Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DPH u vývozu zboží (z pohledu zák. č. 235/2004 Sb

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DPH u vývozu zboží (z pohledu zák. č. 235/2004 Sb"— Transkript prezentace:

1 DPH u vývozu zboží (z pohledu zák. č. 235/2004 Sb
DPH u vývozu zboží (z pohledu zák.č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) Generální finanční ředitelství Oddělení daně z přidané hodnoty I

2 Je vývoz zboží předmětem daně v tuzemsku ?
Předmět daně podle §2 odst. 1 ZDPH: dodání zboží za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti s místem plnění v tuzemsku. Místo plnění při dodání zboží spojeného s odesláním nebo přepravou (vývoz je dodání zboží spojené s dopravou či odesláním) = místo, kde se zboží nachází v době, kdy odeslání nebo přeprava zboží začíná ( § 7 odst. 2 ZDPH). Předmětem daně v tuzemsku je pouze takový vývoz zboží, pokud přeprava či odeslání zboží započne v tuzemsku. Př.: CZ plátce dodává zboží do USA, ale zboží se v době započetí přepravy či odeslání nachází na území Německa – nejde o plnění, které je předmětem daně v tuzemsku. Splnění podmínek pro osvobození zjistit v Německu (místo plnění).

3 Sledování splnění podmínek pro osvobození od DPH
Je-li vývoz předmětem daně v tuzemsku, potom zkoumat splnění zákonných podmínek pro osvobození od DPH : Splnění podmínek pro osvobození od DPH při vývozu zboží (ř. 22 DAP DPH). Pro uplatnění nároku na osvobození od daně musí být splněny souběžně všechny zákonné podmínky ! Nesplnění podmínek pro osvobození od DPH při vývozu zboží – zdanitelné plnění (ř.1, popř. ř.2 DAP DPH). Při nesplnění zákonných podmínek možnost uplatnit nárok na odpočet (odběratel plátce), vrácení daně (jde o vícestranný obchod a odběratel je os. reg. k dani v jiném členském státě),..

4 Podmínky pro osvobození od DPH při vývozu zboží
1) Naplnění definice vývozu podle § 66 odst. 1 ZDPH, tj.: Výstup zboží z EU na území třetí země (tj. ne nutně z tuzemska, zboží může být propuštěno do příslušného režimu na území JČS) Propuštění do celního režimu vývoz, pasivní zušlechťovací styk nebo vnější tranzit, nebo propuštění do celně schváleného určení zpětný vývoz zboží z celního území ES umístění nebo dodání do svobodného pásma nebo svobodného skladu v tuzemsku

5 Podmínky pro osvobození od DPH při vývozu zboží
2) Prokázání tohoto výstupu zboží z EU: Dodání zboží na území třetí země je plátce povinen prokázat daňovým dokladem (§ 33 a písm. a) ZDPH). Pokud výstup zboží z území EU není potvrzen celním úřadem na daňovém dokladu, může plátce prokázat výstup zboží jinými důkazními prostředky (např. celním prohlášením, podle kterého bylo zboží propuštěno do volného oběhu ve třetí zemi, podrobnější rámec – celní procedury).

6 Podmínky pro osvobození od DPH při vývozu zboží
3) Osoba, která uskuteční přepravu nebo odeslání z tuzemska do třetí země: prodávající (zmocněná osoba) nebo kupující (zmocněná osoba) - jestliže nemá v tuzemsku sídlo ani místo pobytu, ani provozovnu (výjimka: zboží přepravované kupujícím za účelem vybavení nebo zásobení rekreačních lodí nebo letadel, popř. jiného prostředku pro dopravu pro soukromé využití).

7 „Třístranné obchody“ a osvobození od DPH při vývozu zboží – osoba uskutečňující přepravu
Př.: dvě dodání (plnění): CZ-DE, DE-USA, jedna přeprava zboží CZ-USA CZ plátce ORD DE odběratel v USA Osvobodit lze: Odeslání/přepravu zajišťuje prodávající - plátce CZ (nebo jím zmocněná osoba) (osvobození je možno i pokud je kupující (DE) usazen v tuzemsku). Odeslání/přepravu zajišťuje kupující - ORD DE (nebo jím zmocněná osoba), pokud ORD DE nemá v tuzemsku sídlo, místo pobytu, provozovnu. Pozn.: Pokud ORD zařizuje také celní řízení – může být uvedena na JSD, kol.2 (nemusí jím být CZ plátce, který uplatňuje osvobození, relevance ale pouze pro posuzovaný případ – viz KV KDP z 5/2012). Osvobodit nelze: Odeslání/přepravu zajišťuje finální odběratel z USA.

8 Kdy vykázat vývoz zboží v DAP DPH ?
§ 63 odst. 2 ZDPH (do ): U plnění, která jsou osvobozena od daně s nárokem na odpočet daně, vzniká povinnost přiznat uskutečnění tohoto plnění ke dni jeho uskutečnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve, pokud zákon nestanoví jinak. Plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně je plátce povinen uvést do daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém vznikla povinnost přiznat toto plnění. §63 odst. 2 ZDPH (od do současnosti): U plnění, která jsou osvobozena od daně s nárokem na odpočet daně, vzniká povinnost přiznat uskutečnění tohoto plnění ke dni jeho uskutečnění, pokud zákon nestanoví jinak. Plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně je plátce povinen uvést do daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém vznikla povinnost přiznat toto plnění. § 66 odst. 4 ZDPH: den uskutečnění plnění = den výstupu zboží z EU potvrzený celním úřadem (s tím spojená povinnost prokázat výstup zboží z EU). Na ř. 22 se nevykazují přijaté úplaty ke dni jejich přijetí (zálohy před datem uskutečnění plnění) !

9 Jakou hodnotu uvést na ř. 22 DAP DPH ?
„Hodnota, která má být uvedena na ř.22, hodnota dle fakturace (v EUR, USD…a přepočet dle kurzu ČNB v dne vystavení faktury) nebo statistická hodnota uvedená na daňovém dokladu dle § 33a ZDPH ?“ § 63 odst. 2 ZDPH (od dosud): …Při stanovení hodnoty plnění osvobozených od daně podle odstavce 1 se postupuje podle § 36. Při opravě hodnoty plnění osvobozených od daně podle odstavce 1 se postupuje podle § 42 a 43. V DAP DPH, ř.22 = hodnota vývozu stanovená dle § 36 ZDPH , tj. vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněná plnění…, (také vedlejší výdaje), nikoli statistická hodnota uvedená na dokladu (JSD). Dopady hodnoty – započítání do hodnoty obratu, správné stanovení koeficientu pro nárok na odpočet daně v krácené výši u vybraných plátců, je-li v celoročním součtu tato hodnota významná. Pro přepočet hodnoty vyjádřené v zahraniční měně na CZK – směnný kurz podle § 4 odst. 5 ZDPH, tj. kurz ČNB nebo ECB ke dni vzniku povinnosti přiznat uskutečnění plnění = ke dni, kdy zboží opustilo území EU (a to je potvrzeno CÚ).

10 Děkuji za pozornost ! Generální finanční ředitelství
Oddělení daně z přidané hodnoty I Ing. Jana Říhová Tel.:


Stáhnout ppt "DPH u vývozu zboží (z pohledu zák. č. 235/2004 Sb"

Podobné prezentace


Reklamy Google