Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Katedra managementu Ing. Patricia Jakešová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Katedra managementu Ing. Patricia Jakešová"— Transkript prezentace:

1 ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Katedra managementu Ing. Patricia Jakešová

2 Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Cvičící: Ing. Miloš Krejčí Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA JUDr. Josef Novák Ing. Patricia Jakešová ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn]

3 ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN 6 přednášek + 6 cvičení, z/Zk
1. Inovace a inovační podnikání 2. Inovace jako konkurenční výhoda, kvalita a inovace 3. Hodnotové inovace, strategie modrého oceánu 4. Komercializace inovace 5. Řízení inovací a inovační controlling 6. Řízení změn ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn]

4 ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Klíčové znalosti zkouška SZZk následná praxe…
Základní managerské dovednosti praktická orientace předmětu způsob studia Prerekvizity (hlavní) Strategické řízení podniku, Řízení lidských zdrojů Finanční řízení podniku ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn]

5 ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Literatura:
Pitra, Zbyněk: Management inovačních aktivit. Praha: Professional Publishing, 2006, ISBN X Kim,W. Chan, Mauborgne, Renée: Strategie modrého oceánu.Praha: Management Press, 2009, ISBN HAVLÍČEK, Karel: Management & controlling malé a střední firmy. Praha: EUPRESS. 2011, ISBN ROBBINS, S.P. – COULTER, M.: Management. Grada, 7. Vydání, edice „Profesionál“. ISBN ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn]

6 ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Literatura:
Kim,W. Chan., Mauborgne, Renée: Blue Ocean Strategy. How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant. Boston.Massachusetts. U.S.A: Hardvard Business School Press, 2005. VLČEK Radim Management hodnotových inovací. Praha: Management Press, ISBN Acs Z, Audretsch D. Enterpreneurship, Innovation And Technological Change [e-book]. Boston: Now Publishers; Available from: eBook Collection (EBSCOhost) ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn]

7 ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Jak studovat: Sylabus (cíl a osnova předmětu)
Základní teorie během přednášek Praktické aplikace během společných seminářů Prezentace přednášek (IS) předem (před každou přednáškou) Literatura Skupinový projekt / prezentace Zápočet (zapsaný v IS) Zkouška (písemný test) ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn]

8 ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Inovační projekt :
Zvolte libovolnou inovaci produktu nebo služby, se kterou jste se setkali nebo případně vytvořte svou virtuální inovaci a popište ji. Proveďte rozbor jejího charakteru v duchu přednášené látky: 1. spojitá – nespojitá a proč 2. odhad, zda jde o univerzální nebo spíše modulární architekturu a pravděpodobné důvody její volby 3. grafické znázornění konkurenčního profilu a jeho změny 4. mapa užitečnosti produktu pro zákazníka a její vývoj 5. hodnotová inovace a tvorba ceny pomocí ziskového modelu 6. cena a její poloha v cenovém koridoru a důvod volby této polohy V případě nedostatku informací doplňte svými předpoklady, odhady a myšlenkovými experimenty. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn]

9 ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Inovační projekt :
Využijte (Business Model Creator) pro vytvoření konkrétního podnikatelského modelu (komercializace inovace) a použijte výstup ve Vaší závěrečné prezentaci.  Čj verze i na IS ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn]

10 ŘÍZENÍ OBCHODU METODIKA ZPRACOVÁNÍ ZÁPOČTOVÉ PRÁCE OBSAH práce:
Titulní list (předmět, téma, jméno studenta, UČO, příslušnost zápočtového období) Obsah práce Popis zvoleného tématu Vlastní zpracování Vlastní názor na problematiku a shrnutí / závěr Konkrétní zdroje (literatura) použité pro zpracování zápočtové práce ROZSAH práce: Celkem min. 6 stran včetně případných tabulek a grafů (A4, písmo: Times New Roman, velikost: 12, řádkování: 1,5) FORMA práce: Elektronicky, dle pravidel pro psaní akademického textu, před prezentací na posledním cvičení ODEVZDÁNÍ práce: Na pedagoga Prosím pozor: v případě výskytu identických prací budou všichni tito autoři požádáni o zpracování zcela jiného tématu, přičemž nejzazší možný termín odevzdání práce dle studijního řádu není možné prodloužit ŘÍZENÍ OBCHODU [RIn] Ing. Miloš Krejčí

11 Prezentace a skupinové diskuse
„Přesvědčte potenciální investory o úspěšnosti Vaší inovace“ – skupinová prezentace výstupu z „Business Model Creator“ Termín prezentace, po dohodě ve dnech – poslední a předposlední seminář Práce musí být odevzdána před prezentací Prezentuje celý tým ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn]

12 ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Metody hodnocení:
Na základě a) aktivní účasti během cvičení (75%) a b) vypracování prakticky zaměřeného inovačního projektu a jeho prezentaci obdrží studenti zápočet Následně absolvují zkoušku formou písemného testu (podmínkou pro absolvování zkoušky je zápočet zapsaný v IS). ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn]

13 ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Metody hodnocení:
Aktivní účasti během seminářů – 0 – 5 bodů Prezentace projektu – 0 – 10 bodů Test – 0 – 15 bodů A 24 – 30 bodů B 21 – 23 C 19 – 20 D 17 – 18 E 16 ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí


Stáhnout ppt "ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Katedra managementu Ing. Patricia Jakešová"

Podobné prezentace


Reklamy Google