Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Starověký Egypt – Kultura Mgr. Jakub NěmecVY_32_INOVACE_D1r0206.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Starověký Egypt – Kultura Mgr. Jakub NěmecVY_32_INOVACE_D1r0206."— Transkript prezentace:

1 Starověký Egypt – Kultura Mgr. Jakub NěmecVY_32_INOVACE_D1r0206

2 množství různých bohů  V Egyptě se vyznávalo množství různých bohů (polyteismus), kteří byli patrony rozličných činností, životních událostí či přírodních jevů. AmonRe HorHathorThowt MaatEset Usirew  Mezi nejuctívanější patří Amon (nejvyšší bůh v Nové říši), Re (bůh Slunce), Hor (bůh nebes), Hathor (bohyně lásky a plodnosti), Thowt (bůh vzdělanosti), Maat (bohyně spravedlnosti), Eset (významná v pozdní říši; řecky Isis) nebo Usirew (bůh podsvětí; řecky Osiris). uctívalizvířat  Egypťané uctívali také množství zvířat – kočka, býk, kráva, krokodýl, sokol, ibis nebo skarabeus.  Každébožstvosvůj chrám  Každé významnější božstvo mělo svůj chrám, kde bylo možno přinášet oběti a prosit o přímluvu. Nebylo výjimkou, když v jednom chrámu sídlili kněží více bohů.  Egyptská mytologie je založena na podobenství lidí s bohy, kteří často přijímají i zvířecí atributy.  Příběhy vážící se k životu jednotlivých bohů mají často velmi krutý charakter. Vyznačují se kontrastem dobra a zla (podlosti). nejdůležitějším předělem smrt množství rituálů knihách mrtvých  V lidském životě byla pro Egypťany nejdůležitějším předělem smrt. K té se vázalo velké množství rituálů, které jsou zaznamenány v tzv. knihách mrtvých.

3 Na obrázku můžete vidět, jakým způsobem byli zobrazováni bohové. Vpravo bůh Slunce Re se sokolí hlavou (1), vlevo bůh podsvětí Usirew (2). Re a Usirew

4 mumifikace umožňovala mrtvému život v říši mrtvých  Jedním z nejdůležitějších rituálů propojených se smrtí je mumifikace, která umožňovala mrtvému život v říši mrtvých. vysušení tělesné schránky zakopáno do písku odvedlo největší množství tekutin z tělaBěhem balzamování vonné oleje různé druhy solí  V principu se jednalo o vysušení tělesné schránky, aby nepodléhala rozkladu. Před balzamováním bylo tělo mrtvého zakopáno do písku, čímž se odvedlo největší množství tekutin z těla. Během balzamování se využívaly vonné oleje a různé druhy solí. vnitřní orgány byly ukládány do posvátných schránek kanopy  Důležité vnitřní orgány (žaludek, plíce, játra, střeva; srdce, v němž měla sídlit duše, bylo vkládáno zpět do mumie; mozek byl jako nepotřebný odstraněn) byly ukládány do posvátných schránek, které nazýváme kanopy, nad nimiž drželi ochranu bohové (játra chránil Imset, střeva Kibehsenef, Hepi plíce a Duamutef žaludek). vybavena množstvím amuletů Ankh Skarabeus do rakve ze dřeva do kamenného sarkofágu  Mumie byla vybavena množstvím amuletů (Ankh, symbol života; Skarabeus, symbol znovuzrození; Šén, symbol věčnosti) a poté uložena do rakve ze dřeva, popř. ze vzácného kovu. Rakev byla poté vložena do kamenného sarkofágu.  Hrobkypyramidamastabaskalní hrob chrámový komplex  Hrobky panovníků měly různé podoby – pyramida, mastaba, skalní hrob, chrámový komplex. Jeho zhotovení podléhalo „módě“ a stavu pokladny, protože vybudování monumentálních hrobek bylo finančně náročné.

5 3) Posvátné nádoby uchovávající dle Egypťanů důležité orgány. Kanopy

6 Vlevo (4) můžete vidět sarkofág, který je v současnosti v Louvru, uprostřed (5) je pohřební maska Tutanchamona a vpravo (6) mumie, která je k vidění v Britském Muzeu v Londýně. Sarkofág a jeho obsah

7  Egypťané měli na starověké poměry velmi dobré vzdělání. písmo tři formy  Základem rozvoje vědních oborů je písmo, které se postupem času (od 3. tisíciletí př. n. l.) vyvinulo ve tři formy: ◦ hieroglyfy ◦ hieroglyfy – posvátné písmo užívané pro výzdobu hrobek ◦ hieratické písmo ◦ hieratické písmo – „psané hieroglyfy“ užívané kněžími ◦ démotické písmo ◦ démotické písmo – „lidové“ písmo užívané v běžném životě Egypťanů rosettské desce Jean Francois Champollion  Písmo bylo rozluštěno díky tzv. rosettské desce, která byla objevena v během Napoleonovy výpravy do Egypta (1799) a zasloužil se o to v roce 1822 Jean Francois Champollion.  Egyptské písmo položilo základ pro tzv. sinajské písmo, z něhož se vyvinula také foiničtina, resp. řecké písmo a později latinka a azbuka. papyrus rostlinného původu  Písmem se mimo vytesávání do skal a chrámových zdí psalo na papyrus, který byl rostlinného původu (rostlina šáchor papírodárný). literaturanáboženský i světský charakter  Díky písmu se rozvíjela literatura, která měla náboženský i světský charakter: ◦ životopisy ◦ životopisy pohřbených na stěnách hrobek ◦ Kniha mrtvýchTexty pyramidPrůvodce podsvětím ◦ Kniha mrtvých, Texty pyramid, Průvodce podsvětím – příprava těla pro cestu podsvětím a rady zemřelému pro úspěšné absolvování této cesty ◦ Knihy naučení ◦ Knihy naučení – rady do života ◦ povídky, pohádky, báje, bajky ◦ povídky, pohádky, báje, bajky – napínavé příběhy světského charakteru sloužící k pobavení čtenáře; může obsahovat také ponaučení ◦ divadelní hry ◦ divadelní hry – starověkému Egyptu se připisuje nejstarší nalezená divadelní hra na světě

8 7) Rosettská deska obsahuje řeckou alfabetu, démotické písmo a hieroglyfy. Díky jejich porovnání mohl Champollion začít s luštěním starověké egyptštiny. Rosettská deska má na výšku 114 cm a na šířku 71 cm. v současnosti se nachází v Britském muzeu v Londýně. Rosettská deska

9 8) kniha mrtvých obsahovala texty, podle kterých bylo připravováno tělo pro pobyt v zádušním světě, a texty, v nichž byly rady pro zemřelého pro pohyb v podsvětí. Kniha mrtvých

10 lékařství dobrou znalostí lidského těla mumifikací  Mezi nejrozvinutější vědní obory v Egyptě patřilo lékařství. Jeho rozvoj můžeme vysvětlit velmi dobrou znalostí lidského těla díky „pitvám“ během mumifikací, které byly součástí náboženských rituálů.  Nejdůležitějším orgánem bylo podle Egypťanů srdce, v němž sídlila duše. další důležité orgány byly uchovány posmrtně v kanopách. Mozek byl prý nepotřebný. specializovaní  Egyptští lékaři byli specializovaní na různé odvětví medicíny – chirurgie, gynekologie, oční lékařství apod. matematikageometrie architektuřeúředních záležitostechdesítkové soustavě  Další důležité poznatky poskytovala matematika a geometrie, které se využívaly především v architektuře a v úředních záležitostech. Počítali v desítkové soustavě (pro čísla měli zástupné znaky), znali přibližnou velikost čísla π nebo uměli řešit lineární rovnice. astronomie  Náboženské a především hospodářské účely si vynutily rozvoj astronomie. Egypťané vypočetli, že rok je dlouhý 365 dní.

11  Kulturní dědictví Egypta je proslaveno především díky obrovským stavbám, které sloužily faraonům jako hrobky. různými druhy hrobek  V Egyptě se setkáváme s různými druhy hrobek, které pocházejí z různých ér egyptských dějin: ◦ mastaby ◦ pyramidy ◦ pyramidy (Sakkára, Gíza) ◦ skalní hroby ◦ skalní hroby (Tutanchamonova hrobka) ◦ chrámové komplexy ◦ chrámové komplexy s nádvořím a s množstvím chrámů (Údolí králů, Údolí královen - Karnak, Luxor, Edfú) ◦ skalní chrámy ◦ skalní chrámy (Abú Simbel, Hatšepsovetin chrám)  Většina z těchto památek byla vykradena lovci pokladů a vykradači hrobů (hrobky byly vykrádány již ve starověku). nástěnnými malbami přísnými pravidly  Vnitřek chrámů byl zdoben nástěnnými malbami, které přibližovaly život zemřelého a jeho další pouť podsvětím. Malby se řídila přísnými pravidly – hlava a nohy se zobrazovaly z profilu, boky z poloprofilu a oko a hruď zepředu. Postavy tak působily monumentálním, ale strnulým dojmem. reliéfy  Podobně jako malba sloužily k výzdobě hrobek i reliéfy, které byly svázány stejnými pravidly.  Sochysarkofág  Sochy patří k dalším artefaktům v hrobce. Sochařsky provedená byl samotný sarkofág. Ale nalezneme zde sochy zemřelého a jeho blízkých, dokonce i zvířecích miláčků –koček. patrony Velká sfinga  Chrámy byly hlídány patrony, kteří byli vytesáni přímo do skály (Abú Simbel) nebo před chrámem stály (Velká sfinga v Gíze). polychromovány  Sochy byly polychromovány.  Menší sošky i z jiných materiálů  Menší sošky byly vytvářeny i z jiných materiálů než z kamene – dřevo, slonovina, bronz a drahé kovy.

12 9) Amonův chrám v Karnaku. Amonův chrám

13 10) Pohřební komora Thutmose III. se sarkofágem. Hrobka Thutmose III.

14 11) Příklad malířské výzdoby hrobky. V tomto případě jde o hrobku Horemheba. Výzdoba hrobky

15 12) Velká sfinga v Gíze před Rachevovou pyramidou. Velká sfinga v Gíze

16  1) Charakterizuj egyptské náboženské představy.  2) Popiš princip a význam mumifikace.  3) Urči význam egyptské vzdělanosti pro staroegyptskou společnost.  4) Popiš egyptské umění.

17  POPELKA, Miroslav; VÁLKOVÁ, Veronika. Dějepis 1 pro gymnázia a střední školy: Pravěk a starověk. 1. vydání. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2001, 143 s. ISBN 80-7235-145-1.  MANDELOVÁ, Helena; KUNSTOVÁ, Eliška; PAŘÍZKOVÁ, Ilona. Dějiny pravěku a starověku. Vydání první. Liberec: Dialog, 2002, 179 s. ISBN 80-86218-57-0.

18  1) KÄYTTÄJÄ:KOMPAK. Wikipedia.cz [online]. [cit. 6.11.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sun_god_Ra2.svg  2) DAHL, Jeff. Wikipedia.cz [online]. [cit. 6.11.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Standing_Osiris_edit1.svg  3) CAPTMONDO. Wikipedia.cz [online]. [cit. 6.11.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/CanopicJarsOfNeskhons- BritishMuseum-August21-08.jpg  4) BLANCHARD, Guillaume. Wikipedia.cz [online]. [cit. 6.11.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Egypte_louvre_004.jpg  5) MYKREEVE. Wikipedia.cz [online]. [cit. 6.11.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Tutanchamun_Maske.jpg  6) KLAFUBRA. Wikipedia.cz [online]. [cit. 6.11.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/Mummy_at_British_Museum.jpg  7) HILLEWAERT, Hans. Wikipedia.cz [online]. [cit. 6.11.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Rosetta_Stone.JPG  8) N·E·R·G·A·L. Wikipedia.cz [online]. [cit. 6.11.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Totenbuch.jpg  9) SEBI. Wikipedia.cz [online]. [cit. 6.11.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Karnak_Amon_01.jpeg  10) AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia.cz [online]. [cit. 6.11.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Tuth-grab1.jpg  11) PARROT, A.. Wikipedia.cz [online]. [cit. 6.11.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/La_Tombe_de_Horemheb_cropped.jpg  12) HAJOR. Wikipedia.cz [online]. [cit. 6.11.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/Egypt.Giza.Sphinx.01.jpg


Stáhnout ppt "Starověký Egypt – Kultura Mgr. Jakub NěmecVY_32_INOVACE_D1r0206."

Podobné prezentace


Reklamy Google