausschneiden vystřihnout

89 Folie, -n fólie DIE

90 abziehen stáhnout, odtáhnout

91 kleben lepit

92 anfeuchten navlhčit

93 anheben nadzvednout nadzdvihnout

94 Fitness, (Sg.) fitnes DIE

95 Junkie, -s závislá osoba závislák DER

96 amerikanisch americký

97 Spitzname, -n přezdívka DER

98 süchtig navyklý závislý

99 Bewegung, -en pohyb DIE

100 verausgaben (sich) vyčerpat vyplýtvat

101 Leistung, -en výkon DIE

102 nirgends nikde

103 Foltermaschine, -n mučící stroj DIE

104 Muskelpakete, (Pl.) svalové svazky DIE

105 züchten pěstovat

106 durchgestylt vytvarovaný vystylovaný

107 Dress, (Sg.) dres sportovní oděv DER

108 jemanden schief anschauen/ansehen dívat se na někoho divně (skrz prsty)

109 auftauchen objevit se

110 einschreiben (sich) zapsat se

111 Kampf, °-e boj DER

112 genügend dostatečně

113 Muskel, -n sval DER

114 mancher/s/e mnohý, některý, leckterý

115 Droge, -n droga DIE

116 wenige málo

117 Schönheitsideal, -e ideál krásy DAS

118 Gemeinschaft, -en společenství DIE

119 Freizeitbeschäftigung, -en volnočasová aktivita DIE

120 Bodybuilding, (Sg.) kulturistika bodybyldynk DAS

121 außer Form z formy

122 Rollenspiel, -e hra s rolemi DAS

123 Diskussion, -en diskuze DIE

124 Schlaffi, -s někdo, kdo je unavený, zvadlý, líný cvičit DER

125 äußern vyjádřit

126 Ansicht, -en názor mínění pohled DIE

127 Stellung nehmen zaujmout stanovisko

128 Recht geben (jemandem) dát (někomu) za pravdu

129 Vorteil, -e výhoda prospěch užitel DER

130 Nachteil, -e nevýhoda neprospěch DER

131 Kritik, -en kritika DIE

132 beleidigen urazit ubližovat

133 rechtfertigen (sich) omlouvat se ospravedlňovat se

134 verteidigen (sich) obhajovat se

135 ewig věčný

136 unmöglich nemožný nevhodný


Stáhnout ppt "Körperkult, (Sg.) kultura těla DER. Piercing, (Sg.) piercing DAS."

Podobné prezentace


Reklamy Google