Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rekognice z pohledu psychologie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rekognice z pohledu psychologie"— Transkript prezentace:

1 Rekognice z pohledu psychologie
Mgr. Bc. Hana Trojanová

2 Obsah Identifikační procesy Rekognice a její specifika
Proměnné vstupující do procesu identifikace

3 Identifikační procesy
„Showup“ „Mug-shot“ Sestavení portrétu

4 Rekognice

5 Zvýšení zájmu o rekognici
USA – 305 případů justičních omylů 76 % obviněných na základě očitého svědectví Steve Titus Ronald Cotton – Jennifer Thompson, 1984 (http://www.eomega.org/workshops/teachers/jennifer-thompson)

6 Proměnné Na straně systému Na straně svědka

7 Proměnné na straně systému
Zajištění místa činu Podání výpovědi Volba identifikačních procesů

8 Rekognice In natura Podle modelů Simultánní Sekvenční

9 Je pro nás větší zlo identifikovat nevinného, nebo propustit skutečného pachatele?

10 Rekognice - doporučení
Simultánní - svědkem je dítě - pachatel je jiné rasy - podezřelý neodpovídá popisu pachatele - v případě více pachatelů Sekvenční - snížení možnosti identifikace nevinného (!) - využití absolutního úsudku

11 Vytvoření rekognice Počet osob v sadě fotografií
Výběr podle popisu osob Dodržení základních pravidel Pozor na místní příslušnost osob

12 https://www.youtube.com/watch?v=V69MsVbI9GA

13 Cílem sestavení rekognice není vytvořit obtížný test.

14 Instrukce „Pachatel může, ale nemusí být v sadě fotografií.“
„Neznám identitu pachatele.“ „Osoby se mohou v některých znacích lišit.“

15 Očekávání svědků Policie zná identitu pachatele. Je tedy v rekognici přítomen. Musím někoho vybrat.

16 Podání zpětné vazby Během rekognice Po identifikaci S odstupem času

17 Kontrolní skupina https://www.youtube.com/watch?v=DZsckuKiH94

18 Kontrolní vs. experimentální
https://www.youtube.com/watch?v=DZsckuKiH94

19 Další doporučení Double-blind administrace PC program
Video/audio záznam Náhodné umístění osob Pouze jeden podezřelý Alespoň 5 dalších osob u fotorekognice 4 další u rekognice in natura

20 Proměnné na straně svědka
Krátký čas, vybuzení/stres, intoxikace, vzdálenost, světlo, přítomnost zbraně, pozornost Očekávání Efekt pohlaví Efekt jiné rasy

21 Autor: Hana Trojanová, Vedoucí práce: Hedvika Boukalová
Efekt jiné rasy v ČR Výzkum realizovaný v rámci diplomové práce: Rekognice – psychologické souvislosti a dopady vlivu etnické příslušnosti pachatele, Autor: Hana Trojanová, Vedoucí práce: Hedvika Boukalová

22

23 Základní charakteristika vzorku
Skupina V1Č2 Č1V2 Výzkumný vzorek celkem Minimální věk 20 Maximální věk 62 Průměr 33,17 35,13 34,20 Medián 29,50 35,00 33,00 Modus 21,00 Směrodatná odchylka 11,64 11,22 11,51 Skupina V1Č2 Č1V2 Celkem Genderové rozdělení Počet mužů 46 45 91 Počet žen 31 62 Celkem osob 77 76 153 Profesní rozdělení Policie 18 17 35 Úředníci 29 32 61 Studenti 19 37 Ostatní 12 8 20

24 Rozdělení odpovědí

25 Výsledky výzkumu I. Úspěšnost rozpoznání pachatele vlastní národnosti je významně vyšší, než u pachatele vietnamské národnosti. V případě identifikování pachatele vietnamské národnosti je významně vyšší výskyt nesprávných identifikací a častější odpověď „pachatel není v této sadě fotografií“. Zvolení odpovědi „pachatel není v této sadě fotografií“ u jedné identifikace, neovlivní pravděpodobnost stejného výběru odpovědi u druhé identifikace.

26 Výsledky výzkumu II. Pokud správně identifikujeme pachatele české národnosti, ještě to neznamená, že správně identifikujeme i pachatele vietnamské národnosti a naopak. Věk identifikující osoby nemá vliv na správné určení pachatele nehledě na jeho etnicitu. Sledované profese mohou mít vliv na schopnost rozpoznání pachatele, avšak toto tvrzení je diskutabilní – výsledky nebyly naprosto jednoznačné.

27 Výsledky výzkumu III. Vztah subjektivního hodnocení jistoty ve správnost identifikace a správné identifikace pachatele vietnamské národnosti není statisticky významný. Vztah subjektivního hodnocení jistoty ve správnost identifikace a správné identifikace pachatele české národnosti je statisticky významný. Respondenti se při popisu nejčastěji zaměřují na přibližný věk a popis oblečení, přičemž v případě popisu pachatele vietnamské národnosti se oproti českému pachateli více zaměřili na specifikaci barvy pleti.

28 A co dál?

29 VIPER – Video Identification Parade Electronic Recording (1997)
37,500 osob v databázi (srpen,2014) Větší možnost výběru osob do rekognice Na základě pohlaví, věku, etnicity apod.

30

31 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Rekognice z pohledu psychologie"

Podobné prezentace


Reklamy Google