Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

● Kulatý stůl ke vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání Střední a vyšší odborné vzdělávání nelékařských povolání MZ ČR 8. prosince 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "● Kulatý stůl ke vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání Střední a vyšší odborné vzdělávání nelékařských povolání MZ ČR 8. prosince 2014."— Transkript prezentace:

1 ● Kulatý stůl ke vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání Střední a vyšší odborné vzdělávání nelékařských povolání MZ ČR 8. prosince 2014

2 Evropské směrnice : 2005/36/ES 20013/5/ES uplatnění mechanismů uznávání kvalifikací v rámci obecného systému seskupení různých programů vzdělávání a odborné přípravy do různých úrovní Účel = fungování systému: bez účinku na vnitrostátní systémy vzdělávání a odborné přípravy bez účinku na pravomoci členských států EU včetně vnitrostátní politiky provádění evropského rámce kvalifikací! Legislativa EU

3 Směrnice 2005/36/EU ● Evropský rámec kvalifikací (EQF) = – Nástroj k podpoře transparentnosti a srovnatelnosti odborných kvalifikací (VS „Bc“ x DVS ?) – čl. 11/36/2005 – úrovně kvalifikace: ● Diplom – potvrzení o úspěšném dokočení odborné přípravy na postsekundární úrovni (nejméně 3 roky) ● Získání odpovídajícího počtu kreditů ECTS (univerzita, VŠ, VOŠ) ● 2005/36/ES - Obligatorní znalost cizího jazyka (Absolutorium na VOŠZ – odborný jazyk)

4 Směrnice EU ● Odborná příprava ZS a ošetřovatelů (všeobecná péče) – 2013/55/ES čl. 31: ● Odborná příprava – 3 roky studia (ECTS) – 4600 hodin teoretického a klinického výcviku ● min. 1/3 - teoretický výcvik (VOŠZ splňuje) ● min. 1/2 - klinický výcvik (VOŠZ splňuje) ● Kvalifikace učitelů: odbornost v ošetřovatelství (VŠ vzdělání + pedagogické vzdělání učitelů VOŠ!); odborníci z praxe – lékaři ● Akreditace vzdělávacích programů VOŠZ: – souhlas (doporučení k akreditaci) MZ ČR – schválení AK VOV (MŠMT) Jazykové znalosti nezbytné k výkonu povolání ● Jazykové znalosti nezbytné k výkonu povolání v hostitelském státě – 2013/55/ES ● VOŠZ – odborná zkouška z cizího jazyka (úroveň B2)

5 Stanovisko prezidia ČAS ● Otázky k diskuzi: ● Postsekundární studium (3leté) – zralost a dosažení dospělosti sestry ● Směrnice Evropského parlamentu 2013/55/EU – reflektuje evropský trend, je závazná (?); sankce ČR při neplnění (?) ● 4leté vzdělávání na SŠ – nedostačující; německý model – nevyhovující a zastaralý ● Sociální nezralost žáků středních škol (neprofesionální jednání v exponovaných situacích) ● Trend – rozšiřování kompetencí sester; je ekonomicky výhodnější ● Vyšší úroveň vzdělání sester – snížení mortality pacientů (?); zkracování doby hospitalizace (?) ● Zvyšování zájmu o akademické obory – řešení nedostatku zdravotníků (?) ● Potřeba sester, které splňují podmínky evropské směrnice (duplicita nikoli „duálnost“) - připravenost po teoretické a praktické stránce ● Obava o vzdělávání ve zdravotnictví

6 Projekt transformace nelékařských profesí do VŠ NT12067 - Strategický koncept k transformaci nelékařských zdravotnických povolání v České republice (2011-2013, MZ0/NT) Konference zástupců vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí ( Brno, listopad 2014) Mgr. Alena Šmídová (ředitelka odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání, hlavní sestra ČR) sdělila, že legislativní změny se budou nově týkat pouze profesí Zdravotní sestra, Zdravotnický záchranář, Zdravotní laborant a Nutriční terapeut. Novela musí nabýt účinnosti nejpozději v roce 2017, v opačném případě bude ČR platit sankce EU za nedodržení evropských předpisů. Existují pochybnosti o pravdivosti tvrzení Mgr. Šmídové. Nebyla uvedena čísla předpisů EU, které by ČR zavazovaly k podobným změnám (např. na Slovensku se žádné podobné změny nepřipravují). Existuje pouze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací. Ve směrnici není nic, co by ČR zavazovalo vzdělávat výše zmíněné obory pouze ve vysokoškolském typu studia. Zdravotnický terén nemá požadavek na vysokoškolské vzdělání u všech nelékařů.

7 Dotazy na MZ ČR ● V jaké pasáži evropské směrnice 2013/55/ES je obsažen požadavek vzdělávat profese VS, ZZ, ZL, NT pouze v Bc programech? ● Jak chce zabránit MZ v odlivu VŠ vzdělaných nelékařských profesí do zahraničí? ● Jaké jsou konkrétní výstupy projektu MZ na transformaci nelékařských profesí? ● Uveďte aktuální statistické údaje o uplatnění absolventů VŠ v praxi (jaké procento zůstává ve zdravotnických zařízeních v ČR)


Stáhnout ppt "● Kulatý stůl ke vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání Střední a vyšší odborné vzdělávání nelékařských povolání MZ ČR 8. prosince 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google