Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Starověký Egypt – Kultura

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Starověký Egypt – Kultura"— Transkript prezentace:

1 Starověký Egypt – Kultura
Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0206

2 Náboženství V Egyptě se vyznávalo množství různých bohů (polyteismus), kteří byli patrony rozličných činností, životních událostí či přírodních jevů. Mezi nejuctívanější patří Amon (nejvyšší bůh v Nové říši), Re (bůh Slunce), Hor (bůh nebes), Hathor (bohyně lásky a plodnosti), Thowt (bůh vzdělanosti), Maat (bohyně spravedlnosti), Eset (významná v pozdní říši; řecky Isis) nebo Usirew (bůh podsvětí; řecky Osiris). Egypťané uctívali také množství zvířat – kočka, býk, kráva, krokodýl, sokol, ibis nebo skarabeus. Každé významnější božstvo mělo svůj chrám, kde bylo možno přinášet oběti a prosit o přímluvu. Nebylo výjimkou, když v jednom chrámu sídlili kněží více bohů. Egyptská mytologie je založena na podobenství lidí s bohy, kteří často přijímají i zvířecí atributy. Příběhy vážící se k životu jednotlivých bohů mají často velmi krutý charakter. Vyznačují se kontrastem dobra a zla (podlosti). V lidském životě byla pro Egypťany nejdůležitějším předělem smrt. K té se vázalo velké množství rituálů, které jsou zaznamenány v tzv. knihách mrtvých.

3 Re a Usirew Na obrázku můžete vidět, jakým způsobem byli zobrazováni bohové. Vpravo bůh Slunce Re se sokolí hlavou (1), vlevo bůh podsvětí Usirew (2).

4 Mumifikace Jedním z nejdůležitějších rituálů propojených se smrtí je mumifikace, která umožňovala mrtvému život v říši mrtvých. V principu se jednalo o vysušení tělesné schránky, aby nepodléhala rozkladu. Před balzamováním bylo tělo mrtvého zakopáno do písku, čímž se odvedlo největší množství tekutin z těla. Během balzamování se využívaly vonné oleje a různé druhy solí. Důležité vnitřní orgány (žaludek, plíce, játra, střeva; srdce, v němž měla sídlit duše, bylo vkládáno zpět do mumie; mozek byl jako nepotřebný odstraněn) byly ukládány do posvátných schránek, které nazýváme kanopy, nad nimiž drželi ochranu bohové (játra chránil Imset, střeva Kibehsenef, Hepi plíce a Duamutef žaludek). Mumie byla vybavena množstvím amuletů (Ankh, symbol života; Skarabeus, symbol znovuzrození; Šén, symbol věčnosti) a poté uložena do rakve ze dřeva, popř. ze vzácného kovu. Rakev byla poté vložena do kamenného sarkofágu. Hrobky panovníků měly různé podoby – pyramida, mastaba, skalní hrob, chrámový komplex. Jeho zhotovení podléhalo „módě“ a stavu pokladny, protože vybudování monumentálních hrobek bylo finančně náročné.

5 3) Posvátné nádoby uchovávající dle Egypťanů důležité orgány.
Kanopy 3) Posvátné nádoby uchovávající dle Egypťanů důležité orgány.

6 Sarkofág a jeho obsah Vlevo (4) můžete vidět sarkofág, který je v současnosti v Louvru, uprostřed (5) je pohřební maska Tutanchamona a vpravo (6) mumie, která je k vidění v Britském Muzeu v Londýně.

7 Písmo a literatura Egypťané měli na starověké poměry velmi dobré vzdělání. Základem rozvoje vědních oborů je písmo, které se postupem času (od 3. tisíciletí př. n. l.) vyvinulo ve tři formy: hieroglyfy – posvátné písmo užívané pro výzdobu hrobek hieratické písmo – „psané hieroglyfy“ užívané kněžími démotické písmo – „lidové“ písmo užívané v běžném životě Egypťanů Písmo bylo rozluštěno díky tzv. rosettské desce, která byla objevena v během Napoleonovy výpravy do Egypta (1799) a zasloužil se o to v roce 1822 Jean Francois Champollion. Egyptské písmo položilo základ pro tzv. sinajské písmo, z něhož se vyvinula také foiničtina, resp. řecké písmo a později latinka a azbuka. Písmem se mimo vytesávání do skal a chrámových zdí psalo na papyrus, který byl rostlinného původu (rostlina šáchor papírodárný). Díky písmu se rozvíjela literatura, která měla náboženský i světský charakter: životopisy pohřbených na stěnách hrobek Kniha mrtvých, Texty pyramid, Průvodce podsvětím – příprava těla pro cestu podsvětím a rady zemřelému pro úspěšné absolvování této cesty Knihy naučení – rady do života povídky, pohádky, báje, bajky – napínavé příběhy světského charakteru sloužící k pobavení čtenáře; může obsahovat také ponaučení divadelní hry – starověkému Egyptu se připisuje nejstarší nalezená divadelní hra na světě

8 Rosettská deska 7) Rosettská deska obsahuje řeckou alfabetu, démotické písmo a hieroglyfy. Díky jejich porovnání mohl Champollion začít s luštěním starověké egyptštiny. Rosettská deska má na výšku 114 cm a na šířku 71 cm. v současnosti se nachází v Britském muzeu v Londýně.

9 Kniha mrtvých 8) kniha mrtvých obsahovala texty, podle kterých bylo připravováno tělo pro pobyt v zádušním světě, a texty, v nichž byly rady pro zemřelého pro pohyb v podsvětí.

10 Věda Mezi nejrozvinutější vědní obory v Egyptě patřilo lékařství. Jeho rozvoj můžeme vysvětlit velmi dobrou znalostí lidského těla díky „pitvám“ během mumifikací, které byly součástí náboženských rituálů. Nejdůležitějším orgánem bylo podle Egypťanů srdce, v němž sídlila duše. další důležité orgány byly uchovány posmrtně v kanopách. Mozek byl prý nepotřebný. Egyptští lékaři byli specializovaní na různé odvětví medicíny – chirurgie, gynekologie, oční lékařství apod. Další důležité poznatky poskytovala matematika a geometrie, které se využívaly především v architektuře a v úředních záležitostech. Počítali v desítkové soustavě (pro čísla měli zástupné znaky), znali přibližnou velikost čísla π nebo uměli řešit lineární rovnice. Náboženské a především hospodářské účely si vynutily rozvoj astronomie. Egypťané vypočetli, že rok je dlouhý 365 dní.

11 Architektura Kulturní dědictví Egypta je proslaveno především díky obrovským stavbám, které sloužily faraonům jako hrobky. V Egyptě se setkáváme s různými druhy hrobek, které pocházejí z různých ér egyptských dějin: mastaby pyramidy (Sakkára, Gíza) skalní hroby (Tutanchamonova hrobka) chrámové komplexy s nádvořím a s množstvím chrámů (Údolí králů, Údolí královen - Karnak, Luxor, Edfú) skalní chrámy (Abú Simbel, Hatšepsovetin chrám) Většina z těchto památek byla vykradena lovci pokladů a vykradači hrobů (hrobky byly vykrádány již ve starověku). Vnitřek chrámů byl zdoben nástěnnými malbami, které přibližovaly život zemřelého a jeho další pouť podsvětím. Malby se řídila přísnými pravidly – hlava a nohy se zobrazovaly z profilu, boky z poloprofilu a oko a hruď zepředu. Postavy tak působily monumentálním, ale strnulým dojmem. Podobně jako malba sloužily k výzdobě hrobek i reliéfy, které byly svázány stejnými pravidly. Sochy patří k dalším artefaktům v hrobce. Sochařsky provedená byl samotný sarkofág. Ale nalezneme zde sochy zemřelého a jeho blízkých, dokonce i zvířecích miláčků –koček. Chrámy byly hlídány patrony, kteří byli vytesáni přímo do skály (Abú Simbel) nebo před chrámem stály (Velká sfinga v Gíze). Sochy byly polychromovány. Menší sošky byly vytvářeny i z jiných materiálů než z kamene – dřevo, slonovina, bronz a drahé kovy.

12 9) Amonův chrám v Karnaku.

13 10) Pohřební komora Thutmose III. se sarkofágem.
Hrobka Thutmose III. 10) Pohřební komora Thutmose III. se sarkofágem.

14 Výzdoba hrobky 11) Příklad malířské výzdoby hrobky. V tomto případě jde o hrobku Horemheba.

15 12) Velká sfinga v Gíze před Rachevovou pyramidou.

16 Otázka závěrem 1) Charakterizuj egyptské náboženské představy.
2) Popiš princip a význam mumifikace. 3) Urči význam egyptské vzdělanosti pro staroegyptskou společnost. 4) Popiš egyptské umění.

17 Literatura POPELKA, Miroslav; VÁLKOVÁ, Veronika. Dějepis 1 pro gymnázia a střední školy: Pravěk a starověk. 1. vydání. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2001, 143 s. ISBN MANDELOVÁ, Helena; KUNSTOVÁ, Eliška; PAŘÍZKOVÁ, Ilona. Dějiny pravěku a starověku. Vydání první. Liberec: Dialog, 2002, 179 s. ISBN

18 Obrázky 1) KÄYTTÄJÄ:KOMPAK. Wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 2) DAHL, Jeff. Wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 3) CAPTMONDO. Wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: BritishMuseum-August21-08.jpg 4) BLANCHARD, Guillaume. Wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 5) MYKREEVE. Wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 6) KLAFUBRA. Wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 7) HILLEWAERT, Hans. Wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 8) N·E·R·G·A·L. Wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 9) SEBI. Wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 10) AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 11) PARROT, A.. Wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 12) HAJOR. Wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:


Stáhnout ppt "Starověký Egypt – Kultura"

Podobné prezentace


Reklamy Google