Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rekognice z pohledu psychologie Mgr. Bc. Hana Trojanová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rekognice z pohledu psychologie Mgr. Bc. Hana Trojanová."— Transkript prezentace:

1 Rekognice z pohledu psychologie Mgr. Bc. Hana Trojanová

2 Obsah O Identifikační procesy O Rekognice a její specifika O Proměnné vstupující do procesu identifikace

3 Identifikační procesy O „Showup“ O „Mug-shot“ O Sestavení portrétu http://www.novinky.cz/domaci/370535-jak-se-sestavuje-policejni-identikit.html

4 Rekognice

5 Zvýšení zájmu o rekognici O USA – 305 případů justičních omylů O 76 % obviněných na základě očitého svědectví O Steve Titus O Ronald Cotton – Jennifer Thompson, 1984 (http://www.eomega.org/workshops/teachers/jennifer-thompson)

6 Proměnné O Na straně systému O Na straně svědka

7 Proměnné na straně systému O Zajištění místa činu O Podání výpovědi O Volba identifikačních procesů

8 Rekognice O In natura O Podle modelů O Simultánní O Sekvenční

9 Je pro nás větší zlo identifikovat nevinného, nebo propustit skutečného pachatele?

10 Rekognice - doporučení O Simultánní O - svědkem je dítě O - pachatel je jiné rasy O - podezřelý neodpovídá popisu pachatele O - v případě více pachatelů O Sekvenční O - snížení možnosti identifikace nevinného (!) O - využití absolutního úsudku

11 Vytvoření rekognice O Počet osob v sadě fotografií O Výběr podle popisu osob O Dodržení základních pravidel O Pozor na místní příslušnost osob

12 https://www.youtube.com/watch?v=V69MsVbI9GA

13 Cílem sestavení rekognice není vytvořit obtížný test.

14 Instrukce O „Pachatel může, ale nemusí být v sadě fotografií.“ O „Neznám identitu pachatele.“ O „Osoby se mohou v některých znacích lišit.“

15 Očekávání svědků O Policie zná identitu pachatele. Je tedy v rekognici přítomen. O Musím někoho vybrat.

16 Podání zpětné vazby O Během rekognice O Po identifikaci O S odstupem času

17 Kontrolní skupina https://www.youtube.com/watch?v=DZsckuKiH94

18 Kontrolní vs. experimentální https://www.youtube.com/watch?v=DZsckuKiH94

19 Další doporučení O Double-blind administrace O PC program O Video/audio záznam O Náhodné umístění osob O Pouze jeden podezřelý O Alespoň 5 dalších osob u fotorekognice O 4 další u rekognice in natura

20 Proměnné na straně svědka O Krátký čas, vybuzení/stres, intoxikace, vzdálenost, světlo, přítomnost zbraně, pozornost O Očekávání O Efekt pohlaví O Efekt jiné rasy

21 Efekt jiné rasy v ČR Výzkum realizovaný v rámci diplomové práce: Rekognice – psychologické souvislosti a dopady vlivu etnické příslušnosti pachatele, Autor: Hana Trojanová, Vedoucí práce: Hedvika Boukalová

22

23 Základní charakteristika vzorku SkupinaV1Č2Č1V2 Výzkumný vzorek celkem Minimální věk20 Maximální věk62 Průměr33,1735,1334,20 Medián29,5035,0033,00 Modus21,00 Směrodatná odchylka 11,6411,2211,51 Skupina V1Č2Č1V2 Celkem Genderové rozdělení Počet mužů4645 91 Počet žen31 62 Celkem osob7776 153 Profesní rozdělení Policie1817 35 Úředníci2932 61 Studenti1819 37 Ostatní128 20

24 Rozdělení odpovědí

25 Výsledky výzkumu I. O Úspěšnost rozpoznání pachatele vlastní národnosti je významně vyšší, než u pachatele vietnamské národnosti. O V případě identifikování pachatele vietnamské národnosti je významně vyšší výskyt nesprávných identifikací a častější odpověď „pachatel není v této sadě fotografií“. O Zvolení odpovědi „pachatel není v této sadě fotografií“ u jedné identifikace, neovlivní pravděpodobnost stejného výběru odpovědi u druhé identifikace.

26 Výsledky výzkumu II. O Pokud správně identifikujeme pachatele české národnosti, ještě to neznamená, že správně identifikujeme i pachatele vietnamské národnosti a naopak. O Věk identifikující osoby nemá vliv na správné určení pachatele nehledě na jeho etnicitu. O Sledované profese mohou mít vliv na schopnost rozpoznání pachatele, avšak toto tvrzení je diskutabilní – výsledky nebyly naprosto jednoznačné.

27 Výsledky výzkumu III. O Vztah subjektivního hodnocení jistoty ve správnost identifikace a správné identifikace pachatele vietnamské národnosti není statisticky významný. O Vztah subjektivního hodnocení jistoty ve správnost identifikace a správné identifikace pachatele české národnosti je statisticky významný. O Respondenti se při popisu nejčastěji zaměřují na přibližný věk a popis oblečení, přičemž v případě popisu pachatele vietnamské národnosti se oproti českému pachateli více zaměřili na specifikaci barvy pleti.

28 A co dál?

29 VIPER – Video Identification Parade Electronic Recording (1997) O 37,500 osob v databázi (srpen,2014) O Větší možnost výběru osob do rekognice O Na základě pohlaví, věku, etnicity apod.

30 http://www.viper.police.uk/

31 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Rekognice z pohledu psychologie Mgr. Bc. Hana Trojanová."

Podobné prezentace


Reklamy Google