Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projektový management Risk management Ing. Roman Danel, Ph.D. Institut ekonomiky a systémů řízení Hornicko–geologická fakulta VŠB-TU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projektový management Risk management Ing. Roman Danel, Ph.D. Institut ekonomiky a systémů řízení Hornicko–geologická fakulta VŠB-TU."— Transkript prezentace:

1 Projektový management Risk management Ing. Roman Danel, Ph.D. roman.danel@vsb.cz Institut ekonomiky a systémů řízení Hornicko–geologická fakulta VŠB-TU Ostrava

2 Obsah Co je to riziko Typy rizik Risk Management Kvantitativní a kvalitativní analýza rizik

3 Co je to riziko? Možnost ztráty nebo újmy. Pozitivní rizika vedoucí k příznivým důsledkům Riziko v projektu je nejistota, která může mít záporný nebo i kladný vliv na splnění cílů projektu.

4 Řízení rizik v projektu Chápání potenciálních problémů, ke kterým může dojít Identifikace jejich možných dopadů

5 Risk Management Analýza a snížení rizik Techniky prevence rizik Při řízení projektu opakující se činnost: –Omezit výskyt rizik –Snížit dopad rizik –Předejít problémům

6 Cíl řízení rizik Minimalizace potenciálních negativních rizik při současné maximalizaci pozitivních rizik.

7 Čtyři fáze RM 1.Identifikace rizik 2.Zhodnocení rizik 3.Zvládnutí (zmírnění) rizik 4.Monitoring rizik

8 Typy rizik Známá rizika – lze řešit proaktivně Neznámá rizika Vnější Riziko ceny Riziko plánování

9 Plánování řízení rizik Jak přistupovat k aktivitám řízení rizik v projektu Plán řízení rizik – součást plánu řízení projektu

10 Plánování řízení rizik Mimořádný plán (Contigency Plan) – předem definované postupy, které se použijí v případě vzniku rizikové události Havarijní plán (Fallback Plan) – pro zvládnutí rizik s vysokými dopady na projekt v případě, že pokusy o potlačení rizika nejsou úspěšné

11 Zdroje rizik v IT projektech dle statistik Standish Group Zapojení uživatelů Podpora firemního vedení Jasně stanovené požadavky Odpovídající plánování Realistická očekávání Menší milníky v projektu Odborně zdatní zaměstnanci Vlastnictví Jasná vize a cíle

12 Příklad: zapojení uživatelů Mám ty správné uživatele? Zapojují se uživatelé do řešení včas a často? Mám s uživateli kvalitní vztahy? Usnadňuji jejich zapojení? Zjistil jsem, co uživatelé potřebují? Počet bodů = váha / počet kladných odpovědí

13 Rizika dle oblastí Tržní – šance uplatnění výstupu projektu na trhu Finanční Technologická – je projekt technicky zvládnutelný? Lidská Strukturální

14 Struktura rizik v IT projektech Obchodní rizika –Konkurenti –Dodavatelé –Cash-flow Technická –HW –SW –Síťová rizika

15 Struktura rizik v IT projektech Organizační rizika –Podpora vedení –Podpora uživatelů –Podpora týmu Rizika řízení projektu –Odhady –Komunikace –zdroje

16 Identifikace rizik Brainstorming Delfská metoda – shoda odborníků, kteří se pokoušejí předvídat budoucí vývoj Rozhovory Analýza prvotních příčin – stanovení prvotních příčin daného problému SWOT

17 Kvalitativní analýza rizik Hodnocení pravděpodobnosti a hodnocení dopadu identifikovaných rizik Stanovení priority a závažnosti

18 Matice pravděpodobností a důsledků Pravděpodobnost –Nízká – střední – vysoká Důsledky –Nízké – střední - vysoké

19 Kvantitativní analýza rizik Sběr dat, analýza a modelování rizik Metody: –Rozhodovací stromy – výběr nejlepšího postupu při situacích s nejistými výsledky –Monte Carlo – statistické rozdělení –EMV – odhad čekávané peněžní hodnoty –Analýza citlivosti – jakým způsobem se změny jedné veličiny promítají do konečných výsledků

20 Plánování reakce na rizika Čtyři základní strategie: –Zabránění riziku –Přijetí rizika –Přenos rizika - důsledků a odpovědnosti na třetí stranu –Potlačení rizika – snížení pravděpodobnosti jeho vzniku

21 Reakce na pozitivní rizika Využití rizika Sdílení rizik Posílení rizika Přijetí rizika

22 Další typy rizik Reziduální rizika – zbudou i po přijetí všech strategií reakce na rizika –např. riziko havárie HW zůstává i po pořízení stabilnějšího HW Sekundární rizika – jsou přímých důsledkem implementace určité reakce na rizika –např. nasazením stabilnějšího HW může vzniknout riziko s kompatibilitou periférií

23 SW podpora řízení rizik Excel Doplňky pro Excel –Decisioner Crystal Ball –Palisade Risk for Excel Microsoft Project –CS Solutions Risk –Palisade Risk for Project www.risking.com

24 Eliminace rizik u SW projektů – best practices Rozdělení projektu do více menších a nezávislých projektů Plánovat rezervy mezi fázemi Vytvoření prototypu Zapojení uživatelů Provést kvalitní odhady Zajistit potřebná školení Monitorovat proces vývoje výsledku projektu Řídit změny


Stáhnout ppt "Projektový management Risk management Ing. Roman Danel, Ph.D. Institut ekonomiky a systémů řízení Hornicko–geologická fakulta VŠB-TU."

Podobné prezentace


Reklamy Google