Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Petr Žejdlík, MBA předseda představenstva PVS a.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Petr Žejdlík, MBA předseda představenstva PVS a.s."— Transkript prezentace:

1 Ing. Petr Žejdlík, MBA předseda představenstva PVS a.s.
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZŘÍZENÉ KOMISE PRAŽSKÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI K PROVĚŘENÍ KVALITATIVNÍ HAVÁRIE V DEJVICÍCH, PÁSMO 428 GRAVITACE ANDĚLKY, KVĚTEN 2015 Ing. Petr Žejdlík, MBA předseda představenstva PVS a.s.

2 Cíle komise: Prověření příčin a průběhu řešení havárie pásma vodovodního řadu pásma 428 v Dejvicích ze strany smluvního provozovatele PVK Prověření povinností provozovatele PVK dle Smlouvy o podnájmu a podmínkách provozování vodovodů a kanalizací ve vlastnictví hlavního města Prahy uzavřené mezi PVS a PVK Prověření smluvních povinností provozovatele PVK ve vztahu k Zákonu o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. a Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví Stanovení nápravných a prevenčních opatření

3 Členové komise: MUDr. František Kožíšek, CSc. – Státní zdravotnický ústav Mgr. Matěj Čermák – Hygienická stanice HMP Ing. Miloslava Melounová - akreditovaný nezávislý odborný konzultant Ing. Zdeněk Sviták - akreditovaný nezávislý odborný konzultant Ing. Julie Nováková́, Martin Vlasta, Mgr. Petr Řehák a Ing. Petr Žejdlík MBA – zaměstnanci PVS

4 Výchozí podklady: Matematický model simulace průběhu havárie
Výsledky reálné modelace manipulace vodovodního řadu DN 500 ověřující zdroj kontaminace a efektivitu provedené hygienizace vodovodního řadu Zpráva PVK – kvalitativní havárie Dejvice, květen 2015 včetně jejího dodatku č. 1 ze dne Podklady situační zprávy PVS o kvalitativní havárii v Dejvicích, pásmo 428, Gravitace Andělky, květen 2015 ze dne 5. června a 15. června 2015 Odpovědi PVK na dotazy členů pracovní komice Záznamy a podklady z průběhu havárie a nasbíranné pracovníky PVS

5 Rozsah pásma 428 gravitace Andělky
Počet zásobovaných obyvatel : více než Počet odběrných míst: > 1.300 Délka distribučních řadů: 42,5 km Obnovená délka řadu od 1995: 11 km Epidemie postihla dle informace PVK obyvatel (dle počtu nárokujících škodu – odpovídá i zjištění HSHMP)

6 Zdroj kontaminace řadu DN 500
Prasklina ve vodovodním řadu DN 500 mm v úrovni křížení ulic U Laboratoře a Střešovická Patrný přítok o síle 0,1-0,2 l/s při vypuštění řadu Prasklina v blízkosti křížení vodovodního řadu s poškozeným kanalizačním řadem uloženým nad řadem vodovodním v rozporu s technickými předpisy Viz. snímek kamery

7 Zdroj kontaminace řadu DN 500
Zdrojem kontaminace vodovodní sítě byla voda stagnující ve „slepém“ konci řadu mezi hydrantem a napojením na druhý řad, která nebyla (nemohla být) během proplachu řádně vyměněna (vypláchnuta). Vymývání ulpělé kontaminace ze stěn inkrustovaného potrubí

8 Průběh Kontaminace

9 Průběh Kontaminace

10 Průběh Kontaminace

11 Průběh Kontaminace

12 Průběh Kontaminace

13 Průběh Kontaminace

14 Průběh Kontaminace

15 Průběh kontaminace řadu DN 500

16 Závěry komise: Výsledky simulace i matematického modelu potvrdily hypotézu, že cestou vstupu kontaminace byl opravovaný řad DN 500 z vodojemu Andělky, do kterého během odstavení natekla prasklinou či jinými netěsnostmi kontaminovaná spodní voda Existence prasklin před zahájením oprav na předmětném řadu nebyla dopředu prokazatelná a zjistitelná. Ze strany provozovatele PVK nedošlo během provedení oprav a následnému zprovoznění distribučních řadů k vědomému porušení povinností dle Smlouvy o podnájmu a podmínkách provozování vodovodů a kanalizací ve vlastnictví hlavního města Prahy uzavřené mezi PVS a PVK a ani Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, jelikož PVK nelze oprávněně přičítat objektivní důvody příčiny vzniku samotné havárie.

17 Závěry komise: Objektivní odpovědnost PVK, coby provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ustanovení § 3 odst. 2, zůstává závěrem komise nadá́le plně na straně provozovatele. Prošetřením příčin vzniku a dodržení podmí́nek Smlouvy, stejně jako dle povinností dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v ustanovení § 4 odst. 5 byla komisí PVS zjištěna příčina a navržena a provozovatelem závazně přijata účinná nápravná opatření, která budou promítnuta do Smlouvy i provozních předpisů provozovatele PVK. V případě nedodržení uvedených nápravných opatření bude k jejich nedodržení přistoupeno ve smyslu hrub́ého porušení Smlouvy o podnájmu a podmínkách provozování vodovodů a kanalizací ve vlastnictví hlavního města Prahy uzavřené mezi PVS a PVK.

18 Nápravná opatření - Okamžitá
Změna přístupu k zatříďování zásahů na vodovodních řadech do rizikových skupin u neidentifikovaných průběhů sítí Před každým jednotlivým uvedením vodovodního řadu do provozu bude provedena analýza amonných iontů Maximálně využívat možnosti přepásmování distribučních řadů Zavedení rychlejších metod detekce mikrobiologického znečištění Opakované proškolení zaměstnanců PVK Změna procesních a časových postupů prováděných opravných prací

19 Nápravná opatření - Okamžitá
Bude dokončena kontrola a oprava kanalizačních stok přilehlých řadu DN 500 zejména pak v ulici Střešovická Budou upraveny technické standardy upravující provozování majetku hl. m. Prahy a na které odkazuje Smlouva Provedení stavebních akcí v oblasti Dejvic a obnova vodovodního řadu DN 500 ul. U Laboratoře, Praha 6

20 Nápravná opatření - Střednědobá
Systematická kontrola neověřených průběhů kanalizačních řadů, souběhu s vodovodem a podezřelých křížení kanalizace a vodovodu Prověření koncových částí vodovodních řadů a systematická změna pokynů pro výstavbu a rekonstrukce vodovodních řadů Doporučení Státního zdravotního ústavu k používání pitné vody po přerušení dodávky

21 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ing. Petr Žejdlík, MBA předseda představenstva PVS a.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google