Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zadávání studií odtokových poměrů a geologických průzkumů při komplexních pozemkových úpravách (činnosti pobočky krajského pozemkového úřadu jako investora)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zadávání studií odtokových poměrů a geologických průzkumů při komplexních pozemkových úpravách (činnosti pobočky krajského pozemkového úřadu jako investora)"— Transkript prezentace:

1 Zadávání studií odtokových poměrů a geologických průzkumů při komplexních pozemkových úpravách (činnosti pobočky krajského pozemkového úřadu jako investora) KPÚ Plzeňský kraj V.A. Mazín 1

2 2 Proč toto téma? Po roce 2008 Snaha zpřesnění zadávací dokumentace KoPÚ (metodický návod MZe – ÚPÚ) Po roce 2012 Snížení víceprací a JŘBÚ především v průběhu staveb polních cest a vodohospodářských opatření (tlak dodavatelských firem na dodatečné sanace)

3 3 Časové a věcné úrovně KoPÚ z pohledu zadavatele 1.Přípravná činnost pobočky KPÚ (shromáždění podkladů) 2.Předprojektová studie a vyhledávací geologický průzkum (investiční záměr) 3.Plán společných zařízení a předběžný geologický průzkum (podklad pro územní rozhodnutí) 4.Projektová dokumentace stavby a podrobný inženýrsko- geologický průzkum (podklad pro stavební povolení)

4 Zásada Vyšší stupeň průzkumu přebírá výsledky předcházejícího IGP 4

5 5 1.Přípravná činnost pobočky KPÚ před zadáním VZ (investiční záměr) Shromáždění veřejně dostupných informací a jejich vyhodnocení (analytická činnost, globální informace o území) Rozhodnutí, zda zadat předprojektovou studii nebo průzkum (rozhodnutí úředníka) …ale… V jaké podrobnosti a do jaké hloubky? A stačí jen laické posouzení?

6 6 2.Předprojektová studie proveditelnosti KoPÚ a vyhledávací geologický průzkum (Hejnák 2004) Postačí rešerše publikovaných a archivních materiálů (geologických hydrogeologických a pedologických) Orientační geologické mapování Pro účely přehradních profilů malých vodních nádrží – vyhledávací průzkum (morfologie, použitelnost zeminy a mělká sondáž-zarážené sondy)

7 Výsledek předprojektové studie proveditelnosti KoPÚ včetně (koncepce) Trasy hlavních a vedlejších cest navrhovaných k rekonstrukci nebo novostavbě Lokality v přehradních profilech navržené pro nádrže nebo průlehy případně revitalizace toků Obvod studie tvořící mikropovodí, nikoli jen KoPÚ Doporučená cena cca 400 Kč/ha 7

8 3.Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro PSZ (jako DÚR) Provádí se jen v trasách navrhovaných polních cest a vyhledaných lokalitách nádrží U polních cest je posouzena únosnost pláně a konstrukční vhodnost zeminy pro těleso komunikace (násyp) U nádrže je posouzena propustnost nádržního prostoru (zátopy)a podloží hráze, konstrukční vhodnost zeminy případně zemníku. Posouzení ekonomiky nádrže? 8

9 Metoda IGP pro PSZ Orientační mělká sondáž (vpichovací sondy), nebo vrtané a kopané podle výsledků stidie (vyhledávacího IGP) Zatřídění zemin (vizuálně, nebo laboratorně ?) Propustnost zemin se měří v terénu nebo výjimečně z rozboru neporušeného vzorku (zrnitostní analýza) především u nádrží Pozor Vzorová smlouva SPÚ – měrná jednotka sondy,u PC do hl. 1m, u nádrží do hl. 3m, včetně labor. rozborů 9

10 Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro PSZ (technický standard dokumentace PSZ – MZe – ÚPÚ 2012) Návrh proveditelnosti Stanovit podmínky proveditelnosti navrhovaných SZ polních cest a vodohospodářských staveb Zhodnotit lokality z hlediska celkové stability Stanovit zatřídění hornin (ČSN 73 1001, ČSN 75 2410) – možné subjektivně na základě zkušeností geologa, laboratorní rozbor Odhad hloubky hladiny podzemní vody Upozornit na antropogenní zásahy v terénu Cena podle vzorové smlouvy SPÚ : š x délka trasy, plocha lokality (1 ha → Kč?) 10

11 4.Podrobný inženýrsko-geologický průzkum pro projektovou dokumentaci (stavba) Provádí se na lokalitách Vybraných předběžným IGP v PSZ Definitivně určených investorem …ale… Měl by zadat SPÚ, nebo by mělo být součástí PD? 11

12 Metoda Vždy kopané nebo vrtané sondy (průměr 12 cm) Vždy v ose liniových staveb nebo ose hráze V příčných profilech území stavby V místě předpokládaných objektů V místě předpokládaných zemníků 12

13 Děkuji za pozornost 13


Stáhnout ppt "Zadávání studií odtokových poměrů a geologických průzkumů při komplexních pozemkových úpravách (činnosti pobočky krajského pozemkového úřadu jako investora)"

Podobné prezentace


Reklamy Google