Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Katedra managementu ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Ing. Patricia Jakešová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Katedra managementu ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Ing. Patricia Jakešová"— Transkript prezentace:

1 Katedra managementu ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Ing. Patricia Jakešová patricia.jakesova@mail.vsfs.cz

2 2.2. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Cvičící: Ing. Miloš Krejčí Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA JUDr. Josef Novák Ing. Patricia Jakešová ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn]

3 3.3. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN 6 přednášek + 6 cvičení, z/Zk 1. Inovace a inovační podnikání 2. Inovace jako konkurenční výhoda, kvalita a inovace 3. Hodnotové inovace, strategie modrého oceánu 4. Komercializace inovace 5. Řízení inovací a inovační controlling 6. Řízení změn ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn]

4 4.4. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Klíčové znalosti zkouška SZZk následná praxe… Základní managerské dovednosti praktická orientace předmětu způsob studia Prerekvizity (hlavní) Strategické řízení podniku, Řízení lidských zdrojů Finanční řízení podniku ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn]

5 5.5. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Literatura: Pitra, Zbyněk: Management inovačních aktivit. Praha: Professional Publishing, 2006, ISBN 80-86946-10-X Kim,W. Chan, Mauborgne, Renée: Strategie modrého oceánu.Praha: Management Press, 2009, ISBN 80-7261-128-3 HAVLÍČEK, Karel: Management & controlling malé a střední firmy. Praha: EUPRESS. 2011, ISBN 978-80-7408-056-2. ROBBINS, S.P. – COULTER, M.: Management. Grada, 7. Vydání, edice „Profesionál“. ISBN 80-247-0495-1 ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn]

6 6.6. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Literatura: Kim,W. Chan., Mauborgne, Renée: Blue Ocean Strategy. How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant. Boston.Massachusetts. U.S.A: Hardvard Business School Press, 2005. VLČEK Radim. 2008. Management hodnotových inovací. Praha: Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-164-5 Acs Z, Audretsch D. Enterpreneurship, Innovation And Technological Change [e-book]. Boston: Now Publishers; 2005. Available from: eBook Collection (EBSCOhost) ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn]

7 7.7. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Jak studovat: Sylabus (cíl a osnova předmětu) Základní teorie během přednášek Praktické aplikace během společných seminářů Prezentace přednášek (IS) předem (před každou přednáškou) Literatura Skupinový projekt / prezentace Zápočet (zapsaný v IS) Zkouška (písemný test) ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn]

8 8.8. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Inovační projekt : Zvolte libovolnou inovaci produktu nebo služby, se kterou jste se setkali nebo případně vytvořte svou virtuální inovaci a popište ji. Proveďte rozbor jejího charakteru v duchu přednášené látky: 1. spojitá – nespojitá a proč 2. odhad, zda jde o univerzální nebo spíše modulární architekturu a pravděpodobné důvody její volby 3. grafické znázornění konkurenčního profilu a jeho změny 4. mapa užitečnosti produktu pro zákazníka a její vývoj 5. hodnotová inovace a tvorba ceny pomocí ziskového modelu 6. cena a její poloha v cenovém koridoru a důvod volby této polohy V případě nedostatku informací doplňte svými předpoklady, odhady a myšlenkovými experimenty. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn]

9 9.9. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Inovační projekt : Využijte http://www.idea-bmc.eu (Business Model Creator) pro vytvoření konkrétního podnikatelského modelu (komercializace inovace) a použijte výstup ve Vaší závěrečné prezentaci. http://www.idea-bmc.eu http://idea-camp.eu/wp- content/uploads/2013/09/innovation-camp-modules-1-5.pdf Čj verze i na IS ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn]

10 10. ŘÍZENÍ OBCHODU METODIKA ZPRACOVÁNÍ ZÁPOČTOVÉ PRÁCE OBSAH práce: Titulní list (předmět, téma, jméno studenta, UČO, příslušnost zápočtového období) Obsah práce Popis zvoleného tématu Vlastní zpracování Vlastní názor na problematiku a shrnutí / závěr Konkrétní zdroje (literatura) použité pro zpracování zápočtové práce ROZSAH práce: Celkem min. 6 stran včetně případných tabulek a grafů (A4, písmo: Times New Roman, velikost: 12, řádkování: 1,5) FORMA práce: Elektronicky, dle pravidel pro psaní akademického textu, před prezentací na posledním cvičení ODEVZDÁNÍ práce: Na e-mail pedagoga Prosím pozor: v případě výskytu identických prací budou všichni tito autoři požádáni o zpracování zcela jiného tématu, přičemž nejzazší možný termín odevzdání práce dle studijního řádu není možné prodloužit ŘÍZENÍ OBCHODU [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

11 11. Prezentace a skupinové diskuse „Přesvědčte potenciální investory o úspěšnosti Vaší inovace“ – skupinová prezentace výstupu z „Business Model Creator“ Termín prezentace, po dohodě ve dnech – poslední a předposlední seminář Práce musí být odevzdána před prezentací Prezentuje celý tým ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn]

12 12. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Metody hodnocení: Na základě a) aktivní účasti během cvičení (75%) a b) vypracování prakticky zaměřeného inovačního projektu a jeho prezentaci obdrží studenti zápočet Následně absolvují zkoušku formou písemného testu (podmínkou pro absolvování zkoušky je zápočet zapsaný v IS). ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn]

13 13. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Metody hodnocení: Aktivní účasti během seminářů – 0 – 5 bodů Prezentace projektu – 0 – 10 bodů Test – 0 – 15 bodů A 24 – 30 bodů B 21 – 23 C 19 – 20 D 17 – 18 E 16 ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz


Stáhnout ppt "Katedra managementu ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Ing. Patricia Jakešová"

Podobné prezentace


Reklamy Google